Základní škola Kravaře


TOPlist
Ponožkový den
26.4. 2019, Mgr. Hana Kotzurová

     Ve čtvrtek 21. března byl k vidění na naší škole velice zajímavý úkaz – žáci i učitelé měli na každé noze jinou ponožku. Zapojili se do Ponožkové výzvy, která podporuje děti s Downovým syndromem. Dali tímto najevo, že jim není lhostejný osud osob se zdravotním postižením. Ponožkovým dnem si vyzkoušeli být pár hodin „odlišní“. Snad žáci pochopili, že i děti a dospělí s pomalejším mentálním vývojem jsou součástí naší společnosti. Obvykle se jedná o lidi s velkým srdcem a radostí ze života… kdo z Vás je i přes své zdravotní problémy věčně dobře naladěný a usměvavý jako oni?

     O co se přesně jedná?

     Tento den je Světovým dnem Downova syndromu. Datum 21. 3. bylo vybráno symbolicky, jelikož je syndrom způsoben trisomií, tedy ztrojením 21. chromozomu. Barevné ponožky nám svým tvarem připomínají chromozomy, které jsou zodpovědné za toto zdravotní postižení. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s Downovým syndromem od ostatních. (fotogalerie)

 

Zápis dětí do prvních tříd
26.4. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do prvních tříd. Letošní zápis předškoláků do prvních tříd byl již podruhé veden elektronicky. Rodiče své děti přihlašovali k zápisu formou elektronické přihlášky, ve které si sami zvolili čas a třídu, ve které bude jejich dítě zapsáno. Ve třídách čekaly na budoucí prvňáčky paní učitelky prvního stupně, které nejprve třídy k zápisu přichystaly, důkladně se na něj připravily a poté laskavě, s citem a profesionálně provedly předškoláky tímto dnem. U zápisu nechyběly ani paní učitelky z mateřské školy, které byly mnohdy velkou oporou pro děti ze svého oddělení. Náhradní termín zápisu připadl na čtvrtek 11. 4. 2019, kdy se dostavili dva žáci. K zápisu se dostavilo celkem 48 dětí (24 dívek a 24 chlapců). Zapsáno bylo 38 žáků (19 dívek a 19 chlapců). O odklad školní docházky požádali rodiče 10-ti dětí (5-ti dívek a 5-ti chlapců). Předpokládaný počet žáků ve dvou 1. třídách ve školním roce 2019/2020 je tedy 19 a 19.

 

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“
25.4. 2019, Mgr. Petr Theuer, výchovný poradce

     Dne 24. dubna 2019 se chlapci osmého ročníku zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

     Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář a klempíř, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

     Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivujícím prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory.

 

Poznáváme Slezsko
25.4. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Dobu před Velikonocemi si druháci zpříjemnili dne 11. dubna výletem do Zemského muzea v Opavě. Dopoledne bylo velmi chladné, a tak děti netrpělivě přešlapovaly před budovou muzea, jež nám své brány otevřelo přesně v 9 hodin dopoledne. Historická výstavní budova nabízí návštěvníkům unikátní možnost nahlédnout do expozice Slezsko, která je rozdělena na dvě části. Jedna z nich přibližuje přírodu regionu a druhá představuje dějiny, kulturu a obyvatelstvo Slezska. Děti také velmi zaujala výstava houslových nástrojů z našeho regionu, ale i proměny stolování v různých obdobích. Nepřehlédnutelným exponátem muzea byl bezesporu slon Calvin, který je zde k vidění od roku 2016. Kromě prohlídky muzea byl pro děti připraven program pod názvem Velikonoční zajíček a košík vajíček. Co se děje v přírodě na jaře? Proč je zajíček velikonočním symbolem a jak vypadají mláďata některých druhů ptáků či savců? To vše a mnoho dalšího se děti dozvěděly v tomto edukačním programu, kde se hravou formou učily a poznávaly mnohé nejen o naší přírodě. V průběhu dopoledne děti zdobily velikonoční vajíčko, které si odvezly jako vzpomínku domů. Těšíme se na další podobná poznávání! (fotogalerie)

Vítání jara
25.4. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Letošní přespání druháků ve škole bylo ve znamení vítání jara, protože se uskutečnilo v době pašijového týdnu, který je spojen s mnoha lidovými zvyky. Na „Šedivé úterý“ večer se děti sešly ve škole. Říká se, že v tento den se vždy uklízelo a vymetaly se pavučiny…Třídy byly pro děti vzorně přichystány, takže tento zvyk byl splněn. Děti hrály spoustu zábavných her, povídaly si o Velikonocích a všechny společně ozdobily chodby školy pestrobarevnými velikonočními vajíčky. Nechyběla ani noční hra, na kterou se vždy děti velmi těší. Snad proto, že se rády „trošičku“ bojí a poté si o tom s nadšením povídají. Spokojenost dětí přišla i s večerní pohádkou, kterou si děti užily ve školní knihovně, kde se pohodlně uvelebily v sedacích vacích. Ty pak vystřídaly spací pytle ve třídách. Někteří přání dobré noci jen zlehka zaslechli, jiní se ještě dlouho převalovali, než tvrdě usnuli. Ráno se děti probudily do „Škaredé středy“, během které se lidé nemají škaredit, aby jim to nezůstalo. Podle jedné lidové pověry by se totiž zakaboněná tvář opakovala každou středu v roce. To jsme se všichni snažili dodržet, a tak jsme se na sebe jen usmívali. Děti měly obrovský hlad, nachystaly na talíře spoustu druhů buchet, které jejich vzorné maminky upekly a pustily se do vydatné snídaně. Maminkám mockrát děkujeme. Během jídla už zvídaví školáci zjišťovali, kdy zase budeme spát ve škole. No…než se nadějeme, budou tu další Velikonoce, které mohou přinést nová překvapení. (fotogalerie)

Den Země
17.4. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Den Země

O dobrých vlastnostech člověka - 8. část - umění překonávat překážky
2.4. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

   Milí žáci,

   v dnešním zamyšlení si povíme, jak potřebné je pro člověka

umět překonávat překážky.

   Pohádkový motiv překážek - jako je ohnivá řeka, skleněná hora nebo černý les - je vzat ze snů. Fakticky nás ve snech pronásledují nejpodivnější překážky, ale ještě častěji a trýznivěji nás pronásledují překážky v našem životě. Ale aby bylo jasno, překážka není pohádkovým motivem, pohádkovým motivem je překonání překážky. Pocit překonané překážky (jako je například úspěšně vykonaná zkouška, vyváznutí z nebezpečí, apod.) je typicky pohádkový pocit, zpočátku ani nevěříme, že už jsme z té šlamastyky venku, a pak vstupujeme do krásnějšího světa, než byl ten předtím.

   Překážky se nevyhnou v životě nikomu. Co tedy udělat k tomu, abychom je dokázali překonat a zažili ten pohádkový pocit vítězství? Odpovím vám slovy Edisona: „Tři základní věci jsou potřebné k překonávání překážek a k dosažení něčeho cenného: tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum.“

Konec masopustu ve 2. C
1.4. 2019, Mgr. Silvie Weczerková

   Žáci ze třídy 2. C oslavili poslední den masopustu. V úterý 5. 2. si oblékli krásné karnevalové masky, společně si zatancovali a také si ve skupinkách připravili jednohubky, na kterých si pak společně pochutnali a užili si společně masopustní náladu.

   Fotografie jsou ve fotogalerii.

 

Školní a regionální kolo soutěže dětských lidových zpěváků „Opavský skřivánek 2019“
1.4. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

   Opavský skřivánek je na naší škole tradiční a velmi oblíbená soutěž, která probíhá každým rokem. Také letos si děti pod dohledem svých vyučujících připravily dvě lidové (slezské) písně bez doprovodu a zazpívaly před porotou. Nelehký úkol poroty je vybrat postupující do dalšího kola, kteří pak s dětmi z ostatních škol soutěží v CVČ v Opavě o postup do loutkového divadla a mohou si zazpívat s cimbálovou muzikou. Postupujícími ze školního kola byli: Izabela Andrade, Jindřich Lebeda, Klaudie Benková, Hana Westová, Beáta Jařabová, Sofie Klöslová, Veronika Bittová, Anežka Kotzianová, Jana Onderková, Alžběta Šupíková a Samuel Klösel. Ten se stal letos jediným postupujícím „skřivánkem“ a 12. dubna si s cimbálovkou zazpívá. Touto cestou mu moc gratulujeme a přejeme úspěch i v divadle. Chtěli bychom pochválit také všechny ostatní zúčastněné zpěváky a těšíme se na ně zase příští rok. Připravujícím učitelům a všem, kteří se nějakým způsobem na organizaci soutěže podíleli, děkujeme.

   Regionální kolo soutěže se uskutečnilo 22. března 2019 ve Středisku volného času Opava a zúčastnilo se jí 91 sólistů, 3 dua a 3 tria z těchto škol:

MŠ Riegrova, MŠ Sedmikrásky, ZŠ a MŠ Hať, ZŠ a MŠ Dolní Životice, CZŠ sv. Ludmily Hradec nad Mor., ZŠ Kravaře, ZŠ Ilji Hurníka Opava, ZŠ Opava B. Němcové, ZŠ Opava Mařádkova, ZŠ Opava Vrchní, ZŠ Opava Englišova, ZUŠ Krnov, ZŠ a MŠ Raduň, ZŠ a MŠ Slavkov, ZŠ a MŠ Štítina, ZŠ a MŠ Žimrovice, ZŠ a MŠ Štěpánkovice, MŠ Nové Sedlice, ZUŠ Opava

   Kategorie IV. kategorie – děti z 6. a 7. tříd ZŠ

Soutěže se zúčastnilo 18 soutěžících zpěváčků.

Doporučení postupující: Klösel Samuel, ZŠ Kravaře

                                   Kubalová Aneta, ZŠ Ilji Hurníka Opava

                                   Zahlová Tereza, ZŠ a MŠ Slavkov

   Hodnocení poroty:

   Nezavádět prvky slovenštiny, nezrychlovat závěry písní, dodržovat metrum starodávného tance (3 doby), dbát na dodržování pauz (v písních i mezi slokami), využít k dýchání. Doporučujeme zpívat ideálně 2 sloky písní.

   Porota děkuje za kvalitní přípravu zpěváčků.

   Finále soutěže Opavský skřivánek se uskuteční formou veřejného koncertu v pátek 12. dubna. 2019 od 16 hodin v Loutkovém divadle v Opavě, Husova 17.

   Foto ze školního kola této soutěže je ve fotogalerii.

Den historických osobností ve čtvrtých třídách
20.3. 2019, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Petra Heidrová

     Čtvrťáci se v prvním pololetí ve vlastivědě dozvěděli mnoho informací o zajímavých osobnostech z naší historie. Ukončení tohoto učiva pak proběhlo v rámci „Dne historických osobností“. V pátek 1. března se tak ve škole „setkali“ významní panovníci, králové i světci našich dějin. Žáci se do svých postav vžili na výbornou, všichni měli připravené krásné kostýmy a v tělocvičně pak krátce svou postavu předvedli. Každý z nich proto mohl být pasován na „rytíře dějin“. Věříme, že si tento den čtvrťáci užili (můžete se o tom přesvědčit ve fotogalerii).

 

O dobrých vlastnostech člověka - 7. část - dobrý skutek, vytrvalá dobrota
20.3. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Chlapci a děvčata,

     v pohádkách čteme: dej almužnu shrbené babičce, odval z cesty kámen, pomoz někomu v nebezpečí – každý dobrý skutek se ti odplatí velkou a tajemnou odměnou ve chvíli, kdy to budeš nejvíc potřebovat. Ale to není jen v pohádce. Vždyť my všichni si chceme naklonit osud dobrými skutky. Něco nám říká, že nám to snad bude připočteno k dobru při nějaké příležitosti, že jsme snad přivodili jakousi příznivou změnu ve vesmíru nebo ve vlastním životě. Není to vypočítavost, ale tichounký hlas důvěry, je to jeden z pravých pohádkových pocitů, které zažíváme v tomto reálném střízlivém světě.

     Nenechejte si, děti, ujít žádnou příležitost, kdy můžete někomu prokázat dobrý skutek v okamžiku, kdy to bude někdo potřebovat. A nebojte se: „Vytrvalá dobrota vítězí nad špatnými lidmi.“

Okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna 2019
27.2. 2019, Mgr. Gabriela Jařabová

     Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů – DĚTSKÁ SCÉNA 2019 se opět po roce uskutečnilo v rytířském sále zámku v Kravařích. Z důvodu větší kapacity rytířského sálu byli dne 18. 2. na okrskové kolo srdečně zváni i rodinní příslušníci a ostatní příznivci, kterým nebrání v podpoře soutěžících načasování v dopoledních hodinách. Porota, která hodnotí přirozenost dětského projevu, schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat, měla letos velmi těžký úkol. Některé věkové kategorie byly totiž zastoupeny až dvaceti soutěžícími. O to více si ceníme jednotlivých úspěchů žáků naší školy. V 0. kategorii žáků prvních tříd získala ocenění poroty Ema Pavlíčková. Nejúspěšnější byla letos 2. kategorie žáků čtvrtých a pátých tříd. Porotou byla oceněna Sofie Klöslová a do okresního kola dále postoupila Beáta Jařabová. Dalším oceněným byl zástupce 3. kategorie Samuel Klösel ze sedmé třídy, který si odnesl taktéž ocenění poroty za působivý přednes. Úspěšným recitátorům gratulujeme a děkujeme i všem ostatním dětem za účast v soutěži. Nahlédněte do fotogalerie.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil