Základní škola Kravaře


TOPlist
Minivýlet na farmu Moravec
20.6. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Silvie Weczerková

     Druhé třídy přijaly rády nabídku pana Mariana Pekárka 18.6. navštívit v rámci výuky prvouky farmu Moravec, kde měly možnost pozorovat život hospodářských zvířat, nakrmit kozy, pohladit si mládě divokého králíka a prohlédnou si zblízka peří pštrosa Evžena. Nejen chlapci rádi nastoupili do traktoru a na chvíli si zahráli na traktoristu. Cesta zpět na vlakové nádraží vedla kolem letiště v Zábřehu. Druháci měli velké štěstí, že měli možnost projít si hangár plný letadel a o některých se něco málo dovědět. (fotogalerie)

Škola v pohybu
20.6. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková

     Fotbalová asociace realizuje v rámci projektu ŠKOLA V POHYBU návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele tělesné výchovy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné výchovy. Jejich cílem je mimo jiné motivovat děti k větší pohybové aktivitě. Naše škola měla také možnost stát se součástí projektu. Některé třídy 1. stupně navštívil trenér Mgr. David Steffek, který je hravou a zábavnou formou zapojil do pohybových aktivit bez čekání a prostojů. Děti si tuto hodinu tělesné výchovy naplno užily, u spousty činností se pobavily a pro velký úspěch budou se svými učiteli nabízené aktivity dále využívat v hodinách tělesné výchovy. (fotogalerie)

MY 2019
3.6. 2019, Rostislav Vilášek

Ve fotogalerii přibyly náhledy našich třídních fotografií.

O dobrých vlastnostech člověka - 10. část - národní sebevědomí
3.6. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Děvčata a chlapci,

     letošní seriál o dobrých vlastnostech člověka končí. Řekneme-li o někom, že je sebevědomý, myslíme tím zpravidla, že si ten člověk o sobě moc myslí, že se vytahuje a že s ním není vůbec příjemná řeč. Naproti tomu sebevědomí celého národa – tedy národní sebevědomí, to je něco docela jiného. V tomto směru je co největší sebevědomí něco jako program a lidé se v něm předhánějí. Koukejte, jak jsme sebevědomý národ! To, co se nám příliš nelíbí jako osobní vlastnost, může být žádoucí jako národní vlastnost.

     Podobně je to s hrdostí. Člověk bývá hrdý, ale vždycky na něco, třeba švec na své boty, maminka na své dítě. Je-li někdo hrdý jen tak, bez důvodu, je to většinou protiva. Ale národní hrdost, to zní tak velkolepě, že se ani neptáte, nač je ta národní hrdost hrdá.

     Nikdo z nás nemá rád lidi, kteří ve všem hledí jen na svůj prospěch a stůj co stůj myslí jen a jen na sebe. Říkáme jim egoisté. Ale národům se spíš doporučuje, aby myslely na svůj prospěch. Je to zvláštní, to co se nám nelíbí jako vlastnost jedince, to odpouštíme národu. Neměli bychom cenit na národu ty vlastnosti, které u lidí odmítáme. Více prokážeme svému národu, budeme-li po něm chtít to, co po člověku. Bude to rozum, vzdělanost, laskavost a spravedlnost, statečnost a sebekázeň a spousta jiných vlastností, které uznáváme za dobré, ať je najdeme u kohokoliv.

     Když se potápěl Titanic, vydal jeho kapitán poslední rozkaz k mužstvu. Neříkal jim nic o hrdosti, o národní velikosti a podobných věcech. Řekl jim jenom: „Buďte Brity.“ A posádka Titanicu se zachovala jako hrdinové. Jako džentlmeni. Jako celí lidé. Tak nějak – a se stejnou samozřejmostí – bychom měli chápat své češství, vy děti i my dospělí. „Buďme Čechy.“

Prezentace z besedy s odborníkem na téma "Šikana ve škole"
20.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhla v učebně výtvarné výchovy naší školy beseda rodičů s odborníkem na téma „Šikana ve škole“. Mgr. Lucie Šimečková je pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Opavě a je odbornicí na problematiku šikany. Protože beseda Vás velmi zaujala a ani za dvě hodiny nešlo obsáhnout vše důležité, souhlasila paní Šimečková s umístěním své prezentace na stránkách naší školy (Ke stažení, Dokumenty). Prezentace obsahuje témata - Co je šikana, Srovnání šikany dříve a dnes, Šikanování jako porucha vztahů ve skupině, Jak rozpoznat šikanu, Znaky šikany, Praktické tipy, jak dětem pomoci, Kyberšikana, Jak se bránit - pro dítě a pro rodiče. Máte tak možnost v klidu promyslet to, co jste nezachytili na besedě a nebo co se již do programu nevešlo.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko
6.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Den Země je den pro ocenění naši planety a pro připomenutí si dobrých návyků. Spotřebováváme méně energie, produkujeme méně odpadu, přispíváme k obnovení klesajícího počtu druhů rostlin a živočichů? Jak se chystáme zachránit planetu? Problémy, jako je změna klimatu, spotřeba fosilních paliv, průmyslové znečištění, nadměrná produkce a nerecyklování odpadků, snížení druhové rozmanitosti ad., mají vliv na budoucí generace. Žáci potřebují vědět, jaké jsou environmentální problémy a jaké může nastupující generace podniknout kroky k vyřešení těchto problémů. Letošní celosvětové motto Dne Země je Chraňme naše děti a naši budoucnost (Protect Our Children and Our Future). Akce k oslavě svátku životního prostředí se obyčejně neomezují pouze na jediný den, ale trvají téměř celý měsíc. Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Největší podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky dobrovolníkům je totiž možné úklid úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Letos již bylo registrováno 3521 úklidů! Jedním z nich byl i úklid části Kravař v pátek 3. 5. 2019. Před zámkem se shromáždili žáci druhého stupně naší základní školy se svými třídními učiteli. Paní místostarostka Sandra Hradilová a pan místostarosta Martin Schwarz společně s paní vedoucí Monikou Ševčíkovou pomohli při úvodním rozdělení plastových pytlů na odpadky i ochranných pracovních rukavic a minerálních nápojů a svačinek pro žáky. Také aktivně přiložili ruku k dílu při samotném úklidu. Devět skupin žáků uklízelo předem vymezená území Kravař. Ta byla určena s ohledem na bezpečnost žáků především v oblastech s menším dopravním provozem. Škoda jen, že naše úsilí přerušila dešťová přeháňka. Za tento pracovní příspěvek za hezčí Kravaře, patří poděkování všem zúčastněným žákům a učitelům a spoluorganizátorům této úklidové akce. (fotogalerie)

O dobrých vlastnostech člověka - 9. část - spravedlnost
2.5. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Milí žáci,

     jednou z nejvzácnějších lidských dobrých vlastností je spravedlnost. Symbolem spravedlnosti jsou váhy. Váhy mají dvě misky. Na první misce je vina člověka, na druhé trest, který má vinu vyrovnat. Jak se pozná spravedlivý člověk? Je to takový člověk, který vždy přizná každému to, co mu právem náleží. Snažte se, děvčata a chlapci, být spravedliví, neurážejte své kamarády, nekřivděte nikomu, naučte se lidem odpouštět. Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách. Cicero řekl moudrou větu: „Nic nemůže být na světě čestné, co není spravedlivé.“ Zapamatujme si to.

Ponožkový den
26.4. 2019, Mgr. Hana Kotzurová

     Ve čtvrtek 21. března byl k vidění na naší škole velice zajímavý úkaz – žáci i učitelé měli na každé noze jinou ponožku. Zapojili se do Ponožkové výzvy, která podporuje děti s Downovým syndromem. Dali tímto najevo, že jim není lhostejný osud osob se zdravotním postižením. Ponožkovým dnem si vyzkoušeli být pár hodin „odlišní“. Snad žáci pochopili, že i děti a dospělí s pomalejším mentálním vývojem jsou součástí naší společnosti. Obvykle se jedná o lidi s velkým srdcem a radostí ze života… kdo z Vás je i přes své zdravotní problémy věčně dobře naladěný a usměvavý jako oni?

     O co se přesně jedná?

     Tento den je Světovým dnem Downova syndromu. Datum 21. 3. bylo vybráno symbolicky, jelikož je syndrom způsoben trisomií, tedy ztrojením 21. chromozomu. Barevné ponožky nám svým tvarem připomínají chromozomy, které jsou zodpovědné za toto zdravotní postižení. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s Downovým syndromem od ostatních. (fotogalerie)

 

Zápis dětí do prvních tříd
26.4. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do prvních tříd. Letošní zápis předškoláků do prvních tříd byl již podruhé veden elektronicky. Rodiče své děti přihlašovali k zápisu formou elektronické přihlášky, ve které si sami zvolili čas a třídu, ve které bude jejich dítě zapsáno. Ve třídách čekaly na budoucí prvňáčky paní učitelky prvního stupně, které nejprve třídy k zápisu přichystaly, důkladně se na něj připravily a poté laskavě, s citem a profesionálně provedly předškoláky tímto dnem. U zápisu nechyběly ani paní učitelky z mateřské školy, které byly mnohdy velkou oporou pro děti ze svého oddělení. Náhradní termín zápisu připadl na čtvrtek 11. 4. 2019, kdy se dostavili dva žáci. K zápisu se dostavilo celkem 48 dětí (24 dívek a 24 chlapců). Zapsáno bylo 38 žáků (19 dívek a 19 chlapců). O odklad školní docházky požádali rodiče 10-ti dětí (5-ti dívek a 5-ti chlapců). Předpokládaný počet žáků ve dvou 1. třídách ve školním roce 2019/2020 je tedy 19 a 19.

 

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“
25.4. 2019, Mgr. Petr Theuer, výchovný poradce

     Dne 24. dubna 2019 se chlapci osmého ročníku zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

     Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář a klempíř, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

     Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivujícím prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory.

 

Poznáváme Slezsko
25.4. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Dobu před Velikonocemi si druháci zpříjemnili dne 11. dubna výletem do Zemského muzea v Opavě. Dopoledne bylo velmi chladné, a tak děti netrpělivě přešlapovaly před budovou muzea, jež nám své brány otevřelo přesně v 9 hodin dopoledne. Historická výstavní budova nabízí návštěvníkům unikátní možnost nahlédnout do expozice Slezsko, která je rozdělena na dvě části. Jedna z nich přibližuje přírodu regionu a druhá představuje dějiny, kulturu a obyvatelstvo Slezska. Děti také velmi zaujala výstava houslových nástrojů z našeho regionu, ale i proměny stolování v různých obdobích. Nepřehlédnutelným exponátem muzea byl bezesporu slon Calvin, který je zde k vidění od roku 2016. Kromě prohlídky muzea byl pro děti připraven program pod názvem Velikonoční zajíček a košík vajíček. Co se děje v přírodě na jaře? Proč je zajíček velikonočním symbolem a jak vypadají mláďata některých druhů ptáků či savců? To vše a mnoho dalšího se děti dozvěděly v tomto edukačním programu, kde se hravou formou učily a poznávaly mnohé nejen o naší přírodě. V průběhu dopoledne děti zdobily velikonoční vajíčko, které si odvezly jako vzpomínku domů. Těšíme se na další podobná poznávání! (fotogalerie)

Vítání jara
25.4. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Letošní přespání druháků ve škole bylo ve znamení vítání jara, protože se uskutečnilo v době pašijového týdnu, který je spojen s mnoha lidovými zvyky. Na „Šedivé úterý“ večer se děti sešly ve škole. Říká se, že v tento den se vždy uklízelo a vymetaly se pavučiny…Třídy byly pro děti vzorně přichystány, takže tento zvyk byl splněn. Děti hrály spoustu zábavných her, povídaly si o Velikonocích a všechny společně ozdobily chodby školy pestrobarevnými velikonočními vajíčky. Nechyběla ani noční hra, na kterou se vždy děti velmi těší. Snad proto, že se rády „trošičku“ bojí a poté si o tom s nadšením povídají. Spokojenost dětí přišla i s večerní pohádkou, kterou si děti užily ve školní knihovně, kde se pohodlně uvelebily v sedacích vacích. Ty pak vystřídaly spací pytle ve třídách. Někteří přání dobré noci jen zlehka zaslechli, jiní se ještě dlouho převalovali, než tvrdě usnuli. Ráno se děti probudily do „Škaredé středy“, během které se lidé nemají škaredit, aby jim to nezůstalo. Podle jedné lidové pověry by se totiž zakaboněná tvář opakovala každou středu v roce. To jsme se všichni snažili dodržet, a tak jsme se na sebe jen usmívali. Děti měly obrovský hlad, nachystaly na talíře spoustu druhů buchet, které jejich vzorné maminky upekly a pustily se do vydatné snídaně. Maminkám mockrát děkujeme. Během jídla už zvídaví školáci zjišťovali, kdy zase budeme spát ve škole. No…než se nadějeme, budou tu další Velikonoce, které mohou přinést nová překvapení. (fotogalerie)

Tento web vyvinul: Jan Dorazil