Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc prosinec 2016

Hlavní úkoly:

• vánoční výzdoba tříd a školy (TU)

• příprava a provedení Dne otevřených dveří ve školní jídelně (CaS a kol., Bi)

• kontrola čerpání rozpočtu (Fr, Ca, Do, MěÚ Kravaře)

• kontrola e-třídních knih (Ca)

• bruslení a plavání podle rozpisu (TU, kab.Tv)


Časový plán:

26. 11. Rozsvěcování vánočního stromu MěÚ, Fialenka, Kot, We

29. 11. Pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně, Kol, členové, Bi 

  1. 12. Pracovní schůzka ředitelů školských zařízení v Kravařích, 1500, Do

  5. 12. Mikulášská nadílka na 1. st. ZŠ ,9.A., 9.B, TU

  6. 12. Vánoční dílničky a Mikulášská nadílka ŠD, Bi, Kol, Le

  7. 12. Komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní, MěÚ, 1530 , Do

  8. 12. Den otevřených dveří ve školní jídelně, od 1600, zaměstnanci ŠJ

10. 12. Vánoce na zámku - 900 až 1200, vystoupení školního pěveckého sboru Fialenka, Kot, We, zájemci

16. 12. Přírodovědná soutěž na MGO, od 800, Do

16. 12. Předvánoční setkání zaměstnanců školy

19. 12. Adventní koncert školního pěveckého sboru v chrámu sv. Bartoloměje, 1800, Kot, We, zájemci

21. 12. Vánoční divadelní představení v NDM (DAD) v Ostravě, odjezd 900, všichni žáci a PP

22. 12. Třídní vánoční besídky (třídnické hodiny), TU

23. 12. 2015 - 2. 1. 2016 žáci - Vánoční prázdniny, pedagogové - studijní volno, nástup 3. 1. 2017

Zamyšlení měsíce: O dávání

„Dáváme jen trochu, když rozdáváme ze svého majetku.

Jen tehdy, dáváme-li sami sebe, rozdáváme opravdově.

Co je náš majetek jiného než jen věci, které uchováváme a střežíme ze strachu,

že bychom je mohli zítra potřebovat?

A zítřek, co přinese zítřek příliš opatrnému psovi,

jenž si zahrabává kosti do nedotčeného písku, když běží za poutníky?

A co je strach z chudoby jiného než chudoba sama?

Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit?

Jsou ti, co rozdávají s radostí a radost je jim odměnou.

A jsou ti, co rozdávají s bolestí a bolest je jejich křtem.

Je dobré dávat, jsme-li o to žádáni, ale lepší je dávat bez požádání, z pocitu porozumění;

a pro ty, kteří mají ruce otevřeny, je hledání někoho, kdo bude přijímat, větší radostí než dávání.

A je snad něco, co bychom měli odepřít?

Vše, co máme, bude jednoho dne rozdáno;

proto dávejme hned teď, doba rozdávání přísluší nám, nikoliv našim potomkům.“

                                                                                              Chalíl Džibrán

Vážení kolegové, děkuji Vám za spolupráci v roce 2016.
Do celého příštího roku Vám přeji jak pracovní úspěchy, tak osobní pohodu.
Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy

 Tento web vyvinul: Jan Dorazil