Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2009

Hlavní úkoly:
• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy na šk. rok 2009/2010
• provedení opravných zkoušek ( členové zkušebních komisí )
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, důsledné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech ( zapsat do TK )
• zahájení výuky a dozorů podle stálého rozvrhu hodin
• zajištění výuky náboženství ( zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující )
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2009/ 2010
• průběžné sledování termínů a účast na vzdělávacích akcích pořádaných KVIC v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě ( podle počasí a domluvy )
• vypracování a odevzdání tématických a časových plánů učiva

Časový plán:
27.8. 8:00 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, opravné zkoušky - PP
9:00 Školení „Autoevaluace“ - Martin Rangl MEC Ostrava - PP
28.8. 9:00 Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ - Norbert Chalupa - PP, správní zam.
31.8. 9:00 Školení na používání hlasovacích zařízení a interaktivních tabulí - M. Horká PP
1.9. 8:00 Slavnostní mše v kostele sv. Bartoloměje
9:00 Zahájení školního roku 2009/2010 ( šk. hřiště ) - všichni
2.9. Den pobytu v přírodě - TU
3. a 4. 9. Volno udělené ředitelem školy - žáci
4.9. Školení BOZ správních zaměstnanců a pracovníků ŠJ ( 14:30 )
14.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře - TU
15.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro škol. rok 2009 / 2010 ( ÚIV ) - Do
15.9. Kontrola třídních knih , třídních výkazů a katalogových listů - TU,Ca
20.9. Benefice pro Životice u NJ, obec postiženou povodní - Do
22.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2009 / 2010 - Do
25.9. Termín odevzdání zpracovaných tématických a časových plánů učiva - PP
25.9. Letové ukázky dravců - skupina „Seiferos“ ( 10:45- 12:00 ), 40 Kč - TU
do 30.9. Návrh rozpočtu na rok 2010 - Do, Fr
1.10. Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád - vyučující
Pravděpodobně 5. - 16.10. Sběr papíru - TU, školník
8.10. Třídní schůzky s rodiči žáků ( 16:00 - 18:00 ) - PP

Tento web vyvinul: Jan Dorazil