Základní škola Kravaře
TOPlist
Beseda s policisty
4.11. 2019, Mgr. Kateřina Kolarčíková

V pátek 27. 9 2019 proběhl ve třetích třídách zajímavý den. Začal příjezdem policie ČR na školní dvůr, ze kterého vystoupili policista a policistka v plné zbroji. Ti pak seznámili žáky s vybavením policejního vozu, povinnou výstrojí a výzbrojí každého policisty. Probrali s dětmi různé situace, se kterými se mohou setkat. Došlo i na zajímavé historky z tohoto povolání. Někteří žáci si mohli zahrát na zloděje, které policista dostihl a zabránil mu v dalších neplechách. Mnozí si vyzkoušeli na vlastní kůži neprůstřelnou vestu a okusili její váhu, nasadili si na hlavu ochrannou policejní helmu, potěžkali v ruce teleskopický obušek apod. Kdo si zahrál na řidiče, podstoupil také dechovou zkoušku u silniční kontroly vozidla. Všichni „řidiči“ byli vzorní a prošli! Zájemci z řad dětí si zahráli na policistu, nasedli  do policejního vozidla a za zvuku různých druhů sirén „uháněli“ pomáhat a chránit. Děkujeme ochotnému tatínkovi  pprap. Liboru Postulkovi a jeho kolegyni pprap. Tereze Kutálkové za zajímavé ukázky, poutavé povídání a příjemné besedování. 

Konkurzní řízení
23.10. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

Město Kravaře vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Kravaře, příspěvková organizace. Bližší informace včetně termínů a podmínek výběrového řízení najdete na webových stránkách města http://www.kravare.cz/ . Řízením školy byl do nástupu nového ředitele/ředitelky pověřen Mgr. Václav Calábek.

Rozloučení
20.10. 2019, Mgr. Lukáš Kramný

          S hlubokým zármutkem v srdcích jsme se ve čtvrtek  17. října 2019 rozloučili  s tragicky zesnulým  ředitelem naší základní školy Mgr. Tomášem

     Dorazilem. Odešel nejen jeden z pilířů naší školy, ale zejména kolega, kamarád a přítel, z jehož úst  nejednou zazněl citát sv. Augustina:

   „Člověka nemůžeme hodnotit podle toho,  co ví, ale podle toho, co miluje.“

     Miloval svou rodinu. Miloval hory. Miloval létání. Miloval knihy. Miloval motorky. Miloval život…

 

                     Kdo žije v srdcích těch,  které opustil, ten neodešel.

 

Rozloučení - píseň
17.10. 2019, Irena Machelová

Rozloučení

Text písně: p. učitelka Irena Machelová

 

Proč je tak těžké loučení,

co srdce v kráter promění,

proč nemohl se zázrak v ten den stát?

Proč slunce hřálo, svítilo,

proč nehřmělo a nelilo,

proč andělé netroubili na poplach?

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Je mezi nebem a zemí

o čem pokorná stvoření,

my lidé netušíme vůbec nic.

A přání máme jediné,

aby v nebeské krajině

co trápilo tě, nebolí už víc.

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Dnes loučíme se s pokorou

se srdcem tvým i tváří tvou,

co nevyřkli jsme, to odnese čas.

Tak za nás všechny děkuji

a na mou duši slibuji,

že jednou sejdeme se všichni zas.

Aleluja,aleluja,aleluja,alelu…..

 

Sběr papíru - tento týden, ve čtvrtek prodloužen do 15 hodin
4.10. 2019, Mgr. Barbara Papeschová

     Avinash Puta, žijící v Indii ve vesnici Bidar, je naší školou sponzován už od roku 2006. Bylo mu tehdy 8 let, moc rád chodil do školy, a aby mohl v docházce pokračovat, rozhodli jsme se ho finančně podporovat. Každý podzim posíláme částku 4900 Kč na arcidiecézní charitu v Praze, která pak částku posílá přímo agentuře v Indii. Na této částce se podílí každý žák, který během akce „Sběr papíru“ přispěje jakýmkoliv množstvím starého papíru. Každý rok nám Avinash posílá dopis, z něhož se dozvídáme, jak se daří jeho rodině a jak on sám tráví svůj volný čas. Jeho školní výsledky jsou výborné. Avinash měl tento rok už 21 let. Studuje na škole, která ho připravuje na práci učitele. Toto studium by měl dokončit za dva roky. A tak všichni doufáme, že z peněz, které získáme  sběrem papíru, jenž na naší škole proběhne od  7. do 11. října, zajistíme Avinashovi úspěšné pokračování jeho studia.

Veletrh povolání 2019
26.9. 2019, Mgr. Petr Theuer

Vážení rodiče,

     Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že Úřad práce Opava ve spolupráci s Hospodářskou komorou Opava, statutárním městem Opava, sdružením MAS Opavsko a pod záštitou Krajského úřadu MSK pro Vás připravil Veletrh povolání Opava 2019.

Akce se koná ve dnech 24.10.2019 od 9:00 do 17:00 hod. a 25.10.2019 od 8:00 do 15:00 hod. ve Víceúčelové hale Opava, Žižkova 8.

Na této akci budou Vám a Vašemu dítěti představeny studijní a učební obory napojené na konkrétní pracovní pozice v reálných firmách.

Přijďte se podívat na přehlídku téměř 50 středních škol.

 

 

Erasmus + je nový mezinárodní projekt na naší škole
16.9. 2019, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     EUROPE – OUR HOME je název nového evropského projektu z programu Erasmus +, který byl schválen a bude probíhat na naší základní škole od září 2019 do srpna 2021.

     Do tohoto projektu bude zapojeno celkem pět partnerských základních škol z pěti zemí Evropy (Česká republika – Kravaře, Litva – Prienai, Polsko – Gdaňsk, Itálie – Alatri, Španělsko – Robledo). ZŠ Kravaře je koordinátorem tohoto projektu.

     Celý projekt je určen dětem od 10 do 14 let a bude probíhat zejména v hodinách anglického jazyka. Hlavní náplní projektu je zdokonalování anglického jazyka a odstraňování bariér při mluvení. Děti ze všech pěti evropských zemí budou pracovat na společných projektových aktivitách, a to jak na dálku, tak i během partnerských návštěv (např. tvorba prezentací, tvorba videí ve vlastní režii, dopisování…). Učitelé je povedou k přirozené anglické konverzaci bez ohledu na chyby.

     Další oblastí projektové práce budou aktivity, které se týkají dovedností v oblasti informačních technologií. Žáci si například vyzkouší vytvořit online cvičení, která budou využitelná pro ostatní spolužáky ve výuce angličtiny, zúčastní se videokonferencí a budou pravidelně přispívat na portál škol E-Twinning.

     Nedílnou součástí projektu jsou pětidenní návštěvy všech partnerských škol, tzv. mobility. Vybraní žáci budou mít možnost cestovat do zahraničí, nahlédnout do partnerského města a seznámit se s chodem tamní školy.

     Celý grant byl financován Evropskou unií a naše škola na něj získala dotaci ve výši 27 420 Eur. Věříme, že náš nový projekt bude příjemným zpestřením výuky pro naše žáky i učitele a dá vzniknout novým přátelstvím napříč Evropou.

Projekty ve škole
5.9. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Šablony II, „Společně pro život“ - Cíle projektu (září 2019 až srpen 2021) jsou podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí a zapojení odborníků do výuky.

Erasmus+ - Erasmus+ (Klíčová akce: spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů) je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. V našem projektu spolupracujeme s partnerskými školami v Litvě, Polsku, Itálii a Španělsku. První návštěva žáků a učitelů z těchto zemí proběhne v prosinci 2019 a následovat budou výjezdy našich žáků do zahraničí v roce 2020 a 2021.

Ovoce a zelenina do škol - Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. Součástí je také doprovodný program.

Mléko do škol - Díky tomuto projektu můžeme našim žákům nabídnout zdarma neochucené mléko a mléčné výrobky a také doprovodný program pro projekt „Mléko do škol“.

Sportuj ve škole - Po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je aprobované učitelky 1. stupně ZŠ a vychovatelky. Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů.

Sběr sušené kůry a plastových víček
3.9. 2019, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

SBĚR SUŠENÉ KŮRY A PLASTOVÝCH VÍČEK

bude probíhat každé pondělí

od 7.15 do 7.45 hodin

v prostorách bývalého školního bufetu.

 

 

Naši prvňáci
29.8. 2019, Mgr. Eva Paverová, Mgr. Irena Machelová

1. A,  Mgr. Eva Paverová

Barčová Karina

Bártek Matěj

Drastík Martin

Gilík Gabriel

Jedličková Sára

Kocurová Amalie

Kostřevová Šarlota

Lassaková Vendula

Mac Daniel

Minarčíková Adéla

Návrat Dominik

Ondráček David

Ondrušák Matěj

Sekaczková Lucie

Ševčíková Adéla

Tichý Jan

Trulley Karolína

Wanke Patrik

Weczerková Zuzana

1.B, Mgr. Irena Machelová 

Bittová Kristýna

Ferenz Dominik

Ferenz Nela

Garcia Torres David

Glabazňa Dominik

Hasalík René

Hasalíková Dominika

Janíková Viktorie

Národa Sebastian

Návratová Nella

Peterek Jonáš

Raidová Eliška

Rinková Viktorie

Rybková Tereza

Schwarz Matyáš

Šalmanová Ella

Topinka Viktor

Ulrich Šimon

Wehowsky Daniel

Naši šesťáci
28.8. 2019, PaedDr. Marie Kulhavá, Mgr. Lukáš Kramný

6. A, PaedDr. Marie Kulhavá

Bouchal Petr

Bulička Jakub

Hoňková Tereza

Hurníková Klára

Juchelka Adam

Kerlínová Barbora

Klöslová Sofie

Kohnert David

Konečná Anna

Miketová Amálie

Mikulenka Aleš

Náhlíková Karolína

Nevřela Jiří

Ostárková Natálie

Řezáč Michael

Složilová Nela

Stočková Sandra

Šťastný Kvido Mikuláš

Sufnerová Karolína

Topinka Oliver

Uličková Lucie

Vaňuš Jan

West Dominik

6. B, Mgr. Lukáš Kramný

Andrade Christina

Dvořák Damian

Fišerová Sabina

Gola Radek

Hofman Tomáš

Holaň Tobiáš

Jedličková Stela

Kerlinová Barbora

Kraus Jan

Křečková Sofie

Lamla Sebastian

Lefnerová Ella

Návratová Natálie

Remeš David

Štefek Čeněk

Stehlík Michael

Stehlík Lucas

Švančarová Marie

Tamfalová Zuzana

Uher Dominik

Vilášková Darja

Weczerková Ema

 

Organizace školního roku 2019/2020
27.8. 2019, Mgr. Tomáš Dorazil

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách,

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

     Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

     Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

     Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

     Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

     Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

3. 2. - 9. 2. 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. - 16. 2. 2020

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

24. 2. - 1. 3. 2020

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

2. 3. - 8. 3. 2020

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. - 15. 3. 2020

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Tento web vyvinul: Jan Dorazil