Základní škola Kravaře


TOPlist
Diamantová liga
26.6. 2019, Mgr. Jan Pavlíček

2. ročník Diamantové ligy proběhl opět systémem dvou soutěží:

1. kolo proběhlo na podzim, 2. kolo na jaře.

Závodníci z řad žáků 6.-9. třídy se mohli zúčastnit jakékoliv z pěti atletických soutěží.

Žel, hlavně se zúčastňovali členové atletického oddílu,

pouze v hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí soutěžilo závodníků více.

Závodníci byli odměňováni vitaminovými balíčky a medailemi.

Při konečném hodnocení se sčítaly výsledky obou kol.

Celkově stříbrní a bronzoví získají medaili, pouze vítězové získají DIAMANT, medaili

a dárkovou kartu do obchodu sportovního zboží Decathlon.

Vše bude předáno u závěrečného hodnocení školního roku.

Organizátoři budou uvažovat, zda-li z důvodů malé účasti žáků 2. stupně

bude výhodnější pořádat soutěž

pro žáky 1. stupně. 

Příležitost ke znovunalezení - do konce týdne
24.6. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Mikiny, trička, čepice, rukavice, deštníky, šátek, ručník, boty a papuče. To vše můžete v hojném počtu nalézt v první šatně naší školy. Pokud jste "ztratili" něco z výše uvedeného sortimentu možná to naleznete v této šatně do konce tohoto týdne. Později bude tento materiál uklizen.

Pohár rozhlasu
24.6. 2019, Mgr. Jan Pavlíček

     Tradičně konec školního roku patří ve školním sportu atletickým soutěžím. Mezi ně patří i týmová soutěž žáků a žákyň v kat. III. (6.-7.třída) a kat IV. (8.-9.třída). Soutěž proběhla 20. 5. 2019 na Tyršově stadionu v Opavě a my se zúčastnili pouze v kategorii III.  Tato soutěž není tak náročná jako Atletický čtyřboj, protože žáci startují maximálně ve 2 disciplínách. Tradičně se dařilo více v běžeckých disciplínách, zejména štafeta hochů na 4x60 m byla parádní. Kromě ojedinělých pokusů stále zaostáváme v technických disciplínách. I tak oceňuji 6.místo chlapců a 8.místo děvčat (v obou případech z 16 družstev) a účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Podrobné výsledky je možno shlédnout na: Český atletický svaz-pohár rozhlasu - výsledky. Školu reprezentovali (na fotce vrchní řada zleva): Terka Kerlinová, Juli Bolatzká, Jakub Hahn, David Brzeszka, David Peterek, Pavel Ferenz, Matěj Bulička, Samuel Klősel, Matěj Vilášek, Jakub Rybka a Franta Lupík. Klečící řada: Beata Vaňková, Anet Dýčková, Klaudi Josefusová, Míša Adamcová, Katka Kulhavá, Saša Hahnová, Kiki Malohlavová. Úplně vpředu: Honza Peterek. Na fotografii chybí: Oliver Kotula. (fotogalerie)

 

Na výstavě drobných zvířat
21.6. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Měsíc červen bývá ve školách ve znamení výletů a procházek. Také děti z 2. B třídy vyrazily na pozorování do přírody. Přijaly pozvání pana Romana Křesťana a mohly tak nahlédnout do příprav výstavy drobných hospodářských zvířat. Areál chovatelské chaty v Kravařích se začínal v pátek 14. června plnit mnoha druhy drůbeže a králíků. Děti mohly vidět, jakým způsobem posuzovatelé hodnotili stav zvířat a vše potřebné zapisovali do hodnotících karet. Mnohé poznatky děti slyšely a především viděly poprvé. Popisování jednotlivých druhů holubů, slepic a králíků bylo velmi zajímavé. A nebyly by to děti, kdyby si nechtěly nějaké zvířátko odnést domů. Osvěžující pohoštění a připravená zábavná atrakce je však od této myšlenky odlákala. Pak už malí školáci pospíchali zpátky do školy. Bylo to poučné a zároveň zábavné dopoledne. Děkujeme a těšíme se na další vycházky za přírodou. (fotogalerie)

Šesťáci poznávali Kravaře
20.6. 2019, Mgr. Petra Heidrová

     V posledních hodinách Výchovy k občanství a ke zdraví se žáci šestých tříd dozvěděli mnoho zajímavého z historie našeho města, poznali osudy známých rodáků, zjistili i některé informace o přírodě v našem okolí. Každý měl za úkol vypracovat svůj „Zájezd do Kravař“ – informační letáček s nabídkou aktivit v Kravařích. Vše jsme završili v pondělí 17.6., kdy se všichni žáci zúčastnili poznávací procházky a plnili úkoly v pracovním listu. Navštívili jsme kostel sv. Bartoloměje, faru a také městský úřad. Na faře nás provedli kněží naší farnosti – otec Daniel a otec Jan. Jak to vypadá v zasedací místnosti městského zastupitelstva či v pracovně starostky, nám ukázala sama paní Monika Brzesková. Moc jim za to děkujeme. Šesťáci už teď ví, jak se jmenoval stavitel kostela, že na farní zahradě bydlí Mája (a není to včelka….), nebo kolik je hvězdiček na svatozáři sochy sv. Jana Nepomuckého a jiné zajímavosti…. Ve fotogalerii jsou přiloženy fotografie.

 

Minivýlet na farmu Moravec
20.6. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Silvie Weczerková

     Druhé třídy přijaly rády nabídku pana Mariana Pekárka 18.6. navštívit v rámci výuky prvouky farmu Moravec, kde měly možnost pozorovat život hospodářských zvířat, nakrmit kozy, pohladit si mládě divokého králíka a prohlédnou si zblízka peří pštrosa Evžena. Nejen chlapci rádi nastoupili do traktoru a na chvíli si zahráli na traktoristu. Cesta zpět na vlakové nádraží vedla kolem letiště v Zábřehu. Druháci měli velké štěstí, že měli možnost projít si hangár plný letadel a o některých se něco málo dovědět. (fotogalerie)

Škola v pohybu
20.6. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková

     Fotbalová asociace realizuje v rámci projektu ŠKOLA V POHYBU návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele tělesné výchovy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné výchovy. Jejich cílem je mimo jiné motivovat děti k větší pohybové aktivitě. Naše škola měla také možnost stát se součástí projektu. Některé třídy 1. stupně navštívil trenér Mgr. David Steffek, který je hravou a zábavnou formou zapojil do pohybových aktivit bez čekání a prostojů. Děti si tuto hodinu tělesné výchovy naplno užily, u spousty činností se pobavily a pro velký úspěch budou se svými učiteli nabízené aktivity dále využívat v hodinách tělesné výchovy. (fotogalerie)

MY 2019
3.6. 2019, Rostislav Vilášek

Ve fotogalerii přibyly náhledy našich třídních fotografií.

O dobrých vlastnostech člověka - 10. část - národní sebevědomí
3.6. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Děvčata a chlapci,

     letošní seriál o dobrých vlastnostech člověka končí. Řekneme-li o někom, že je sebevědomý, myslíme tím zpravidla, že si ten člověk o sobě moc myslí, že se vytahuje a že s ním není vůbec příjemná řeč. Naproti tomu sebevědomí celého národa – tedy národní sebevědomí, to je něco docela jiného. V tomto směru je co největší sebevědomí něco jako program a lidé se v něm předhánějí. Koukejte, jak jsme sebevědomý národ! To, co se nám příliš nelíbí jako osobní vlastnost, může být žádoucí jako národní vlastnost.

     Podobně je to s hrdostí. Člověk bývá hrdý, ale vždycky na něco, třeba švec na své boty, maminka na své dítě. Je-li někdo hrdý jen tak, bez důvodu, je to většinou protiva. Ale národní hrdost, to zní tak velkolepě, že se ani neptáte, nač je ta národní hrdost hrdá.

     Nikdo z nás nemá rád lidi, kteří ve všem hledí jen na svůj prospěch a stůj co stůj myslí jen a jen na sebe. Říkáme jim egoisté. Ale národům se spíš doporučuje, aby myslely na svůj prospěch. Je to zvláštní, to co se nám nelíbí jako vlastnost jedince, to odpouštíme národu. Neměli bychom cenit na národu ty vlastnosti, které u lidí odmítáme. Více prokážeme svému národu, budeme-li po něm chtít to, co po člověku. Bude to rozum, vzdělanost, laskavost a spravedlnost, statečnost a sebekázeň a spousta jiných vlastností, které uznáváme za dobré, ať je najdeme u kohokoliv.

     Když se potápěl Titanic, vydal jeho kapitán poslední rozkaz k mužstvu. Neříkal jim nic o hrdosti, o národní velikosti a podobných věcech. Řekl jim jenom: „Buďte Brity.“ A posádka Titanicu se zachovala jako hrdinové. Jako džentlmeni. Jako celí lidé. Tak nějak – a se stejnou samozřejmostí – bychom měli chápat své češství, vy děti i my dospělí. „Buďme Čechy.“

Prezentace z besedy s odborníkem na téma "Šikana ve škole"
20.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhla v učebně výtvarné výchovy naší školy beseda rodičů s odborníkem na téma „Šikana ve škole“. Mgr. Lucie Šimečková je pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Opavě a je odbornicí na problematiku šikany. Protože beseda Vás velmi zaujala a ani za dvě hodiny nešlo obsáhnout vše důležité, souhlasila paní Šimečková s umístěním své prezentace na stránkách naší školy (Ke stažení, Dokumenty). Prezentace obsahuje témata - Co je šikana, Srovnání šikany dříve a dnes, Šikanování jako porucha vztahů ve skupině, Jak rozpoznat šikanu, Znaky šikany, Praktické tipy, jak dětem pomoci, Kyberšikana, Jak se bránit - pro dítě a pro rodiče. Máte tak možnost v klidu promyslet to, co jste nezachytili na besedě a nebo co se již do programu nevešlo.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko
6.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Den Země je den pro ocenění naši planety a pro připomenutí si dobrých návyků. Spotřebováváme méně energie, produkujeme méně odpadu, přispíváme k obnovení klesajícího počtu druhů rostlin a živočichů? Jak se chystáme zachránit planetu? Problémy, jako je změna klimatu, spotřeba fosilních paliv, průmyslové znečištění, nadměrná produkce a nerecyklování odpadků, snížení druhové rozmanitosti ad., mají vliv na budoucí generace. Žáci potřebují vědět, jaké jsou environmentální problémy a jaké může nastupující generace podniknout kroky k vyřešení těchto problémů. Letošní celosvětové motto Dne Země je Chraňme naše děti a naši budoucnost (Protect Our Children and Our Future). Akce k oslavě svátku životního prostředí se obyčejně neomezují pouze na jediný den, ale trvají téměř celý měsíc. Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Největší podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky dobrovolníkům je totiž možné úklid úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Letos již bylo registrováno 3521 úklidů! Jedním z nich byl i úklid části Kravař v pátek 3. 5. 2019. Před zámkem se shromáždili žáci druhého stupně naší základní školy se svými třídními učiteli. Paní místostarostka Sandra Hradilová a pan místostarosta Martin Schwarz společně s paní vedoucí Monikou Ševčíkovou pomohli při úvodním rozdělení plastových pytlů na odpadky i ochranných pracovních rukavic a minerálních nápojů a svačinek pro žáky. Také aktivně přiložili ruku k dílu při samotném úklidu. Devět skupin žáků uklízelo předem vymezená území Kravař. Ta byla určena s ohledem na bezpečnost žáků především v oblastech s menším dopravním provozem. Škoda jen, že naše úsilí přerušila dešťová přeháňka. Za tento pracovní příspěvek za hezčí Kravaře, patří poděkování všem zúčastněným žákům a učitelům a spoluorganizátorům této úklidové akce. (fotogalerie)

O dobrých vlastnostech člověka - 9. část - spravedlnost
2.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Milí žáci,

     jednou z nejvzácnějších lidských dobrých vlastností je spravedlnost. Symbolem spravedlnosti jsou váhy. Váhy mají dvě misky. Na první misce je vina člověka, na druhé trest, který má vinu vyrovnat. Jak se pozná spravedlivý člověk? Je to takový člověk, který vždy přizná každému to, co mu právem náleží. Snažte se, děvčata a chlapci, být spravedliví, neurážejte své kamarády, nekřivděte nikomu, naučte se lidem odpouštět. Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách. Cicero řekl moudrou větu: „Nic nemůže být na světě čestné, co není spravedlivé.“ Zapamatujme si to.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil