Základní škola KravařeTOPlist
Československý projekt
13.11. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Zdeňka Binarová

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Žáci vytvářeli rozmanité záložky různých velikostí, tvarů i výtvarných technik na téma List za listem-baví mě číst. Cílem projektu bylo nejen navázat nová přátelství, ale taktéž poznat kulturu a jazyk dětí ze Slovenské republiky.

Podle počtu žáků ve škole nám byla přidělena slovenská základní škola, která se nachází na severu Slovenska, v krásném hornatém kraji Orava ve vesnici Oravské Veselé.

Práce probíhala v měsíci říjnu. Jakmile byly záložky dětí z 1. a 2. stupně dokončeny, byly poslány spolu s dalšími propagačními materiály o naší škole a městě na domluvenou adresu. Téměř ve stejnou dobu došel i balíček ze Slovenska. Záložky byly dětem v jednotlivých třídách rozdány a mohou je nyní  využívat při četbě ve škole i doma.

Spolu se záložkami nám naši noví kamarádi ze ZŠ Oravské Veselé poslali i další informace o jejich škole a položili dětem otázky týkající se slovenského jazyka. Pokusili jsme se na ně odpovědět a budeme v další komunikaci s dětmi ze Slovenska pokračovat. Snad vzniknou nová československá přátelství.

Putování po Kravařích
13.11. 2019, Mgr. G. Jařabová, Mgr. K. Kolarčíková, Mgr. S. Weczerková

Měsíce říjen a listopad bývají v hodinách prvouky třetích tříd naplněny zjišťováním nových informací o okolních obcích a především o našem městě. A kde jinde se mohou děti dozvědět nejpřesnější informace o Kravařích než v budově Městského úřadu. A tak jsme byli rádi, že si na nás paní starostka Mgr. Monika Brzesková ve svém pracovním dni udělala čas. Provedla nás některými důležitými částmi úřadu jako byla např. městská policie, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů, zasedací místnost, v které řeší zástupci města důležitá rozhodnutí. Děti si mohly zkusit zasednout do jejich křesel a nanečisto hlasovat, což se jim velmi líbilo. Dále pak pokládaly paní starostce otázky související s naším městem a historickou budovou úřadu.

Další putování třeťáky vedlo do městské části Kravaře-Kouty. Během cesty plnili úkoly zaměřené na zjišťování názvů ulic či pracovních příležitostí, sledovali a zapisovali dopravní situaci ve městě. Hlavní částí tohoto „učení“ byly domluvené exkurze, na které se děti velmi těšily.   

Jak to vypadá uvnitř některých firem? Co je náplní jejich práce? Kdo může využít jejich služby? Nejen na tyto otázky dostaly děti odpověď ve sportovním komplexu Buly Aréna a ve firmě J+M výpočetní technika. Tam si děti zasoutěžily a vyzkoušely si na vlastní kůži práci dospělých. Vedly si velmi dobře. A tak není divu, že v danou chvíli měly vybráno své budoucí povolání. Děkujeme za příjemnou a názornou prohlídku.

Strom života
13.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

   V pátek 8. listopadu 2019 byl pro žáky šestých tříd připraven interaktivní vzdělávací programu o významu vody pro člověka a planetu s názvem „ Strom života“. Děti se přenesly do přírody bez dnešních vymožeností a staly se členy kmenů, které bojovaly o vodu. Během této hry si uvědomily, že voda je poklad, který si musíme chránit a starat se o něj. Na vlastní kůži poznaly, že nedostatek čisté vody znamená konec pro život. O vodu se proto děti ve hře musely starat, čistit ji a hledat její nové zdroje. Vyzkoušeli si mnoho atraktivních pokusů a učili se spolupracovat v týmu. Průběh dne popsaly žákyně 6. A Natálie Ostárková  a Sofie Klöslová: „Spolupracovali jsme v týmech a plnili jsme chemické pokusy. Každé stanoviště mělo své jméno a za každé vyluštění jsme získávali body, bonusové kartičky a špinavou vodu, kterou jsme si poté přechlorovali na čistou. Po každém úkolu jsme si předávali nádoby s čistou a špinavou vodou, následoval náš posvátný taneček “  Děti si tak uvědomily, že naše Země má omezené zásoby vody a její nedostatek se stává globálním problémem.

Stávka
4.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

Základní škola Kravaře oznamuje, že se ve středu  6.11.2019 nepřipojí k plánované jednodenní stávce učitelů, přestože souhlasí s důvody, které vedly školské odbory k jejímu vyhlášení.

Beseda s policisty
4.11. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková

V pátek 27. 9 2019 proběhl ve třetích třídách zajímavý den. Začal příjezdem policie ČR na školní dvůr, ze kterého vystoupili policista a policistka v plné zbroji. Ti pak seznámili žáky s vybavením policejního vozu, povinnou výstrojí a výzbrojí každého policisty. Probrali s dětmi různé situace, se kterými se mohou setkat. Došlo i na zajímavé historky z tohoto povolání. Někteří žáci si mohli zahrát na zloděje, které policista dostihl a zabránil mu v dalších neplechách. Mnozí si vyzkoušeli na vlastní kůži neprůstřelnou vestu a okusili její váhu, nasadili si na hlavu ochrannou policejní helmu, potěžkali v ruce teleskopický obušek apod. Kdo si zahrál na řidiče, podstoupil také dechovou zkoušku u silniční kontroly vozidla. Všichni „řidiči“ byli vzorní a prošli! Zájemci z řad dětí si zahráli na policistu, nasedli  do policejního vozidla a za zvuku různých druhů sirén „uháněli“ pomáhat a chránit. Děkujeme ochotnému tatínkovi  pprap. Liboru Postulkovi a jeho kolegyni pprap. Tereze Kutálkové za zajímavé ukázky, poutavé povídání a příjemné besedování. 

Konkurzní řízení
23.10. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

Město Kravaře vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Kravaře, příspěvková organizace. Bližší informace včetně termínů a podmínek výběrového řízení najdete na webových stránkách města http://www.kravare.cz/ . Řízením školy byl do nástupu nového ředitele/ředitelky pověřen Mgr. Václav Calábek.

20.10. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

          S hlubokým zármutkem v srdcích jsme se ve čtvrtek  17. října 2019 rozloučili  s tragicky zesnulým  ředitelem naší základní školy Mgr. Tomášem

     Dorazilem. Odešel nejen jeden z pilířů naší školy, ale zejména kolega, kamarád a přítel, z jehož úst  nejednou zazněl citát sv. Augustina:

   „Člověka nemůžeme hodnotit podle toho,  co ví, ale podle toho, co miluje.“

     Miloval svou rodinu. Miloval hory. Miloval létání. Miloval knihy. Miloval motorky. Miloval život…

 

                     Kdo žije v srdcích těch,  které opustil, ten neodešel.

 

Rozloučení
17.10. 2019, Irena Machelová

Rozloučení

Text písně: p. učitelka Irena Machelová

 

 Proč je tak těžké loučení,

co srdce v kráter promění,

proč nemohl se zázrak v ten den stát?

Proč slunce hřálo, svítilo,

proč nehřmělo a nelilo,

proč andělé netroubili na poplach?

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Je mezi nebem a zemí

o čem pokorná stvoření,

my lidé netušíme vůbec nic.

A přání máme jediné,

aby v nebeské krajině

co trápilo tě, nebolí už víc.

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Dnes loučíme se s pokorou

se srdcem tvým i tváří tvou,

co nevyřkli jsme, to odnese čas.

Tak za nás všechny děkuji

a na mou duši slibuji,

že jednou sejdeme se všichni zas.

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Sběr papíru - tento týden, ve čtvrtek prodloužen do 15 hodin
4.10. 2019, Mgr. Barbara Papeschová

     Avinash Puta, žijící v Indii ve vesnici Bidar, je naší školou sponzován už od roku 2006. Bylo mu tehdy 8 let, moc rád chodil do školy, a aby mohl v docházce pokračovat, rozhodli jsme se ho finančně podporovat. Každý podzim posíláme částku 4900 Kč na arcidiecézní charitu v Praze, která pak částku posílá přímo agentuře v Indii. Na této částce se podílí každý žák, který během akce „Sběr papíru“ přispěje jakýmkoliv množstvím starého papíru. Každý rok nám Avinash posílá dopis, z něhož se dozvídáme, jak se daří jeho rodině a jak on sám tráví svůj volný čas. Jeho školní výsledky jsou výborné. Avinash měl tento rok už 21 let. Studuje na škole, která ho připravuje na práci učitele. Toto studium by měl dokončit za dva roky. A tak všichni doufáme, že z peněz, které získáme  sběrem papíru, jenž na naší škole proběhne od  7. do 11. října, zajistíme Avinashovi úspěšné pokračování jeho studia.

Veletrh povolání 2019
26.9. 2019, Mgr. Petr Theuer

Vážení rodiče,

     Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že Úřad práce Opava ve spolupráci s Hospodářskou komorou Opava, statutárním městem Opava, sdružením MAS Opavsko a pod záštitou Krajského úřadu MSK pro Vás připravil Veletrh povolání Opava 2019.

Akce se koná ve dnech 24.10.2019 od 9:00 do 17:00 hod. a 25.10.2019 od 8:00 do 15:00 hod. ve Víceúčelové hale Opava, Žižkova 8.

Na této akci budou Vám a Vašemu dítěti představeny studijní a učební obory napojené na konkrétní pracovní pozice v reálných firmách.

Přijďte se podívat na přehlídku téměř 50 středních škol.

 

 

Erasmus + je nový mezinárodní projekt na naší škole
16.9. 2019, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     EUROPE – OUR HOME je název nového evropského projektu z programu Erasmus +, který byl schválen a bude probíhat na naší základní škole od září 2019 do srpna 2021.

     Do tohoto projektu bude zapojeno celkem pět partnerských základních škol z pěti zemí Evropy (Česká republika – Kravaře, Litva – Prienai, Polsko – Gdaňsk, Itálie – Alatri, Španělsko – Robledo). ZŠ Kravaře je koordinátorem tohoto projektu.

     Celý projekt je určen dětem od 10 do 14 let a bude probíhat zejména v hodinách anglického jazyka. Hlavní náplní projektu je zdokonalování anglického jazyka a odstraňování bariér při mluvení. Děti ze všech pěti evropských zemí budou pracovat na společných projektových aktivitách, a to jak na dálku, tak i během partnerských návštěv (např. tvorba prezentací, tvorba videí ve vlastní režii, dopisování…). Učitelé je povedou k přirozené anglické konverzaci bez ohledu na chyby.

     Další oblastí projektové práce budou aktivity, které se týkají dovedností v oblasti informačních technologií. Žáci si například vyzkouší vytvořit online cvičení, která budou využitelná pro ostatní spolužáky ve výuce angličtiny, zúčastní se videokonferencí a budou pravidelně přispívat na portál škol E-Twinning.

     Nedílnou součástí projektu jsou pětidenní návštěvy všech partnerských škol, tzv. mobility. Vybraní žáci budou mít možnost cestovat do zahraničí, nahlédnout do partnerského města a seznámit se s chodem tamní školy.

     Celý grant byl financován Evropskou unií a naše škola na něj získala dotaci ve výši 27 420 Eur. Věříme, že náš nový projekt bude příjemným zpestřením výuky pro naše žáky i učitele a dá vzniknout novým přátelstvím napříč Evropou.

Projekty ve škole
5.9. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Šablony II, „Společně pro život“ - Cíle projektu (září 2019 až srpen 2021) jsou podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí a zapojení odborníků do výuky.

Erasmus+ - Erasmus+ (Klíčová akce: spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů) je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. V našem projektu spolupracujeme s partnerskými školami v Litvě, Polsku, Itálii a Španělsku. První návštěva žáků a učitelů z těchto zemí proběhne v prosinci 2019 a následovat budou výjezdy našich žáků do zahraničí v roce 2020 a 2021.

Ovoce a zelenina do škol - Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. Součástí je také doprovodný program.

Mléko do škol - Díky tomuto projektu můžeme našim žákům nabídnout zdarma neochucené mléko a mléčné výrobky a také doprovodný program pro projekt „Mléko do škol“.

Sportuj ve škole - Po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je aprobované učitelky 1. stupně ZŠ a vychovatelky. Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil