Základní škola Kravaře


TOPlist
Školní družina Kravaře - „Máme rádi Česko …aneb poznáváme a oslavujeme naši zem“
28.6. 2019, Mgr. Kateřina Lehnertová

     Každoročně se v družině zaměřujeme na určité téma, které se pak prolíná celým školním rokem, o kterém si povídáme a plníme různé úkoly. Letošní školní rok se téma samo nabízelo – 100 let České republiky.

     Začali jsme historií a postupně jsme se dostali až do současnosti. Naše putování pak pokračovalo po zajímavostech jednotlivých krajů. Seznamovali jsme se nejen se zajímavými místy daných krajů, ale i s lidmi, kteří zde žili. A protože každý kraj je něčím charakteristický, dávali jsme jim určité přívlastky. Nejdříve jsme navštívili Prahu – stověžatou a také Středočeský kraj. Seznámili jsme se s hlavním městem ČR a jeho nejvýznamnějšími památkami. Prožili jsme „Den s kostkami“, žáci se ve skupinkách snažili o nejpřesnější kopie pražských památek, které stavěli z kostek. Nejúspěšnější byli ti, jejichž stavbu ostatní poznali. Poté jsme se přesunuli do Karlovarského – lázeňského kraje, povídali jsme si o účincích léčivé vody a vyzkoušeli si během „Relaxačního dne“, jak může taková relaxace probíhat. Další zastávkou byl Plzeňský – pivařský kraj, kdy jsme se dověděli něco o chmelu a výrobě piva. Pokračovali jsme v Jihočeském - rybnikářském kraji. Zajímali nás především rybníky, co v nich žije nebo co kolem roste. Každé oddělení pak podle svých představ vytvořilo velký rybník, který pak ostatní na naší výstavce rybníků zhodnotili. Dále jsme se přesunuli do Libereckého – sklářského kraje. Povídali jsme si o výrobě sklářských výrobků a zasoutěžili si v rychlosti navlékání korálků. Také jsme se na chvíli zastavili v Ústeckém kraji a Královehradeckém kraji. I když tady jsme se moc dlouho nezdržovali, protože už na nás volal Pardubický – pernikářský kraj. Zjistili jsme, že se zde dělají nejlepší perníky. Také jsme si sami takové pečení perníčků vyzkoušeli. Zároveň jsme se dozvěděli něco o největším dostihovém závodě u nás o „Velké pardubické“ a v rámci dostihového dne jsme si postupně zahráli společenskou hru Dostihy. Pokračovali jsme v našem putování a navštívili jsme Olomoucký – tvarůžkový kraj. Nejdříve jsme navštívili baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku a pak jsme si ukázali obrázky zvířat, která najdeme v tamní ZOO. Jelikož jsme si tento kraj nazvali tvarůžkový, nemohla chybět ani ochutnávka těchto speciálních syrečků. Pak jsme se přesunuli do Zlínského – obuvnického kraje. Tady jsme si povídali především o obuvnictví a o Tomáši Baťovi. Zahráli jsme si na návrháře nových bot. Také jsme měli „Den s botami“, kdy si žáci zahráli na Popelku a snažili se najít boty svých kamarádů nebo se v obrovských botách co nejrychleji snažili dopravit míček na lžičce na určené místo. Ani Jihomoravský – vinařský kraj jsme nevynechali, povídali jsme si o pěstování vína, ale i o vinařském kraji, který je známý také svými cykloturistickými trasami. Při té příležitosti jsme si zopakovali pravidla silničního provozu, a jak se máme chovat při jízdě na kole. Nakonec jsme se zastavili v Moravskoslezském - hornickém kraji. Seznámili jsme se s prací horníků, kreslili jsme jejich kahany a povídali si o práci v dolech. Nakonec jsme se postupně přibližovali k domovu a završili to vycházkou po Kravařích a hledání zajímavých míst našeho města.

     Nezabývali jsme se ale jen činnostmi z našeho tematického plánu, proto nechyběly ani naše tradiční aktivity, které děláme v družině každý rok. Sbírali jsme žaludy a kaštany pro lesní zvířátka, oslavili jsme strašidelný svátek Halloween. Také jsme se zúčastnili soutěže o nejhezčí zvon, kterou pořádala zemědělské škola v Opavě. V prosinci pak za námi přišel Mikuláš s čerty a anděly, kterému jsme předvedli krátké vystoupení. Na vánoční besídce jsme si povídali o různých vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněl na nás ani „Ježíšek“ a přinesl dětem do družiny spoustu nových hraček. Vyráběli jsme srdíčka k svátku svatého Valentýna, představili jsme se v nejrůznějších maskách na maškarním plese, povídali jsme si o velikonočních tradicích a vyráběli jsme zajíčky a kraslice. Pro maminky, ale nejen pro ně, jsme si připravili Májové vystoupení. Nakonec jsme společně oslavili Den dětí a nechyběl ani „Rozlučkový den“ s družinou na myslivecké chatě, kde si žáci mohli opéct špekáčky a bylo pro ně připraveno spoustu zajímavých atrakcí. Nyní už skončil další školní rok, proto přejeme všem příjemně prožité prázdniny, spoustu krásných zážitků a v novém školním roce se na vás budeme v družině opět těšit.

 

Diamantová liga
26.6. 2019, Mgr. Jan Pavlíček

2. ročník Diamantové ligy proběhl opět systémem dvou soutěží:

1. kolo proběhlo na podzim, 2. kolo na jaře.

Závodníci z řad žáků 6.-9. třídy se mohli zúčastnit jakékoliv z pěti atletických soutěží.

Žel, hlavně se zúčastňovali členové atletického oddílu,

pouze v hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí soutěžilo závodníků více.

Závodníci byli odměňováni vitaminovými balíčky a medailemi.

Při konečném hodnocení se sčítaly výsledky obou kol.

Celkově stříbrní a bronzoví získají medaili, pouze vítězové získají DIAMANT, medaili

a dárkovou kartu do obchodu sportovního zboží Decathlon.

Vše bude předáno u závěrečného hodnocení školního roku.

Organizátoři budou uvažovat, zda-li z důvodů malé účasti žáků 2. stupně

bude výhodnější pořádat soutěž

pro žáky 1. stupně. 

Pohár rozhlasu
24.6. 2019, Mgr. Jan Pavlíček

     Tradičně konec školního roku patří ve školním sportu atletickým soutěžím. Mezi ně patří i týmová soutěž žáků a žákyň v kat. III. (6.-7.třída) a kat IV. (8.-9.třída). Soutěž proběhla 20. 5. 2019 na Tyršově stadionu v Opavě a my se zúčastnili pouze v kategorii III.  Tato soutěž není tak náročná jako Atletický čtyřboj, protože žáci startují maximálně ve 2 disciplínách. Tradičně se dařilo více v běžeckých disciplínách, zejména štafeta hochů na 4x60 m byla parádní. Kromě ojedinělých pokusů stále zaostáváme v technických disciplínách. I tak oceňuji 6.místo chlapců a 8.místo děvčat (v obou případech z 16 družstev) a účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Podrobné výsledky je možno shlédnout na: Český atletický svaz-pohár rozhlasu - výsledky. Školu reprezentovali (na fotce vrchní řada zleva): Terka Kerlinová, Juli Bolatzká, Jakub Hahn, David Brzeszka, David Peterek, Pavel Ferenz, Matěj Bulička, Samuel Klősel, Matěj Vilášek, Jakub Rybka a Franta Lupík. Klečící řada: Beata Vaňková, Anet Dýčková, Klaudi Josefusová, Míša Adamcová, Katka Kulhavá, Saša Hahnová, Kiki Malohlavová. Úplně vpředu: Honza Peterek. Na fotografii chybí: Oliver Kotula. (fotogalerie)

 

Na výstavě drobných zvířat
21.6. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Měsíc červen bývá ve školách ve znamení výletů a procházek. Také děti z 2. B třídy vyrazily na pozorování do přírody. Přijaly pozvání pana Romana Křesťana a mohly tak nahlédnout do příprav výstavy drobných hospodářských zvířat. Areál chovatelské chaty v Kravařích se začínal v pátek 14. června plnit mnoha druhy drůbeže a králíků. Děti mohly vidět, jakým způsobem posuzovatelé hodnotili stav zvířat a vše potřebné zapisovali do hodnotících karet. Mnohé poznatky děti slyšely a především viděly poprvé. Popisování jednotlivých druhů holubů, slepic a králíků bylo velmi zajímavé. A nebyly by to děti, kdyby si nechtěly nějaké zvířátko odnést domů. Osvěžující pohoštění a připravená zábavná atrakce je však od této myšlenky odlákala. Pak už malí školáci pospíchali zpátky do školy. Bylo to poučné a zároveň zábavné dopoledne. Děkujeme a těšíme se na další vycházky za přírodou. (fotogalerie)

Šesťáci poznávali Kravaře
20.6. 2019, Mgr. Petra Heidrová

     V posledních hodinách Výchovy k občanství a ke zdraví se žáci šestých tříd dozvěděli mnoho zajímavého z historie našeho města, poznali osudy známých rodáků, zjistili i některé informace o přírodě v našem okolí. Každý měl za úkol vypracovat svůj „Zájezd do Kravař“ – informační letáček s nabídkou aktivit v Kravařích. Vše jsme završili v pondělí 17.6., kdy se všichni žáci zúčastnili poznávací procházky a plnili úkoly v pracovním listu. Navštívili jsme kostel sv. Bartoloměje, faru a také městský úřad. Na faře nás provedli kněží naší farnosti – otec Daniel a otec Jan. Jak to vypadá v zasedací místnosti městského zastupitelstva či v pracovně starostky, nám ukázala sama paní Monika Brzesková. Moc jim za to děkujeme. Šesťáci už teď ví, jak se jmenoval stavitel kostela, že na farní zahradě bydlí Mája (a není to včelka….), nebo kolik je hvězdiček na svatozáři sochy sv. Jana Nepomuckého a jiné zajímavosti…. Ve fotogalerii jsou přiloženy fotografie.

 

Minivýlet na farmu Moravec
20.6. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Silvie Weczerková

     Druhé třídy přijaly rády nabídku pana Mariana Pekárka 18.6. navštívit v rámci výuky prvouky farmu Moravec, kde měly možnost pozorovat život hospodářských zvířat, nakrmit kozy, pohladit si mládě divokého králíka a prohlédnou si zblízka peří pštrosa Evžena. Nejen chlapci rádi nastoupili do traktoru a na chvíli si zahráli na traktoristu. Cesta zpět na vlakové nádraží vedla kolem letiště v Zábřehu. Druháci měli velké štěstí, že měli možnost projít si hangár plný letadel a o některých se něco málo dovědět. (fotogalerie)

Škola v pohybu
20.6. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková

     Fotbalová asociace realizuje v rámci projektu ŠKOLA V POHYBU návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele tělesné výchovy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné výchovy. Jejich cílem je mimo jiné motivovat děti k větší pohybové aktivitě. Naše škola měla také možnost stát se součástí projektu. Některé třídy 1. stupně navštívil trenér Mgr. David Steffek, který je hravou a zábavnou formou zapojil do pohybových aktivit bez čekání a prostojů. Děti si tuto hodinu tělesné výchovy naplno užily, u spousty činností se pobavily a pro velký úspěch budou se svými učiteli nabízené aktivity dále využívat v hodinách tělesné výchovy. (fotogalerie)

MY 2019
3.6. 2019, Rostislav Vilášek

Ve fotogalerii přibyly náhledy našich třídních fotografií.

O dobrých vlastnostech člověka - 10. část - národní sebevědomí
3.6. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Děvčata a chlapci,

     letošní seriál o dobrých vlastnostech člověka končí. Řekneme-li o někom, že je sebevědomý, myslíme tím zpravidla, že si ten člověk o sobě moc myslí, že se vytahuje a že s ním není vůbec příjemná řeč. Naproti tomu sebevědomí celého národa – tedy národní sebevědomí, to je něco docela jiného. V tomto směru je co největší sebevědomí něco jako program a lidé se v něm předhánějí. Koukejte, jak jsme sebevědomý národ! To, co se nám příliš nelíbí jako osobní vlastnost, může být žádoucí jako národní vlastnost.

     Podobně je to s hrdostí. Člověk bývá hrdý, ale vždycky na něco, třeba švec na své boty, maminka na své dítě. Je-li někdo hrdý jen tak, bez důvodu, je to většinou protiva. Ale národní hrdost, to zní tak velkolepě, že se ani neptáte, nač je ta národní hrdost hrdá.

     Nikdo z nás nemá rád lidi, kteří ve všem hledí jen na svůj prospěch a stůj co stůj myslí jen a jen na sebe. Říkáme jim egoisté. Ale národům se spíš doporučuje, aby myslely na svůj prospěch. Je to zvláštní, to co se nám nelíbí jako vlastnost jedince, to odpouštíme národu. Neměli bychom cenit na národu ty vlastnosti, které u lidí odmítáme. Více prokážeme svému národu, budeme-li po něm chtít to, co po člověku. Bude to rozum, vzdělanost, laskavost a spravedlnost, statečnost a sebekázeň a spousta jiných vlastností, které uznáváme za dobré, ať je najdeme u kohokoliv.

     Když se potápěl Titanic, vydal jeho kapitán poslední rozkaz k mužstvu. Neříkal jim nic o hrdosti, o národní velikosti a podobných věcech. Řekl jim jenom: „Buďte Brity.“ A posádka Titanicu se zachovala jako hrdinové. Jako džentlmeni. Jako celí lidé. Tak nějak – a se stejnou samozřejmostí – bychom měli chápat své češství, vy děti i my dospělí. „Buďme Čechy.“

Prezentace z besedy s odborníkem na téma "Šikana ve škole"
20.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhla v učebně výtvarné výchovy naší školy beseda rodičů s odborníkem na téma „Šikana ve škole“. Mgr. Lucie Šimečková je pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Opavě a je odbornicí na problematiku šikany. Protože beseda Vás velmi zaujala a ani za dvě hodiny nešlo obsáhnout vše důležité, souhlasila paní Šimečková s umístěním své prezentace na stránkách naší školy (Ke stažení, Dokumenty). Prezentace obsahuje témata - Co je šikana, Srovnání šikany dříve a dnes, Šikanování jako porucha vztahů ve skupině, Jak rozpoznat šikanu, Znaky šikany, Praktické tipy, jak dětem pomoci, Kyberšikana, Jak se bránit - pro dítě a pro rodiče. Máte tak možnost v klidu promyslet to, co jste nezachytili na besedě a nebo co se již do programu nevešlo.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko
6.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Den Země je den pro ocenění naši planety a pro připomenutí si dobrých návyků. Spotřebováváme méně energie, produkujeme méně odpadu, přispíváme k obnovení klesajícího počtu druhů rostlin a živočichů? Jak se chystáme zachránit planetu? Problémy, jako je změna klimatu, spotřeba fosilních paliv, průmyslové znečištění, nadměrná produkce a nerecyklování odpadků, snížení druhové rozmanitosti ad., mají vliv na budoucí generace. Žáci potřebují vědět, jaké jsou environmentální problémy a jaké může nastupující generace podniknout kroky k vyřešení těchto problémů. Letošní celosvětové motto Dne Země je Chraňme naše děti a naši budoucnost (Protect Our Children and Our Future). Akce k oslavě svátku životního prostředí se obyčejně neomezují pouze na jediný den, ale trvají téměř celý měsíc. Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Největší podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky dobrovolníkům je totiž možné úklid úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Letos již bylo registrováno 3521 úklidů! Jedním z nich byl i úklid části Kravař v pátek 3. 5. 2019. Před zámkem se shromáždili žáci druhého stupně naší základní školy se svými třídními učiteli. Paní místostarostka Sandra Hradilová a pan místostarosta Martin Schwarz společně s paní vedoucí Monikou Ševčíkovou pomohli při úvodním rozdělení plastových pytlů na odpadky i ochranných pracovních rukavic a minerálních nápojů a svačinek pro žáky. Také aktivně přiložili ruku k dílu při samotném úklidu. Devět skupin žáků uklízelo předem vymezená území Kravař. Ta byla určena s ohledem na bezpečnost žáků především v oblastech s menším dopravním provozem. Škoda jen, že naše úsilí přerušila dešťová přeháňka. Za tento pracovní příspěvek za hezčí Kravaře, patří poděkování všem zúčastněným žákům a učitelům a spoluorganizátorům této úklidové akce. (fotogalerie)

O dobrých vlastnostech člověka - 9. část - spravedlnost
2.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Milí žáci,

     jednou z nejvzácnějších lidských dobrých vlastností je spravedlnost. Symbolem spravedlnosti jsou váhy. Váhy mají dvě misky. Na první misce je vina člověka, na druhé trest, který má vinu vyrovnat. Jak se pozná spravedlivý člověk? Je to takový člověk, který vždy přizná každému to, co mu právem náleží. Snažte se, děvčata a chlapci, být spravedliví, neurážejte své kamarády, nekřivděte nikomu, naučte se lidem odpouštět. Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách. Cicero řekl moudrou větu: „Nic nemůže být na světě čestné, co není spravedlivé.“ Zapamatujme si to.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil