Základní škola Kravaře


TOPlist
Němčina dobývá svět
9.1. 2019, Mgr. Kerstin Kristiánová

     Sdružení slezsko-německých přátel z Hlučínska ve spolupráci se Střední podnikatelskou školou z Klimkovic uspořádali v rámci podzimu dvě soutěže v německém jazyce pro žáky základních a středních škol. První soutěž byla zaměřená na čtení a přednes německých bajek, pověstí a děl světových autorů v němčině a byla rozdělena do 3. kol. Každé kolo mělo vlastní vyhlašování výsledků. Základní školu v Kravařích reprezentovali v této soutěži žáci 8. a 9. ročníku (Weczerek Š., Kuchejda J., Reichlová A., Skýpalová M., Dastig M., Prejda L.). Lumír Prejda obsadil v rámci tří kol dvakrát 1. místo, Štefan Weczerek obsadil dvakrát 1. místo a jedenkrát 2. místo a Jakub Kuchejda poté dvakrát 2. místo a jednou místo 3.

     Druhá pořádaná soutěž se uskutečnila 18. prosince a týkala se přednesů děl Josepha von Eichendorffa a byl to již 15. ročník této soutěže. Mezinárodní porota ocenila Michaelu Moravcovou krásným prvním místem a Klaudii Peterkovou místem druhým. Účastníci obou soutěží poté za odměnu navštívili 19. prosince předvánoční Vídeň, v rámci čehož byl položen pietní věnec k hrobu Johanna Strausse. Žáci poté navštívili Technické muzeum a šli na slavnostní oběd. Obě tyto aktivity byly hrazené rakouským velvyslanectvím. Na závěr dne navštívili i známé a romantické adventní trhy ve Vídni, kde měli možnost zakoupit si nějakou drobnost.

     Děkujeme všem reprezentujícím žákům za účast a snahu!

Jaké bylo první pololetí na naší škole?
4.1. 2019, Mgr. Lukáš Kramný, Mgr. Hana Kotzurová

     Kalendářní rok 2018 máme již za sebou, a protože se nám blíží také konec prvního pololetí, přinášíme Vám alespoň malý přehled toho, co se na naší (a Vaší) škole odehrálo.

     Již dlouholetou tradici mají seznamovací kurzy pořádané na začátku školního roku pro šesté třídy. Tento rok se konal v rekreačním areálu ve Staré Vsi u Rýmařova, kde během dvou a půl dne jednotlivé třídy absolvovaly nabitý program plný soutěží a her zaměřených na spolupráci, důvěru a kreativitu. Žáci si užili také nemalou dávku adrenalinu, a to vše pod vedením zkušených lektorů a pedagogických pracovníků. Byla to ideální příležitost lépe poznat svého nového třídního učitele a nové spolužáky.

     Tradiční aktivitou, která nás provází nejen podzimem, ale vlastně celým rokem, je sběr všeho možného i nemožného. Začali jsme sběrem papíru, pokračovali podzimními plody, neopomenuli jsme plastová víčka, pomerančovou kúru a léčivé byliny. Podzimní sběr vyvrcholil „Dnem laskavosti“, kdy jsme sbírali zimní oblečení pro děti, které nemají tolik štěstí jako my. Celkem 22 pytlů oblečení putovalo do azylového domu pro děti při Armádě spásy v Opavě. Protože dobrých skutků není nikdy dost, sbírali žáci plyšové hračky a společenské hry, které pomohly vykouzlit úsměv na tváři dětem v opavské nemocnici.

     Ani chladné podzimní počasí neodradilo naše žáky od sportování, proto jsme se zúčastnili mnoha soutěží. V rámci školních soutěží bojovali naši žáci v atletických disciplínách Diamantové ligy. Žáci se rovněž probojovali do okresního finále „Lehkoatletického čtyřboje“, zúčastnili se 30. jubilejního ročníku Memoriálu Mirko Fišera a bodovali v okresním finále přespolního běhu kolem Stříbrného jezera. Naši sportovci se rovněž zúčastnili projektového odpoledne u našich přátel v Pietrowicach Wielkich, které bylo zakončeno mezinárodním zápasem v kopané.

     ...ale nejen sportem živ je člověk. Své dovednosti dokázali žáci naší školy prokázat i v jiných oblastech. Hned několik žáků 9. ročníku úspěšně reprezentovalo školu v jazyce německém. Skvělých výsledků dosáhli v recitaci německých básní, ale také ve znalostech německé gramatiky a odměnou jim byla procházka adventní Vídní. Nadšenci šachové hry poprvé okusili atmosféru šachového turnaje. Osmáci se zúčastnili výtvarně-historického animačního programu v Domě umění v Opavě, kde postupně poznávali tuto stavbu, jednotlivé architektonické slohy v proměnách času a pokusili se odkrýt tajemné příběhy. Žáci devátého ročníku završili výuku o holocaustu návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi. Své znalosti anglického jazyka si mohli ověřit žáci pátého a osmého ročníku při návštěvě anglického divadla. A pokud byl někdo zvědavý, jak probíhá výuka těch nejmenších, měly pro Vás paní učitelky z nižšího stupně připraven den otevřených dveří, stačilo jen nebát se a vstoupit.

     Vrcholem letošního podzimu byly bezesporu oslavy 100. výročí založení Československé republiky. Na naší škole jsme si tuto významnou událost připomenuli projektovým dnem „Škola za první republiky“. Učitelé i žáci vyměnili své běžné oblečení za prvorepublikovou módu a také náplň jednotlivých vyučovacích hodin se přiblížila tomuto období. Co to přesně znamenalo? Den jsme začali rozhlasovou rozcvičkou z třicátých let a zdravicí prezidenta Masaryka, v lavicích se objevily kalamáře a péra s kovovými hroty, o přestávkách se pěkně dokola korzovalo po školních chodbách a zájemci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to bylo klečet na hrachu. Den jsme zakončili zasazením „stromu svobody“. Stoleté výročí jsme si pak ještě jednou připomněli „Muzejní výstavou“ v prostorách školy.

     Adventní čas jste mohli v naší škole strávit spolu s dětmi výrobou nejrůznějších vánočních ozdob nebo příjemným posezením v prostorách školní jídelny, kde Vám naše paní kuchařky připravily jen samé dobroty. Jak je tedy z těchto řádků vidět, žáci nestrávili čas pouze v lavicích a snad jim pobyt strávený ve škole přinesl více než množství vzorečků a pouček. Začínáme nový rok, nové pololetí a už teď se těšíme, co nám přinese.

 

O dobrých vlastnostech člověka - 5. část - dobrá vůle a dobré úmysly
28.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Milí žáci,

     do nového roku chce každý člověk vstoupit s dobrou vůlí a dobrými úmysly.

     Snad jsou větší a jiné přednosti a ctnosti než dobrá vůle, třeba hrdinství, šlechetnost, obětavost, ale nic není tak dobrého jako dobrá vůle. Dobrá vůle, to je jako dobrá cesta nebo dobrá střecha nebo jiné, tiché, dobré, spolehlivé věci, o kterých ani nevíme, teprve když nejsou dobré, začneme nadávat a když potkáme zlou vůli, je nám, jako by se hroutila všechna jistota na světě. A proto je dobrá vůle to nejlepší na světě, protože na ní stojí všechna spolehlivost a důvěra. Dobrá vůle je základ všeho dobrého na světě.

     Každý člověk má svůj den, ve kterém pojímá dobré úmysly. U některých lidí se to dostavuje na Štědrý den, u jiných na Silvestra, nebo na Nový rok, u jiných třeba o narozeninách nebo jindy. Tak to na člověka zničehonic přijde jako třeba nachlazení. Napřed je mu divně, potom se mu udělá nanic a pak si řekne, že si je tím sám vinen a začne být lepší. To je okamžik, kdy se člověku zpravidla vynoří dobrý úmysl. Věřím, že není člověka, který by aspoň jednou za rok nechtěl začít nějakým způsobem něco nového v životě. To ovšem neznamená, že hned zítra bude člověk jiný. Podstata a smysl dobrého úmyslu není to, aby jej člověk hned splnil, ale aby jej prostě měl.

     Dobré úmysly dokazují, že ještě pořád můžeme měnit svůj život nebo sebe samy. Bylo by zdrcující, kdybychom došli k poznání, že už nemůžeme vůbec nic na svém denním životě předělat a měnit. Pokud pěstujeme dobré úmysly, popíráme, že to, co děláme, děláme nutně. Dobrý úmysl je projev svobodné vůle.

     Pokud je člověk schopen dobrých úmyslů, leží před ním život jako veliká, nevyzkoušená a slibná možnost. Panečku, co bychom všechno stihli, kdybychom ráno vstali o půl hodiny dříve. A kdybychom třeba čtvrt hodiny cvičili a koupali se ve studené vodě a hodně četli a vzdělávali se a pomáhali na zahrádce a naučili se hrát na hudební nástroj a denně chvíli běhali a hodně přemýšleli a učili se všem předmětům a zhotovili model letadla a naučili se lyžovat a pěstovali turistiku a chovali a pravidelně pečovali o domácí zvíře a pečovali o květiny a pomáhali rodičům a učili se cizí jazyky a uvažovali o dobrých vlastnostech člověka a snažili se pochopit jednání lidí a udělat něco ve prospěch všech lidí a poznali všechno, co má člověk znát a nepromarnili ani minutu času. Protože to vše a ještě mnoho jiného je v našich dobrých úmyslech. Život je nesmírně a nevyčerpatelně bohatý pro naše dobré úmysly.

     Přeji vám všem, žáci, paní učitelky a páni učitelé a všichni čtenáři, mnoho dobrých úmyslů v novém roce.

Vánoční posezení
21.12. 2018, Lucie Peštová (maminka žáka 1.B)

     V úterý, 18. 12. odpoledne, byli rodiče prvňáčků ze třídy 1. B pozváni na vánoční posezení s ukázkou recitačních, pěveckých a hudebních dovedností našich dětí. Přestože děti umí zatím číst jen několik písmen a slabik, dokázaly se pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Malíkové naučit množství básniček a písniček se zimní a vánoční tématikou. Na rodičích byla vidět radost, hrdost i dojetí nad tím, co všechno už jejich „princezny“ a „páni kluci“ dokážou. Z dětí vyzařovala nedočkavost a radostné očekávání Štědrého dne a vánočních prázdnin. Bylo znát, že se z nich, za těch pár měsíců ve škole, stala dobrá parta a že si s paní učitelkou rozumějí. V závěru besídky dostalo každé z dětí nový Slabikář a malý dáreček od paní učitelky. Naše setkání jsme zakončili povídáním s paní učitelkou u kávy a cukroví.

 

Malé zamyšlení do nového roku
19.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Představme si svůj život jako hru: žonglujeme s pěti míčky – práce, rodina, zdraví, přátelé a duše – a snažíme se je udržet všechny ve vzduchu. Brzy pochopíme, že práce je gumový míček. Když jej upustíš, odrazí se zpátky. Ale ty čtyři ostatní - rodina, zdraví, přátelé a duše, jsou vyrobeny ze skla. Když některý z nich upustíš, nenapravitelně se odře, poškodí nebo dokonce rozbije. Už nikdy nebude jako předtím. Tohle musíš pochopit a snažit se o rovnováhu ve svém životě. Jak?

     Nepodkopávejme své sebevědomí srovnáváním s ostatními. Lišíme se od sebe, a tak je každý z nás zvláštní. Nestanovujme si cíle podle toho, co druzí považují za důležité. Jen my víme, co je pro nás nejlepší. Nepovažujme za jisté věci, které jsou nám nejbližší. Držme se jich jako svého života, protože bez nich život nemá smysl. Nedovolme, aby nám život proklouzl mezi prsty tím, že budeme žít buď v minulosti, nebo v budoucnosti. Budeme-li žít vždy jeden den za druhým, prožijeme všechny dny svého života. Nevzdávejme se, když máme stále ještě co dát. Nic není doopravdy u konce, dokud se nepřestaneme snažit. Nebojme se přiznat, že nejsme dokonalí. To je to křehké pouto, které nás váže dohromady. Nebojme se čelit riziku. Tím, že riskujeme, se učíme budovat si cesty. Nevyhánějme ze svého života lásku řečmi o tom, jak je těžké si najít čas. Nejrychlejší způsob, jak získat lásku, je lásku dávat. Nejrychlejší cesta, jak lásku ztratit, je držet ji příliš pevně. A nejlepší cesta, jak si lásku udržet, je dát jí křídla! Neutíkejme životem tak rychle, že zapomeneme nejen, kde jsme byli, ale také, kam míříme. Nezapomeňme, největší lidská emocionální potřeba je cítit ocenění.

     Nebojme se učení. Znalosti nic neváží, je to poklad, který vždycky lehko uneseme. Neužívejme čas nebo slova nedbale. Ani jedno nemůžeme vzít zpět. Život není závod, ale cesta, kterou je třeba vychutnávat krok za krokem.

Radost z narození Ježíše Krista

a pohodovou cestu rokem 2019

Vám přeje

Tomáš Dorazil


P.S. „Zkus to udělat jako Bůh – staň se také člověkem“

 

Vánoční dílničky a muzejní výstava 1918 - 2018
19.12. 2018, Mgr. Hana Kotzurová

Ve fotogalerii máte možnost připomenout si

vydařené vánoční dílničky,

muzejní výstavu 1918 - 2018

a den otevřených dveří ve školní jídelně .

Předvánoční úvaha: Je dnes výchova ke skromnosti škodlivá nebo užitečná?
7.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     V čem se projevuje skromnost? Skromnost dítěte se projevuje v jeho správném vztahu k lidem, především k rodičům a k známým osobám v blízkém okolí, v poměru k přírodě, k domovu. Mnozí rodiče spojují se skromností některé nepříznivé vlastnosti, například nedostatek aktivity. Proto se obávají, že kdyby jejich dítě bylo skromné, bylo by v životě utlačováno agresivními jedinci a nedosáhlo by úspěchu. Skromní lidé v nás budí důvěru, jsou nám milí, rádi s nimi spolupracujeme. Skutečná skromnost není zábranou, aby lidé byli energičtí, iniciativní a úspěšní. Naopak pravá skromnost spojená se silnou vůlí a iniciativou je předpokladem úspěchu.

     Chceme dětem připravit radostný život? Chceme-li svým dětem připravit radostný život, nemůžeme je vést k požitkářství, sobectví a přemrštěné náročnosti. Úspěch ve výchově ke skromnosti závisí také na kvalitě výchovy k dalším kladným charakterovým vlastnostem. U dětí se brzy projevuje touha po samostatnosti v činnostech. Tyto první projevy samostatnosti pěstujme jako vzácný květ. Dejme dětem možnost uplatnění snahy po samostatné práci, veďme je vlastním příkladem. Práce nesmí být nikdy trestem. Takto se nezíská láska k práci, ale odpor k ní a dítě se stává lenochem. Dítě, které dovede pracovat se zájmem a radostí, je na svoji práci hrdé. Má také úctu k práci druhého, poněvadž ví, jaké je při práci třeba vyvinout vlastní úsilí, píli a vůli.

     Může mít výchova ke skromnosti úspěch? Aby výchova ke skromnosti měla v rodině úspěch, je třeba, aby se oba rodiče i další dospělí členové rodiny (babičky, dědečci) předem dohodli na jednotném postupu a na jednotných požadavcích. Například matka nemůže dětem dovolit to, co otec zakázal. Tak by otec autoritu ztratil, ale matka by ji nezískala. Další podmínkou je dobrý příklad rodičů. Rodiče nemohou u dětí vytvářet vlastnosti, které sami nemají. To je zvlášť závažné v době dospívání dětí, kdy děti již velmi kriticky hodnotí charakterové vlastnosti rodičů. Chceme-li, aby z našich dětí vyrostli ušlechtilí lidé, nebudeme jim předčasně dávat šperky, přepychová kola, motocykly, drahou elektroniku, apod. Chceme-li svým dětem připravit šťastné mládí a radostný život v budoucnu, musíme je vybavovat tak, aby se mohly opravdově radovat z věcí, které jim dáváme. Čím více jim dáváme drahých a zbytných předmětů, tím méně radosti pociťují. Přílišný přepych je často spojen se slepým obdivováním. Takto se vychovávají z dětí nadutci, sobci a věční nespokojenci. Čím snadněji získává dítě materiální hodnoty, tím méně si jich váží. Dbejme o to, aby dítě mělo před sebou stále něco nedosaženého a těžko dosažitelného. Jen tak z něj vyroste člověk optimistický a snaživý, který se dovede radovat z každého úspěchu. Dnešní vyšší životní úroveň než v minulosti klade vyšší nároky na vychovatelské úsilí a schopnosti rodičů, vyšší nároky na naše mravní kvality. Myslíme i na toto o adventu a vánocích např. při shánění „zcela nepostradatelných“ módních hraček, či zrovna aktuálního druhu a značky elektroniky, apod.?

 

O dobrých vlastnostech člověka - 4. část - o štědrosti
3.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

Milí žáci,

     jednou ze ctností člověka je štědrost. Je to opak lakomství. Něco darovat – to je motiv, který známe z pohádek.

     Věc darovaná je jaksi z jiného světa než cokoliv, co platíme penězi. Darovaná věc je krásnější a čarovnější. Proto i v pohádkách je v darovaných věcech zvláštní kouzlo. Motiv kouzelného daru vyjadřuje tu zvláštní hodnotu věci darované. Nebuďme nikdy lakomí. Náš dárek, byť sebemenší, ale darovaný s láskou rodičům, sourozencům, příbuzným, přátelům má křídla, umí mluvit a létat, může zachránit i život tomu, komu byl na cestě světem darován.

     Koupíte- li si papuče, víte, co si od nich můžete slibovat. Ale dostanete-li papuče darem, to je, panečku jiná. Mohou to být sedmimílové papuče, papuče pro štěstí, zkrátka jsou jaksi jiné, než všechny ostatní papuče na světě.

     A teď už víme, proč říkáme, že nosí dárky Ježíšek. To proto, že každý opravdový dárek přichází jakoby z nebe, je kouzelný a proto nemůže být darován lidskou rukou. Proto když dárek rozbalíme, zavane na nás taková kouzelná vůně, která potěší naše srdce. Dárky přicházejí z nebe, byť prostřednictvím lidského vybírání a placení. Obchodníkovi však platíme jenom za to, že nám tu věc zabalil a vydal, ale věc sama, věc určená za dar, není k zaplacení, protože je jiného původu.

     Přeji vám milí žáci, paní učitelky, páni učitelé a všichni čtenáři pěkné vánoce. Budiž vám hodně naděleno.

3.12. 2018, Mgr. Zdeňka Binarová

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme dne 6. 12. 2018 od 15 – 17 hodin

na tvořivé vánoční dílničky a muzejní výstavu

ke 100 letům republiky

a od 16 hodin na den otevřených dveří ve školní jídelně.

Těšíme se na Vás a na společnou předvánoční atmosféru!

Žáci a učitelé ZŠ Kravaře

Školství 2019 - o čem to bylo (je a bude)?
19.11. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek se ředitel školy a zástupce ředitele zúčastnili konference „Školství 2019“ v Praze. Konferenci moderovala moderátorka České televize MgA. Veronika Poláčková, Ph.D. Po úvodním slovu Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR (diskuze nad katalogem prací, návrh jednokolových přijímacích zkoušek na SŠ, ad.) komentoval aktuální situaci ve školství ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Robert Plaga, Ph.D. Ve svém příspěvku se věnoval tématům revize RVP – na programu je jednoznačné a závazné vymezení rozsahu a obsahu vzdělávání společného pro všechny jako základ pro individuální rozvoj každého žáka, nové zákonné úpravě konkurzních řízení, zmínil školství opět jako rozpočtovou prioritu vlády ČR – přestože evropské země vynakládají na školství okolo pěti až šesti procent svého HDP, a ČR pouze tři procenta, a např. vyrovnáním nestejné vyučovací povinnost ŘŠ na základních a středních školách se do roku 2021 ministerstvo ani vláda zabývat vůbec nehodlá. Po náměstkovi ministra školství Mgr. Václavu Píclovi, který hovořil o odložené reformě financování regionálního školství, vystoupil předseda ČMOS PŠ Mgr. František Dobšík. Hovořil především o potřebě vyššího tempa nárůstu platů ve školství v letech 2018-2021. Kvalitních zájemců o práci ve školství není mnoho. Jako příklad byla uvedena situace z nedávné vlny konkurzů, kterých se v padesáti procentech zúčastnil žádný nebo jediný kandidát. A jak se stavíme ke své budoucnosti, tak se stavíme ke školství. PaedDr. Jiří Pilař hovořil velmi konkrétně a zajímavým způsobem o inkluzi „po česku“. Rovněž tento vystupující odborník na školskou problematiku zmínil prohlubující se deficit personálního zabezpečení – odchody, profesní vyhoření, nárůst administrativy, ad. Ve své práci se statisticky významně častěji setkává s nadměrným záměrným střídáním škol, nerespektováním autorit, nárůstem ADHD a psychiatrických diagnóz u žáků, agresivitou, záškoláctvím, činností dětských gangů na sídlištích, zvyšujícím se počtem experimentátorů s drogou, a dalšími negativními jevy. Pan Pilař také zmínil konkrétní čísla dokumentující neefektivitu inkluze po česku – 13 000 AP (1,5 mld Kč) ve školním roce 2016/17.Předseda Unie školských asociací Ing Jiří Zajíček připomenul podstatné – školy mají vzdělávat a vychovávat, ne administrovat programy EU, shánět dotace, apod. To je úkol zřizovatele školy. Zasazoval se také o výstupní testování žáků devátého ročníku třeba i místo přijímacích zkoušek na SŠ. Se zájmem očekávaný vystupující v závěru konference - předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Václav Klaus ml. diskutoval na téma „Co lze zachránit v českém školství?“ Podle něj český stát kolabuje a neřeší podstatné věci – je paralyzován ztrátou hodnot, ztrátou zdravého rozumu a ztrátou priorit. Vyzval k odvaze hájit samozřejmosti. Kéž se jí dostává  nám všem a z titulu nynější funkce ať se dostává i panu poslanci a všem vystupujícím.

Krásný výsledek Dne laskavosti - děkujeme!
19.11. 2018, Mgr. Petra Heidrová

   V úterý 13.11. se v České republice vykonalo spoustu dobrých skutků a radost či laskavost pocítilo veliké množství lidí… Konal se totiž již 2. ročník tzv. Dne laskavosti. Naše škola se do tohoto projektu Nadace Karla Janečka zapojila sbírkou dětského zimního oblečení a obuvi, určenou pro děti z azylového domu při Armádě Spásy v Opavě. Již od rána přinášeli žáci i se svými rodiči své starší zimní oblečení či obuv, a tak pracovní tým z 6. C na konci vyučování spočítal 22 plných pytlů!! Vše jsme pak ve čtvrtek v Opavě předali a věříme, že vaše dary poslouží mnoha potřebným v nadcházející zimě. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do naší sbírky zapojili!   (fotogalerie)

Naši prvňáci se proměnili na indiány
19.11. 2018, Mgr. Lucie Rybková

     Jak k této proměně došlo? Stalo se to velmi jednoduše při učení písmenka "i jako indián". Vyrobili jsme si indiánskou čelenku, pomalovali jsme se válečnými barvami a ani jsme si nevšimli, že jsme zdolali další písmenko abecedy. Už brzy jich budeme znát dost na to, aby se z nás stali opravdoví čtenáři. Takové učení nás baví :-). (fotogalerie)

Tento web vyvinul: Jan Dorazil