Základní škola Kravaře
TOPlist
Největší dárek
20.12. 2019, Mgr. Petra Heidrová

     Ve čtvrtek 12.12. 2019 proběhla na naší škole charitativní finanční sbírka s názvem „Největší dárek“. Všichni žáci měli možnost dobrovolně dle svých možností přispět nejchudším dětem z celého světa na jejich stravu. Nezisková organizace Mary´s  meal tak díky naší štědré podpoře získala úžasných 17 018 Kč. V chudých zemích světa postačí pouze 421 Kč na celý rok pro školní stravu na jedno dítě. Děti naší školy tak pomohly čtyřiceti jiným potřebným dětem, aby měly celý rok co jíst. Je důležité dětem připomínat hodnoty lidské solidarity a spolupráce, které jsou základem občanské společnosti a vedou k jejímu rozvoji. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří naši sbírku podpořili.

První setkání mezinárodního projektu EUROPE – OUR HOME v Kravařích
20.12. 2019, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

Od září 2019 probíhá na naší škole dvouletý evropský projekt EUROPE-OUR HOME. V průběhu prvních čtyř měsíců jsme zvládli různé projektové aktivity. Děti od pátých do devátých tříd se prostřednictvím prezentací seznámily s partnerskými školami a v hlasování jsme zvolili nejlepší projektové logo.

Vzhledem k tomu, že ZŠ Kravaře je koordinátorem projektu, první mezinárodní návštěva se uskutečnila právě u nás, a to v prvním prosincovém týdnu. Sjelo se k nám celkem 23 dětí a učitelů z Polska, Litvy, Itálie a Španělska. Děti z evropských zemí bydlely v rodinách dětí z Kravař. Měly možnost poznat, jak bydlíme, co nám chutná a jaké máme zvyky my, Češi. Celý tým dětí i učitelů měl nabitý týdenní program, který zahrnoval společné projektové aktivity ve škole (vytváření mnohojazyčného slovníku, vyrábění výrobků na školní vánoční jarmark) a množství výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Naši hosté byli přivítáni na městské radnici, prohlédli si město Kravaře a společně jsme si užili výlety do Opavy, Ostravy a Hradce nad Moravicí.

Velmi nás potěšilo, že se našim kolegům i dětem ze všech čtyřech škol u nás moc líbilo a budeme se těšit na druhé projektové setkání, které proběhne koncem dubna v polském Gdaňsku.

 

Soutěžíme s němčinou!
20.12. 2019, Mgr. K. Kristiánová

     V listopadu se v našem regionu uskutečnily dvě soutěže. 4. listopadu proběhla tradiční soutěž v přednesu básní a textů Josepha von Eichendorffa na zámku v Šilheřovicích. V porotě zasedli mezinárodní hosté z Polska, Německa a také reprezentanti Katedry germanistiky Ostravské univerzity. Účast žáků byla hojná. Největší zastoupení měli žáci ZŠ Ludgeřovice, následováni žáky naší ZŠ Kravaře, dále zde byli žáci i z Hati, Kobeřic a jedna reprezentantka z Polska. V kategorii 9. tříd získali naši žáci dvě umístění: Michaela Moravcová (9. B) 1. místo a Jakub Kuchejda (9. A) 3. místo. Po soutěži v přednesu básní a textů Josepha von Eichendorffa následovala soutěž v přednesu děl světových autorů. V rámci přednesu byl oceněn Jakub Kuchejda krásným 3. místem s dílem Vánoční koleda od Charlese Dickense.

     Druhá soutěž proběhla 26. listopadu tentokrát v Opavě, kde se přednášely básně Petra Bezruče v německém jazyce. Báseň Slezské lesy (Schlesische Wälder) byla povinná a k ní si mohli žáci zvolit libovolnou druhou báseň. I v této soutěži obsadila 1. místo Michaela Moravcová. 2. místo za naši školu získal Štefan Weczerek (9. A) a 3. místo Tobiáš Harasim (9. A). Všem výhercům i účastníkům děkujeme za přípravu, snahu a reprezentaci a přejeme štěstí a úspěch v dalších soutěžích.

Anglické divadlo
9.12. 2019, Mgr. Barbara Papeschová

    

   Lazy goat (Líná koza), The last wish (Poslední přání) – dvě divadelní představení v anglickém jazyce, které v úterý 26.11. zhlédly v opavském kině Mír děti pátých a osmých ročníků. Pohádka o namyšlené a drzé koze upozorňovala na negativní vlastnosti – strach z nepoznaného, lenost, namyšlenost a nechuť pracovat. Dětem pátých ročníků se moc líbila.

 Omáci si užili angličtinu v představení s názvem Poslední přání - The last wish. I přes pesimisticky znějící název se příběh držel v rovině humoru . Byl inspirován příběhem Jana Wericha „Král měl tři syny“.

  Obě dvě představení byla velmi vydařená, herci mluvili pěknou srozumitelnou angličtinou. Těšíme se opět příští rok na nové příběhy.

 

 

 

 

Návštěva Osvětimi
2.12. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

     V brzkých ranních hodinách dne 29. listopadu se vydali žáci devátého ročníku na cestu, která končila v polském městě Osvětim. Návštěva tamějšího koncentračního a vyhlazovacího tábora je na naší škole už řadu let pevnou součástí učiva o holokaustu. Letošní cesta se poněkud lišila v tom, že se k nám přidali nejen někteří rodiče a prarodiče, ale také žáci hlučínské základní školy Dr. Miroslava Tyrše. Společně pak obě školy absolvovaly několikahodinovou prohlídku táborů v Osvětimi a Březince.

     Tváři v tvář rostoucímu extrémismu, antisemitismu a xenofobii je zoufale potřeba učit o tématu jako je holokaust. Pokud se nad ním zamyslíme, může nám poskytnout potřebné pochopení toho, jak byla celá společnost zastrašována a manipulována demagogy, než podlehla nenávisti a hlásání strachu, může sloužit jako předloha pro rozpoznání nebezpečí démonizace a štvaní a může pomoci při hájení lidských práv a posilování klíčových demokratických hodnot.

     Žáky se v hodinách dějepisu snažíme přivést k uvědomění si, že holokaust nezačal činy nýbrž slovy. Začal na jedné straně obviňováním a ukazováním prstem na odlišné skupiny a na straně druhé lhostejností ostatních. Toto téma nás může také naučit, jak čelit útlaku skrze příběhy odvážných jedinců v nacisty okupované Evropě, kteří se postavili síle davu a riskovali své životy pro záchranu Židů. Dokud se nepoučíme z minulosti, žádná země či společnost nebude v bezpečí před démony, kteří mezi námi číhají.

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK
28.11. 2019,

Srdečně Vás zveme na prodejní 

VÁNOČNÍ JARMARK, 

 který se bude konat 6. prosince 2019

v prostorách Základní školy Kravaře

od 15 do 18 hodin.

Těšíme se na Vás a na společnou předvánoční atmosféru!

Žáci, učitelé a školní jídelna s bohatou ochutnávkou.

 

Beseda se senátorem Herbertem Paverou
26.11. 2019, Mgr. Petra Heidrová

     Žáci 9. tříd se ve čtvrtek 21.11. 2019 zúčastnili přednášky a besedy s panem senátorem Herbertem Paverou. Pan senátor si ve svém nabitém programu našel čas a představil žákům činnost i fungování Parlamentu ČR. V krátké prezentaci informoval o nejdůležitějších faktech, ale obeznámil nás také s procesem schvalování zákonů. Žáci také mohli v improvizovaném předložení navrhovaného zákona rozhodnout, zda jej podpoří či nikoliv. V následné debatě jsme se zeptali pana senátora na jeho vzpomínky k listopadu 1989 a na jeho názor na přeměnu naší společnosti v uplynulých 30 letech. Ještě  jednou děkujeme za ochotu a vstřícnost, kterou věnoval k uskutečnění celé akce.

Výročí Sametové revoluce
26.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný, Mgr. Petra Heidrová

     Naše škola se připojila k oslavám 30 let svobody a demokracie mnoha aktivitami. Žáci měli možnost zhlédnout v hodinách výchovy k občanství a také v hodinách dějepisu dokumentární film Z deníku Ivany A., který poutavou formou popisoval společnost i politické dění nejen v roce 1989. Po každé projekci vždy následovala debata, některé oblasti života před rokem 1989  (cenzura, nedostatek zboží, zákaz cestování i neinformovanost), byly pro žáky už zcela neuchopitelné a nové. Žáci nižšího i vyššího stupně také vytvářeli plakáty a dobové transparenty, jimiž pak vyzdobili 1. patro školy. Žáci 9. ročníku také připravili informační panely o osobnostech Sametové revoluce a důležitých událostech. V rodinách mohli žáci diskutovat o celé problematice přeměny naší společnosti formou připraveného dotazníku.  Vše pak vyvrcholilo v pátek 15. listopadu společným setkáním všech žáků vyššího stupně – společně jsme zazpívali naši národní hymnu i píseň Náměšť, zástupci tříd pak přečetli vzkazy pro budoucí generace, které jsme adresovali dětem naší školy v roce 2029 – např. Buď sám sebou, Važ si přírody více, než si jí vážíme my…atd., ozdobeni trikolorou jsme pak celé setkání ukončili symbolickým cinkáním klíči.

 

Československý projekt
13.11. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Zdeňka Binarová

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Žáci vytvářeli rozmanité záložky různých velikostí, tvarů i výtvarných technik na téma List za listem-baví mě číst. Cílem projektu bylo nejen navázat nová přátelství, ale taktéž poznat kulturu a jazyk dětí ze Slovenské republiky.

Podle počtu žáků ve škole nám byla přidělena slovenská základní škola, která se nachází na severu Slovenska, v krásném hornatém kraji Orava ve vesnici Oravské Veselé.

Práce probíhala v měsíci říjnu. Jakmile byly záložky dětí z 1. a 2. stupně dokončeny, byly poslány spolu s dalšími propagačními materiály o naší škole a městě na domluvenou adresu. Téměř ve stejnou dobu došel i balíček ze Slovenska. Záložky byly dětem v jednotlivých třídách rozdány a mohou je nyní  využívat při četbě ve škole i doma.

Spolu se záložkami nám naši noví kamarádi ze ZŠ Oravské Veselé poslali i další informace o jejich škole a položili dětem otázky týkající se slovenského jazyka. Pokusili jsme se na ně odpovědět a budeme v další komunikaci s dětmi ze Slovenska pokračovat. Snad vzniknou nová československá přátelství.

Putování po Kravařích
13.11. 2019, Mgr. G. Jařabová, Mgr. K. Kolarčíková, Mgr. S. Weczerková

Měsíce říjen a listopad bývají v hodinách prvouky třetích tříd naplněny zjišťováním nových informací o okolních obcích a především o našem městě. A kde jinde se mohou děti dozvědět nejpřesnější informace o Kravařích než v budově Městského úřadu. A tak jsme byli rádi, že si na nás paní starostka Mgr. Monika Brzesková ve svém pracovním dni udělala čas. Provedla nás některými důležitými částmi úřadu jako byla např. městská policie, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů, zasedací místnost, v které řeší zástupci města důležitá rozhodnutí. Děti si mohly zkusit zasednout do jejich křesel a nanečisto hlasovat, což se jim velmi líbilo. Dále pak pokládaly paní starostce otázky související s naším městem a historickou budovou úřadu.

Další putování třeťáky vedlo do městské části Kravaře-Kouty. Během cesty plnili úkoly zaměřené na zjišťování názvů ulic či pracovních příležitostí, sledovali a zapisovali dopravní situaci ve městě. Hlavní částí tohoto „učení“ byly domluvené exkurze, na které se děti velmi těšily.   

Jak to vypadá uvnitř některých firem? Co je náplní jejich práce? Kdo může využít jejich služby? Nejen na tyto otázky dostaly děti odpověď ve sportovním komplexu Buly Aréna a ve firmě J+M výpočetní technika. Tam si děti zasoutěžily a vyzkoušely si na vlastní kůži práci dospělých. Vedly si velmi dobře. A tak není divu, že v danou chvíli měly vybráno své budoucí povolání. Děkujeme za příjemnou a názornou prohlídku.

Strom života
13.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

   V pátek 8. listopadu 2019 byl pro žáky šestých tříd připraven interaktivní vzdělávací programu o významu vody pro člověka a planetu s názvem „ Strom života“. Děti se přenesly do přírody bez dnešních vymožeností a staly se členy kmenů, které bojovaly o vodu. Během této hry si uvědomily, že voda je poklad, který si musíme chránit a starat se o něj. Na vlastní kůži poznaly, že nedostatek čisté vody znamená konec pro život. O vodu se proto děti ve hře musely starat, čistit ji a hledat její nové zdroje. Vyzkoušeli si mnoho atraktivních pokusů a učili se spolupracovat v týmu. Průběh dne popsaly žákyně 6. A Natálie Ostárková  a Sofie Klöslová: „Spolupracovali jsme v týmech a plnili jsme chemické pokusy. Každé stanoviště mělo své jméno a za každé vyluštění jsme získávali body, bonusové kartičky a špinavou vodu, kterou jsme si poté přechlorovali na čistou. Po každém úkolu jsme si předávali nádoby s čistou a špinavou vodou, následoval náš posvátný taneček “  Děti si tak uvědomily, že naše Země má omezené zásoby vody a její nedostatek se stává globálním problémem.

Stávka
4.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

Základní škola Kravaře oznamuje, že se ve středu  6.11.2019 nepřipojí k plánované jednodenní stávce učitelů, přestože souhlasí s důvody, které vedly školské odbory k jejímu vyhlášení.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil