Základní škola Kravaře

TOPlist
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK
28.11. 2019,

Srdečně Vás zveme na prodejní 

VÁNOČNÍ JARMARK, 

 který se bude konat 6. prosince 2019

v prostorách Základní školy Kravaře

od 15 do 18 hodin.

Těšíme se na Vás a na společnou předvánoční atmosféru!

Žáci, učitelé a školní jídelna s bohatou ochutnávkou.

 

Beseda se senátorem Herbertem Paverou
26.11. 2019, Mgr. Petra Heidrová

     Žáci 9. tříd se ve čtvrtek 21.11. 2019 zúčastnili přednášky a besedy s panem senátorem Herbertem Paverou. Pan senátor si ve svém nabitém programu našel čas a představil žákům činnost i fungování Parlamentu ČR. V krátké prezentaci informoval o nejdůležitějších faktech, ale obeznámil nás také s procesem schvalování zákonů. Žáci také mohli v improvizovaném předložení navrhovaného zákona rozhodnout, zda jej podpoří či nikoliv. V následné debatě jsme se zeptali pana senátora na jeho vzpomínky k listopadu 1989 a na jeho názor na přeměnu naší společnosti v uplynulých 30 letech. Ještě  jednou děkujeme za ochotu a vstřícnost, kterou věnoval k uskutečnění celé akce.

Výročí Sametové revoluce
26.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný, Mgr. Petra Heidrová

     Naše škola se připojila k oslavám 30 let svobody a demokracie mnoha aktivitami. Žáci měli možnost zhlédnout v hodinách výchovy k občanství a také v hodinách dějepisu dokumentární film Z deníku Ivany A., který poutavou formou popisoval společnost i politické dění nejen v roce 1989. Po každé projekci vždy následovala debata, některé oblasti života před rokem 1989  (cenzura, nedostatek zboží, zákaz cestování i neinformovanost), byly pro žáky už zcela neuchopitelné a nové. Žáci nižšího i vyššího stupně také vytvářeli plakáty a dobové transparenty, jimiž pak vyzdobili 1. patro školy. Žáci 9. ročníku také připravili informační panely o osobnostech Sametové revoluce a důležitých událostech. V rodinách mohli žáci diskutovat o celé problematice přeměny naší společnosti formou připraveného dotazníku.  Vše pak vyvrcholilo v pátek 15. listopadu společným setkáním všech žáků vyššího stupně – společně jsme zazpívali naši národní hymnu i píseň Náměšť, zástupci tříd pak přečetli vzkazy pro budoucí generace, které jsme adresovali dětem naší školy v roce 2029 – např. Buď sám sebou, Važ si přírody více, než si jí vážíme my…atd., ozdobeni trikolorou jsme pak celé setkání ukončili symbolickým cinkáním klíči.

 

Československý projekt
13.11. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Zdeňka Binarová

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Žáci vytvářeli rozmanité záložky různých velikostí, tvarů i výtvarných technik na téma List za listem-baví mě číst. Cílem projektu bylo nejen navázat nová přátelství, ale taktéž poznat kulturu a jazyk dětí ze Slovenské republiky.

Podle počtu žáků ve škole nám byla přidělena slovenská základní škola, která se nachází na severu Slovenska, v krásném hornatém kraji Orava ve vesnici Oravské Veselé.

Práce probíhala v měsíci říjnu. Jakmile byly záložky dětí z 1. a 2. stupně dokončeny, byly poslány spolu s dalšími propagačními materiály o naší škole a městě na domluvenou adresu. Téměř ve stejnou dobu došel i balíček ze Slovenska. Záložky byly dětem v jednotlivých třídách rozdány a mohou je nyní  využívat při četbě ve škole i doma.

Spolu se záložkami nám naši noví kamarádi ze ZŠ Oravské Veselé poslali i další informace o jejich škole a položili dětem otázky týkající se slovenského jazyka. Pokusili jsme se na ně odpovědět a budeme v další komunikaci s dětmi ze Slovenska pokračovat. Snad vzniknou nová československá přátelství.

Putování po Kravařích
13.11. 2019, Mgr. G. Jařabová, Mgr. K. Kolarčíková, Mgr. S. Weczerková

Měsíce říjen a listopad bývají v hodinách prvouky třetích tříd naplněny zjišťováním nových informací o okolních obcích a především o našem městě. A kde jinde se mohou děti dozvědět nejpřesnější informace o Kravařích než v budově Městského úřadu. A tak jsme byli rádi, že si na nás paní starostka Mgr. Monika Brzesková ve svém pracovním dni udělala čas. Provedla nás některými důležitými částmi úřadu jako byla např. městská policie, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů, zasedací místnost, v které řeší zástupci města důležitá rozhodnutí. Děti si mohly zkusit zasednout do jejich křesel a nanečisto hlasovat, což se jim velmi líbilo. Dále pak pokládaly paní starostce otázky související s naším městem a historickou budovou úřadu.

Další putování třeťáky vedlo do městské části Kravaře-Kouty. Během cesty plnili úkoly zaměřené na zjišťování názvů ulic či pracovních příležitostí, sledovali a zapisovali dopravní situaci ve městě. Hlavní částí tohoto „učení“ byly domluvené exkurze, na které se děti velmi těšily.   

Jak to vypadá uvnitř některých firem? Co je náplní jejich práce? Kdo může využít jejich služby? Nejen na tyto otázky dostaly děti odpověď ve sportovním komplexu Buly Aréna a ve firmě J+M výpočetní technika. Tam si děti zasoutěžily a vyzkoušely si na vlastní kůži práci dospělých. Vedly si velmi dobře. A tak není divu, že v danou chvíli měly vybráno své budoucí povolání. Děkujeme za příjemnou a názornou prohlídku.

Strom života
13.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

   V pátek 8. listopadu 2019 byl pro žáky šestých tříd připraven interaktivní vzdělávací programu o významu vody pro člověka a planetu s názvem „ Strom života“. Děti se přenesly do přírody bez dnešních vymožeností a staly se členy kmenů, které bojovaly o vodu. Během této hry si uvědomily, že voda je poklad, který si musíme chránit a starat se o něj. Na vlastní kůži poznaly, že nedostatek čisté vody znamená konec pro život. O vodu se proto děti ve hře musely starat, čistit ji a hledat její nové zdroje. Vyzkoušeli si mnoho atraktivních pokusů a učili se spolupracovat v týmu. Průběh dne popsaly žákyně 6. A Natálie Ostárková  a Sofie Klöslová: „Spolupracovali jsme v týmech a plnili jsme chemické pokusy. Každé stanoviště mělo své jméno a za každé vyluštění jsme získávali body, bonusové kartičky a špinavou vodu, kterou jsme si poté přechlorovali na čistou. Po každém úkolu jsme si předávali nádoby s čistou a špinavou vodou, následoval náš posvátný taneček “  Děti si tak uvědomily, že naše Země má omezené zásoby vody a její nedostatek se stává globálním problémem.

Stávka
4.11. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

Základní škola Kravaře oznamuje, že se ve středu  6.11.2019 nepřipojí k plánované jednodenní stávce učitelů, přestože souhlasí s důvody, které vedly školské odbory k jejímu vyhlášení.

Beseda s policisty
4.11. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková

V pátek 27. 9 2019 proběhl ve třetích třídách zajímavý den. Začal příjezdem policie ČR na školní dvůr, ze kterého vystoupili policista a policistka v plné zbroji. Ti pak seznámili žáky s vybavením policejního vozu, povinnou výstrojí a výzbrojí každého policisty. Probrali s dětmi různé situace, se kterými se mohou setkat. Došlo i na zajímavé historky z tohoto povolání. Někteří žáci si mohli zahrát na zloděje, které policista dostihl a zabránil mu v dalších neplechách. Mnozí si vyzkoušeli na vlastní kůži neprůstřelnou vestu a okusili její váhu, nasadili si na hlavu ochrannou policejní helmu, potěžkali v ruce teleskopický obušek apod. Kdo si zahrál na řidiče, podstoupil také dechovou zkoušku u silniční kontroly vozidla. Všichni „řidiči“ byli vzorní a prošli! Zájemci z řad dětí si zahráli na policistu, nasedli  do policejního vozidla a za zvuku různých druhů sirén „uháněli“ pomáhat a chránit. Děkujeme ochotnému tatínkovi  pprap. Liboru Postulkovi a jeho kolegyni pprap. Tereze Kutálkové za zajímavé ukázky, poutavé povídání a příjemné besedování. 

Konkurzní řízení
23.10. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

Město Kravaře vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Kravaře, příspěvková organizace. Bližší informace včetně termínů a podmínek výběrového řízení najdete na webových stránkách města http://www.kravare.cz/ . Řízením školy byl do nástupu nového ředitele/ředitelky pověřen Mgr. Václav Calábek.

Rozloučení
20.10. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

          S hlubokým zármutkem v srdcích jsme se ve čtvrtek  17. října 2019 rozloučili  s tragicky zesnulým  ředitelem naší základní školy Mgr. Tomášem

     Dorazilem. Odešel nejen jeden z pilířů naší školy, ale zejména kolega, kamarád a přítel, z jehož úst  nejednou zazněl citát sv. Augustina:

   „Člověka nemůžeme hodnotit podle toho,  co ví, ale podle toho, co miluje.“

     Miloval svou rodinu. Miloval hory. Miloval létání. Miloval knihy. Miloval motorky. Miloval život…

 

                     Kdo žije v srdcích těch,  které opustil, ten neodešel.

 

Rozloučení - píseň
17.10. 2019, Irena Machelová

Rozloučení

Text písně: p. učitelka Irena Machelová

 

Proč je tak těžké loučení,

co srdce v kráter promění,

proč nemohl se zázrak v ten den stát?

Proč slunce hřálo, svítilo,

proč nehřmělo a nelilo,

proč andělé netroubili na poplach?

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Je mezi nebem a zemí

o čem pokorná stvoření,

my lidé netušíme vůbec nic.

A přání máme jediné,

aby v nebeské krajině

co trápilo tě, nebolí už víc.

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Dnes loučíme se s pokorou

se srdcem tvým i tváří tvou,

co nevyřkli jsme, to odnese čas.

Tak za nás všechny děkuji

a na mou duši slibuji,

že jednou sejdeme se všichni zas.

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Sběr papíru - tento týden, ve čtvrtek prodloužen do 15 hodin
4.10. 2019, Mgr. Barbara Papeschová

     Avinash Puta, žijící v Indii ve vesnici Bidar, je naší školou sponzován už od roku 2006. Bylo mu tehdy 8 let, moc rád chodil do školy, a aby mohl v docházce pokračovat, rozhodli jsme se ho finančně podporovat. Každý podzim posíláme částku 4900 Kč na arcidiecézní charitu v Praze, která pak částku posílá přímo agentuře v Indii. Na této částce se podílí každý žák, který během akce „Sběr papíru“ přispěje jakýmkoliv množstvím starého papíru. Každý rok nám Avinash posílá dopis, z něhož se dozvídáme, jak se daří jeho rodině a jak on sám tráví svůj volný čas. Jeho školní výsledky jsou výborné. Avinash měl tento rok už 21 let. Studuje na škole, která ho připravuje na práci učitele. Toto studium by měl dokončit za dva roky. A tak všichni doufáme, že z peněz, které získáme  sběrem papíru, jenž na naší škole proběhne od  7. do 11. října, zajistíme Avinashovi úspěšné pokračování jeho studia.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil