Základní škola Kravaře

TOPlist
Pololetní přespávačka
20.2. 2020, Klára Papežová, žákyně 7.B

Předposlední lednový večer patřila škola sedmákům a jejich kantorkám – DUU H + H ;-) (Hana Kotzurová a Hana Nosková).

Sraz byl naplánovaný na 17:30 a na programu bylo hraní karet, „ aktivit”, schovky potmě, ale i florbalu, sledování filmů a především konzumace všeho možného – od společné večeře v podobě pizzy přes horu chipsů až po moučníky od maminek a paní učitelky Kotzurové. Třešničkou na dortu byla popůlnoční gratulace paní učitelce Noskové k narozeninám. Byla to fajn oslava pololetního vysvědčení :-)

18.2. 2020, Mgr. Zdeňka Binarová

Výsledky  recitační  soutěže

2019/2020

 

0.kategorie: (1. třídy)

 • 1. místo –  Jonáš PETEREK          (1.B) - postup

 • 2. místo –  Kristýna BITTOVÁ     (1.B) - postup

 • 3. místo – Matěj ONDRUŠÁK      (1.A) - postup

 • 3. místo Tereza RYBKOVÁ        (1.B) - postup

   

  I.kategorie: (2. - 3. třída)

 • 1. místo – Klaudie BENKOVÁ      (3.B)  - postup

 • 2. místo –  Kristýna MUČKOVÁ   (2.B) - postup

 • 2. místo –  Šimon LEFNER             (3.B)- postup

 • 3. místo –  Ema PAVLÍČKOVÁ     (2.A) – postup

 • 3. místo –  David MALCHAREK   (3.C) - postup

   

             

  II.kategorie: (4. - 5. třída)                          

 • 1. místo – Beáta JAŘABOVÁ         (5.B) - postup

 • 2. místo – Karolína RYBKOVÁ     (5.B) - postup

 • 3. místo Julie ESSLEROVÁ          (5.A) - postup

   

  III.kategorie: (6. - 7. třída)

 • 1. místo – Viktorie VÍCHOVÁ          (7.C) - postup

 • 2. místo – Sofie KLÖSLOVÁ           (6.A) - postup

 • 3. místo – Natálie OSTÁRKOVÁ   (6.A)  - postup

 • 3. místo – Sabina FIŠEROVÁ         (6.B) - postup

   

  IV.kategorie: (8. - 9. třída)

 • 1. místo - Lucie WECZERKOVÁ      (9.A) - postup

 • 2. místoMichaela MORAVCOVÁ (9.B) - postup

 • 3. místo  - Jana ONDERKOVÁ          (9.A)

   

  Všem soutěžícím děkujeme za pěkné recitační odpoledne a příjemný umělecký zážitek!

                                                                                                                  Mgr. Zdeňka Binarová

14.2. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Z organizačních důvodů se od 17. 2.  2020 školní budova 1. stupně otevírá v 7:30 hodin.

Pro rodiče, kteří přivádějí děti do školy dříve, funguje od 6.00 hodin školní družina.

Školní družina je v ranních hodinách otevřena všem dětem, a to včetně těch dětí, které nejsou do školní družiny přihlášeny.

Zápis do prvních tříd
10.2. 2020, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020 – 2021

 

 

 

                                                       

Podle Školského zákona par. 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelství ZŠ Kravaře, Komenského 14

zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020 - 2021.

Zápis proběhne dne 16. 4. 2020 od 1300 do 1700 hodin v budově školy v označené třídě prvního stupně.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní elektronicky na stránkách školy (informace na schůzce rodičů předškoláků a paní učitelek prvních tříd v MŠ).

Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány dne 23. 4. 2020 od 13 do 14 hodin nebo po dohodě v jiném termínu nejpozději do 30. 4. 2020

Těšíme se na Vás!

Na stránkách www.zskravare.cz v záložce „O škole" a „Rodičům prvňáčků" najdete tyto informace:

- desatero pro prvňáčka
- rady a informace pro rodiče prvňáčků
- co by mělo umět dítě, které jde do školy
- co potřebuje prvňák od rodičů
- pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ
- školní zralost

Bruslení dětí prvního stupně
9.2. 2020, Mgr. Gabriela Jařabová

V měsíci lednu a únoru se vždy děti těší, jak si „zařádí“ ve sněhu nebo na ledě. Letos se počasí stále zdráhá sníh nám přinést. O to více se snad mladší školáci těšili na bruslení v Buly Aréně. Náramně si to užili. Na programu byly honičky, soutěže, slalom na bruslích a mnohé další činnosti. Nutno říci, že se dětem z ledové plochy vůbec nechtělo. Hodina bruslení totiž utekla jako voda. Už se těšíme na tu další!

(fotogalerie)

Předávání Slabikářů
9.2. 2020, Mgr. Irena Machelová

V pátek 17.1.2020 si paní učitelky prvních tříd Irena Machelová a Eva Paverová ve spolupráci s místní knihovnou připravily pro prvňáčky slavnostní předávání Slabikářů. Všechny děti dokázaly přečtením krátkého textu, že se z nich stávají čtenáři, slavnostně složily slib čtenáře, který podepsaly a převzaly si svou první knížku – krásný, barevný Slabikář. Dále děti dostaly drobné upomínkové dárky a přihlášku do knihovny. Dopoledne se jim velmi líbilo. (fotogalerie)

 

 

Oznámení
9.2. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Rozhodnutím Rady města Kravaře je s účinností od 1.2. 2020 jmenovám Mgr. Lukáš Kramný na pracovní místo ředitele Základní školy Kravaře, příspěvkové organizace.

Největší dárek
20.12. 2019, Mgr. Petra Heidrová

     Ve čtvrtek 12.12. 2019 proběhla na naší škole charitativní finanční sbírka s názvem „Největší dárek“. Všichni žáci měli možnost dobrovolně dle svých možností přispět nejchudším dětem z celého světa na jejich stravu. Nezisková organizace Mary´s  meal tak díky naší štědré podpoře získala úžasných 17 018 Kč. V chudých zemích světa postačí pouze 421 Kč na celý rok pro školní stravu na jedno dítě. Děti naší školy tak pomohly čtyřiceti jiným potřebným dětem, aby měly celý rok co jíst. Je důležité dětem připomínat hodnoty lidské solidarity a spolupráce, které jsou základem občanské společnosti a vedou k jejímu rozvoji. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří naši sbírku podpořili.

První setkání mezinárodního projektu EUROPE – OUR HOME v Kravařích
20.12. 2019, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

Od září 2019 probíhá na naší škole dvouletý evropský projekt EUROPE-OUR HOME. V průběhu prvních čtyř měsíců jsme zvládli různé projektové aktivity. Děti od pátých do devátých tříd se prostřednictvím prezentací seznámily s partnerskými školami a v hlasování jsme zvolili nejlepší projektové logo.

Vzhledem k tomu, že ZŠ Kravaře je koordinátorem projektu, první mezinárodní návštěva se uskutečnila právě u nás, a to v prvním prosincovém týdnu. Sjelo se k nám celkem 23 dětí a učitelů z Polska, Litvy, Itálie a Španělska. Děti z evropských zemí bydlely v rodinách dětí z Kravař. Měly možnost poznat, jak bydlíme, co nám chutná a jaké máme zvyky my, Češi. Celý tým dětí i učitelů měl nabitý týdenní program, který zahrnoval společné projektové aktivity ve škole (vytváření mnohojazyčného slovníku, vyrábění výrobků na školní vánoční jarmark) a množství výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Naši hosté byli přivítáni na městské radnici, prohlédli si město Kravaře a společně jsme si užili výlety do Opavy, Ostravy a Hradce nad Moravicí.

Velmi nás potěšilo, že se našim kolegům i dětem ze všech čtyřech škol u nás moc líbilo a budeme se těšit na druhé projektové setkání, které proběhne koncem dubna v polském Gdaňsku.

 

Soutěžíme s němčinou!
20.12. 2019, Mgr. K. Kristiánová

     V listopadu se v našem regionu uskutečnily dvě soutěže. 4. listopadu proběhla tradiční soutěž v přednesu básní a textů Josepha von Eichendorffa na zámku v Šilheřovicích. V porotě zasedli mezinárodní hosté z Polska, Německa a také reprezentanti Katedry germanistiky Ostravské univerzity. Účast žáků byla hojná. Největší zastoupení měli žáci ZŠ Ludgeřovice, následováni žáky naší ZŠ Kravaře, dále zde byli žáci i z Hati, Kobeřic a jedna reprezentantka z Polska. V kategorii 9. tříd získali naši žáci dvě umístění: Michaela Moravcová (9. B) 1. místo a Jakub Kuchejda (9. A) 3. místo. Po soutěži v přednesu básní a textů Josepha von Eichendorffa následovala soutěž v přednesu děl světových autorů. V rámci přednesu byl oceněn Jakub Kuchejda krásným 3. místem s dílem Vánoční koleda od Charlese Dickense.

     Druhá soutěž proběhla 26. listopadu tentokrát v Opavě, kde se přednášely básně Petra Bezruče v německém jazyce. Báseň Slezské lesy (Schlesische Wälder) byla povinná a k ní si mohli žáci zvolit libovolnou druhou báseň. I v této soutěži obsadila 1. místo Michaela Moravcová. 2. místo za naši školu získal Štefan Weczerek (9. A) a 3. místo Tobiáš Harasim (9. A). Všem výhercům i účastníkům děkujeme za přípravu, snahu a reprezentaci a přejeme štěstí a úspěch v dalších soutěžích.

Anglické divadlo
9.12. 2019, Mgr. Barbara Papeschová

    

   Lazy goat (Líná koza), The last wish (Poslední přání) – dvě divadelní představení v anglickém jazyce, které v úterý 26.11. zhlédly v opavském kině Mír děti pátých a osmých ročníků. Pohádka o namyšlené a drzé koze upozorňovala na negativní vlastnosti – strach z nepoznaného, lenost, namyšlenost a nechuť pracovat. Dětem pátých ročníků se moc líbila.

 Omáci si užili angličtinu v představení s názvem Poslední přání - The last wish. I přes pesimisticky znějící název se příběh držel v rovině humoru . Byl inspirován příběhem Jana Wericha „Král měl tři syny“.

  Obě dvě představení byla velmi vydařená, herci mluvili pěknou srozumitelnou angličtinou. Těšíme se opět příští rok na nové příběhy.

 

 

 

 

Návštěva Osvětimi
2.12. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

     V brzkých ranních hodinách dne 29. listopadu se vydali žáci devátého ročníku na cestu, která končila v polském městě Osvětim. Návštěva tamějšího koncentračního a vyhlazovacího tábora je na naší škole už řadu let pevnou součástí učiva o holokaustu. Letošní cesta se poněkud lišila v tom, že se k nám přidali nejen někteří rodiče a prarodiče, ale také žáci hlučínské základní školy Dr. Miroslava Tyrše. Společně pak obě školy absolvovaly několikahodinovou prohlídku táborů v Osvětimi a Březince.

     Tváři v tvář rostoucímu extrémismu, antisemitismu a xenofobii je zoufale potřeba učit o tématu jako je holokaust. Pokud se nad ním zamyslíme, může nám poskytnout potřebné pochopení toho, jak byla celá společnost zastrašována a manipulována demagogy, než podlehla nenávisti a hlásání strachu, může sloužit jako předloha pro rozpoznání nebezpečí démonizace a štvaní a může pomoci při hájení lidských práv a posilování klíčových demokratických hodnot.

     Žáky se v hodinách dějepisu snažíme přivést k uvědomění si, že holokaust nezačal činy nýbrž slovy. Začal na jedné straně obviňováním a ukazováním prstem na odlišné skupiny a na straně druhé lhostejností ostatních. Toto téma nás může také naučit, jak čelit útlaku skrze příběhy odvážných jedinců v nacisty okupované Evropě, kteří se postavili síle davu a riskovali své životy pro záchranu Židů. Dokud se nepoučíme z minulosti, žádná země či společnost nebude v bezpečí před démony, kteří mezi námi číhají.

 

Tento web vyvinul: Jan Dorazil