Základní škola Kravaře

TOPlist
Otevření školy pro žáky prvního stupně
7.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

jak již víte, od pondělí 25.5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

Vzdělávací aktivity se mohou zúčastnit pouze žáci přihlášeni formou dotazníku odeslaného  do 13.5. 2020. Vyplnění dotazníku je pro všechny povinné. Odkaz naleznete v totožné zprávě v systému škola online.

Pozdější přihlášení do školy není možné.

Na základě informací z dotazníku budou žáci rozděleni do max. 15 členných skupin, jejichž složení se po celou dobu výuky nebude měnit. Může vzniknout různorodá skupina sestavená z žáků více ročníků.  

 Nejpozději při prvním příchodu do školy, tj. 25.5.2020, odevzdá každý žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Text naleznete na webových stránkách školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák zařazen ke vzdělávání.

Školní výuka bude probíhat od 7.50 do 11.30 hodin. Rozvrh jednotlivých skupin stanoví vyučující.

Pro zájemce bude fungovat školní stravování a odpolední družina.  Družina je bezplatná a  mohou ji využívat také děti, které nebyly do družiny dříve přihlášeny. Ranní družina nebude otevřena.

Nadále bude probíhat povinné distanční vzdělávání všech žáků, kteří nebudou školu navštěvovat.

Podrobnější informace o organizaci výuky Vám sdělíme po vyhodnocení dotazníku.

                                                                                 Mgr. Lukáš Kramný

Konzultace z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníků
7.5. 2020, Mgr. Václav Calábek

 

Provozní podmínky školy v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků.

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Žáky před školou si vyzvedne vyučující učitel a zajistí jejich plynulý přesun přímo do tříd.

U vchodu do školy si žáci musí desinfikovat ruce.

Výuka českého jazyka proběhne v učebně výtvarné výchovy, vyučující si žáky vyzvedne

u hlavního vchodu v 7:45

Výuka matematiky proběhne v učebně 9. B, vyučující si žáky vyzvedne u vchodu

u parkoviště v 7:50

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

O přestávkách se žáci smí pohybovat pouze na svém poschodí se zakrytím úst a nosu ochrannými prostředky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Každý žák při vstupu do školy předá vyučujícímu čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

 

Rozdělení žáků do skupin

1. skupina

 

Baránek Adam

9.A

Bolatzká Julie

9.A

Buličková Kristýna

9.B

Burdová Karolína

9.B

Cejpková Barbora

9.B

Hadamčíková Valérie

9.A

Hahn Jakub

9.B

Hahn Martin

9.A

Hahnová Alexandra

9.B

Harasim Tobiáš

9.A

Havlíčková Linda

9.A

Heider Filip

9.B

Heiduk Jakub

9.A

Janík Tobias

9.A

 

2. skupina

 

Kiliánová Sabina

9.B

Kubánková Nela

9.A

Kuchejda Jakub

9.A

Kupková Klára

9.B

Lefenda Vojtěch

9.B

Melecký Vojtěch

9.B

Mikettová Amálie

9.A

Moravcová Michaela

9.B

Muchová Beáta

9.B

Müller Patrik

9.A

Obluk Jan

9.B

Onderková Jana

9.A

Peterek Jan

9.A

 

3. skupina

 

Peterková Vanda

9.A

Rainer Vojtěch

9.B

Rybka Adam

9.A

Stareczek Andreas

9.A

Stočková Kristýna

9.B

Ševčík Petr

9.A

Šupíková Alžběta

9.A

Toschková Beáta

9.A

Uvírová Tereza

9.A

Vaňková Miriam

9.B

Vaňuš Samuel

9.B

Weczerek Štefan

9.A

Weczerková Lucie

9.A

Willaschková Hana

9.A

Rozvrh hodin od 11. 5. 2020

 

                 
 

Pondělí

 

Úterý

 

Středa

 

Čtvrtek

 

 

Čj

M

Čj

M

Čj

M

Čj

M

1.hod.

sk.1

sk.2

sk.3

sk.2

sk.3

-

2.hod.

sk.1

sk.2

sk.3

sk.2

sk.3

3.hod.

sk.2

sk.1

sk.1

sk.3

4.hod.

sk.2

sk.1

sk.1

-

sk.3

Mgr. Václav Calábek

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021
7.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRAVAŘE, příspěvková organizace

 

Komenského 14, 747 21 Kravaře

                    

                                                                                                                                                                 

Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání  ve školním roce 2020/2021

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Lukášem Kramnýn, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Registrační číslo

Výsledek zápisu

8UTBX

Zapsán do 1. ročníku

SRBMJ

Zapsán do 1. ročníku

OQPJN

Zapsán do 1. ročníku

L241X

Zapsán do 1. ročníku

D2GT0

Zapsán do 1. ročníku

P9BNW

Zapsán do 1. ročníku

49852

Zapsán do 1. ročníku

JRROE

Zapsán do 1. ročníku

3OBEV

Zapsán do 1. ročníku

ACNU6

Zapsán do 1. ročníku

6J38N

Zapsán do 1. ročníku

78FLU

Zapsán do 1. ročníku

C20IT

Zapsán do 1. ročníku

IFN2K

Zapsán do 1. ročníku

0OSF7

Zapsán do 1. ročníku

40KN6

Zapsán do 1. ročníku

DYB6L

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 004/2020

Zapsán do 1. ročníku

LBU7C

Zapsán do 1. ročníku

83PBY

Zapsán do 1. ročníku

S2S57

Zapsán do 1. ročníku

8R8JO

Zapsán do 1. ročníku

OJLXK

Zapsán do 1. ročníku

02QIL

Zapsán do 1. ročníku

ZFIVT

Zapsán do 1. ročníku

4N95I

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 001/2020

Zapsán do 1. ročníku

E78CP

Zapsán do 1. ročníku

LMJTH

Zapsán do 1. ročníku

BY740

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 003/2020

Zapsán do 1. ročníku

M61AN

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 002/2020

Zapsán do 1. ročníku

HW2EV

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 005/2020

Zapsán do 1. ročníku

ZGTT5

Zapsán do 1. ročníku

LFLZP

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 009/2020

Zapsán do 1. ročníku

UIGQA

Zapsán do 1. ročníku

FVO18

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 007/2020

Zapsán do 1. ročníku

AFKEK

Zapsán do 1. ročníku

7VMII

Zapsán do 1. ročníku

0F34Q

Zapsán do 1. ročníku

ZG3AP

Zapsán do 1. ročníku

71AH5

Zapsán do 1. ročníku

6OZS8

Zapsán do 1. ročníku

3IHKT

Zapsán do 1. ročníku

UY6IV

Zapsán do 1. ročníku

WPCEU

Zapsán do 1. ročníku

ZOAI4

Zapsán do 1. ročníku

5JLCT

Zapsán do 1. ročníku

4ZALK

Zapsán do 1. ročníku

OJIC1

Zapsán do 1. ročníku

L2H57

Zapsán do 1. ročníku

YGER6

Zapsán do 1. ročníku

6CRV4

Zapsán do 1. ročníku

9Y9GK

Zapsán do 1. ročníku

EFP09

Zapsán do 1. ročníku

0JX9M

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 006/2020

Zapsán do 1. ročníku

3E0IB

Zapsán do 1. ročníku

 

Odklad školní docházky

L1QB8

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

5MWY2

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

 

Přerušení správního  řízení

ZSK 008/2020

Udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok

ASM4J

Udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok

UHD61

Udělen odklad povinné školní docháuky o jeden rok

ZSK 010/2020

Zapsán do 1. ročníku

KU9QQ

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

COUWR

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení a odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy Kravaře, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V Kravařích 7. 5. 2020                                                           Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

 

Částečné otevření školy pro žáky 9. ročníků
5.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče a žáci,

na základně rozhodnutí vlády Vás informuji o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníků za účelem jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, a to od 11. 5. 2020.

Na stránkách školy v sekci „Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci“ naleznete ke stažení čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Jeho předání škole první den docházky dítěte do školy je jednou z bezpodmínečných okolností pro vstup žáka do školy, rovněž zde naleznete dokument vydaný MŠMT 2. 5. 2020  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.  Z tohoto dokumentu budeme vycházet při zpracování specifických podmínek na naší škole. V příštím týdnu Vás rovněž budeme informovat o okolnostech, za kterých se od 25. 5. 2020 otevře škola pro žáky prvního stupně.  


  

Příměstský tábor
5.5. 2020,

Vážení rodiče,

v termínu 6.7.-10.7.2020 organizuje Kruh přátel Německa Kravaře, z.s. příměstský tábor. Denní program bude přizpůsoben současným vládním opatřením. Prozatím je program naplánován následovně: 1. den – procházka z Kravař do Velkých Hoštic a zpět, venkovní aktivity. 2. den – ZOO Ostrava. 3. den – Slezské zemské muzeum Opava, radnice v Opavě. 4. den – zámek Hradec nad Moravicí. 5. den – venkovní aktivity v parku, tvořivé činnosti. Sraz účastníků bude vždy v 7 hod. před zámkem v Kravařích, každodenní ukončení bude mezi 15 – 16 hodinou. Program se může z důvodu počasí změnit. Cena příměstského táboru je 500 Kč/dítě/týden. Cena zahrnuje vstupy, dopravu, oběd, materiály ke hrám, pedagogický dozor. Současná kapacita příměstského táboru je 15-20 dětí. V případě jiných vládních nařízení budeme muset dát přednost dětem, které se přihlásily mezi prvními. Pro více informací pište na e-mail: bgzkravare@gmail.com nebo volejte na tel. číslo +420 739 982 879. Závaznou přihlášku s podrobnými informacemi Vám zašleme emailem. Pokud by se příměstský tábor v tomto termínu konat nemohl, bude náhradní termín v srpnu. Pokud se Vaše děti v náhradním termínu nebudou moci zúčastnit, vrátíme Vám peníze.

Těší se na Vás členové BGZ Kravaře

Poděkování rodičům za zpětnou vazbu
29.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši  trpělivost, pomoc, ochotu a cennou zpětnou vazbu, za to, že jste s námi v kontaktu, že se spolupodílíte na vzdělávání, i když máte jistě svých starostí dost.

Velmi mě těší převažující množství spokojenosti směrem k práci pedagogů.  Z dotazníku je vidět, že převážná většina z těch, kteří se zapojili, jsou spokojeni s jejich přístupem k dětem a profesionalitou, se kterou svoji práci vykonávají.  Za Váš projev důvěry děkujeme.

Děkujeme Vám také za připomínky, nápady, náměty ke spolupráci, které přispívají k inspiraci a motivaci naší další práce. Vždy je co zlepšovat a toho lze dosáhnout vzájemnou spolupráci učitele, rodiče a žáka. Nesmírně si vážíme role, které jste se zhostili a přestože to není jednoduché, děláte to skvěle.

Výsledky zmíněného dotazníku si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci“ . 

Pokud budete mít během distanční výuky potřebu cokoli zkonzultovat, probrat, upřesnit prosím nebojte se obracet na konkrétní vyučující. Vždy Vám vyjdou rádi vstříc a společně vše zvládneme.

Na závěr bych Vás rád požádal o sledování webových stránek školy. Budou na nich zveřejňovány konkrétní a potvrzené informace MŠMT.  Již dnes tam najdete vyhlášku o tom, jak hodnotit výsledky vzdělávání žáků v druhém pololetí.  Jakmile budeme mít další informace, které se vztahují k otevření školy pro žáky prvního stupně (a možné konzultace pro žáky, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek), budeme Vás informovat.

Přeji nám všem hodně sil, trpělivosti, tolerance a hlavně zdraví.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Informace k vydání zápisového lístku
21.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

přijímací řízení na některé typy škol (bez nutnosti konání jednotné přijímací zkoušky) již bylo zahájeno, a proto dovolte, abych Vám předal informaci, která se týká vydávání zápisového lístku.

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem (uchazečem) i jeho zákonným zástupcem.

V případě, že uchazeč (jeho zákonný zástupce) ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdá, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Pokud byl uchazeč v prvním kole přijat do obou středních škol, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky budou vydávány proti podpisu zákonného zástupce. Vyzvednout  si je můžete v budově školy denně od 8.00- 11.00 nebo po telefonické domluvě na čísle.  - 553 671 683.

 

                                                  S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Lukáš Kramný

 

JSME S VÁMI!
7.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

 

Vážení rodiče,

před několika týdny se nám zcela razantně a nečekaně změnily podmínky výuky. Už čtvrtý týden se nacházíme v situaci, která je složitá pro vás rodiče, pro žáky i pro nás pedagogy. Tato situace bude trvat podle současných odhadů ještě řadu týdnů. Distanční vzdělávání přišlo pro všechny nečekaně. A jako v každé nové situaci se na začátku vyskytly různé otázky, obtíže i radosti.

   Stále ladíme a hledáme nejvhodnější cestu.  Snažíme se, aby úkoly, které děti dostávají, byly připravovány v rozumné míře nejen pro ně, ale také pro Vás rodiče. Patrně nikdy nenajdeme způsob, který bude vyhovovat všem, protože co je pro jednoho příliš, je pro druhého přesně naporcováno a třetímu to nestačí.

    Celá tato situace je pro všechny úplně nová a všichni se s ní učíme vypořádat, my učitelé hledáme nové cesty komunikace se svými žáky a zadávání učiva na doma, vy rodiče zase hledáte způsob, jak skloubit podporu svým dětem při samostudiu se svou vlastní profesí a povinnostmi. Právě proto je více než kdykoli jindy důležité spolu komunikovat, dávat si zpětnou vazbu, jak zadané učivo zvládáte, kde potřebujete pomoci nebo co se daří či nedaří.  Z tohoto důvodu jsme připravili dotazník zpětné vazby na to, jak vzdělávání na dálku vidíte z pohledu rodičů. Časem požádáme o zodpovězení podobných otázek také žáky vyššího stupně, u kterých předpokládáme větší samostatnost při plnění zadaných úkolů, ale jistě neváhejte přibrat si je k otázkám již nyní.

     Informace, které nám takto poskytnete, jsou pro nás učitele důležité, abychom mohli systém vzdělávání případně upravit a nastavit tak, aby pokud možno co nejvíce zúčastněným vyhovoval.  Nezabere Vám příliš času a nám nesmírně pomůže. Odkaz na tento dotazník najdete na webových stránkách školy na konci tohoto textu.

       Není ani příliš podstatné, jestli stihneme probrat všechno učivo – pokud to nestihneme letos, o to víc se tématu budeme věnovat v příštím roce. Teď je nejdůležitější přestát toto období ve zdraví  a  v psychické pohodě. Přeji nám všem, abychom to zvládali s úsměvem a abychom našli dost důvodů, proč se usmívat i pod rouškou. Všem Vám přeji hodně zdraví a nechť nám letošní Velikonoce pomohou být lidmi, kteří jsou zde pro druhého a s druhými.

S přáním všeho dobrého Mgr. Lukáš Kramný

Dotazník pro distanční vzdělávání se objeví po kliknutí na tento odkaz:

 

https://forms.gle/MiQgZy738kzLpq246

 

Předem Vám velmi děkujeme za jeho vyplnění.

Nabídka webových odkazů pro distanční vzdělávání
3.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, mnozí z nás se Vám a Vašim dětem snaží zpříjemnit a zpestřit nucené domácí samostudium i různými odkazy na on-line výuku. Některé z nejpoužívanějších webových odkazů Vám zde v přehledu nabízíme.

PROCVIČOVÁNÍ

www.skolasnadhledem.cz/1.- 9. tř. - Čj, M, PRV, AJ

www.gramar.in/cs/ 1. – 9. tř.  - ČJ

www.umimecesky.cz 1.- 9. tř. ČJ

www.umimecesky.cz  2.- 9.tř. ČJ

www.naucsecist.cz  1.tř. ČJ

www.naucsepsat.cz 1.- 5. tř. ČJ 

www.pravopisne.cz  1.- 9. tř. ČJ

www.matika.in/cs/    1. – 9. tř. M

www.naucsepocitat.cz   1.-3. tř. M

www.matmat.cz  1.-3. tř. M

www.matematika.hrou.cz  1.-7.tř. M

www.umimematiku.cz   1.- 9. tř. M

www.umimefakta.cz/ 5. – 9. tř. Z, PŘ, AJ

skolakov.eu/   1. – 5. tř. ČJ, M, AJ, PRV, VLA


ROZHLAS

temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik   Čtenářský deník – audioknihy zdarma

junior.rozhlas.cz/pribehy   Pohádky, příběhy Čro – Rádio Junior


VIDEOVÝUKA

 

https://edu.ceskatelevize.cz/   Tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu

dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/    Dějiny udatného národa českého

www.matyskova-matematika.cz/    Výuka matematiky s nakladatelstvím Nová škola

decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni   Karaoke čtení – výuka čtení s ČT

www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/   nakladatelství Nová škola – výuka pro prvňáky

 

ON-LINE TESTOVÁNÍ

prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani  Cermat – 5. a 9. třídy

 

Zápis do 1. třídy
2.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona proběhne Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší škole bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Původní průběh zápisu dne 16.4.2020 je z výše uvedených důvodů zrušen.

Rodiče si na stránkách školy v sekci Dokumenty k zápisu stáhnou potřebné formuláře  k zápisu, které v době od 6. 4. do 30.4. 2020 doručí do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: wpzmnuw

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zskravare.cz (nelze jen poslat prostý e-mail)

 3. poštou na adresu: ZŠ Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14, Kravaře, 747 21

 4. osobní podání do schránky školy, která je k těmto účelům zřízena a umístěna na budově školy u hlavního vchodu z ulice Nádražní

V případě, že rodič nemá možnost potřebné dokumenty vytisknout, může si je po telefonické domluvě (tel. 553 671 683) vyzvednout u ředitele školy.

Při vyplňování dokumentů vyberte z následujících možností:

 1. Dítě nastupuje do 1. třídy – vyplňte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list.

 2. Žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky - vyplňte Žádost o odklad školní docházky, Zápisní list a přiložte potřebné dokumenty (doporučující posouzení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa).

 3. Žádáte odklad povinné školní docházky, ale ještě nemáte potřebná doporučení (doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení) -  vyplňte  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list. Jakmile zajistíte potřebné dokumenty k odkladu, kontaktujte ředitele školy.

 

Žádáme Vás o důkladné a zodpovědné zvážení doporučení odkladu školní docházky ze strany MŠ, předejdeme tak předčasnému zaškolení a obtížím z toho vyplývajícím.

 

Rozvrh úkolů pro distanční vzdělávání 6. – 9. ročník
1.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Rozvrh úkolů pro distanční vzdělávání

                     6. – 9. ročník

Pondělí:   ČJ   Z  AJ

Úterý:      M  CH   INF

Středa:    F  VOZ

Čtvrtek:   ČJ   D   NJ

Pátek:      M  PŘ 

Vážení a milí rodiče, abychom zpřehlednili zadávání domácích úkolů, vytvořili jsme tento rozvrh pro úkoly, které mají sloužit k distančnímu vzdělávání. V dané dny budou žákům vyššího stupně chodit úkoly z jednotlivých předmětů. Dobu na splnění úkolů si stanoví jednotliví učitelé. V případě předmětu Informatika bude žákům zadána jednou měsíčně lekce k psaní všemi deseti prsty. Děkuji všem rodičům, kteří v této složité době přejímají úlohu nás, pedagogů.  

 

 

 


Když jsme jěště chodili do školy - Science show – zábavné divadlo fyziky a chemie
24.3. 2020, Mgr. Hana Nosková

V pondělí 2. března se děti prvního stupně zúčastnily v rámci projektu MAS Hlučínsko a Úžasného divadla fyziky vystoupení plného různých pokusů.

Cílem vystoupení bylo naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě si umět daný jev vysvětlit. Zkoumaly tak, proč horkovzdušné balóny létají, jak se potápí ponorky nebo jakou sílu má vzduch kolem nás. Lektoři názorně nafukovali balónky pomocí limonády, sfoukávali svíčky oxidem uhličitým a vyráběli fyzikální koktejl.  

Děti byly jednoduchými „kouzly“ nadšeny a někteří údivem otvíraly i pusy.

Třída 5.B měla vystoupení doplněno ještě o dílničky, kde si děti samy vyrobily kaleidoskop a frkačku.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil