Základní škola Kravaře

TOPlist
Když jsme jěště chodili do školy - Science show – zábavné divadlo fyziky a chemie
24.3. 2020, Mgr. Hana Nosková

V pondělí 2. března se děti prvního stupně zúčastnily v rámci projektu MAS Hlučínsko a Úžasného divadla fyziky vystoupení plného různých pokusů.

Cílem vystoupení bylo naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě si umět daný jev vysvětlit. Zkoumaly tak, proč horkovzdušné balóny létají, jak se potápí ponorky nebo jakou sílu má vzduch kolem nás. Lektoři názorně nafukovali balónky pomocí limonády, sfoukávali svíčky oxidem uhličitým a vyráběli fyzikální koktejl.  

Děti byly jednoduchými „kouzly“ nadšeny a někteří údivem otvíraly i pusy.

Třída 5.B měla vystoupení doplněno ještě o dílničky, kde si děti samy vyrobily kaleidoskop a frkačku.

Rodičům předškoláků - elektronická přihláška
18.3. 2020, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Vážení rodiče předškoláků,

od čtvrtku 19.3.2020 do 13.4.2020 bude aktivována elektronická přihláška k zápisu do první třídy. Postupujte dle přiloženého návodu. Děkujeme.


 

Postup k přihlášení

 

 1. Na stránkách naší základní školy v sekci Aktuálně rozklikněte: Přihláška – zápis do 1. ročníku.

 2. Do zobrazené přihlášky vyplňte potřebné údaje o dítěti (možno         dvě děti najednou – dvojčata), ostatní údaje a údaje o zákonném zástupci.

  Na uvedený e-mail budou odeslány informace potřebné k zápisu. Tento e-mail nemazat, bude obsahovat registrační číslo Vašeho dítěte.

  Telefonní čísla zapisujte v tomto tvaru: 721 548 625.

 3. Potvrďte Souhlas se zpracováním údajů („zakliknutím“ čtverečku v dolní části) a zadejte Potvrdit a přejít na výběr termínů.

 4. Vyberte Místnost – některou z uvedených tříd.

 5. Vyberte volný termín – přihlásit.

 6. Dokončit registraci.

 7. Po dokončení registrace se zobrazí informace o zápisu.

 8. Úspěšně jste zvládli přihlášení svého dítěte k zápisu do první třídy.

 9.  Na Vaši uvedenou e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací e-mail z noreply@skolaonline.cz, kde naleznete shrnutí všech údajů.

Aktuální informace k projektu Europe-Our-Home
16.3. 2020, Mgr. Marcela Dudová

      Projekt mezinárodní spolupráce škol pokračuje na všech evropských partnerských školách    i nadále. S dětmi budeme pracovat na školních projektových aktivitách po návratu do školních lavic. Pro tento školní rok rušíme výjezd do polského Gdaňsku, který   se měl uskutečnit koncem dubna. Naše základní škola (koordinátor projektu) bude žádat     o prodloužení projektu, abychom v klidu zvládli uskutečnit všechny výjezdy a projektové aktivity.

Nynější situace nám dává příležitost k tomu, abychom s dětmi intenzivněji pracovali na vytváření e-learningových zdrojů z anglického jazyka.

Po kliknutí na níže uvedený odkaz se dostanete do e-learningové sekce projektu, která už nyní nabízí cvičení na procvičení slovní zásoby (vocabulary), které vytvořili žáci 5. ročníku.  

 

http://www.europe-our-home.eu/vocabulary.htm

 

Žádost o ošetřovné
16.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

     V souvislosti s mimořádnými opařeními bude škola vydávat "Žádost o ošetřovné" v pracovních dnech v době od 9.00 - 11.00 hodin. V případě pořeby volejte na telefonní číslo 553 671 683.

Uzavření mateřských školek a školní jídelny
16.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

     V souvislosti s řešením nouzového stavu na území České republiky došlo k uzavření mateřských školek na území města Kravaře.

V důsledku tohoto rozhodnutí je rovněž do odvolání zastaven provoz školní jídelny. Všechny obědy jsou automaticky odhlášeny.

S okamžitou platností je rovněž zastaven provoz veškerých venkovních sportovišť v areálu školy.

Zrušení besedy pro rodiče předškoláků
13.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

     Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR se ruší plánovaná beseda pro rodiče předškoláků ze dne 17.3. 2020. Rodiče žádáme, aby pravidelně sledovali webové stránky ZŠ Kravaře, na kterých získají včas potřebné informace k zápisu do první třídy.

Zrušen provoz malé tělocvičny
13.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramny

Z důvodu vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU je do odvolání v odpoledních hodinách zrušen provoz malé tělocvičny. 

Zrušení lyžařského výcviku
12.3. 2020,

Z důvodu nařízení nadřízených orgánů se lyžařský výcvik pro školní rok 2019-2020 ruší.

Důvodem je stále se zhoršující pandemická situace. Lyžařský výcvik bude uskutečněn v následujícím školním roce v náhradním termínu.

Pozvánka na besedu
11.3. 2020, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová

V úterý 17. 3. 2020 v 15.30 hodin zveme všechny rodiče předškolních dětí na besedu s učitelkami základní školy na téma „Připravenost dětí předškolního věku na vstup do školy“, která se uskuteční ve třídě 2.B,  Základní školy Kravaře, Komenského 14.

Z důvodů současné epidemiologické situace žádáme, aby se dostavil na tuto besedu pouze jeden zákonný zástupce dítěte. Děkujeme za pochopení.

Jste srdečně zváni.

 

Informace k mimořádným opatřením
11.3. 2020,

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, dneškem  11. 3. 2020 je uzavřena základní škola, školní družina a školní jídelna. Vzdělávání žáků bude probíhat prostřednictvím denních plánů, které budou jednotliví vyučující zasílat prostřednictvím systému školaonline. V této mimořádné situaci Vás žádáme o pochopení a pomoc s plněním zadaných úkolů.   Také pro nás je tato situace zcela nová, ale alespoň máme možnost vyzkoušet si výuku netradiční formou.

Na školních webových stránkách pro Vás vnikla nová sekce  Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci, naleznete zde také Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (dítě nesmí dosáhnout věku 10 let). Potvrzení této žádosti (případně žádost samotnou) obdržíte ve škole denně v době od 8.00-10.00           a 13.00-15.00 hod. V případě že se nebude moci dostat do školní budovy volejte na číslo 553 671 683.

Přeji Vám všem pevné zdraví.

Mgr. Lukáš Kramný

UZAVŘENÍ ŠKOLY
10.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

 

dnes 10. března 2020 v dopoledních hodinách rozhodla vláda ČR  o přerušení výuky ve všech základních a středních školách. Od středy 11. března 2020 do odvolání zůstávají školy uzavřeny. Školní obědy mají děti automaticky odhlášeny. Tímto Vás žádáme o pravidelné sledování webových stránek školy a systému skolaonline, kde Vás budeme průběžně informovat o aktuálním stavu.

 

KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
4.3. 2020,

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru) 

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) 

NEBO 

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonním čísle: Okres Opava 553 668 846 

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výš uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19. 

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Č, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava) 

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény. 

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách č ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit. 

Doporučení pro školská zařízení: 

Žáci a jejich zákonní zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy: by po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy neměli docházet a měli by zůstat v domácí karanténě, resp. zákonní zástupci by žáky do školy neměli posílat. Žádáme tímto, aby tuto skutečnost oznámili vedení školy a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Tato absence ve škole bude ředitelkou školy omluvena.

V návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje se nebudou pro nezbytně nutnou dobu organizovat větší školní akce.

Veřejnosti bude omezen přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy na nezbytné minimum.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch. 

Tento web vyvinul: Jan Dorazil