Základní škola Kravaře

TOPlist
Školní družina v letošním roce
3.7. 2020, Mgr. Kateřina Lehnertová

         Družina je důležitý partner rodiny a školy, naše činnost vychází z ročního a vzdělávacího plánu školní družiny. Během celého roku se snažíme dětem pobyt v ŠD co nejvíce zpříjemnit. Připravujeme pro ně spoustu zajímavých činností a aktivit spojených s tématem ročního plánu. V letošním roce jsme skládali jednotlivé barvy duhy.

Pojďme spolu slepit duhu…. aneb jaký mají pro nás barvy význam.

Duha je chápána jako symbol jednoty v pestrosti a odlišnosti lidí, přírody, života. 

Nejdříve jsme se seznámili s  barvami duhy a pověděli si o jejich symbolice, poté jsme si blíže představili jednotlivé barvy.

 Začali jsme oranžovou barvou, která vyvolává pocit radosti, je spojena s představou zlata, úrody, podzimu, slavnostního vzrušeného očekávání, ale i bezcílného hektického rozčilení. Společně jsme během našeho oranžového dne, kdy děti přišly oblečené v oranžové barvě, vyrazili na vycházku do parku, sbírat přírodniny a plnit oranžové úkoly. Z nasbíraných přírodnin a dýní, které si děti přinesly, jsme pak vyráběli dýňová strašidýlka. Taky jsme si užili halloweenskou párty při plnění strašidelných úkolů.

Další barvičkou byla červená. To je barva energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky. Zároveň je vznešená, je symbolem akce, změny, dobývání, energie a sebevědomí. Jelikož červená je barva krve a nebezpečí, přišla za námi zdravotnice paní Kostelanská, která nás seznámila se zásadami první pomoci, předvedla oživování člověka na figuríně a připomněla důležitá telefonní čísla. Nechyběl ani červený den, kdy si děti v červeném oblečení procvičily pravidla silničního provozu a předvedly své znalosti první pomoci. Ošetřily zranění nohy a pak přenášely raněného. Nakonec ze svých těl vytvořily číslo záchranky. Červená je i symbolem lásky a porozumění, takže s červenou barvou jsme přešli i do měsíce prosince. Nejprve jsme se připravovali na Mikulášskou nadílku, děti kreslily Mikuláše, a tak jsme si pak udělali v družině výstavku Mikulášů. Taky jsme pro Mikuláše nacvičili krátká představení, abychom mu poděkovali za dárečky. Při pečení perníčku jsme si povídali, o zvycích a tradicích, které se udržují u dětí doma. Nakonec jsme měli vánoční besídku, kdy jsme si vyrobili svícen z jablka, předali dárečky a připomněli si Vánoce, čas lásky, klidu a pohody.

Modrá je další barva v pořadí, o které jsme si povídali. Je to barva klidná, barva dálek, hloubky, míru a spokojenosti, důvěry a tradic. Působí přívětivě, vyvolává představu oblohy, vzduchu a vody. Seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě, různými pokusy si představili jednotlivá skupenství vody. Taky jsme si povídali, jak máme s vodou zacházet, šetřit ji i životní prostředí. Nechyběl ani modrý den, který byl ve znamení relaxace, harmonie a uvolnění, kdy děti v modrých oblečeních meditovaly, relaxovaly a vybarvovaly barevné obrázky. Nezapomněli jsme ani na tradiční maškarní rej, kdy se v malé tělocvičně při různých tanečních a jiných soutěžích vyřádili sportovci, bojovníci, hrdinové, kouzelníci, princezny či víly.                                                                                                                                              

V březnu nás čekala barva fialová, je to barva melancholická, osobitá, náročná, značí skryté tajemství vyvolávající znepokojení, zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost. Vyvolává v nás tajemno, vesmír. A tak jsme se zabývali vesmírem, seznámili jsme se se sluneční soustavou a jednotlivými planetami. 

Bohužel, ale 11. 3. 2020 byla podle nařízení vlády ČR z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  školní družina uzavřena,                    a tak jsme nemohli celou duhu slepit a splnit všechny naplánované činnosti a akce, které jsme měli připravené. Ale už nyní pro vás připravujeme nové téma pro příští školní rok. Přejeme všem příjemně prožité prázdniny, spoustu krásných zážitků a v novém školním roce se na vás budeme                                  v  družině opět těšit.             

Voda a klimatická změna
3.7. 2020, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2020 soutěž s názvem „Voda a klimatická změna“ určenou také pro všechny žáky základních škol.  

Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu. Pro rok 2020 je jím „Water and Climate change – Voda a klimatická změna“.  

Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. 

Na toto téma hovořily se svými žáky učitelky prvního stupně a mnoho dětí se aktivně zapojilo do soutěže. Vytvářeli pak na základě získaných informací podle vlastní fantazie koláž formátu A3. Hodnocena  byla především kvalita uměleckého provedení vzhledem k věku dítěte, dodržení tématu soutěže a originalita provedení i vybraného námětu. 

Po vyhodnocení třídních kol postoupily z naší školy 3 práce. Ze třídy 3.A práce Viktorie Gewiesové s názvem Všichni spolu vodu ochráníme, ze třídy 3.B práce Reného Žídka s názvem Zachráníme vodu a ze třídy 5.A práce Venduly Bašarinové s názvem Jak je voda důležitá. 

Do finále celorepublikové výtvarné soutěže se propracovala žákyně 3.A třídy Viktorie Gewiesová, ve kterém nakonec obsadila 6. místo! Viktorce gratulujeme a blahopřejeme k získání malé odměny – volné rodinné vstupenky do Národního zemědělského muzea. Pořadí

Jméno

Škola

Třída

Název díla

1. místo

Denisa Poláčková

ZŠ Dobré

4. třída

Voda Živá

2. místo

Laura Havelková

ZŠ Věž

3. třída

Voda a klimatická změna

3. místo

Sofie Marulevová

ZŠ Šrámkova

5. třída

Šetřete vodou každý den, bude dost vody pro všechny

4. místo

Helena Adamcová

ZŠ Věž

4. třída

Voda a klimatická změna 

5. místo

Tomáš Žďárský

ZŠ a MŠ Studnice

1. třída

Voda a klimatická změna - 2020

6. místo

Viktorie Gewiesová

ZŠ Kravaře

3. třída

Všichni spolu vodu ochráníme

7. místo

Karolína Potočková

ZŠ Nový Jáchymov 157

3. třída

Zavlažování podle indiánského kmene Nazca

8. místo

Rozálie Dragounová

ZŠ a MŠ Mokrovraty

4. třída

Jak přivést vodu do Afriky, jak pomáhat přírodě

9. místo

Veronika Holičová

ZŠ Hutník

2. třída

Pramen života

10. místo

Vojtěch Fišer

ZŠ Nové Město nad Metují

5. třída

Virtuální pláž

Pro rodiče prvňáčků
23.6. 2020, Mgr. Kateřina Kolarčíková
Seznam pomůcek a potřeb pro budoucí prvňáčky

Potřeby, které pořídí škola:

 • Pracovní sešity, učebnice, sešity, číslice a písmena

 • Výkresy, barevné papíry

 • Trojhranné pastelky, vodové barvy, voskové pastelky, plastelínu, stíratelnou tabulku + fix, plnicí pero, pořadač na pracovní listy

Potřeby, které pořídí rodiče:

 • Aktovku, pouzdro (doporučujeme jednopatrové rozkládací) 

 • Gumu, malé pravítko, 2 trojhranné tužky č. 2, ořezávátko, nůžky, lepicí tyčinku (lepidlo)

 • Pevné desky na sešity A4

 • Desky na číslice a písmena

 • Průhledná popisovací fólie A5, A4

 • Přezůvky do školy v pytlíku

 • Cvičební úbor a sportovní obuv v pytlíku 

 • Látkový ubrousek na svačinu

 • Menší ručník s poutkem

 • Kapsář k lavici (doporučujeme s poutky na suchý zip nebo přezkou)

 • Igelit na lavici 65x50cm

 • Pracovní zástěra nebo starší tričko

 • Kulatý štětec č.8, plochý štětec č.12

 • Kelímek na vodu a bavlněný hadřík

 • Vytahovací papírové kapesníčky v krabičce

 • Obaly na sešity (pořizujte až v září)


Tužky a pastelky je vhodné pořizovat trojhranné, napomáhají ke správnému úchopu.

Prosím rodiče, aby dětem všechny věci podepsali (včetně tužek, štětců, pastelek).

Podrobnější informace dostanou rodiče na třídních schůzkách u svých třídních učitelek, které proběhnou na začátku září.

Vydání vysvědčení
18.6. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, milí žáci,

díky opatřením MŠMT se bude na konci školního roku 2019/2020 vysvědčení předávat stejně jako v předešlých letech. To znamená, že si ho mohou vyzvednout všichni žáci  bez ohledu na počty dětí ve třídách.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6.  2020 následujícím způsobem:

 • předání vysvědčení v  9.00 – 10.00 v kmenových třídách (žáci jdou rovnou do kmenových tříd)

 • žáci, kteří se neúčastnili dobrovolné výuky, musí  třídnímu učiteli předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti  podepsané zákonným zástupcem

 • všichni žáci s sebou budou mít roušku nebo jinou ochranu úst či nosu

 • nevydaná  vysvědčení  si můžete v průběhu prázdnin vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy

 • školní družina funguje v pátek do 13.00 hodin

Rád bych znova upozornil, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potaz v rámci přijímacích zkoušek na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. S ohledem na mimořádnou situaci, kdy výuka všech žáků probíhala distanční formou, ztrácí vysvědčení svou obvyklou váhu a všichni  věříme, že se v září vrátíme ke standartní výuce.

Všem Vám přeji krásné léto.  

                                                        Za ZŠ Kravaře Mgr. Lukáš Kramný

Školní družina
12.6. 2020, Mgr. Kateřina Lehnertová

Vážení rodiče,
podle nařízení vlády ČR pro nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-
19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 byla školní družina dne 11. 3.
uzavřena. Vašim dětem tam zůstaly věci, které měly na převlečení. Abyste si je
mohli vyzvednou, umožníme vám vstup do školní družiny (domeček) a to
v těchto dnech:

Po 15.6. 9:00 – 11:00 13:30 – 15:30
Út 16.6. 9:00 – 11:00 13:30 – 15:30
St 17.6. 9:00 – 11:00 13:30 – 15:30
Čt 18.6. 9:00 – 11:00 13:30 – 15:30


Mgr. Kateřina Lehnertová

VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
5.6. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních důvodů  na pondělí 29.6. 2020 a na úterý 30.6.2020 pro žáky Základní školy Kravaře, příspěvková organizace

                              

                                   volno ředitele školy.

 

Důvodem k udělení volna ředitele školy jsou stávající mimořádnáopatření, která byla nastavena v souvislosti s nemocí COVID-19.

Škola bude uzavřena včetně přerušení činnosti školní družiny.

Provoz školní kuchyně pro mateřské školy bude zajištěn.

Vysvědčení bude vydáno v pátek 26.6. 2020  (o způsobu předání Vás budeme informovat).

Sběr pomerančové, citronové kůry a plastových víček
3.6. 2020, Mgr. Hana Nosková a Mgr. Marcela Dudová

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce jsme nasbírali celkem 10 pytlů sušené kůry a 30 pytlů plastových víček. Finanční zisk ze sběru věnujeme školní knihovně na nákup nových knih.

Děkujeme všem, kteří se do sběrů zapojili.

V nadcházejícím školním roce budeme sbírat pouze plastová víčka, protože poptávka firem po sušené kůře klesla, stejně jako výkupní cena.   

 

S pozdravem

Mgr. Hana Nosková a Mgr. Marcela Dudová

Příměstský tábor Artu
2.6. 2020,

Vážení rodiče, jazykové centrum Art of Language již po sedmé pořádá Anglicko-český příměstský tábor. V případě zájmu informace najdete na www.artoflanguage.cz nebo na e-mail: info@artoflanguage.cz, tel. 739 706 399.

Již nyní se těšíme na vaše děti!!

Tým Artu

 

 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Kravaře v druhém pololetí roku 2019/2020
28.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace, která započala 11. 3. 2020, nemůžeme ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 použít pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválených školskou radou na začátku tohoto školního roku. To znamená, že není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů a ke známkám získaným během distančního vzdělávání se přihlíží pouze podpůrně.

Způsob hodnocení nařizuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K této vyhlášce byl vydán dokument s názvem „Postup při hodnocení vzdělávání žáků základních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020". Oba dokumenty jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy.

Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly hodnocení na naší základní škole, která z výše zmíněných dokumentů vychází.

Pro hodnocení z vyučovacích předmětů, které stále probíhají dle upraveného rozvrhu, platí následující pravidla:

Učitelé budou vycházet z podkladů, které získali do 10. 3. 2020 včetně (do doby uzavření škol).

Učitelé budou:

 • podpůrně vycházet z podkladů, které od žáků získali od zahájení výuky na dálku (od 11. 3. 2020), zejména odevzdaných kontrolních úkolů a dalších povinností zadaných v rámci výuky na dálku

 • podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 • podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo konzultací (návrat žáků prvního stupně od 25. 5 2020, konzultace žáků 9. ročníku od 11.5.2020, konzultace žáků 2. stupně od 8.6. 2020)

  Žák může být hodnocen i horší známkou než v prvním pololetí, má-li k tomu vyučující dostatečné množství podkladů (například nezájem při práci na dálku, včasné neodevzdávání kontrolních úkolů atd.)

    

  Pro hodnocení z vyučovacích předmětů, které od 11. 3. 2020 neprobíhají (předměty výchovného zaměření – výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova), platí, že se při hodnocení prioritně vychází z podkladů za první pololetí školního roku 2019/2020. 

   

  Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů.

  Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

  Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potaz v rámci přijímacích zkoušek na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

  Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020.

  PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

  Přesný postup pro předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní způsob a termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

   

   

Návrat žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
18.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramny

V souladu s pokyny MŠMT ČR bude ve škole možná od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 1. stupně.

 

Pro zákonné zástupce

 

 • Nadále bude probíhat povinné distanční vzdělávání všech žáků, kteří nebudou školu navštěvovat.
 • Vzdělávací aktivity ve škole jsou plánovány každý pracovní den. Každý učitel dané pracovní skupiny  vytvoří a zašle zákonným zástupcům  rozvrh hodin platný do 30.6.2020.
  • Každý žák musí  před   nástupem   do  školy   25.  5.   2020  předložit   tzv.   "Čestné   prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Toto prohlášení najdete na webových stránkách naší školy v záložce Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci – Čestné prohlášení. Prosím vytiskněte, vyplňte a pošlete po dítěti 25. 5. 2020 při nástupu do školy. Bez tohoto prohlášení se žák nemůže zúčastnit výuky a nebude zařazen do učební skupiny.
  • Ranní družina není poskytována.
  • Organizace příchodu žáků

Žáci přicházejí do školy v době od 7.30 do 7.45 hodin, do budovy vstupují jednotlivě bez doprovodu zákonných zástupců, dodržují odstupy minimálně 1,5 m.

Vstup z parkoviště u jídelny  - 1.A, 1.B, 5.A (ze školy odcházejí stejným vchodem)

Vstup z ulice Komenského  - 4. třída   (ze školy odcházejí stejným vchodem)

Vstup z ulice Nádražní (přístavba) – 2. A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.B (ze školy odcházejí stejným vchodem, kromě 2.A  - odchází vchodem z parkoviště u jídelny )

 • Dopolední výuka proběhne od 7.50 do 11.30 hod. Žáci budou dle počtu zařazeni do výukových skupin. Maximální  počet žáků  ve skupině  je  15 (jeden žák v lavici  s rozestupy mezi  lavicemi).  Složení skupin       a přidělení vyučujícího je neměnné do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit či přeřazovat do jiné školní skupiny.
 • Možnost školního stravování - teplý oběd pro zájemce z řad žáků. Přihlášení obědů zajistí zákonný zástupce. Pak vše probíhá dle zvyku přes elektronický stravovací systém.
 • Odpolední družina bude zajištěna vychovatelkami ŠD od 11.30 do 16.00 hod.
  • O docházce žáka do školy i do ŠD je vedena evidence, absenci žáka omlouvají rodiče do tří dnů třídnímu učiteli telefonicky.

Pro žáky

 • Žák je povinen přicházet do školy v určené době a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování je důvodem k nevpuštění do školy či vyloučení ze skupiny.
 • Při  cestě  do  školy  a  ze  školy   musí  mít  žák  na  obličeji  roušku  a   dodržovat  odstupy  2  m  v  souladu   s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů 2 m.
   • Do budovy školy bude moci vstupovat pouze žák, nikoli zákonný zástupce. U vchodu žák ihned použije připravený dezinfekční prostředek a odchází ihned do své třídy. Obuv a oblečení si budou žáci odkládat ve třídě.
   • Žáci procházejí školou do tříd s odstupy 2 m , nesdružují se (platí také při návštěvě toalet) a dbají pokynů zaměstnanců školy.
   • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup   2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
   • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
   • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude izolován, bude upozorněna hygienická  stanice  a zákonný zástupce vyzván k neprodlenému vyzvednutí žáka
Přihláška ke stravování, šk. rok 2020 / 21
15.5. 2020, Bc. Soňa Calábková

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo od 1. 9. 2020 ve školní jídelně v Kravařích, vyplňte prosím přihlášku ke stravování ( viz. Jídelna, dokumenty, dokumenty ke stažení ) a vhoďte ji do schránky, která se nachází u hlavního vchodu při vstupu do školy.

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 20. června 2020


Bc. Soňa Calábková

 


Poplatek za školní družinu
13.5. 2020, Mgr. Kateřina Lehnertová

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100,- Kč na měsíc, která se platí ve dvou splátkách.

Tyto prostředky se využívají na nákup nových hraček, výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly na maškarní ples, balíčky od Mikuláše a na odměny pro žáky. Většina těchto prostředků již byla na tyto položky v tomto školním roce vydána. Dosud nevyužité prostředky budou přesunuty do příštího školního roku.

Přesto máte možnost písemně požádat (žádost je na stránkách školy v sekci Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci) o vrácení zálohy za tři měsíce (duben – červen 2020),   kdy byla školní družina podle nařízení vlády ČR z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  od poloviny března uzavřena.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil