Základní škola Kravaře

TOPlist
Roušky opět jinak
9.9. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, jak jsme si již v poslední době zvykli, opět je vše ze dne na den jinak. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá nosit roušky ve společných prostorách všech škol. Proto prosím vybavte své děti do školy v ideálním případě dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použitou roušku.

 S přáním pevného zdraví Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Třídní schůzky
9.9. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 10. 9. 2020 v 16:00 hodin v jednotlivých kmenových třídách.

Zdvořile žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze s rouškou a při vstupu do budovy použili dezinfekci rukou. Rádi bychom zajistili maximální možnou hygienu školních prostor a neohrozili další vývoj školního roku již na jeho počátku.

Děkujeme za pochopení . 

V souladu s hygienickými opatřeními nebude do budovy školy vpuštěna žádná osoba, která vykazuje příznaky infekčního onemocnění.

K organizaci školního roku
2.9. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, 

loňský školní rok byl pro nás všechny mimořádně náročný.  Jak to tak vypadá, ani letošní rok nebude jednoduchý, ale rádi bychom ho zvládli bez zbytečného stresu a s jasným cílem. Chceme, aby všichni naši žáci uspěli ve vzdělávání co nejlépe, ale toho nedosáhneme bez vzájemné spolupráce a podpory. V uplynulém roce jste byli díky této mimořádné situaci vzdělávání svých dětí mnohem blíže, a proto Vás žádáme, abychom vzniklou spolupráci nejen udrželi, ale také ji dál rozvíjeli. 

Vyučování bude na naší škole probíhat tak, jak jste byli dosud zvyklí. Zájmová činnost, školní družina i školní stravování bude zajištěno v plném rozsahu, ale za dodržování přísnějších hygienických opatření. 

Prozatím nepředpokládáme, že bychom rušili plánované školní, vzdělávací, kulturní či sportovní akce. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budeme vás neprodleně informovat prostřednictvím systému škola online a na webových stránkách školy. Z těchto důvodů proto sledujte nejen naše webové stránky, ale také si co nejdřív ověřte, zda máte přístup do systému online školy. Pokud narazíte na jakékoli obtíže či nejasnosti, neváhejte kontaktovat jednotlivé třídní učitelé nebo vedení školy. 

Co se týká obsahu vzdělávání, učivo z hlavních předmětů, které nebylo možné v loňském roce zvládnout, budou učitelé opakovat a probírat v letošním roce. Učivo některých dalších naukových předmětů pak bude částečně zredukováno. 

V prvních týdnech budeme pochopitelně nejdříve zjišťovat úroveň vědomostí, dovedností a znalostí našich žáků, přičemž budeme pro začátek preferovat formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku výuky. 

Rád bych Vás také požádal, abyste pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží zvážili jejich docházku do školy. 

Od září budou v naší škole nastaveny systémy (G Suite pro vzdělávání), které nám umožní v případě nutnosti přejít bez problémů na distanční výuku. Všechny podstatné informace k těmto změnám, Vám podají třídní učitelé na prvních rodičovských schůzkách, které se uskuteční 3. září v 16.00 pro rodiče žáků prvních tříd a ve čtvrtek 10. září v 16.00 hodin pro všechny ostatní.

Věřím, že společně zvládneme také tento náročný školní rok a všem nám přeji hlavně pevné zdraví a klidné dny. 

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY!
1.9. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy.

 

Na začátek školního roku jsme si pro Vás připravili malý dárek. Počínaje dnešním dnem, tedy od 1. září 2020, jsme Vám připravili zbrusu nové internetové stránky ZŠ Kravaře.

 

Naleznete je na adrese www.kravarezs.cz

 

Tyto stránky vznikaly během léta na půdě naší školy a najdete zde všechny potřebné a zajímavé informace o škole.

 

Po jistou dobu budeme souběžně zveřejňovat informace také na stávající webové adrese a postupně bychom rádi přešli na toto nové uživatelské prostředí, které, jak věříme, pro Vás bude příjemnější a přehlednější.  

 

 

Aktuální informace k chodu školy v souvislosti s nemocí COVID 19
28.8. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

1) Žák nebude předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

2) Žáci i zaměstnanci nemusí ve společných prostorách školy používat roušky (další 

     používání roušek se bude řídit aktuální situací).

3) U vstupů do školní budovy, školní jídelny a tělocvičny je zajištěna dezinfekce rukou.

4) Každá třída a sociální zařízení je vybaveno dezinfekčním mýdlem.

5) Žák by měl být vybaven dostatečným množstvím papírových kapesníků.

6) Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (časté větrání, mytí rukou,

     dezinfekce, úklid).

7) Je vyčleněna místnost pro izolaci žáka vykazujícího příznaky onemocnění.

8) Před zahájením výdeje stravy se provede dezinfekce jídelních stolů a židlí. Průběžně

    se budou stoly a židle dezinfikovat také během celého provozu jídelny.

9) Dočasně musí být zastaven ranní pitný režim, aby nedošlo ke komunitnímu šíření

    virové infekce. Z tohoto důvodu bude také dočasně zrušen zeleninový a ovocný bar.

10) Obsluhu strávníků (včetně výdeje příborů) zajistí kuchařky.

11) Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílejte.

 

Zahájení školního roku 2020/2021
27.8. 2020, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Zahájení školního roku - úterý 1. září v 8:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje mše

svatá, poté v případě příznivého počasí od 9:00 hodin na školním hřišti uvítání všech

žáků a slavnostní uvedení žáků prvních ročníků do školy. Po společném zahájení se

všichni odeberou se svými třídními učiteli do tříd ke krátkému informačnímu setkání,

na kterém obdrží informace o organizaci prvního týdne školní docházky.

Žáky prvních ročníků mohou doprovodit do tříd také jejich rodiče. S ohledem na aktuální

hygienická opatření apelujeme na rodiče, aby doprovázeli jedno dítě maximálně dva

zákonní zástupci. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení školního roku ve

třídách.

V následujících dnech budou probíhat třídnické hodiny, výměna učebnic, případně den pobytu

v přírodě.

Seznam žáků prvních tříd 2020/2021
27.8. 2020, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Seznam žáků 1.A - třídní učitelka Mgr. Lucie Malíková


Batunová Nela

Boček Jonáš

Gajdová Veronika

Hahnová Eliška

Halfar Filip

Halfarová Terezie Anna

Jantová Vanesa

Klásek Martin

Klingerová Nelly

Lehnert Sebastian

Nestrojová Julie

Papeschová Nella

Peterková Kristýna

Sentenský Tomáš

Sommer David

Stoček Sebastián

Stoklasa Tadeáš

Šimperská Tereza

Štěpánek Adam

Václavíková Adéla

West Nicolas

 

Seznam žáků 1.B - třídní učitelka Mgr. Silvie Weczerková


Adam Petr

Boháčová Valentýna

Bradbury Valentina Lilly Regina

Gratza Patrik

Heiderová Markéta

Hoheisel Dominik

Holešová Kristýna

Holušová Ella

Huf Tomáš

Hurta David

Ignácová Viktorie

Jägrová Lucie

Klemensová Sára

Klemm Alexander

Krzisch Vilma

Malcharek Adam

Muzička Jakub

Paterková Agáta

Peterková Eliška

Postulka Dominik

Ušelová Natálie

 

Seznam žáků 1.C - třídní učitelka Mgr. Zuzana Kroutilová


Balušek Lukáš

Lichovníková Vivien

Marčíková Adriana

Melecký Patrik

Mocek Matyáš

Mučková Gabriela 

Nedělová Valerie

Kostřeva Richard           

Jančura Jakub                    

Glabasnia Jan

Pavelek Viktor

Peterková Nikol

Putanko Mia

Reinová  Eliška                  

Rinková  Anna               

Slaný Jiří

Slivková Anna

Střižíková Lea                  

Tichý Petr


 

 Přihláška ke stravování, šk. rok 2020 / 21
27.8. 2020, Bc. Soňa Calábková

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo od 1. 9. 2020 ve školní jídelně v Kravařích, vyplňte prosím přihlášku ke stravování ( viz. Jídelna, dokumenty, dokumenty ke stažení ) a vhoďte ji do schránky, která se nachází u hlavního vchodu při vstupu do školy, nebo předejte vedoucí školní jídelny.

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. 8. 2020


Bc. Soňa Calábková

 

Seznam žáků šestých tříd 2020/2021
27.8. 2020, Mgr. Václav Calábek

Seznam žáků 6.A - třídní učitel Mgr. Lubomír Kozák

Badová Melánie
Bartussková Julie
Bašarinová Vendula
Boček  Matěj
Borovský Samuel
Capeková Viktorie
Holeš Miroslav
Homoky Natálie
Jochimová Nela
Kozelský Tobiáš
Lebeda Jakub
Lehocký Tomáš
Malášková Vanessa
Miczko Tobiáš
Michalčiková Anna
Musilová Bára
Nycz Dominik
Peterková Viktorie
Petříková Natálie
Petzuch Adam
Přibyla Vít
Sentenský Kryštof
Skrblová Anna
Stankeová Eva
Stoklasa Richard
Thiemelová  Sofie
Westová Hana

 

 Seznam žáků 6.B - třídní učitelka Mgr. Pavla Lhoťanová

Baránková Lucie
Bastl Matyáš
Berger Josef
Hahnová Emma
Hájek Sebastian
Harazim Matěj
Heidrová Anna
Hrbáčová Michaela
Hrbáčová Nikol
Jařabová Beáta
Kubánek Kryštof
Lassaková Eliška
Losertová Tereza
Lusarová Klára
Muchová Aneta
Ostráková Elen
Pelikánová Olga
Petrausová Nela
Petrziková Marie
Remešová Lucie
Rybková Karolína
Sommerová Kristýna
Szusciková Aneta
Ulrichová Vanesa
Večerková Sára
Vitásek Filip
Weczerek Vojtěch
Zajac Lukáš
Žídek Roman


Organizace prvního školního týdne
27.8. 2020, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Pro první školní týden (2. - 4.9. 2020) platí následující organizace a ukončení vyučování:

1. A,B,C - 7.50 - 9.30

2. A,B    - 7.50 - 10.30

3. A,B    - 7.50 - 10.40

4. A,B,C - 7.50 - 10.50

5.          - 7.50 - 11.00

6. A,B    - 7.50 - 11.15

7. A,B    - 7.50 - 11.30

8. A,B,C - 7.50 - 11.45

9. A,B    - 7.50 - 12.00


Školní jídelna a školní družina zahájí provoz od 2.9. 2020.

Změna ceny stravného
24.8. 2020, Bc. Soňa Calábková

Vážení rodiče,

od 1. září 2020 dojde ke změně ceny stravného.

Základní škola:

žáci 1. - 4. tříd  ( 7 - 10 let )         oběd 24,- Kč

žáci 5. - 9. tříd  ( 11 - 14 let )       oběd 27,- Kč

žáci 15 a více let                          oběd 29,- Kč

Cizí strávníci                                oběd 60,- Kč

Mateřská škola:

děti 3 - 6 let                                přesnídavka   7,- Kč

                                                  oběd            20,- Kč

                                                  svačina          6,- Kč

                                                  celkem       33.- Kč

děti 7 - 10 let                              přesnídavka   7,- Kč

                                                  oběd            24,- Kč

                                                  svačina          7,- Kč

                                                  celkem       38.- Kč

 

Bc. Soňa Calábková, vedoucí školní jídelny

Školní družina v letošním roce
3.7. 2020, Mgr. Kateřina Lehnertová

         Družina je důležitý partner rodiny a školy, naše činnost vychází z ročního a vzdělávacího plánu školní družiny. Během celého roku se snažíme dětem pobyt v ŠD co nejvíce zpříjemnit. Připravujeme pro ně spoustu zajímavých činností a aktivit spojených s tématem ročního plánu. V letošním roce jsme skládali jednotlivé barvy duhy.

Pojďme spolu slepit duhu…. aneb jaký mají pro nás barvy význam.

Duha je chápána jako symbol jednoty v pestrosti a odlišnosti lidí, přírody, života. 

Nejdříve jsme se seznámili s  barvami duhy a pověděli si o jejich symbolice, poté jsme si blíže představili jednotlivé barvy.

 Začali jsme oranžovou barvou, která vyvolává pocit radosti, je spojena s představou zlata, úrody, podzimu, slavnostního vzrušeného očekávání, ale i bezcílného hektického rozčilení. Společně jsme během našeho oranžového dne, kdy děti přišly oblečené v oranžové barvě, vyrazili na vycházku do parku, sbírat přírodniny a plnit oranžové úkoly. Z nasbíraných přírodnin a dýní, které si děti přinesly, jsme pak vyráběli dýňová strašidýlka. Taky jsme si užili halloweenskou párty při plnění strašidelných úkolů.

Další barvičkou byla červená. To je barva energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky. Zároveň je vznešená, je symbolem akce, změny, dobývání, energie a sebevědomí. Jelikož červená je barva krve a nebezpečí, přišla za námi zdravotnice paní Kostelanská, která nás seznámila se zásadami první pomoci, předvedla oživování člověka na figuríně a připomněla důležitá telefonní čísla. Nechyběl ani červený den, kdy si děti v červeném oblečení procvičily pravidla silničního provozu a předvedly své znalosti první pomoci. Ošetřily zranění nohy a pak přenášely raněného. Nakonec ze svých těl vytvořily číslo záchranky. Červená je i symbolem lásky a porozumění, takže s červenou barvou jsme přešli i do měsíce prosince. Nejprve jsme se připravovali na Mikulášskou nadílku, děti kreslily Mikuláše, a tak jsme si pak udělali v družině výstavku Mikulášů. Taky jsme pro Mikuláše nacvičili krátká představení, abychom mu poděkovali za dárečky. Při pečení perníčku jsme si povídali, o zvycích a tradicích, které se udržují u dětí doma. Nakonec jsme měli vánoční besídku, kdy jsme si vyrobili svícen z jablka, předali dárečky a připomněli si Vánoce, čas lásky, klidu a pohody.

Modrá je další barva v pořadí, o které jsme si povídali. Je to barva klidná, barva dálek, hloubky, míru a spokojenosti, důvěry a tradic. Působí přívětivě, vyvolává představu oblohy, vzduchu a vody. Seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě, různými pokusy si představili jednotlivá skupenství vody. Taky jsme si povídali, jak máme s vodou zacházet, šetřit ji i životní prostředí. Nechyběl ani modrý den, který byl ve znamení relaxace, harmonie a uvolnění, kdy děti v modrých oblečeních meditovaly, relaxovaly a vybarvovaly barevné obrázky. Nezapomněli jsme ani na tradiční maškarní rej, kdy se v malé tělocvičně při různých tanečních a jiných soutěžích vyřádili sportovci, bojovníci, hrdinové, kouzelníci, princezny či víly.                                                                                                                                              

V březnu nás čekala barva fialová, je to barva melancholická, osobitá, náročná, značí skryté tajemství vyvolávající znepokojení, zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost. Vyvolává v nás tajemno, vesmír. A tak jsme se zabývali vesmírem, seznámili jsme se se sluneční soustavou a jednotlivými planetami. 

Bohužel, ale 11. 3. 2020 byla podle nařízení vlády ČR z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  školní družina uzavřena,                    a tak jsme nemohli celou duhu slepit a splnit všechny naplánované činnosti a akce, které jsme měli připravené. Ale už nyní pro vás připravujeme nové téma pro příští školní rok. Přejeme všem příjemně prožité prázdniny, spoustu krásných zážitků a v novém školním roce se na vás budeme                                  v  družině opět těšit.             

Tento web vyvinul: Jan Dorazil