Základní škola KravařeTOPlist
Dokumenty

Ke stažení:
       Žádost o uvolnění žáka za školy
       Dotazník školní atmosféry
       Organizační řád školy
       Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
       Provozní a návštěvní řád sportovního areálu
       Škola v přírodě
       Školní řád
       Vnitřní řád školní družiny
       Zákon o svobodném přístupu k informacím
       Vnitřní řád školní jídelny
       Pravidla stravování ve školní jídelně
       Označování alergenů v potravinách
       Strategický plán rozvoje školy
       Výroční zpráva 2015-2016


Tento web vyvinul: Jan Dorazil