Základní škola Kravaře


TOPlist
Setkání budoucích šesťáků
4.5. 2018, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Eva Watzlawiková

     Poslední dubnový den jsme na naší škole uspořádali „slet“ budoucích šesťáků.

Žáci naší a koutské školy si ve velké tělocvičně zasoutěžili v sedmi smíšených týmech.

Po společné svačince následovalo fotbalové utkání hochů.

Děvčata využila tento čas na hřišti k vzájemnému seznamování.

Celé dopoledne zakončil pan ředitel předáním pamětních diplomů.

Děti si dopoledne užily a v září se těší na své nové spolužáky.

Páťáci v planetáriu
4.5. 2018, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová

     Poslední předvelikonoční den ve škole jsme si zpříjemnili výletem do ostravského planetária. Touto návštěvou jsme uzavřeli učivo o vesmíru. Žáci si prohlédli stálou expozici planetária, vyzkoušeli si např. řízení vozítka na Marsu anebo poznali, jak vzniká tsunami či zemětřesení. Astronom planetária nás provedl denní i noční oblohou a ukázal nám nejznámější souhvězdí. Na závěr jsme zhlédli dokument o sluneční soustavě a jejich planetách.

Exkurze u včelaře
3.5. 2018, Mgr. Irena Machelová, Mgr. Eva Paverová

     Ve dnech 17. a 18. 4. byly třídy 2. A a 2. B na exkurzi u včelaře, pana Lukáše Rinky.

Poutavě děti seznámil se životem včel a jejich užitečností pro společnost. Děti si prohlédly

včelařské vybavení a dozvěděly se o včelkách spoustu zajímavostí.

Měly také možnost nahlédnout přímo do otevřeného úlu. Na vlastní oči se tak přesvědčily,

z čeho se vlastně úl skládá a přitom mohly zároveň pozorovat hemžení pilných včeliček.

Na závěr jsme ochutnali sladký med.

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
11.4. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy v Kravařích jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

žáci - registrační číslo:

Z7Y2Q
NSOTM
TA0FM
DAKN5
8U0X5
78R5U
71N35
IGVZ5
1JTJ5
VXZ52
E024O
TU91V
TJZ01
T6SHW
ZSK001/2018
ZSK004/2018
ZSK0022018
K8Z7M
UL6DM
1UOVP
GZD5C
H2XXN
NE11R
2TPOG
NIRU3
0W7BM
R1QSU
S1Y4K
X4F07
B3ZLH
ZDJIB
U97WP
GPWY7
MWQ3U
1LMBU
GFWKU
ZMC35
0QKY1
F6EEW
YNP80
ENDU3
E3X1F
IS5CX
4KTTM
0EXXK
QQ2LS
DURPH

se od školního roku 2017/2018 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole v Kravařích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ Kravaře a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Toto rozhodnutí nabývá právní moc 30. den od jeho doručení.

Beseda s lékařem v pátých třídách
14.3. 2018, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     Ve čtvrtek 1. března ukončili žáci pátých tříd učivo o lidském těle besedou s chirurgem MUDr. Branislavem Šnajderem.

Děti se dozvěděly více o základech první pomoci. Poté pan doktor odpovídal na mnoho otázek z různých oblastí medicíny

a podělil se i o osobní poznatky a zkušenosti. Mockrát tímto panu doktorovi děkujeme za jeho čas a ochotu.

Lyžařský kurz sedmého ročníku
2.3. 2018, Mgr. Pavla Lhoťanová

     Naše škola, jako už tradičně, uspořádala i letos pro žáky 7. ročníku v době od 18. do 23. února 2018 lyžařský výcvik, který se uskutečnil na horské chatě Barborka na Pradědu. Z důvodu větší nemocnosti se výcviku zúčastnilo jen 41 žáků, kteří byli rozděleni do pěti družstev. Z toho byla tři družstva lyžařská a dvě snowboardová. O lyžařská družstva se starali instruktoři Martin Werner, Pavla Lhoťanová a Markéta Ulrichová. Snowboardová družstva měli na starosti Markéta Skýpalová a Petr Lacný.
Během šestidenního výcviku žáci získali základy dovedností jak ve sjezdových disciplínách, tak i v běžeckém lyžování. Celý kurz byl zakončen závody, které sestávaly ze tří disciplín. Každý závodník musel absolvovat závod ve sjezdu, slalomu i na běžkách. Pro nejlepší závodníky byly připraveny ceny v podobě pohárů, diplomů, medailí a dalších sportovních odměn, které jsme mohli nakoupit díky našim sponzorům.
     Kromě sportovního vyžití byly pro žáky připraveny i teoretické přednášky související s lyžováním na horách. Na společné večery si žáci vzájemně nachystali zábavný program, plný her a scének. Poslední večer se nesl ve znamení maškarního reje a programu instruktorů, který obsahoval kromě jiného i diskotéku, které se žáci aktivně účastnili.
Během celého výcviku jsme se nevyhnuli drobnějším zraněním a lehkým nemocem, které byly způsobeny především fyzickou únavou a slabostí. O nemocné se starala paní Kateřina Lehnertová. Jsme moc rádi, že se kurz obešel bez vážnějšího zranění. Nikoho jsme nemuseli posílat domů a všichni jsme se vrátili společně.
     Všem žákům se pobyt na horách líbil a věříme, že na něj budou dlouho vzpomínat. Poděkování za organizaci a provedení celého kurzu patří všem zúčastněným včele s vedoucí kurzu paní učitelkou Pavlou Lhoťanovou.

Džungle ve škole
26.2. 2018, Mgr. Lucie Rybková, Mgr. Silvie Weczerková

     Děti z 1. C a 3. A se sešly večer před vysvědčením u vchodu školy a netrpělivě vyčkávaly příchodu paní učitelky. Proč večer? Protože je čekala noc plná her, dobrodružství a pohádek. První úkol je čekal na chodbě školy, kde měly nakreslit společnými silami zvířata žijící v cizokrajných zemích. Během kreslení se děti dozvěděly zajímavosti ze světa zvířat. Druhým úkolem byla stezka odvahy noční školou. Nebylo to jednoduché, protože cestou musely splnit 8 úkolů. Pak už je čekala jen pohádka o myšákovi a teplý pelíšek. Druhý den paní učitelky dětem rozdaly pololetní vysvědčení, na které se těšili především prvňáčci. Všem maminkám děkujeme za napečení výborných bábovek, které pro děti připravily.

 

Němčina v akci
26.2. 2018, Mgr. Kerstin Kristiánová

     Dne 6. února proběhlo v Opavě okresní kolo Německé olympiády. Za naši školu se zúčastnil Martin Dastig (8. B)

a Barbora Gebková (9. B). V konkurenci 20 žáků základních škol z celého okresu obsadil Martin krásné 2. místo.

Blahopřejeme!

Okrskové kolo recitační soutěže
22.2. 2018, Mgr. Gabriela Jařabová

     Dne 19. 2. 2018 reprezentovali naši školu recitátoři, kteří postoupili ze školního kola RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů – DĚTSKÁ SCÉNA 2018 proběhlo v rytířském sále zámku v Kravařích. Z důvodu větší kapacity rytířského sálu byli na okrskové kolo srdečně zváni i rodinní příslušníci a ostatní příznivci. Letos se tento krásný sál zaplnil do posledního místa. Velkou radost nám udělalo vystoupení Karolíny Peterkové z 1.C, která z 0. kategorie postoupila do okresního kola, jež se uskuteční v Loutkovém divadle SVČ Opava. V 1. kategorii žáků druhých a třetích tříd dostali ocenění poroty Matyáš Bastl a Beáta Jařabová z 3.B. Všem recitátorům ještě jednou děkujeme za příjemný kulturní zážitek!

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce
22.2. 2018, Mgr. Barbara Papeschová, PaedDr .Marie Kulhavá

     V minulých dvou týdnech proběhla v Opavě okresní kola olympiády v anglickém jazyce. Starší kategorii 8. a 9. tříd reprezentoval náš žák 9.B. Šimon Lukašák. Mezi 35 nejlepšími angličtináři okresu se neztratil a přivezl si krásné 17. místo.

     Štefan Weczerek ze třídy 7. A byl naším druhým želízkem v ohni.
Z 25 soutěžících se umístil na 4 místě! Toto nádherné umístění nás všechny velmi potěšilo. Jsme rádi, že máme mezi sebou tak výborného angličtináře, který naši školu, jak doufáme, bude i další roky úspěšně reprezentovat.
Oběma soutěžícím děkujeme a gratulujeme!

Polsko-český recept na nudu
17.2. 2018, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

V rámci společného projektu naší školy a školy ve Velkých Petrovicích v Polsku proběhl úspěšně zimní pobyt žáků pátých tříd spojený s lyžováním v Jeseníkách:

 

     Všichni si lyžování a celý pobyt na horách pořádně užili

 

Vzácná chvíle oddechu - naše paní učitelky a pan ředitel polské školy

 

A všichni se také bohatší o mnoho společných zážitků vrátili domů

Výsledky recitační soutěže 2017/2018
15.2. 2018, Mgr. Zdeňka Binarová

0.kategorie: (1. třídy)
• 1. místo - Karolína PETERKOVÁ (1.C) - postup
• 2. místo - Klaudie BENKOVÁ (1.B) - postup
• 3. místo - Michal POSTULKA (1.A) - postup
• 4. místo - Alexandra LUČANOVÁ (1.C) - postup

I.kategorie: (2. - 3. třída)
• 1. místo - Beáta JAŘABOVÁ (3.B) - postup
• 2. místo - Maxmilián JANKOVIČ (2.B) - postup
• 3. místo - Karolína RYBKOVÁ (3.B) - postup
• 4. místo - Matyáš BASTL (3.B) - postup

II.kategorie: (4. - 5. třída)
• 1. místo - Jonáš OSTRÁK (5.B) - postup
• 2. místo - Sofie KLÖSLOVÁ (4.B) - postup
• 3. místo - Adéla VITÁSKOVÁ (5.B) - postup

III.kategorie: (6. - 7. třída)
• 1. místo - Michaela MORAVCOVÁ (7.B) - postup
• 2. místo - Samuel KLÖSEL (6.B) - postup
• 3. místo - Kristýna STOČKOVÁ (7.B) - postup
• 4. místo - Adélka LEHNERTOVÁ (6.B) - postup

IV.kategorie: (8. - 9. třída)
• 1. místo - Lumír PREJDA (8.B) - postup
• 2. místo - Eliška LAMLOVÁ (9.A) - postup
• 3. místo - Václav Drábík (8.A) - postup

Všem soutěžícím děkujeme za pěkné recitační odpoledne a příjemný umělecký zážitek!
Mgr. Zdeňka Binarová
______________________________________________________________________
Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů pořádané CENTREM VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE
se uskuteční v pondělí 19. 2. 2018 v rytířském sále zámku v Kravařích.
Prezence - od 8:15 - 9:00 v rytířském sále
Zahájení soutěže - 9:00 hod.
Z důvodů větší kapacity rytířského sálu jsou na okrskové kolo srdečně zváni i rodinní příslušníci a ostatní příznivci, kterým nebrání v podpoře soutěžících také nové načasování v dopoledních hodinách.
S sebou: A) soutěžní texty - 1. - 5. ročník - jeden text (text odevzdat u prezence)
                                       - 6. - 9. ročník - dva texty (text odevzdat u prezence)
              B) přezůvky, pití, ( malou svačinku).

Tento web vyvinul: Jan Dorazil