Základní škola Kravaře


TOPlist
Florbal na naší základní škole
6.2. 2018, Mgr.Tomáš Dorazil

Jak je zvykem každý rok, tak i letos se naše škola zúčastňuje spousty sportovních akcí, které pořádá asociace školních sportovních klubů pod zkratkou (ASŠK). Jedním z nejvíce rozšířeným a oblíbeným sportem na naší škole je florbal. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích druhého stupně, a to jak kluků, tak i dívek.

 

Dívky

Naše děvčata sice žádnou díru do světa neudělala, ale snahu a chuť bojovat o dobrý výsledek měla. Obě dvě družstva dívek zakončila turnaj sice na pěkném třetím, ale zároveň posledním místě.

 

Družstvo mladších dívek na turnaji v Hlučíně

 

Družstvo starších dívek na turnaji v Opavě

 

Mladší chlapci odehráli okrskové kolo na základní škole Englišova v Opavě. Za dvě vítězství a jednu remízu si kluci odvezli postup do okresního finále. Finále se odehrálo na základní škole Otická v Opavě, kde po velmi vyrovnaném turnaji obsadili krásné čtvrté místo.

 

Družstvo mladších chlapců na turnaji v Opavě

 

Starší chlapci svoje okrskové kolo odehráli v Dolním Benešově, kde ovládli celý turnaj s obrovskou převahou. Kluci předváděli krásné kombinace s perfektním zakončením. Není tajemstvím, že všichni taky hrají za Kravařskou PEMU oficiální florbalovou ligu. Finále okresu odehráli v Opavě Na škole Otická a ani tady kluci nezklamali. Z osmi nejlepších škol celého okresu postoupili do užšího čtyřčlenného finále turnaje. Porazili jak hokejovou školu Eduarda Beneše, tak i fotbalovou školu Kylešovice. Jen smůla a prohra 2:1 s Mendelovým gymnáziem v Opavě odsoudila chlapce na konečné, ale krásné druhé místo v okrese. Byli sice trochu zklamání, ale zaslouží si velkou pochvalu za předvedenou hru.

 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018 - 2019
29.1. 2018, Mgr.Tomáš Dorazil

     Podle Školského zákona par. 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelství ZŠ Kravaře, Komenského 14

zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2018 - 2019.

Zápis proběhne dne 5. 4. 2018 od 1300 do 1700 hodin v budově školy v označené třídě prvního stupně.

     K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které měly v loňském roce

odloženou školní docházku. Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte

k základnímu vzdělávání vyplní elektronicky na stránkách školy (informace na schůzce rodičů předškoláků

a paní učitelek prvních tříd v MŠ).

     Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány dne 12. 4. 2018 od 13 do 14 hodin

nebo po dohodě v jiném termínu nejpozději do 27. 4. 2018.

Těšíme se na Vás!

Na stránkách www.zskravare.cz v záložce „O škole" a „Rodičům prvňáčků"najdete tyto informace:

- desatero pro prvňáčka
- rady a informace pro rodiče prvňáčků
- co by mělo umět dítě, které jde do školy
- co potřebuje prvňák od rodičů
- pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ
- školní zralost

 

Zdobení betléma
8.1. 2018, Mgr. Lucie Rybková, Mgr. Zdeňka Binarová

     Betlém je vánoční chloubou většiny kostelů, ale mít možnost se podílet na jeho každoročním stavění si nenechala ujít třída 3.A ze ZŠ Kravaře. Tentokrát si děti betlém nepřišly jen prohlédnout, ale zapojily se i do jeho výzdoby. Každý z dětí si u betléma mohl napsat na malou hvězdičku své přání. Při instalaci betléma nás všechny zdobil úsměv. Najednou jsme žili atmosférou “Vánoc” a času, kdy by lidé měli zvolnit, na chvíli se zastavit, věnovat se tomu, co si po celý rok nejsme schopni pod tíhou práce dopřát. Hlavně bychom se ale měli věnovat těm, kteří jsou nám nejblíže, našim rodinám a dětem.

 

O nejoriginálnějšího anděla
8.1. 2018, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Lucie Rybková

     Od listopadu jsme na naší škole soutěžili o nejoriginálnějšího anděla. Do soutěže se zapojily třídy 3.A a 5.B. Chtěli jsme tak zkrátit, ale hlavně zpříjemnit, čas předvánoční a čas čekání na Ježíška. Každý žák si mohl zvolit libovolnou techniku i materiál. Celé tři týdny se děti snažily vytvořit co nejkrásnější andělíčky. Ti postupně začali zdobit chodby školy. Porota v podobě dětí z druhých tříd neměla úkol vůbec jednoduchý. Na 1. místě se umístili se svým andělem Samuel Borovský a Viktorie Peterková, 2. místo obsadila Klára Papežová a 3. místo patří Anně Skrblové. Výhercům blahopřejeme a doufáme, že se tato soutěž stane naší každoroční vánoční tradicí.

Kouzelný předvánoční čas ve 3.A
8.1. 2018, Mgr. Lucie Rybková

     S velikou nervozitou a očekáváním jsme ve středu odpoledne 20.12. 2017 čekali na rodiče. Ti nás přišli podpořit ve velkém počtu, podívat se na naše představení a zazpívat si společně vánoční písničky. Společně jsme vyzdobili třídu před příchodem rodičů, připravili židle a už jsme jen čekali, až všichni zasednou a představení začne. Paní učitelka rodiče přivítala a navodila vánoční atmosféru drobným osvětlením a zapálením svíček. Žáci nastoupili před rodiče a společně zahráli pohádku o jedličce. Se závěrečným zazvoněním rolniček děti zazpívaly vánoční koledy a nejedno oko naplnila slza dojetí. Veliký potlesk i úsměvy na tvářích rodičů i dětí je tím nejlepším poděkováním za vše. Děti si pohrály, rodiče se příjemně naladili na vánoční atmosféru a všichni jsme domů odcházeli plni příjemných dojmů.

 

Besídky druhých tříd
5.1. 2018, Mgr. Eva Paverová, Mgr. Irena Machelová

     Předvánoční čas si společně s rodiči a blízkými zpříjemnily děti druhých tříd - 20. 12. 2017 připravily besídku, kde zazněly básně, vánoční písně, koledy i krátká divadelní představení a na závěr děti předaly rodičům malý dárek. Odpoledne i večer poté trávily děti společnými hrami ve třídě i tělocvičně. Večer byl ukončen "Stezkou odvahy" na jejímž konci si děti vyzvedly sladkou odměnu za statečnost. Po pohádce se všichni společně uložili ke spánku. Celá akce se vydařila také díky pomoci rodičů, kteří zajistili občerstvení a pomohli s noční hrou.

 

Den otevřených dveří ve školní jídelně
29.12. 2017, Bc. Soňa Calábková

     Dne 14. 12. 2017 se ve Školní jídelně při Základní škole v Kravařích uskutečnil v pořadí již třetí DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Hosté se mohli seznámit s příjemným prostředím školní jídelny a ochutnat teplé i studené pokrmy, vánoční cukroví a jiné dobroty.

     Děkujeme všem návštěvníkům za jejich hojnou účast a dobrou náladu, která pomohla vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Velké díky patří také našim obchodním partnerům, kteří celou akci sponzorovali a pomohli nám ji uskutečnit.

     Sponzoři akce: Jaroslava Klemensová MASOMA, Čedar Opava, Escagot s.r.o., Betina Opava, Azpek Bolatice, LUNA - OVO s.r.o., GREX service s.r.o.

     Výzdoba jídelny: Chlazení service s.r.o., pan Radovan Křempek

Eichendorff v Šilheřovicích
27.12. 2017, Mgr. Kerstin Kristiánová

     Dne 7. 12. 2017 proběhl již dvanáctý ročník soutěže v přednesu básní tohoto romantického básníka. Tentokrát se uskutečnil v krásném sále v Šilheřovicích. Žáci byli překvapeni reprezentativní úrovní průběhu soutěže i prostředím. Proč právě tady? Jak se žáci dozvěděli, žil zde básníkův strýc a Eichendorff ho často navštěvoval. Soutěž se uskutečnila v mezinárodním duchu, neboť kromě žáků ze ZŠ Ludgeřovice, Hať, Hlučín a Kravaře a žáků středních škol z Opavy a Ostravy se soutěže účastnili i žáci škol z Polska. Polští žáci měli v tomto směru větší výhodu, neboť německému jazyku se učí již od 3 let a v osmé třídě mají dokonce pět vyučovacích hodin tohoto jazyka. Přesto jsme se neztratili. Naopak. V kategorii 9. tříd se Natálie Harazimová (9. B) umístila na 2. místě a Jonáš Hercík (9. A) obsadil dokonce 1. místo! Žáci byli chváleni za přednes a pěknou výslovnost. Vítěz jel za odměnu 20. 12. do předvánoční Vídně, kde spolu s dalšími 6 účastníky jiných soutěží v německém jazyce navštívil a shlédl památky jako umělecké muzeum (Kunsthistorisches Museum), vrch Kahlenberg, kde se uskutečnila vítězná bitva proti Turkům, a nádherné vánoční trhy. Děkujeme za reprezentaci, snad budeme úspěšní i příště!

 

PF 2018
27.12. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

„Mít rád lidi a milovat lidi,

to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“

(Jan Werich)

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů,
pohody a lásky v roce 2018

Tomáš Dorazil

 

VÁNOČNÍ JARMARK
5.12. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

Srdečně Vás zveme na prodejní 

VÁNOČNÍ JARMARK,


VÁNOČNÍ JARMARK


který se bude konat 14. prosince 2017

v prostorách Základní školy Kravaře

od 15 hodin.

Těšíme se na Vás a na společnou předvánoční atmosféru!

Žáci a učitelé ZŠ Kravaře, Komenského 14


Dny otevřených dveří u prvňáků
27.11. 2017, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Silvie Weczerková

     V úterý a ve středu 21. a 22. 11. 2017 paní učitelky spolu s prvňáčky pozvaly rodiče, babičky a sourozence do svých tříd, aby na vlastní oči viděli, jak probíhá vyučovací hodina českého jazyka, matematiky nebo prvouky. Ve čtení děti předvedly metodu splývavého čtení SFUMATO, skládání písmen a krátkých slov na plastové destičky, přiřazování psacího písma k tiskacímu a spoustu dalších zajímavých činností. V matematice je nejoblíbenější hrou „Počtářský král“, autobus nebo čarování s oříšky, při kterých malí počtáři ukázali, jak umí sčítat a odčítat v číselném oboru 0 – 5. Velmi dobře se rodiče pobavili v hodině prvouky, kdy děti ve skupinách pantomimou ztvárnily část pohádky a ostatní mohli hádat její název. Rodičům se návštěva u prvňáčků líbila a ocenili, že měli možnost vidět své dítě pracovat i jinak než v domácím prostředí.

Indiáni a pohádkový pátek
27.11. 2017, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová, Mgr. Silvie Weczerková

     V měsíci listopadu se vydali prvňáci v rámci výuky čtení po stopách Indiánů. Naučili se totiž nové písmeno I, a to je zavedlo do indiánské vesnice, ve které dostali nová jména – Bílá tlapka, Rychlý sokol, Velký medvěd apod. Malí Indiáni se ozdobili pestrobarevnými čelenkami, vyrobili totemy, vyprávěli si o životě Indiánů. Poté se vypravili na lov bizona, kterého stopovali a snažili se jej ulovit. Tato cesta byla plná nástrah, Indiáni se museli plížit, přeskakovat překážky, po lanu zdolat cestu přes propast. Celý den zněla třídami oblíbená píseň Indiáni jedouuuu…Howgh!

     V tomtéž týdnu se děti nemohly dočkat pátečního dopoledne. Z malých Indiánů staly pohádkové bytosti a po školních chodbách jsme mohli potkat např. princezny a prince, krále, Karkulku, Indiány, víly, draka a jiné. Ve třídách se v hodinách čtení jednotlivé pohádkové postavy představily a krátce o sobě vyprávěly. V matematice se stal králem ten nejrychlejší počtář. Děti poznávaly podle obrázků pohádky a pohádku O perníkové chaloupce vyprávěly. V závěru dne si pohádkové bytosti nazdobily papírový perníček a poslechly si několik oblíbených písniček z pohádek.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil