Základní škola Kravaře


TOPlist
Velikonoce na zámku
29.3. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

Velikonoce na zámku

Návrh na ocenění pedagoga
24.3. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Na ocenění Sdružením obcí Hlučínska u příležitosti Dne učitelů v kategorii „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“ navrhuji pana učitele Mgr. Václava Calábka. Pan učitel pracuje v Základní škole Kravaře jako vyučující matematiky a praktických činností od roku 1985, tedy již 32 let. Více než 20 let pracuje ve škole jako zástupce ředitele školy. Aktivně pracuje v předmětové komisi matematiky, metodicky pomáhá jako uvádějící kantor kolegům začínajícím svou pedagogickou praxi. Svým pedagogickým úsilím podporuje kladný vztah žáků k matematice. Pan učitel každoročně připravuje žáky na předmětovou olympiádu matematiky a další soutěže. Těžiště pedagogické práce pana Calábka je v co nejefektivnější přípravě žáků na přijímací zkoušky z matematiky a následné studium úspěšných uchazečů na středních školách. Studijní výsledky jeho žáků dlouhodobě potvrzují, že se mu to velmi dobře daří, a že je opravdu odborníkem na svém místě. Tisíce žáků vděčí za znalost základů matematiky a za zvládání její aplikace v praktickém životě i při dalším studiu právě panu učiteli Calábkovi. Stovky bývalých žáků - nyní studentů nebo již pracujících osob přicházejí svědčit o tom, že základ položený z matematiky ve škole panem Calábkem je kvalitní a pevný. Jako zástupce ředitele školy má pan Calábek mimo jiné tuto řadu vlastností: tvůrčí, spolehlivý, náročný, chápající, odpovědný, obětavý, pracovitý, lidský.

     Ocenění navrhuji za dlouholetou aktivní a tvořivou školní pedagogickou práci a za obětavou práci zástupce ředitele školy. Právě pracovitost a obětavost pana učitele a zástupce ředitele školy svědčí o tom, že je letos správným kandidátem na toto ocenění.

                                                                                                                                               Mgr. Tomáš Dorazil

                                                                                                                                                     ředitel školy

Upozornění pro žáky dojíždějící do školy na kole
14.3. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Předjaří je v plném proudu a začínáme, což je dobře, více využívat možnosti jezdit do školy na kole. Proto chci upozornit na nutnost zamykání svého kola ke stojanu v přístřešku pro kola u sportovní haly. Samotné pouhé odstavení kola, bez jeho uzamčení bezpečnostním zámkem, jej nezabezpečí před případným odcizením. Přístřešek se stojany pro kola není uzamykán a není uzamykatelný (nemá uzamykatelné dveře).

Ročníkový turnaj v ledním hokeji
13.3. 2017, Mgr. Jan Pavlíček

     Čtvrtek 9. 3. se stal pro mnoho chlapců, ale i dvě děvčata 6. ročníku - Lindu a Amálii, dlouho očekávaným dnem. Zájemci o tuto hru se sešli ráno u Buly Arény, aby se navlékli do hokejové výzbroje. Leč stále zůstává mnoho těch, kterým hokejovou výzbroj tvoří tak maximálně fotbalové chrániče holení… A nám, pořadatelům, přání, aby se nic vážného nepřihodilo…

     Letošní turnaj nepřinesl žádná překvapení. Poté, co deváťáci i osmáci svorně „převálcovali“ šesťáky a sedmáky, čekaly všechny týmy poslední dva zápasy. Na ty se přišli podívat, ale také povzbudit ostatní žáci školy. A hned zápasy dostaly jiný náboj. Bojovalo se o každý puk! Dobré atmosféře přispívalo také 20 roztleskávaček z devátých tříd, které si pro tuto příležitost přichystaly nápadité choreografie, které předváděly v průběhu přestávek jak na schodech tribun, tak i na protější tribuně. Sedmáci vyhráli nad šesťáky a o první místo svedli boj osmáci proti deváťákům. V průběhu turnaje to vypadalo, že budou osmáci těžším soupeřem, ale přece jen se projevila větší technická vyspělost a dravost, stejně jako lepší bruslařská vyspělost deváťáků. Ti nakonec zvítězili v poměru 4:1 a celý turnaj vyhráli.

1. 9. ročník

2. 8. ročník

3. 7. ročník

4. 6. ročník

Sestava deváťáků: Bitta 9.B, Ferenz 9.A, Heider 9.A, Stanke 9.A, Stareczek 9.B,

                            Ševčík 9.B, Uwira 9.A, Wittek 9.A, Wollný 9.B

Nejlepším brankářem byl vyhlášen David Nevřela z 8.B.

Nejlepším střelcem se stal Nicolas Harazim z 8.A

Po ukončení turnaje si kluci pochutnali na uzeninách věnovaných jako ceny firmou MASOMA paní Klemensové.

Tímto jí děkuji a děkuji rovněž firmě ARMATURY Group.

Děkuji také roztleskávačkám i časoměřičkám Terce, Neli a Aničce.

 

Úspěchy v recitační soutěži
6.3. 2017,

     Měsíc únor bývá tradičně na naší škole spojen s recitační soutěží. Téměř ve všech třídách se našli šikovní recitátoři, kteří byli vybráni do školního kola soutěže. Paní učitelky tak měly nelehký úkol vybrat ta nejlepší nebo nejinspirativnější vystoupení v jednotlivých kategoriích.

     Nakonec do okrskového kola postoupili tito žáci:

0. kategorie / 1. třída/:

Laura Papežová, Robin Thiemel, Dominik Ševčík, Michal Uvíra

I. kategorie /2. - 3. třída/:

Sofie Klöslová, Sabina Fišerová, Julie Esslerová, Karolína Rybková

II. kategorie /4. - 5. třída/:

Daniel Malohlava, Jonáš Ostrák, Samuel Klösel, Klára Papežová

III. kategorie /6. - 7. třída/:

Adam Lehnert, Lumír Prejda

     Výše zmiňování žáci pak dne 20. 2. 2017 reprezentovali naši školu v okrskovém kole přehlídky dětských recitátorů-DĚTSKÁ SCÉNA 2017, které se konalo v rytířském sále zámku v Kravařích. Někteří z nich byli na tomto místě poprvé, jiní už k přehlídce přistupovali zkušeně, pokud se dá říci i bez obav, neboť už věděli, co je čeká. No a jak to všechno dopadlo?

     Ocenění poroty za příjemný a zvučný projev získali:

Laura Papežová z 1. B, Klára Papežová z 4. B, Jonáš Ostrák z 4. B a Sofie Klöslová z 3. B, jejíž vydařené recitační vystoupení jí zajistilo postup do okresního kola, které proběhne 10. 3. 2017 v Loutkovém divadle SVČ Opava.

Všem recitátorům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na jejich jistě neméně působivá vystoupení v dalším školním roce.

Den historických osobností
6.3. 2017, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová

     Učivo prvního pololetí ve čtvrtých třídách „Obrázky z dějin národa českého“ jsme zakončili projektem „Historické osobnosti našich dějin“. Děti si vylosovaly postavu panovníka nebo jiné významné osobnosti a na jeden den se ji pokusily co nejvěrohodněji napodobit. Připravily si jednak povídání o jejím životě a snažily se napodobit i historický oděv. Žáci se na tento den pečlivě připravili a jak se jim to povedlo, si můžete prohlédnout v naší školní fotogalerii.

Informace ke konání jednotných testů 2017 - pro uchazeče o přijetí ke studiu
6.3. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

     Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo zejména pro uchazeče o studium maturitních oborů tento informační materiál. Obsahuje nejen to nejdůležitější k organizaci konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017, ale dozvíte se i užitečné informace o testových úlohách a doporučení k jejich řešení. Důležité je, abyste se správně a včas, připravili na přijímací zkoušku na vámi vybrané školy.

     Pozvánky k jednotným testům

     Nejpozději do 29. března 2017 vám ředitel školy, na kterou jste podali přihlášku ke studiu maturitního oboru, zašle pozvánku k přijímacímu řízení. Na pozvánce budou mimo jiné uvedena kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, místo a čas konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, označení oboru vzdělání, do kterého jste přihlášku podali, a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. V pozvánce bude dále uvedena forma a obsah přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.

     Termíny jednotných testů

     Uchazeči, kteří podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva různé maturitní obory na jedné škole nebo na jeden obor v rámci jedné školy, ale rozdílné zaměření oboru vzdělání dle školního vzdělávacího programu, mají možnost konat jednotný test ve dvou termínech. Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny řádné (1. a 2. termín) a dva termíny náhradní (1. náhradní termín a 2. náhradní termín). Náhradního termínu se zúčastní ten uchazeč, který se nedostaví k 1. a/nebo 2. řádnému termínu a svou nepřítomnost omluví u ředitele příslušné střední školy, a ten omluvu uchazeče uzná.

     Jednotná přijímací zkouška začíná v daném dnu v 8:30 testem z matematiky. V tomto čase musíte být tedy v učebně. Po ukončení zkoušky následuje přestávka, jejíž délka se odvíjí od toho, zda jste uchazeč s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání přijímací zkoušky a ředitel školy vám v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení navýšil čas na vykonání didaktického testu. Základní délka trvání testu je 60 minut u českého jazyka a 70 minut u matematiky. Z důvodu naplnění základního principu jednotné přijímací zkoušky (srovnatelných podmínek), konají všichni uchazeči didaktické testy ve stejný čas. Didaktický test z českého jazyka a literatury tak začíná v 11.45 hodin, aby mohli mít alespoň krátkou přestávku také uchazeči s navýšením časového limitu až o 100 %. Čtyřleté obory vzdělání + nástavbová studia, pětiletá studia

1. termín – 12. dubna 2017

od 8.30 matematika

od 11.45 český jazyk a literatura

2. termín – 19. dubna 2017

od 8.30 matematika

od 11.45 český jazyk a literatura

Šestiletá a osmiletá gymnázia

1. termín – 18. dubna 2017

od 8.30 matematika

od 11.45 český jazyk a literatura

2. termín – 20. dubna 2017

od 8.30 matematika

od 11.45 český jazyk a literatura

Náhradní termíny – všechny obory vzdělání

1. náhradní termín – 11. května 2017

od 8.30 matematika

od 11.45 český jazyk a literatura

2. náhradní termín – 12. května 2017

od 8.30 matematika

od 11.45 český jazyk a literatura

     Průběh zkoušky v učebně

     Ve zkušebním místě budete rozděleni do jednotlivých učeben, ve kterých budete zkoušku konat a kde vás zadávající učitel rozesadí do lavic po jednom. Zkouška začne úvodní administrací, při které zadavatel didaktického testu rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a personalizované záznamové archy pro zápis odpovědí. Důkladně si zkontrolujte, že na záznamovém archu je uvedeno právě vaše jméno a evidenční číslo.

     Poté, co všichni uchazeči budou mít svoji zkušební dokumentaci a zadávající učitel přečte pravidla pro konání jednotné zkoušky v učebně, začnete řešit zadání. Nestanoví-li ředitel školy jinak, v průběhu zkoušky nemůžete opustit učebnu.

     Během zkoušky se můžete občerstvit, jídlo a pití však nesmíte mít na lavici, ale dle pokynů zadávajícího učitele například na zemi vedle lavice. Na lavici tak můžete mít pouze testový sešit a záznamový arch, povolené pomůcky, případně pozvánku ke zkoušce. Nikdo u sebe nesmí mít mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet. Mobilní telefony musíte mít vypnuté a uložené v tašce či batohu. Hodinky pro případné sledování času nebudete mít na ruce, ale odložíte je vedle sebe na lavici. Dodržujte konkrétní pravidla průběhu zkušky, která vám zadávajícíc učitel sdělí.

     Po uplynutí časového limitu vybere zadávající učitel, který po celou dobu dohlíží na řádný průběh zkoušky, zkušební dokumentaci. Tím pro uchazeče první didaktický test skončí a bude následovat přestávka před testem z druhého předmětu.

     Uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky

     Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má podle platných právních předpisů nárok na úpravu podmínek přijímání ke střednímu vzdělávání na základě platného doporučení školského poradenského zařízení. Pokud vám tedy z doporučení poradenského zařízení vyplývá nárok na uzpůsobení podmínek pro konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a toto doporučení jste odevzdali spolu s přihláškou ke studiu, ředitel školy rozhodne o možnosti uplatnění uzpůsobených podmínek pro jednotnou přijímací zkoušku.

     Ředitel školy má například možnost navýšit vám časový limit pro konání didaktických testů, může vám povolit využití kompenzačních pomůcek či služeb asistenta nebo tlumočníka do znakové řeči, případně může povolit alternativní zápis odpovědí. To znamená, že v takovém případě uchazeč, který má nárok na toto uzpůsobení podmínek pro konání didaktického testu, nemusí zapisovat odpovědi do záznamového archu, ale může k tomu využít testový sešit, případně volné listy papíru nebo PC.

     Samotný obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Testová dokumentace je formálně upravena pouze pro uchazeče, který na základě doporučení poradenského zařízení potřebuje dokumentaci v Braillově písmu nebo potřebuje mít zvětšené písmo či ke zkoušce využívá PC. Přepis takto zapsaných odpovědí zajistí ředitelem školy určená osoba.

     Vyhodnocení a výsledky jednotných testů

     Záznamové archy s odpověďmi uchazečů jsou po ukončení administrace zkoušky v učebně digitalizovány a elektronicky odeslány k centrálnímu vyhodnocení. Uzavřené úlohy (úlohy s nabídkou odpovědí) jsou vyhodnoceny elektronicky, otevřené úlohy pak dvěma na sobě nezávislými certifikovanými hodnotiteli otevřených úloh.

     Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. To znamená, že když jste v rámci jednotné přijímací zkoušky podali přihlášku na dvě školy, případně jednu školu a dva různé obory (nebo jeden obor, ale různé zaměření dle školního vzdělávacího programu), pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Můžete tedy dosáhnout lepšího výsledku z češtiny v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a budou vám na obou školách započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů. Obě školy pak dostanou automaticky stejné (lepší) výsledky ve stejný čas, 28. dubna 2017. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.

     Uchazeči, kteří byli omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a budou konat jednotné testy v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí rozhodne ředitel školy až po výsledcích náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

     Minimální hranice úspěšnosti jednotných testů nebyla centrálně stanovena. Kritéria pro přijetí uchazečů do maturitních oborů zveřejnili ředitelé středních škol 31. ledna 2017.

     Informace a rady k didaktickému testu

Specifikace didaktických testů

     MATEMATIKA

Maximální počet bodů: 50

Čistý čas na konání testu: 70 minut

Typy úloh: Otevřené i uzavřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy.

Povolené pomůcky: Rýsovací a psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maximální počet bodů: 50

Čistý čas na konání testu: 60 minut

Typy úloh: Otevřené i uzavřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh.

Povolené pomůcky: Psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka.

     Jednotné přijímací testy jsou obsahově vymezeny Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a základem úspěšného vykonání jednotných testů je zvládnutí učiva základní školy z českého jazyka a matematiky.

     Specifikace požadavků k jednotným testům vycházejí ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, respektive Český jazyk a literatura, vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení vědomostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání – Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura. Při specifikaci didaktického testu pro šestiletá gymnázia byly využity také Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu (MŠMT, 2011).

     Představu o podobě didaktických testů získáte z testů které jsou k dispozici ke stažení na www.cermat.cz. Zde naleznete celkem 5 sad zkušební dokumentace, která obsahuje vždy testový sešit se zadáním úloh, dále záznamový arch pro zápis odpovědí a klíč správných řešení pro kontrolu správností odpovědí. Můžete si tak vyzkoušet různá zadání úloh a práci se záznamovým archem.

Testová zadání k procviční naleznete na www.cermat.cz -> Jednotná přjímací zkouška 2017 -> Testová zadání k procvičení.

     CO JE TESTOVÁ ÚLOHA?

     Každá testová úloha má několik částí, které se mění podle toho, o jaký typ úlohy se jedná.

     JAKÉ JSOU TYPY ÚLOH? V ČEM SE LIŠÍ?

     V testech se použvají různé typy úloh. Nejčastěji se úlohy dělí do dvou skupin podle toho, jakým způsobem by žáci měli postupovat při řešení úlohy. Pokud odpověď na úlohu vytváří řešitel testu zcela sám, jedná se o úlohy otevřené. Pokud odpověď vybírá z určité nabídky, jde o úlohy uzavřené.

     UZAVŘENÉ ÚLOHY

     Dichotomické: volba správného řešení ze 2 alternativ (např ano–ne), obvykle jsou zařazovány do svazků (skupin úloh).

S výběrem odpovědí (multiple-choice): volba správného řešení ze 3 nebo více alternativ.

Přiřazovací: vzájemné přiřazení údajů z jedné skupiny k údajům z druhé skupiny.

Uspořádací: seřazení údajů podle určitého pravidla.

     OTEVŘENÉ ÚLOHY

     Se stručnou odpovědí: vytvoření velice krátké, jednoslovné či jednočíselné odpovědi.

     S širokou odpovědí: vytvoření rozsáhlé odpovědi či postupu řešení.

     10 DOPORUČENÍ K DIDAKTICKÉMU TESTU

1. Řiďte se pokyny zadávajícího učitele a pokyny uvedenými na přední straně testového sešitu.

2. Využijte všechen poskytnutý čas a nevzdávejte řešení.

3. Pozorně čtěte instrukce, zadání a výchozí texty. Mnoho chyb vzniká z přehlédnutí!

4. Poznámky si dělejte do testového sešitu, v něm si můžete také zaškrtávat či barevně podtrhávat. Pozor, poznámky v testovém sešitě však nejsou hodnoceny!

5. Úlohy s požadovaným postupem řešení v testu z matematiky řešte raději rovnou do záznamového archu, při přepisu z testového sešitu může dojít k chybě. V záznamovém archu je dostatek místa i na případné škrty a opravy.

6. U geometrických úloh ke konstrukci použijte tužku a rýsovací potřeby. V záznamovém archu pak všechny čáry a křivky potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou.

7. Záznamové archy vyplňujte pečlivě. Nesprávně zapsané odpovědi v záznamovém archu jsou neplatné. Případné opravy provádějte dle pokynů a před opravou zkontrolujte, zda ji provádíte u správného čísla úlohy!

8. Pište pouze modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu. Nepoužívejte korektory, které poškozují záznamový arch. Také nepoužívejte přepisovatelná propisovací pera se speciálním inkoustem, který lze vymazat a znovu přepsat. Při skenování dochází ke smazání odpovědí teplem!

9. Myslete na to, že za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body, ale zároveň u otevřených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.

10. Ponechte si dostatečný čas na pečlivý přepis odpovědí do záznamového archu.

     Zápis řešení (křížkování tzv. uzavřených testových úloh – úlohy s nabídkou řešení)

     Zvolenou odpověď je nutné zřetelně zakřížkovat v záznamovém archu. Důležitá je i kontrola, že je odpověď označena u správného čísla úlohy. Křížky musí být dotaženy do rohů ale nepřetaženy. Pečlivost se vyplácí! Ledabylý záznam může vést ke ztrátě bodů.

     Pokud je u jedné odpovědi zakřížkováno více než jedno pole, bude odpověď považována za nespránou.

     V případě, že je třeba odpověď opravit, protože se například spletete v zápise, je nutné pečlivě zabarvit původně zakřížkované pole a nově zvolenou odpověď pak vyznačit křížkem do nového pole. Jakýkoli jiný způob záznamu odpovědí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď. I zde platí, že je potřeba opravovanou odpověď zabarvit přesně a úplně.

     POZOR! Opravy je dobré pečlivě promyslet, jednou zabarvené pole již nelze označit jako spránou odpověď.

     Zápis řešení tzv. otevřených testových úloh – úlohy bez nabídky řešení

     Odpověď je třeba psát čitelně a výhradně do vyznačného pole určného pro záznam řešení („čtecí“ pole).

     Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď původní odpověď přeškrtněte a novou odpověď zapište do stejného pole. Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice vyznačného pole. Pro zápis odpovědí můžete používat psací i tiskací písmo, rozlišujte ale malá a velká písmena. POZOR! V případě nečitelné či nejednoznačné odpovědi nebudou započteny body.

     INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ 2017 INFORMACE PRO UCHAZEČ O PŘIJETÍKE STUDIU:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7,

tel.: +420 224 507 507, e-mail: info@cermat.cz www.cermat.cz, www.novamaturita.cz

 

Lyžařský výcvik 2017
14.2. 2017, Mgr. Jan Pavlíček

     „Ty běžky jsou nějaké úzké. Na tom se dá lyžovat?“ Takové a podobné připomínky jsme slyšeli hned po prvním nástupu na sníh. To si všichni začínající i pokročilí lyžaři říkali po příjezdu na chatu Barborku pod Pradědem. Trávili tady týden na tradičním lyžařském výcviku naší školy. Samozřejmě, že tomu předcházeli měsíce příprav od zajištění ubytování, stravy, dopravy až po zajištění a proškolení lyžařských instruktorů a zejména přípravy žáků. Projednat s dětmi možnosti zajištění lyžařské výzbroje a výstroje, připravit je na vše, co je v souvislosti s LV čeká, ale hlavně-seznámit je s možnými nebezpečími tak, aby se vyvarovali všeho, coby mohlo vézt k úrazu…

     A pak již vyrazit na svah či do běžecké stopy. Základním předpokladem bylo naučit ty, kteří nikdy na lyžích nestáli. A ti, kteří na hory jezdí pravidelně, ti se mohli vyjezdit do sytosti. Od úvodních pádů a nácviku rovnováhy vedly rychle kroky výuky k tomu, že se brzy mohli všichni vydat k lyžařskému vleku, který byl pro mnohé začínající strašákem. Záhy jsme však zvládli i toto a tak na Velkém Václaváku bylo rušno.

     Každý náš den začínal budíčkem a hygienou, poté následovala snídaně. Vůbec ke stravě nutno říci, že jsme nějakými velkými jedlíky nebyli. Zůstávala po nás i šunka, po obědech spousta masa… Asi jsme měli velké zásoby z domova… No bodejť by ne, když některé lodní kufry zabíraly i 2/3 skříně!!! Tak se přece na lyžák nejezdí! Po nástupu a rozcvičení se jednotlivá družstva vydala plnit svůj program.

     Hory nám ukázaly tu přívětivější tvář v podobě tří nádherných slunečných dnů a bezvětří, později nám připadl čerstvý sníh, na kterém šlo vše snadněji. A tak se mohli běžkaři vypravit po lyžařských okruzích kolem „Kurzárny“, později i na “Švýcárnu“. V rámci odpočinkového odpoledne jsme také navštívili samotnou věž na Pradědu, nechali se vyvézt výtahem nahoru a odtamtud jsme žasli nad nádhernými výhledy i přibližujícími se mraky z údolí.

     A co pak večery… Po přednáškách instruktorů o mazání lyží, nebezpečích, která mohou v horách nastat, děcka získala i první informace o různých druzích závodů i o těch, které čekají právě na ně. Další programy si pak řídili žáci jednotlivých národů – Držkopádi, Unicorni, Snowmani a Sněženky a machři. To víte, rachot u toho byl, ale určitě jsme se všichni pobavili. Součástí úterního programu jsme však už provedli losování lyžařského trojboje (sjezd, slalom a běh), ve středu všichni lyžaři vyrazili na start závodů. Závěrečný večer již pak patřil programu instruktorů, reji masek a krátké diskotéce. Na co však všichni čekali netrpělivě, to bylo vyhlašování výsledků závodů včetně předávání diplomů, medailí, pohárů a věcných cen, které bylo možno zakoupit z finančních prostředků věnovaných sponzory.

     Čtvrteční ráno bylo ve znamení balení. Celé dopoledne jsme se však ještě věnovali lyžování a ježdění na snowboardech. Všichni si to dosyta užívali. Cesta autobusem do Kravař pak již byla dílem únavy naprosto klidná. Vrátili jsme se unavení, trošku nevyspalí, ale spokojeni - vždyť díky všem instruktorům - Petru Theuerovi, Markétě Ulrichové, Pavle Lhoťanové, ale také našemu mladíkovi Martinu Wernerovi vše dopadlo dobře a hlavně bez úrazu. Zdravotnice Katka Lehnertová se tak starala jen o nemocné chřipkou a nachlazením. Všem moc děkuji.

     Co závěrem? Určitě pocity dětí. Věřím, že si všichni užili lyžování. Věřím, že ti, kteří do hor nejezdí s rodiči často, našli v lyžování nebo snowboardingu zálibu. A mnozí snad i v pocitu, že na běžkách se sice více nadřu, ale mohu se někam dostat, poznat nová místa. Takže děcka ahoj na nějaké další lyžařské akci. (fotogalerie)

                                                                                                                 Vedoucí LV Mgr. Jan Pavlíček

A ještě výsledky lyžařského trojboje LV 2017:

LYŽE „A“ – chlapci

1. Petr OCZKA

2. David HAHN

3. Nicolas HARAZIM

LYŽE „A“ – dívky

1. Adéla VILÁŠKOVÁ

2. Natálie KOLIGOVÁ

3. Nela KONUPKOVÁ

SNOWBOARD „A“

1. Tomáš NOVÁK

2. Nikol NESTROJOVÁ

3. David NEVŘELA

LYŽE „B“ – chlapci

1. Jan BOHÁČ

2. Petr NEWRZELLA

3. Jan VEČEREK

LYŽE „B“ – dívky

1. Adéla RUPCOVÁ

2. Barbora GEBKOVÁ

3. Valerie HLADKÁ

SNOWBOARD „B“

1. Dominik BADA

2. Alex HERRMANN

3. Jan HŘIVŇACKÝ

Pohádková noc ve škole
13.2. 2017, Mgr. Lucie Rybková, Mgr. Silvie Weczerková

     Letošní očekávání pololetního vysvědčení si děti druhých tříd zpříjemnily kouzelnou nocí ve škole. Sešly se v 18 hodin před školou a netrpělivě vyčkávaly otevření školní budovy. Potom si každý ve své třídě vybral místečko ke spaní a chystal se na maškarní rej. V tělocvičně indiáni, víly, princezny, piráti…. předvedli zajímavé taneční kreace a vyzkoušeli si různé soutěže. Zda jsou děti odvážné, si vyzkoušely procházkou po tichých chodbách noční školy. Pak už jen pohádka na dobrou noc. Ráno si pochutnaly na výborných buchtách, které jim maminky připravily. Tímto všem maminkám moc děkujeme! Po snídani se děti těšily, až dostanou své pololetní vysvědčení (fotogalerie).

 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017 - 2018
9.2. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Podle Školského zákona par. 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelství ZŠ Kravaře, Komenského 14 zápis žáků do prvních tříd

pro školní rok 2017 - 2018. 

Zápis proběhne dne 4. 4. 2017 od 1300 do 1700 hodin v budově školy ve třídách prvního stupně.

     K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku. Rodiče přinesou rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní na místě (formulář obdrží ve škole před zápisem).

     Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány dne 11. 4. 2017 od 13 do 14 hodin nebo po dohodě v jiném termínu nejpozději do 28. 4. 2017.

     Těšíme se na Vás!

                                                                                                                             Mgr.Tomáš Dorazil, ředitel školy

Na našich stránkách v záložce „O škole" a „Rodičům prvňáčků" najdete tyto informace:

- desatero pro prvňáčka
- rady a informace pro rodiče prvňáčků
- co by mělo umět dítě, které jde do školy
- co potřebuje prvňák od rodičů
- pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ
- školní zralost

 

Poločas
6.2. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve škole máme za sebou první pololetí, jsme tedy, řečeno sportovní terminologií, v poločase. Jakých výsledků jsme dosáhli? Celkový průměrný prospěch všech 402 žáků v osmnácti třídách ze všech hodnocených předmětů je krásných 1,58. Celkový průměr třídy nižší než 2,00 se podařilo dosáhnout hned čtrnácti třídním kolektivům a to ještě obě osmé třídy dosáhly právě tohoto průměru. Nejlépe si kromě žáků prvního stupně vedly na druhém stupni obě šesté a obě deváté třídy. Při předávání vysvědčení byly slyšet radostné výkřiky šesťáků jako: „já mám lepší vysvědčení, než jsem měl v Koutech!“. Je dobré vidět, že všem žákům se může ve škole dařit. Tu a tam byly k vidění i chvilky vážného zamyšlení nad tím, jestli výsledky mohly být lepší. Jsme v poločase. My, co jsme se radovali, 222 žáků školy prospělo s vyznamenáním, musíme vytrvat ve svém úsilí i v poločase druhém a 178 žáků, kteří jsme prospěli a 2 žáci, kteří neprospěli, máme na zlepšení ještě celé další druhé pololetí. Za pěkné dosažené výsledky děkuji a přeji vám hodně úspěchů i v dalším období.

"Vyučování naruby" ve čtvrtých třídách
6.2. 2017, Mgr. Marcela Dudová, Mgr. Hana Nosková

     První dva únorové dny zahájily čtvrté třídy trochu netradičním vyučováním. Role učitele se totiž ujaly samotné děti. Pro své spolužáky si připravily pracovní listy, kvízy, hádanky či křížovky a vyzkoušely si výuku matematiky, českého jazyka, přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy a pracovních činností. Samy tak přišly na to, že není vždy lehké učivo srozumitelně vysvětlit, udržet pozornost všech žáků nebo odhadnout délku jednotlivých aktivit. Všichni se s tím ale statečně "poprali" a zaslouží si pochvalu. Několik záběrů z "vyučování naruby"si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil