Základní škola KravařeTOPlist
Lyžařský výcvik 2017
14.2. 2017, Mgr. Jan Pavlíček

     „Ty běžky jsou nějaké úzké. Na tom se dá lyžovat?“ Takové a podobné připomínky jsme slyšeli hned po prvním nástupu na sníh. To si všichni začínající i pokročilí lyžaři říkali po příjezdu na chatu Barborku pod Pradědem. Trávili tady týden na tradičním lyžařském výcviku naší školy. Samozřejmě, že tomu předcházeli měsíce příprav od zajištění ubytování, stravy, dopravy až po zajištění a proškolení lyžařských instruktorů a zejména přípravy žáků. Projednat s dětmi možnosti zajištění lyžařské výzbroje a výstroje, připravit je na vše, co je v souvislosti s LV čeká, ale hlavně-seznámit je s možnými nebezpečími tak, aby se vyvarovali všeho, coby mohlo vézt k úrazu…

     A pak již vyrazit na svah či do běžecké stopy. Základním předpokladem bylo naučit ty, kteří nikdy na lyžích nestáli. A ti, kteří na hory jezdí pravidelně, ti se mohli vyjezdit do sytosti. Od úvodních pádů a nácviku rovnováhy vedly rychle kroky výuky k tomu, že se brzy mohli všichni vydat k lyžařskému vleku, který byl pro mnohé začínající strašákem. Záhy jsme však zvládli i toto a tak na Velkém Václaváku bylo rušno.

     Každý náš den začínal budíčkem a hygienou, poté následovala snídaně. Vůbec ke stravě nutno říci, že jsme nějakými velkými jedlíky nebyli. Zůstávala po nás i šunka, po obědech spousta masa… Asi jsme měli velké zásoby z domova… No bodejť by ne, když některé lodní kufry zabíraly i 2/3 skříně!!! Tak se přece na lyžák nejezdí! Po nástupu a rozcvičení se jednotlivá družstva vydala plnit svůj program.

     Hory nám ukázaly tu přívětivější tvář v podobě tří nádherných slunečných dnů a bezvětří, později nám připadl čerstvý sníh, na kterém šlo vše snadněji. A tak se mohli běžkaři vypravit po lyžařských okruzích kolem „Kurzárny“, později i na “Švýcárnu“. V rámci odpočinkového odpoledne jsme také navštívili samotnou věž na Pradědu, nechali se vyvézt výtahem nahoru a odtamtud jsme žasli nad nádhernými výhledy i přibližujícími se mraky z údolí.

     A co pak večery… Po přednáškách instruktorů o mazání lyží, nebezpečích, která mohou v horách nastat, děcka získala i první informace o různých druzích závodů i o těch, které čekají právě na ně. Další programy si pak řídili žáci jednotlivých národů – Držkopádi, Unicorni, Snowmani a Sněženky a machři. To víte, rachot u toho byl, ale určitě jsme se všichni pobavili. Součástí úterního programu jsme však už provedli losování lyžařského trojboje (sjezd, slalom a běh), ve středu všichni lyžaři vyrazili na start závodů. Závěrečný večer již pak patřil programu instruktorů, reji masek a krátké diskotéce. Na co však všichni čekali netrpělivě, to bylo vyhlašování výsledků závodů včetně předávání diplomů, medailí, pohárů a věcných cen, které bylo možno zakoupit z finančních prostředků věnovaných sponzory.

     Čtvrteční ráno bylo ve znamení balení. Celé dopoledne jsme se však ještě věnovali lyžování a ježdění na snowboardech. Všichni si to dosyta užívali. Cesta autobusem do Kravař pak již byla dílem únavy naprosto klidná. Vrátili jsme se unavení, trošku nevyspalí, ale spokojeni - vždyť díky všem instruktorům - Petru Theuerovi, Markétě Ulrichové, Pavle Lhoťanové, ale také našemu mladíkovi Martinu Wernerovi vše dopadlo dobře a hlavně bez úrazu. Zdravotnice Katka Lehnertová se tak starala jen o nemocné chřipkou a nachlazením. Všem moc děkuji.

     Co závěrem? Určitě pocity dětí. Věřím, že si všichni užili lyžování. Věřím, že ti, kteří do hor nejezdí s rodiči často, našli v lyžování nebo snowboardingu zálibu. A mnozí snad i v pocitu, že na běžkách se sice více nadřu, ale mohu se někam dostat, poznat nová místa. Takže děcka ahoj na nějaké další lyžařské akci. (fotogalerie)

                                                                                                                 Vedoucí LV Mgr. Jan Pavlíček

A ještě výsledky lyžařského trojboje LV 2017:

LYŽE „A“ – chlapci

1. Petr OCZKA

2. David HAHN

3. Nicolas HARAZIM

LYŽE „A“ – dívky

1. Adéla VILÁŠKOVÁ

2. Natálie KOLIGOVÁ

3. Nela KONUPKOVÁ

SNOWBOARD „A“

1. Tomáš NOVÁK

2. Nikol NESTROJOVÁ

3. David NEVŘELA

LYŽE „B“ – chlapci

1. Jan BOHÁČ

2. Petr NEWRZELLA

3. Jan VEČEREK

LYŽE „B“ – dívky

1. Adéla RUPCOVÁ

2. Barbora GEBKOVÁ

3. Valerie HLADKÁ

SNOWBOARD „B“

1. Dominik BADA

2. Alex HERRMANN

3. Jan HŘIVŇACKÝ

Pohádková noc ve škole
13.2. 2017, Mgr. Lucie Rybková, Mgr. Silvie Weczerková

     Letošní očekávání pololetního vysvědčení si děti druhých tříd zpříjemnily kouzelnou nocí ve škole. Sešly se v 18 hodin před školou a netrpělivě vyčkávaly otevření školní budovy. Potom si každý ve své třídě vybral místečko ke spaní a chystal se na maškarní rej. V tělocvičně indiáni, víly, princezny, piráti…. předvedli zajímavé taneční kreace a vyzkoušeli si různé soutěže. Zda jsou děti odvážné, si vyzkoušely procházkou po tichých chodbách noční školy. Pak už jen pohádka na dobrou noc. Ráno si pochutnaly na výborných buchtách, které jim maminky připravily. Tímto všem maminkám moc děkujeme! Po snídani se děti těšily, až dostanou své pololetní vysvědčení (fotogalerie).

 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017 - 2018
9.2. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Podle Školského zákona par. 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelství ZŠ Kravaře, Komenského 14 zápis žáků do prvních tříd

pro školní rok 2017 - 2018. 

Zápis proběhne dne 4. 4. 2017 od 1300 do 1700 hodin v budově školy ve třídách prvního stupně.

     K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku. Rodiče přinesou rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní na místě (formulář obdrží ve škole před zápisem).

     Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány dne 11. 4. 2017 od 13 do 14 hodin nebo po dohodě v jiném termínu nejpozději do 28. 4. 2017.

     Těšíme se na Vás!

                                                                                                                             Mgr.Tomáš Dorazil, ředitel školy

Na našich stránkách v záložce „O škole" a „Rodičům prvňáčků" najdete tyto informace:

- desatero pro prvňáčka
- rady a informace pro rodiče prvňáčků
- co by mělo umět dítě, které jde do školy
- co potřebuje prvňák od rodičů
- pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ
- školní zralost

 

Poločas
6.2. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve škole máme za sebou první pololetí, jsme tedy, řečeno sportovní terminologií, v poločase. Jakých výsledků jsme dosáhli? Celkový průměrný prospěch všech 402 žáků v osmnácti třídách ze všech hodnocených předmětů je krásných 1,58. Celkový průměr třídy nižší než 2,00 se podařilo dosáhnout hned čtrnácti třídním kolektivům a to ještě obě osmé třídy dosáhly právě tohoto průměru. Nejlépe si kromě žáků prvního stupně vedly na druhém stupni obě šesté a obě deváté třídy. Při předávání vysvědčení byly slyšet radostné výkřiky šesťáků jako: „já mám lepší vysvědčení, než jsem měl v Koutech!“. Je dobré vidět, že všem žákům se může ve škole dařit. Tu a tam byly k vidění i chvilky vážného zamyšlení nad tím, jestli výsledky mohly být lepší. Jsme v poločase. My, co jsme se radovali, 222 žáků školy prospělo s vyznamenáním, musíme vytrvat ve svém úsilí i v poločase druhém a 178 žáků, kteří jsme prospěli a 2 žáci, kteří neprospěli, máme na zlepšení ještě celé další druhé pololetí. Za pěkné dosažené výsledky děkuji a přeji vám hodně úspěchů i v dalším období.

"Vyučování naruby" ve čtvrtých třídách
6.2. 2017, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     První dva únorové dny zahájily čtvrté třídy trochu netradičním vyučováním. Role učitele se totiž ujaly samotné děti. Pro své spolužáky si připravily pracovní listy, kvízy, hádanky či křížovky a vyzkoušely si výuku matematiky, českého jazyka, přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy a pracovních činností. Samy tak přišly na to, že není vždy lehké učivo srozumitelně vysvětlit, udržet pozornost všech žáků nebo odhadnout délku jednotlivých aktivit. Všichni se s tím ale statečně "poprali" a zaslouží si pochvalu. Několik záběrů z "vyučování naruby"si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Čtvrťáci ve Světě techniky
1.2. 2017, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     Předposlední lednový den se čtvrté třídy vydaly do Světa techniky v Ostravě. V expozici děti hledaly odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují. Na chvíli se vžily do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní. Skupinky vědců natočily svá vlastní videa o zvířatech, rostlinách, jídle či lidském těle. Neméně zajímavé bylo pro žáky poznávání různých zdrojů světla. Seznámili se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Sami si vyzkoušeli některé světelné experimenty a zahráli si stínové divadlo. Velkým zážitkem byla i návštěva 3D kina s programem Vesmír. Společně jsme zde prožili velmi příjemné dopoledne (viz fotogalerie).

Když vánoční doba bezprostředně zaklepala na dveře
1.2. 2017, Mgr. Lucie Rybková

     14.12. 2016 jsme přivítali rodiče a hosty v ZŠ Kravaře ve třídě 2.A, abychom se spolu zastavili v adventním čase při VÁNOČNÍ BESÍDCE v krásně vyzdobené škole. Děti měly připravené pro své rodiče divadelní vystoupení. Vánoční besídku tvořilo pásmo písní a říkadel doprovázející vánoční příběh o narození Ježíška. Pro některé děti to bylo vůbec první vystoupení a patří jim moje veliká pochvala. Za odměnu měly připravené pohoštění nejen děti, ale i rodiče. Bylo krásné vidět rozzářená dětská očka a radost ze sdíleného prožitku s jejich rodinami (fotogalerie). 

     Všem přeji hodně radosti a zdraví v novém roce 2017.

 

Změna v systému plateb stravného
20.1. 2017, Bc. Soňa Calábková

     Od října 2016 nastala změna v systému placení stravného! Úhrada stravného se musí provádět dopředu tj. po úhradě stravného za aktuální měsíc je nutné do 15.dne daného měsíce provést rovněž úhradu stravného za následující měsíc (tato informace byla uvedena v objednávkovém systému v říjnu a listopadu 2016). V současné době se úhrada stravného provádí vždy v aktuálním měsíci na následující měsíc (předpokládá se, že aktuální měsíc byl již uhrazen v předchozím měsíci).

     Od 1. 12. 2016 jsou zrušeny platby složenkou! Stravné lze platit bankovním převodem, trvalým příkazem nebo sporožirem. Výše platby stravného následujícího měsíce vychází z počtu pracovních dnů x cena stravného příslušné věkové kategorie. Případný přeplatek, který se Vám zobrazuje v pravém horním rohu objednávkového systému strávníka, je možno odečíst z následující platby. Dalším způsobem platby je vložení libovolné zálohy na konto dítěte. Nahlaste číslo svého účtu (pokud jste tak ještě neučinili) vedoucí ŠJ. Po ukončení školního roku se přeplatky stravného již nebudou vyplácet v hotovosti, ale budou odeslány zpět na Váš účet.

Bruslení 4. tříd
17.1. 2017, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     V pátek 13. ledna se 4. třídy vydaly bruslit na rybník ke kravařskému zámku. Děti si užily bruslení, hokeje i zimních radovánek se zbytky sněhu. I když byl "pátek 13.", nikomu se nic nepřihodilo a vrátili jsme se s úsměvem na tváři a červenými líčky. (fotogalerie)

Školní bufet a "pamlsková" vyhláška
6.1. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost vyhláška č. 282/2016 Sb., jejíž praktické naplnění vedlo k ukončení činnosti školního bufetu. Vím, že toto (bohužel nutné) opatření je přijímáno nejednoznačně. Proto zde uvádím odkaz na e-petici podobně smýšlejících občanů s vysvětlením, o co se petentům jedná.

http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-pamlskove-vyhlasce.html?gclid=COCl1IytrdECFVXnGwodfB0JKw

     Cílem této petice je podpora zdravých školních bufetů a prodeje potravinářského zboží na půdě škol a školských zařízení. Od ledna 2017 vstoupila v platnost vyhláška č. 282/2016 Sb., která striktními, až nesmyslnými limity obsahu soli, tuků a cukrů omezila sortiment možného prodeje občerstvení ve školách na minimum a ve svém důsledku je pro bufetový prodej ve školách likvidační. Jsme pro zdravé a vyvážené stravování našich dětí, nicméně zákaz prodeje většiny běžně prodávaného zboží nedovoluje nyní dětem ve školním bufetu ani zakoupení mnoha druhů obyčejného pečiva, sýrů či jogurtů.
Na druhé straně se pozastavujeme nad tím, že stejně přísná pravidla neplatí pro jiné prodejce. Kde je tedy smysl tohoto nařízení?
     Myslíme si, že je určitě mnohem přínosnější děti i rodiče ve smyslu zdravého stravování stále vzdělávat, ukazovat dobré i špatné příklady a jejich důsledky, než nekoncepčně likvidovat i dobře fungující služby občerstvení ve školách. Pokud tuto službu chcete centrálně regulovat a nechcete se spolehnout jen na ředitele škol, kteří jistě mají na zdravé výživě dětí také zájem, učiňte tak, ale s rozumem, aby se ve školních bufetech jedlo zdravě, ale na druhou stranu, aby se jednalo o bufety fungující, kam budou děti rády chodit.
     Je určitě možné pochopit zákaz konkrétních nezdravých potravin na půdě školy, jako jsou smažené chipsy, přeslazené limonády či kofeinové nápoje. A to v automatech, bufetech i jídelnách. Proti tomu lze jen těžko něco namítat.
Pokud však v sortimentu jednoho prodejního kanálu potravin - školního bufetu, zůstanou jako k prodeji vhodné téměř jen čistá voda, papírové kapesníky a ovoce či zelenina, tak je zřejmé, že výsledek je špatný. Takový "podnik" se nemůže uživit a brzy zavře. Děti nebudou mít možnost koupit si k svačině vůbec nic, anebo si jídlo bez jakéhokoli omezení koupí v okolí školy. To bylo cílem vyhlášky?

     Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, žádáme Vás o zrušení, nebo alespoň zmírnění vyhlášky ve smyslu výše uvedeného.

V Praze dne 9. 12. 2016

P.S. Vyhláška je přinejmenším nedomyšlená a jasně ukazuje dětem pokrytectví naší společnosti. Tomáš Dorazil 

Joseph von Eichendorff - naši žáci obsadili všechna místa na stupních vítězů!
3.1. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Již po jedenácté proběhla dne 13. 12. 2016 v Hlučíně soutěž v německém přednesu a zpěvu básní Josepha von Eichendorffa. Odvážně se zapojilo sedm žáků z naší školy (David Ferenz z 9. A, Simona Hnilková a Jonáš Hercík z 8. A a David Bitta, Tomáš Ševčík, Radka Řehulková a Dominik Stareczek z 9. B) pod vedením paní učitelky Kerstin Kristiánové. V kategorii žáků osmého ročníku se líbil nejvíce přednes a výslovnost Jonáše Hercíka. V kategorii sotěžících devátého ročníku získala 3. místo Radka Řehulková, 2. místo David Bitta a 1. místo a titul absolutního vítěze Dominik Stareczek, který za vítězství obdržel i SmartPhone.

     Za odměnu se žáci zúčastnili výletu do předvánoční Vídně. Navštívili galerii moderního uměni Albertinum, parlament, katedrálu sv. Štěpána a vánoční trhy. Ještě jednou všem blahopřejeme!

První školní den v novém roce je v úterý 3.1. 2017
22.12. 2016, Mgr. Tomáš Dorazil

Návod na život podle Jaroslava Duška:
Když se ti něco líbí – řekni to. 
Když se ti něco nelíbí – řekni to.
Když se ti po někom stýská, zavolej mu.
Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
Když něco chceš, popros.
Nikdy se nehádej.
Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.
Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.
Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní.
Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
Věř svým pocitům.
K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem buď trpělivý a trochu shovívavý.
Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu.
Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné Vánoce…

Hodně zdraví v novém roce Vám přeje Tomáš Dorazil

Tento web vyvinul: Jan Dorazil