Základní škola Kravaře

TOPlist
Informace k vydání zápisového lístku
21.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

přijímací řízení na některé typy škol (bez nutnosti konání jednotné přijímací zkoušky) již bylo zahájeno, a proto dovolte, abych Vám předal informaci, která se týká vydávání zápisového lístku.

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem (uchazečem) i jeho zákonným zástupcem.

V případě, že uchazeč (jeho zákonný zástupce) ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdá, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Pokud byl uchazeč v prvním kole přijat do obou středních škol, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky budou vydávány proti podpisu zákonného zástupce. Vyzvednout  si je můžete v budově školy denně od 8.00- 11.00 nebo po telefonické domluvě na čísle.  - 553 671 683.

 

                                                  S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Lukáš Kramný

 

JSME S VÁMI!
7.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

 

Vážení rodiče,

před několika týdny se nám zcela razantně a nečekaně změnily podmínky výuky. Už čtvrtý týden se nacházíme v situaci, která je složitá pro vás rodiče, pro žáky i pro nás pedagogy. Tato situace bude trvat podle současných odhadů ještě řadu týdnů. Distanční vzdělávání přišlo pro všechny nečekaně. A jako v každé nové situaci se na začátku vyskytly různé otázky, obtíže i radosti.

   Stále ladíme a hledáme nejvhodnější cestu.  Snažíme se, aby úkoly, které děti dostávají, byly připravovány v rozumné míře nejen pro ně, ale také pro Vás rodiče. Patrně nikdy nenajdeme způsob, který bude vyhovovat všem, protože co je pro jednoho příliš, je pro druhého přesně naporcováno a třetímu to nestačí.

    Celá tato situace je pro všechny úplně nová a všichni se s ní učíme vypořádat, my učitelé hledáme nové cesty komunikace se svými žáky a zadávání učiva na doma, vy rodiče zase hledáte způsob, jak skloubit podporu svým dětem při samostudiu se svou vlastní profesí a povinnostmi. Právě proto je více než kdykoli jindy důležité spolu komunikovat, dávat si zpětnou vazbu, jak zadané učivo zvládáte, kde potřebujete pomoci nebo co se daří či nedaří.  Z tohoto důvodu jsme připravili dotazník zpětné vazby na to, jak vzdělávání na dálku vidíte z pohledu rodičů. Časem požádáme o zodpovězení podobných otázek také žáky vyššího stupně, u kterých předpokládáme větší samostatnost při plnění zadaných úkolů, ale jistě neváhejte přibrat si je k otázkám již nyní.

     Informace, které nám takto poskytnete, jsou pro nás učitele důležité, abychom mohli systém vzdělávání případně upravit a nastavit tak, aby pokud možno co nejvíce zúčastněným vyhovoval.  Nezabere Vám příliš času a nám nesmírně pomůže. Odkaz na tento dotazník najdete na webových stránkách školy na konci tohoto textu.

       Není ani příliš podstatné, jestli stihneme probrat všechno učivo – pokud to nestihneme letos, o to víc se tématu budeme věnovat v příštím roce. Teď je nejdůležitější přestát toto období ve zdraví  a  v psychické pohodě. Přeji nám všem, abychom to zvládali s úsměvem a abychom našli dost důvodů, proč se usmívat i pod rouškou. Všem Vám přeji hodně zdraví a nechť nám letošní Velikonoce pomohou být lidmi, kteří jsou zde pro druhého a s druhými.

S přáním všeho dobrého Mgr. Lukáš Kramný

Dotazník pro distanční vzdělávání se objeví po kliknutí na tento odkaz:

 

https://forms.gle/MiQgZy738kzLpq246

 

Předem Vám velmi děkujeme za jeho vyplnění.

Nabídka webových odkazů pro distanční vzdělávání
3.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, mnozí z nás se Vám a Vašim dětem snaží zpříjemnit a zpestřit nucené domácí samostudium i různými odkazy na on-line výuku. Některé z nejpoužívanějších webových odkazů Vám zde v přehledu nabízíme.

PROCVIČOVÁNÍ

www.skolasnadhledem.cz/1.- 9. tř. - Čj, M, PRV, AJ

www.gramar.in/cs/ 1. – 9. tř.  - ČJ

www.umimecesky.cz 1.- 9. tř. ČJ

www.umimecesky.cz  2.- 9.tř. ČJ

www.naucsecist.cz  1.tř. ČJ

www.naucsepsat.cz 1.- 5. tř. ČJ 

www.pravopisne.cz  1.- 9. tř. ČJ

www.matika.in/cs/    1. – 9. tř. M

www.naucsepocitat.cz   1.-3. tř. M

www.matmat.cz  1.-3. tř. M

www.matematika.hrou.cz  1.-7.tř. M

www.umimematiku.cz   1.- 9. tř. M

www.umimefakta.cz/ 5. – 9. tř. Z, PŘ, AJ

skolakov.eu/   1. – 5. tř. ČJ, M, AJ, PRV, VLA


ROZHLAS

temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik   Čtenářský deník – audioknihy zdarma

junior.rozhlas.cz/pribehy   Pohádky, příběhy Čro – Rádio Junior


VIDEOVÝUKA

 

https://edu.ceskatelevize.cz/   Tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu

dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/    Dějiny udatného národa českého

www.matyskova-matematika.cz/    Výuka matematiky s nakladatelstvím Nová škola

decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni   Karaoke čtení – výuka čtení s ČT

www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/   nakladatelství Nová škola – výuka pro prvňáky

 

ON-LINE TESTOVÁNÍ

prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani  Cermat – 5. a 9. třídy

 

Zápis do 1. třídy
2.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona proběhne Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší škole bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Původní průběh zápisu dne 16.4.2020 je z výše uvedených důvodů zrušen.

Rodiče si na stránkách školy v sekci Dokumenty k zápisu stáhnou potřebné formuláře  k zápisu, které v době od 6. 4. do 30.4. 2020 doručí do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: wpzmnuw

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zskravare.cz (nelze jen poslat prostý e-mail)

 3. poštou na adresu: ZŠ Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14, Kravaře, 747 21

 4. osobní podání do schránky školy, která je k těmto účelům zřízena a umístěna na budově školy u hlavního vchodu z ulice Nádražní

V případě, že rodič nemá možnost potřebné dokumenty vytisknout, může si je po telefonické domluvě (tel. 553 671 683) vyzvednout u ředitele školy.

Při vyplňování dokumentů vyberte z následujících možností:

 1. Dítě nastupuje do 1. třídy – vyplňte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list.

 2. Žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky - vyplňte Žádost o odklad školní docházky, Zápisní list a přiložte potřebné dokumenty (doporučující posouzení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa).

 3. Žádáte odklad povinné školní docházky, ale ještě nemáte potřebná doporučení (doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení) -  vyplňte  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list. Jakmile zajistíte potřebné dokumenty k odkladu, kontaktujte ředitele školy.

 

Žádáme Vás o důkladné a zodpovědné zvážení doporučení odkladu školní docházky ze strany MŠ, předejdeme tak předčasnému zaškolení a obtížím z toho vyplývajícím.

 

Rozvrh úkolů pro distanční vzdělávání 6. – 9. ročník
1.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Rozvrh úkolů pro distanční vzdělávání

                     6. – 9. ročník

Pondělí:   ČJ   Z  AJ

Úterý:      M  CH   INF

Středa:    F  VOZ

Čtvrtek:   ČJ   D   NJ

Pátek:      M  PŘ 

Vážení a milí rodiče, abychom zpřehlednili zadávání domácích úkolů, vytvořili jsme tento rozvrh pro úkoly, které mají sloužit k distančnímu vzdělávání. V dané dny budou žákům vyššího stupně chodit úkoly z jednotlivých předmětů. Dobu na splnění úkolů si stanoví jednotliví učitelé. V případě předmětu Informatika bude žákům zadána jednou měsíčně lekce k psaní všemi deseti prsty. Děkuji všem rodičům, kteří v této složité době přejímají úlohu nás, pedagogů.  

 

 

 


Když jsme jěště chodili do školy - Science show – zábavné divadlo fyziky a chemie
24.3. 2020, Mgr. Hana Nosková

V pondělí 2. března se děti prvního stupně zúčastnily v rámci projektu MAS Hlučínsko a Úžasného divadla fyziky vystoupení plného různých pokusů.

Cílem vystoupení bylo naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě si umět daný jev vysvětlit. Zkoumaly tak, proč horkovzdušné balóny létají, jak se potápí ponorky nebo jakou sílu má vzduch kolem nás. Lektoři názorně nafukovali balónky pomocí limonády, sfoukávali svíčky oxidem uhličitým a vyráběli fyzikální koktejl.  

Děti byly jednoduchými „kouzly“ nadšeny a někteří údivem otvíraly i pusy.

Třída 5.B měla vystoupení doplněno ještě o dílničky, kde si děti samy vyrobily kaleidoskop a frkačku.

Rodičům předškoláků - elektronická přihláška
18.3. 2020, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Kateřina Kolarčíková

Vážení rodiče předškoláků,

od čtvrtku 19.3.2020 do 13.4.2020 bude aktivována elektronická přihláška k zápisu do první třídy. Postupujte dle přiloženého návodu. Děkujeme.


 

Postup k přihlášení

 

 1. Na stránkách naší základní školy v sekci Aktuálně rozklikněte: Přihláška – zápis do 1. ročníku.

 2. Do zobrazené přihlášky vyplňte potřebné údaje o dítěti (možno         dvě děti najednou – dvojčata), ostatní údaje a údaje o zákonném zástupci.

  Na uvedený e-mail budou odeslány informace potřebné k zápisu. Tento e-mail nemazat, bude obsahovat registrační číslo Vašeho dítěte.

  Telefonní čísla zapisujte v tomto tvaru: 721 548 625.

 3. Potvrďte Souhlas se zpracováním údajů („zakliknutím“ čtverečku v dolní části) a zadejte Potvrdit a přejít na výběr termínů.

 4. Vyberte Místnost – některou z uvedených tříd.

 5. Vyberte volný termín – přihlásit.

 6. Dokončit registraci.

 7. Po dokončení registrace se zobrazí informace o zápisu.

 8. Úspěšně jste zvládli přihlášení svého dítěte k zápisu do první třídy.

 9.  Na Vaši uvedenou e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací e-mail z noreply@skolaonline.cz, kde naleznete shrnutí všech údajů.

Aktuální informace k projektu Europe-Our-Home
16.3. 2020, Mgr. Marcela Dudová

      Projekt mezinárodní spolupráce škol pokračuje na všech evropských partnerských školách    i nadále. S dětmi budeme pracovat na školních projektových aktivitách po návratu do školních lavic. Pro tento školní rok rušíme výjezd do polského Gdaňsku, který   se měl uskutečnit koncem dubna. Naše základní škola (koordinátor projektu) bude žádat     o prodloužení projektu, abychom v klidu zvládli uskutečnit všechny výjezdy a projektové aktivity.

Nynější situace nám dává příležitost k tomu, abychom s dětmi intenzivněji pracovali na vytváření e-learningových zdrojů z anglického jazyka.

Po kliknutí na níže uvedený odkaz se dostanete do e-learningové sekce projektu, která už nyní nabízí cvičení na procvičení slovní zásoby (vocabulary), které vytvořili žáci 5. ročníku.  

 

http://www.europe-our-home.eu/vocabulary.htm

 

Žádost o ošetřovné
16.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

     V souvislosti s mimořádnými opařeními bude škola vydávat "Žádost o ošetřovné" v pracovních dnech v době od 9.00 - 11.00 hodin. V případě pořeby volejte na telefonní číslo 553 671 683.

Uzavření mateřských školek a školní jídelny
16.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

     V souvislosti s řešením nouzového stavu na území České republiky došlo k uzavření mateřských školek na území města Kravaře.

V důsledku tohoto rozhodnutí je rovněž do odvolání zastaven provoz školní jídelny. Všechny obědy jsou automaticky odhlášeny.

S okamžitou platností je rovněž zastaven provoz veškerých venkovních sportovišť v areálu školy.

Zrušení besedy pro rodiče předškoláků
13.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

     Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR se ruší plánovaná beseda pro rodiče předškoláků ze dne 17.3. 2020. Rodiče žádáme, aby pravidelně sledovali webové stránky ZŠ Kravaře, na kterých získají včas potřebné informace k zápisu do první třídy.

Zrušen provoz malé tělocvičny
13.3. 2020, Mgr. Lukáš Kramny

Z důvodu vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU je do odvolání v odpoledních hodinách zrušen provoz malé tělocvičny. 

Tento web vyvinul: Jan Dorazil