Základní škola Kravaře






TOPlist
Báječný začátek prázdnin!!!
30.5. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Prvních dvacet přihlášených žáků ze tříd druhého stupně má jedinečnou možnost strávit zcela zdarma (hrazeno z prostředků projektu EU) v báječném prostředí horského rezortu Eduard v Bělé pod Pradědem v Jeseníkách první prázdninový týden (2.7 - 7.7. 2018, pondělí až sobota). V programu pobytu je cykloturistika, pěší výlety, výlety autobusem do okolí a společná zábava a volný čas v areálu (hřiště, bazén, opékání) s polskými přáteli ze školy Pietrowice Wielkie (byli u nás na olympiádě). Přihlášky a další informace u pana učitele Petra Theuera! Neváhejte, kdo zaváhá, nejede!

 

Exkurze pátých tříd ve Slezské tvorbě
30.5. 2018, Mgr. Hana Nosková a Mgr. Marcela Dudová

     V rámci učiva přírodovědy o člověku a technice (výrobě skla) jsme s dětmi navštívili výrobní družstvo Slezská tvorba v Opavě. Paní mistrová nás provedla foukárnou, kde jsme viděli, jak zaměstnanci ze skleněných trubiček foukají baňky různých tvarů. Dále jsme se podívali na stříbření a ruční malování baněk v dílně. Děti tak měly možnost vidět přímo pod ruce pracovnic.

     Součástí exkurze bylo i zdobení vlastní baňky. Na závěr si děti nakoupily skleněné suvenýry v tamější specializované prodejně.

     Exkurze se nám líbila, pro všechny z nás byla překvapivá a zajímavá.

Připojujeme se k celonárodnímu dni proti rakovině
14.5. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

Celonárodní den proti rakovině

Poznáváme vesmír - deváťáci v Planetáriu Ostrava
10.5. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil, Mgr. Markéta Ulrichová

     Máte rádi pohled na hvězdné nebe? Ostravské planetárium dokázalo nad našimi hlavami vykouzlit oblohu sice umělou, ale zato krásnou. A umí toho ještě mnohem víc. Tento sál je bez nadsázky „srdcem“ celé budovy. V tomto 'astronomickém kině' jsme mohli obdivovat věrnou napodobeninu hvězdné oblohy s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty. Umělá obloha se umí otáčet všemi možnými směry, takže není problém vidět západy a východy nebeských těles v krátkém čase, podívat se, jaká souhvězdí vidí třeba obyvatelé Austrálie, nebo obdivovat hvězdnou mytologii. Díky speciálním technologiím jsme mohli zažít simulovaný let vesmírem a zblízka pozorovat nespočetné množství vesmírných objektů, jako jsou planety, komety, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy. To ale není zdaleka všechno. Kromě klasického optomechanického projetoru je v sále planetária i digitální projekce, díky které v něm přibyla další unikátní novinka: sférické kino.

     O co se jedná? V běžném kině vidíme obraz pouze před sebou na promítacím plátně. Ve sférickém kině je obraz promítán na kopuli a tak můžeme sledovat scénu nejen před sebou, ale i nahoře, vlevo, vpravo a dokonce i za sebou! Jsme tak mnohem více vtaženi do děje i prostoru, a to bez jakýchkoli speciálních pomůcek. Sál planetária je vybaven nejmodernějším hybridním planetáriem a projekční kopulí o průměru 13,2 metrů pro dokonalé zobrazení vesmíru. Tato jedinečná instalace je sestavena z digitálního planetária Evans and Sutherland, které se prostřednictvím řídícího a simulačního software Digistar 5 synchronizuje s optomechanickým planetáriem Pandia. Tato kombinace umožňuje dokonalé zobrazení hvězdné oblohy, planet a ostatních objektů při pohledu ze Země, ale také průlet celým známým viditelným vesmírem včetně detailního zobrazení nespočetného množství vesmírných objektů jako jsou extrasolární planety, komety, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy. Pro stereoskopické pořady (3D) je využívána aktivní velkoformátová projekce se simulačním softwarem vesmíru SCISS Uniview. Opravdový futuristický dojem navozuje unikátní pseudo-holografický projektor Polivizor, díky jehož projekci zjistíte, že sci-fi se stává skutečností.

Opavský skřivánek
10.5. 2018, Mgr. Marie Kotulová

     Každým rokem se naše škola účastní krásné soutěže lidových zpěváků, kterou pořádá Středisko volného času v Opavě. Získala si velkou oblibu a také letos ve školním kole zpívalo okolo 40 zpěváků. Porota opět zvládla nelehkou úlohu a vybrala do postupového kola v Opavě 9 zpěváků. Z nich pak ve Středisku volného času v Opavě vybrali ty, kteří si mohli užít své vystoupení v Loutkovém divadle v Opavě za doprovodu cimbálové muziky. Vždy je to pěkný zážitek pro celé rodiny. I tam vybraní kravařští „skřivánci“ uspěli velmi dobře a odvezli si za svá umístění diplomy. Moc jim touto cestou děkujeme za reprezentaci školy.

Jindřich Lebeda 1.tř. – 2.místo(I.kat.), Beáta Jařabová 3.tř. – 1.místo (II.kat.), Sofie Klöslová 4.tř. -3.místo (III.kat.)

Adaptační kurz žáků šestých tříd
9.5. 2018, Mgr. Markéta Ulrichová, Mgr. Hana Kotzurová

     Vážení rodiče budoucích šesťáků,

v minulých letech se žáci šestých ročníků zúčastnili adaptačního kurzu, který se setkal s velmi příznivým ohlasem.

Adaptační kurz šestých tříd se uskuteční v termínu 16. – 18. 9. 2018 v rekreační chatě Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova.

Předpokládaná cena kurzu je 2200 Kč, v níž je zahrnuto ubytování, celodenní strava (5 krát za den) a pitný režim,

animační program včetně instruktorů a doprava autobusem tam i zpět.

Důvodů pro uspořádání kurzu je několik:

     Zpříjemnit nově příchozím žákům z Koutů (i odjinud) přestup do nového kolektivu.

     Vytvořit příjemné pracovní klima ve třídách.

     Přimět třídy ke vzájemné spolupráci.

Bližší informace vám budou podány na prvních třídních schůzkách v září 2018.

Mgr. Markéta Ulrichová, Mgr. Hana Kotzurová – třídní učitelé budoucích šestých tříd

Fotky z loňského adaptačního kurzu najdete na stránkách školy www.zskravare.cz

Setkání budoucích šesťáků
4.5. 2018, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Eva Watzlawiková

     Poslední dubnový den jsme na naší škole uspořádali „slet“ budoucích šesťáků.

Žáci naší a koutské školy si ve velké tělocvičně zasoutěžili v sedmi smíšených týmech.

Po společné svačince následovalo fotbalové utkání hochů.

Děvčata využila tento čas na hřišti k vzájemnému seznamování.

Celé dopoledne zakončil pan ředitel předáním pamětních diplomů.

Děti si dopoledne užily a v září se těší na své nové spolužáky.

Páťáci v planetáriu
4.5. 2018, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová

     Poslední předvelikonoční den ve škole jsme si zpříjemnili výletem do ostravského planetária. Touto návštěvou jsme uzavřeli učivo o vesmíru. Žáci si prohlédli stálou expozici planetária, vyzkoušeli si např. řízení vozítka na Marsu anebo poznali, jak vzniká tsunami či zemětřesení. Astronom planetária nás provedl denní i noční oblohou a ukázal nám nejznámější souhvězdí. Na závěr jsme zhlédli dokument o sluneční soustavě a jejich planetách.

Exkurze u včelaře
3.5. 2018, Mgr. Irena Machelová, Mgr. Eva Paverová

     Ve dnech 17. a 18. 4. byly třídy 2. A a 2. B na exkurzi u včelaře, pana Lukáše Rinky.

Poutavě děti seznámil se životem včel a jejich užitečností pro společnost. Děti si prohlédly

včelařské vybavení a dozvěděly se o včelkách spoustu zajímavostí.

Měly také možnost nahlédnout přímo do otevřeného úlu. Na vlastní oči se tak přesvědčily,

z čeho se vlastně úl skládá a přitom mohly zároveň pozorovat hemžení pilných včeliček.

Na závěr jsme ochutnali sladký med.

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
11.4. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy v Kravařích jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

žáci - registrační číslo:

Z7Y2Q
NSOTM
TA0FM
DAKN5
8U0X5
78R5U
71N35
IGVZ5
1JTJ5
VXZ52
E024O
TU91V
TJZ01
T6SHW
ZSK001/2018
ZSK004/2018
ZSK0022018
K8Z7M
UL6DM
1UOVP
GZD5C
H2XXN
NE11R
2TPOG
NIRU3
0W7BM
R1QSU
S1Y4K
X4F07
B3ZLH
ZDJIB
U97WP
GPWY7
MWQ3U
1LMBU
GFWKU
ZMC35
0QKY1
F6EEW
YNP80
ENDU3
E3X1F
IS5CX
4KTTM
0EXXK
QQ2LS
DURPH

se od školního roku 2017/2018 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole v Kravařích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ Kravaře a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Toto rozhodnutí nabývá právní moc 30. den od jeho doručení.

Beseda s lékařem v pátých třídách
14.3. 2018, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     Ve čtvrtek 1. března ukončili žáci pátých tříd učivo o lidském těle besedou s chirurgem MUDr. Branislavem Šnajderem.

Děti se dozvěděly více o základech první pomoci. Poté pan doktor odpovídal na mnoho otázek z různých oblastí medicíny

a podělil se i o osobní poznatky a zkušenosti. Mockrát tímto panu doktorovi děkujeme za jeho čas a ochotu.

Lyžařský kurz sedmého ročníku
2.3. 2018, Mgr. Pavla Lhoťanová

     Naše škola, jako už tradičně, uspořádala i letos pro žáky 7. ročníku v době od 18. do 23. února 2018 lyžařský výcvik, který se uskutečnil na horské chatě Barborka na Pradědu. Z důvodu větší nemocnosti se výcviku zúčastnilo jen 41 žáků, kteří byli rozděleni do pěti družstev. Z toho byla tři družstva lyžařská a dvě snowboardová. O lyžařská družstva se starali instruktoři Martin Werner, Pavla Lhoťanová a Markéta Ulrichová. Snowboardová družstva měli na starosti Markéta Skýpalová a Petr Lacný.
Během šestidenního výcviku žáci získali základy dovedností jak ve sjezdových disciplínách, tak i v běžeckém lyžování. Celý kurz byl zakončen závody, které sestávaly ze tří disciplín. Každý závodník musel absolvovat závod ve sjezdu, slalomu i na běžkách. Pro nejlepší závodníky byly připraveny ceny v podobě pohárů, diplomů, medailí a dalších sportovních odměn, které jsme mohli nakoupit díky našim sponzorům.
     Kromě sportovního vyžití byly pro žáky připraveny i teoretické přednášky související s lyžováním na horách. Na společné večery si žáci vzájemně nachystali zábavný program, plný her a scének. Poslední večer se nesl ve znamení maškarního reje a programu instruktorů, který obsahoval kromě jiného i diskotéku, které se žáci aktivně účastnili.
Během celého výcviku jsme se nevyhnuli drobnějším zraněním a lehkým nemocem, které byly způsobeny především fyzickou únavou a slabostí. O nemocné se starala paní Kateřina Lehnertová. Jsme moc rádi, že se kurz obešel bez vážnějšího zranění. Nikoho jsme nemuseli posílat domů a všichni jsme se vrátili společně.
     Všem žákům se pobyt na horách líbil a věříme, že na něj budou dlouho vzpomínat. Poděkování za organizaci a provedení celého kurzu patří všem zúčastněným včele s vedoucí kurzu paní učitelkou Pavlou Lhoťanovou.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil