Základní škola Kravaře


TOPlist
Čtvrťáci ve Světě techniky
11.2. 2019, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     Poslední lednový den se čtvrté třídy vydaly do Světa techniky v Ostravě. V rámci vzdělávacího programu „Robot Ozobot“ se děti seznámily s malým robotem, který se pohyboval na principu fungování barvocitlivých senzorů. Děti samy vytvářely trasy pro roboty. V rámci hry všichni prozkoumali, jak je možno změnit chování robota. Neméně zajímavé bylo pro žáky poznávání různých zdrojů světla ve vzdělávacím programu „Barvy, světlo, stín“. Seznámili se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Sami si vyzkoušeli některé světelné experimenty a zahráli si stínové divadlo. Velkým zážitkem byla i návštěva 3D kina s programem Oceány. Společně jsme zde prožili velmi příjemné dopoledne, které jsme zakončili předáním pololetního vysvědčení. (fotogalerie)

Rej masek s předáváním vysvědčení
6.2. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová

     Ve čtvrtek 31. ledna byly děti z druhých tříd už od rána natěšeny hned ze dvou důvodů. Tím prvním bylo samozřejmě vysvědčení. Druhým důvodem byla proměna dětí v pohádkové postavy. Ve třídách se objevili indiáni, zvířátka, princezny, rytíři, klaun apod. Den byl vyplněn množstvím zábavných her, úkolů a soutěží. Nechyběla ani vlastnoruční výroba masek a sladkého pohoštění v podobě marcipánu. Pohádkové postavy si na konci vyučování převzaly svou zaslouženou odměnu za půlroční školní práci a mohly se těšit ze samých jedniček. Přejeme všem druhákům, aby se jim s podobným elánem a chutí dařilo i v pololetí následujícím. (fotogalerie)

 

Druháci v Planetáriu
6.2. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Silvie Weczerková

     Příchod nového roku 2019 děti druhých tříd náležitě oslavily. Byl to výlet přímo do vesmíru. Navštívily totiž Planetárium Ostrava, které je jedinou atrakcí svého druhu v Moravskoslezském kraji. Není divu, že se sem nejen děti, ale i celé rodiny rády vracejí. Naše děti byly taktéž okouzleny desítkami interaktivních exponátů, s kterými si mohly pohrát a především sférickou projekcí a digitálním simulátorem vesmíru. V kinosále děti zhlédly pořad Se zvířátky do vesmíru, jehož součástí byla i živě moderovaná část. Příjemný hlas pana moderátora nás přenesl v pouhé vteřině do vesmíru a na hvězdnou oblohu. Ukázal nám nejznámější souhvězdí, galaxii, zajímavé vesmírné útvary, planety, východ a západ slunce. Mohli jsme pozorovat planetu Zemi, Měsíc či souhvězdí podle aktuálního ročního období. Jedním slovem „NÁDHERA“! Snad budeme mít možnost se do tohoto vesmírného prostoru podívat ještě alespoň jednou. (fotogalerie)

 

O dobrých vlastnostech člověka - 6. část - přátelský vztah k lidem
5.2. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Chlapci a děvčata,

     jednou z krásných lidských vlastností je přátelský vztah k lidem. Každý člověk se od narození do smrti stýká s lidmi, kteří ho obklopují – se členy své rodiny, s přáteli, známými i s úplně cizími lidmi. Někteří lidé jsou všeobecně oblíbení a mají mnoho přátel, ale některým lidem se zdá, že se k nim celý svět chová špatně, že mají smůlu. A právě tito lidé hledají příčinu všude jinde, jen ne u sebe. A to je velká chyba. Jenže jak poznat, v čem chybujeme – a jak to napravit?

     Jednoho chlapce se zeptali: „ Od koho ses naučil tak dobrému chování?“ „Od těch“, odpověděl, „kteří se chovají špatně.“ „Co jsem u nich viděl nesprávného, tomu jsem se vyhýbal.“

     Mezi lidmi, které máme rádi, hledáme své přátele. Přátelství je velmi krásný vztah. Mít dobré přátele znamená – mít veliké bohatství. Některá dětská přátelství vydrží jen krátce, ale některá vydrží velmi dlouho, někdy i celý život.

     Bez přátelství by nebylo života. Pro přátelství je velmi důležitá podobnost povah a zájmů. Dlouhodobá přátelství vznikají mezi sobě rovnými. Skutečné přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. Opravdového přítele poznáme teprve tehdy, když se dostaneme do nějakého neštěstí. Chovejme se ke svým přátelům (ke všem lidem) tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

Co už umí naši prvňáčci?
4.2. 2019, Mgr. Lucie Malíková

     Naši nejmenší mají polovinu první třídy za sebou. Každého určitě překvapí, co všechno už umí. Zvykli si na školní prostředí, vědí, co je sčítání a odčítání, čtou vázaně slova a první věty, které dokáží napsat psacím písmem. Vylepšuje se jejich jemná motorika, řečové schopnosti, samostatnost i koncentrace. Dokonce už mají za sebou projekt s výrobou a prezentací vlastního kalendáře třídy. V průběhu ledna a následně února budou všichni pasováni na velké písaře, kteří už nemusí psát obyčejnou tužkou. Zkrátka, udělali opravdu velký kus práce a už to nejsou mrňata, ale opravdoví školáci! Foto je ve fotogalerii.

 

 

Školní družina Kravaře - „Máme rádi Česko …aneb poznáváme a oslavujeme naši zem“
4.2. 2019, Mgr. Kateřina Lehnertová

     Každoročně se v družině zaměřujeme na určité téma, které se pak prolíná celým školním rokem, o kterém si povídáme a plníme různé úkoly. Letošní školní rok se téma samo nabízelo – 100 let České republiky.

     Začali jsme historií. Nejdříve jsme si povídali o bájném Praotci Čechovi, zavítali jsme do doby Otce vlasti Karla IV., seznámili jsme se s naší nejslavnější panovnicí Marií Terezií a zjistili jsme, jak to bylo se zavedením školní docházky. V této souvislosti jsme navštívili Kravařský zámek, kde nás paní průvodkyně provedly a seznámily nás s jeho minulostí. Nechyběl ani „Den s historií“, kdy děti plnily nejrůznější úkoly, například luštily nápis psaný staročeštinou, poznávaly korunovační klenoty a zkoušely si psaní na hliněné tabulky.

     Od Marie Terezie jsme se pak přesunuli k Národnímu obrození a povídali si o vlastenectví a snaze o vznik samostatného českého státu. Blíže jsme se seznámili s 1. prezidentem Československé republiky T. G. Masarykem, kterého děti nakreslily a pak si svá díla prohlédli na naší výstavce. Společně jsme oslavili 100leté výročí naší země. Proběhl „Den se symboly“, kde děti vyráběly, vybarvovaly a skládaly jednotlivé symboly České republiky.

     Poté jsme si povídali o životě v době První republiky a jak prožívali obyčejní lidé období války. Přišla se za námi podívat paní H. Kotulová, která se s námi podělila o své vzpomínky z té doby. Nakonec jsme se přesunuli do nedávné minulosti, povídali si o Sametové revoluci a době před a po ní.

     Nechyběly ani naše tradiční činnosti. Sbírali jsme žaludy a kaštany pro lesní zvířátka, oslavili jsme strašidelný svátek halloween. Také jsme se zúčastnili soutěže o nejhezčí zvon, kterou pořádala zemědělské škola v Opavě. V prosinci pak za námi přišel Mikuláš s čerty a anděly, kterému jsme předvedli krátké vystoupení. Na vánoční besídce jsme si povídali o různých vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněl na nás ani „Ježíšek“ a přinesl dětem do družiny spoustu nových hraček.

     Jelikož jsme došli až do současnosti, pokračuje naše putování po zajímavostech jednotlivých krajů. Začali jsme Prahou a Středočeským krajem. Seznámili jsme se s hlavním městem ČR a jeho nejvýznamnějších památkách. Prožili jsme „Den s kostkami“, děti se ve skupinkách snažily o nejpřesnější kopie pražských památek, které stavěly z kostek. Nejúspěšnější byli ti, jejichž stavbu ostatní poznali.

     Postupně tak budeme objevovat a poznávat i ostatní kraje a jejich zajímavá místa. Čeká nás ještě spoustu zajímavých „Dní“ a akcí.

 

Němčina dobývá svět
9.1. 2019, Mgr. Kerstin Kristiánová

     Sdružení slezsko-německých přátel z Hlučínska ve spolupráci se Střední podnikatelskou školou z Klimkovic uspořádali v rámci podzimu dvě soutěže v německém jazyce pro žáky základních a středních škol. První soutěž byla zaměřená na čtení a přednes německých bajek, pověstí a děl světových autorů v němčině a byla rozdělena do 3. kol. Každé kolo mělo vlastní vyhlašování výsledků. Základní školu v Kravařích reprezentovali v této soutěži žáci 8. a 9. ročníku (Weczerek Š., Kuchejda J., Reichlová A., Skýpalová M., Dastig M., Prejda L.). Lumír Prejda obsadil v rámci tří kol dvakrát 1. místo, Štefan Weczerek obsadil dvakrát 1. místo a jedenkrát 2. místo a Jakub Kuchejda poté dvakrát 2. místo a jednou místo 3.

     Druhá pořádaná soutěž se uskutečnila 18. prosince a týkala se přednesů děl Josepha von Eichendorffa a byl to již 15. ročník této soutěže. Mezinárodní porota ocenila Michaelu Moravcovou krásným prvním místem a Klaudii Peterkovou místem druhým. Účastníci obou soutěží poté za odměnu navštívili 19. prosince předvánoční Vídeň, v rámci čehož byl položen pietní věnec k hrobu Johanna Strausse. Žáci poté navštívili Technické muzeum a šli na slavnostní oběd. Obě tyto aktivity byly hrazené rakouským velvyslanectvím. Na závěr dne navštívili i známé a romantické adventní trhy ve Vídni, kde měli možnost zakoupit si nějakou drobnost.

     Děkujeme všem reprezentujícím žákům za účast a snahu!

Jaké bylo první pololetí na naší škole?
4.1. 2019, Mgr. Lukáš Kramný, Mgr. Hana Kotzurová

     Kalendářní rok 2018 máme již za sebou, a protože se nám blíží také konec prvního pololetí, přinášíme Vám alespoň malý přehled toho, co se na naší (a Vaší) škole odehrálo.

     Již dlouholetou tradici mají seznamovací kurzy pořádané na začátku školního roku pro šesté třídy. Tento rok se konal v rekreačním areálu ve Staré Vsi u Rýmařova, kde během dvou a půl dne jednotlivé třídy absolvovaly nabitý program plný soutěží a her zaměřených na spolupráci, důvěru a kreativitu. Žáci si užili také nemalou dávku adrenalinu, a to vše pod vedením zkušených lektorů a pedagogických pracovníků. Byla to ideální příležitost lépe poznat svého nového třídního učitele a nové spolužáky.

     Tradiční aktivitou, která nás provází nejen podzimem, ale vlastně celým rokem, je sběr všeho možného i nemožného. Začali jsme sběrem papíru, pokračovali podzimními plody, neopomenuli jsme plastová víčka, pomerančovou kúru a léčivé byliny. Podzimní sběr vyvrcholil „Dnem laskavosti“, kdy jsme sbírali zimní oblečení pro děti, které nemají tolik štěstí jako my. Celkem 22 pytlů oblečení putovalo do azylového domu pro děti při Armádě spásy v Opavě. Protože dobrých skutků není nikdy dost, sbírali žáci plyšové hračky a společenské hry, které pomohly vykouzlit úsměv na tváři dětem v opavské nemocnici.

     Ani chladné podzimní počasí neodradilo naše žáky od sportování, proto jsme se zúčastnili mnoha soutěží. V rámci školních soutěží bojovali naši žáci v atletických disciplínách Diamantové ligy. Žáci se rovněž probojovali do okresního finále „Lehkoatletického čtyřboje“, zúčastnili se 30. jubilejního ročníku Memoriálu Mirko Fišera a bodovali v okresním finále přespolního běhu kolem Stříbrného jezera. Naši sportovci se rovněž zúčastnili projektového odpoledne u našich přátel v Pietrowicach Wielkich, které bylo zakončeno mezinárodním zápasem v kopané.

     ...ale nejen sportem živ je člověk. Své dovednosti dokázali žáci naší školy prokázat i v jiných oblastech. Hned několik žáků 9. ročníku úspěšně reprezentovalo školu v jazyce německém. Skvělých výsledků dosáhli v recitaci německých básní, ale také ve znalostech německé gramatiky a odměnou jim byla procházka adventní Vídní. Nadšenci šachové hry poprvé okusili atmosféru šachového turnaje. Osmáci se zúčastnili výtvarně-historického animačního programu v Domě umění v Opavě, kde postupně poznávali tuto stavbu, jednotlivé architektonické slohy v proměnách času a pokusili se odkrýt tajemné příběhy. Žáci devátého ročníku završili výuku o holocaustu návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi. Své znalosti anglického jazyka si mohli ověřit žáci pátého a osmého ročníku při návštěvě anglického divadla. A pokud byl někdo zvědavý, jak probíhá výuka těch nejmenších, měly pro Vás paní učitelky z nižšího stupně připraven den otevřených dveří, stačilo jen nebát se a vstoupit.

     Vrcholem letošního podzimu byly bezesporu oslavy 100. výročí založení Československé republiky. Na naší škole jsme si tuto významnou událost připomenuli projektovým dnem „Škola za první republiky“. Učitelé i žáci vyměnili své běžné oblečení za prvorepublikovou módu a také náplň jednotlivých vyučovacích hodin se přiblížila tomuto období. Co to přesně znamenalo? Den jsme začali rozhlasovou rozcvičkou z třicátých let a zdravicí prezidenta Masaryka, v lavicích se objevily kalamáře a péra s kovovými hroty, o přestávkách se pěkně dokola korzovalo po školních chodbách a zájemci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to bylo klečet na hrachu. Den jsme zakončili zasazením „stromu svobody“. Stoleté výročí jsme si pak ještě jednou připomněli „Muzejní výstavou“ v prostorách školy.

     Adventní čas jste mohli v naší škole strávit spolu s dětmi výrobou nejrůznějších vánočních ozdob nebo příjemným posezením v prostorách školní jídelny, kde Vám naše paní kuchařky připravily jen samé dobroty. Jak je tedy z těchto řádků vidět, žáci nestrávili čas pouze v lavicích a snad jim pobyt strávený ve škole přinesl více než množství vzorečků a pouček. Začínáme nový rok, nové pololetí a už teď se těšíme, co nám přinese. (fotogalerie)

 

O dobrých vlastnostech člověka - 5. část - dobrá vůle a dobré úmysly
28.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Milí žáci,

     do nového roku chce každý člověk vstoupit s dobrou vůlí a dobrými úmysly.

     Snad jsou větší a jiné přednosti a ctnosti než dobrá vůle, třeba hrdinství, šlechetnost, obětavost, ale nic není tak dobrého jako dobrá vůle. Dobrá vůle, to je jako dobrá cesta nebo dobrá střecha nebo jiné, tiché, dobré, spolehlivé věci, o kterých ani nevíme, teprve když nejsou dobré, začneme nadávat a když potkáme zlou vůli, je nám, jako by se hroutila všechna jistota na světě. A proto je dobrá vůle to nejlepší na světě, protože na ní stojí všechna spolehlivost a důvěra. Dobrá vůle je základ všeho dobrého na světě.

     Každý člověk má svůj den, ve kterém pojímá dobré úmysly. U některých lidí se to dostavuje na Štědrý den, u jiných na Silvestra, nebo na Nový rok, u jiných třeba o narozeninách nebo jindy. Tak to na člověka zničehonic přijde jako třeba nachlazení. Napřed je mu divně, potom se mu udělá nanic a pak si řekne, že si je tím sám vinen a začne být lepší. To je okamžik, kdy se člověku zpravidla vynoří dobrý úmysl. Věřím, že není člověka, který by aspoň jednou za rok nechtěl začít nějakým způsobem něco nového v životě. To ovšem neznamená, že hned zítra bude člověk jiný. Podstata a smysl dobrého úmyslu není to, aby jej člověk hned splnil, ale aby jej prostě měl.

     Dobré úmysly dokazují, že ještě pořád můžeme měnit svůj život nebo sebe samy. Bylo by zdrcující, kdybychom došli k poznání, že už nemůžeme vůbec nic na svém denním životě předělat a měnit. Pokud pěstujeme dobré úmysly, popíráme, že to, co děláme, děláme nutně. Dobrý úmysl je projev svobodné vůle.

     Pokud je člověk schopen dobrých úmyslů, leží před ním život jako veliká, nevyzkoušená a slibná možnost. Panečku, co bychom všechno stihli, kdybychom ráno vstali o půl hodiny dříve. A kdybychom třeba čtvrt hodiny cvičili a koupali se ve studené vodě a hodně četli a vzdělávali se a pomáhali na zahrádce a naučili se hrát na hudební nástroj a denně chvíli běhali a hodně přemýšleli a učili se všem předmětům a zhotovili model letadla a naučili se lyžovat a pěstovali turistiku a chovali a pravidelně pečovali o domácí zvíře a pečovali o květiny a pomáhali rodičům a učili se cizí jazyky a uvažovali o dobrých vlastnostech člověka a snažili se pochopit jednání lidí a udělat něco ve prospěch všech lidí a poznali všechno, co má člověk znát a nepromarnili ani minutu času. Protože to vše a ještě mnoho jiného je v našich dobrých úmyslech. Život je nesmírně a nevyčerpatelně bohatý pro naše dobré úmysly.

     Přeji vám všem, žáci, paní učitelky a páni učitelé a všichni čtenáři, mnoho dobrých úmyslů v novém roce.

Vánoční posezení
21.12. 2018, Lucie Peštová (maminka žáka 1.B)

     V úterý, 18. 12. odpoledne, byli rodiče prvňáčků ze třídy 1. B pozváni na vánoční posezení s ukázkou recitačních, pěveckých a hudebních dovedností našich dětí. Přestože děti umí zatím číst jen několik písmen a slabik, dokázaly se pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Malíkové naučit množství básniček a písniček se zimní a vánoční tématikou. Na rodičích byla vidět radost, hrdost i dojetí nad tím, co všechno už jejich „princezny“ a „páni kluci“ dokážou. Z dětí vyzařovala nedočkavost a radostné očekávání Štědrého dne a vánočních prázdnin. Bylo znát, že se z nich, za těch pár měsíců ve škole, stala dobrá parta a že si s paní učitelkou rozumějí. V závěru besídky dostalo každé z dětí nový Slabikář a malý dáreček od paní učitelky. Naše setkání jsme zakončili povídáním s paní učitelkou u kávy a cukroví.

 

Malé zamyšlení do nového roku
19.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Představme si svůj život jako hru: žonglujeme s pěti míčky – práce, rodina, zdraví, přátelé a duše – a snažíme se je udržet všechny ve vzduchu. Brzy pochopíme, že práce je gumový míček. Když jej upustíš, odrazí se zpátky. Ale ty čtyři ostatní - rodina, zdraví, přátelé a duše, jsou vyrobeny ze skla. Když některý z nich upustíš, nenapravitelně se odře, poškodí nebo dokonce rozbije. Už nikdy nebude jako předtím. Tohle musíš pochopit a snažit se o rovnováhu ve svém životě. Jak?

     Nepodkopávejme své sebevědomí srovnáváním s ostatními. Lišíme se od sebe, a tak je každý z nás zvláštní. Nestanovujme si cíle podle toho, co druzí považují za důležité. Jen my víme, co je pro nás nejlepší. Nepovažujme za jisté věci, které jsou nám nejbližší. Držme se jich jako svého života, protože bez nich život nemá smysl. Nedovolme, aby nám život proklouzl mezi prsty tím, že budeme žít buď v minulosti, nebo v budoucnosti. Budeme-li žít vždy jeden den za druhým, prožijeme všechny dny svého života. Nevzdávejme se, když máme stále ještě co dát. Nic není doopravdy u konce, dokud se nepřestaneme snažit. Nebojme se přiznat, že nejsme dokonalí. To je to křehké pouto, které nás váže dohromady. Nebojme se čelit riziku. Tím, že riskujeme, se učíme budovat si cesty. Nevyhánějme ze svého života lásku řečmi o tom, jak je těžké si najít čas. Nejrychlejší způsob, jak získat lásku, je lásku dávat. Nejrychlejší cesta, jak lásku ztratit, je držet ji příliš pevně. A nejlepší cesta, jak si lásku udržet, je dát jí křídla! Neutíkejme životem tak rychle, že zapomeneme nejen, kde jsme byli, ale také, kam míříme. Nezapomeňme, největší lidská emocionální potřeba je cítit ocenění.

     Nebojme se učení. Znalosti nic neváží, je to poklad, který vždycky lehko uneseme. Neužívejme čas nebo slova nedbale. Ani jedno nemůžeme vzít zpět. Život není závod, ale cesta, kterou je třeba vychutnávat krok za krokem.

Radost z narození Ježíše Krista

a pohodovou cestu rokem 2019

Vám přeje

Tomáš Dorazil


P.S. „Zkus to udělat jako Bůh – staň se také člověkem“

 

Vánoční dílničky a muzejní výstava 1918 - 2018
19.12. 2018, Mgr. Hana Kotzurová

Ve fotogalerii máte možnost připomenout si

vydařené vánoční dílničky,

muzejní výstavu 1918 - 2018

a den otevřených dveří ve školní jídelně .

Tento web vyvinul: Jan Dorazil