Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc duben 2017

Hlavní úkoly:

• příprava vycházejících žáků na studium SŠ
• vypracování čtvrtletních písemných prací
• nácvik programu na školní akademii 2017
• dopravní výchova (soutěž mladých cyklistů, ŠD)
• jarní úklidové práce v okolí školy
• plánování školních výletů
• finále volejbalu a kopané, lehká atletika


Časový plán:

  2. 4. Vystoupení školního pěveckého sboru Fialenka na „Velikonocích na zámku“, Kot, We

  4. 4. Jarní laťka – soutěž ve skoku vysokém – školní kolo, 1400, hala ZŠ, Lh, Pa, Th

  4. 4. Zápis žáků do 1. tříd (1300 - 1700 h), náhradní termín 20. 4. ve 13 h v 1. B, vyuč. 1. st.

         (rozdělení podle dohody na MS 1. stupně)

  5. – 10. 4. Okrskové kolo v minifotbalu IV. kategorie SLZŠ chlapců, ZŠ Kobeřice, Th

  6. 4. Okresní finále volejbalu dívek 8. - 9. třída, 800, ZŠ Opava, E. Beneše, Pa

  6. 4. Pracovní porada všech zaměstnanců ve školní jídelně, 1415, všichni

  7. 4. Přírodovědný seminář pro ředitele škol, 800, Ostrava, Do

  8. 4. Prajzská liga - volejbal pedagogických pracovníků, Kravaře, zájemci („kdo může“)

10. 4. „Dospíváme v muže“ a „Dospíváme v ženu“, žáci 7. r., 2. a 3. VH

10. 4. Hry bez hranic, velká tělocvična, ŠD, CVČ

11. 4. Okrsek vybíjená H II., hala ZŠ, vedoucí MS 1. st.

12. 4. Okrsek vybíjená D II, vedoucí MS 1. st.

12. 4. a 19. 4. Přijímací zkoušky na SŠ, žáci 9. r.

20. 4. a 21. 4. Workshop MAS, Malá Morávka, Do

24. - 28.4. Sběr starého papíru ve spolupráci s MěÚ Kravaře, školník, všichni

26. 4. Setkání žáků 5. tříd obou kravařských škol v ZŠ Kravaře, od 9 h, La, Sý, Do

27. 4. Pedagogická rada, 14 h, všichni PP

30. 4. Prajzská liga pedagogických pracovníků ve volejbale, Sudice, zájemci („kdo může“)

Zamyšlení měsíce: O mluvení

„Mluvíme tehdy, když nejsme v míru se svými myšlenkami.

A když už nemůžeme déle setrvávat v osamění svého srdce,

žijeme ve svých rtech a hlas je rozptýlením a zábavou.

A ve většině našeho mluvení je myšlení napůl zabíjeno.

Neboť myšlenka je ptákem milujícím prostor,

jenž může sice v kleci slov roztáhnout svá křídla, ale nemůže létat.

Někteří vyhledávají možnost hovořit proto, že se bojí být sami.

Potkáme-li přítele, dovolme, aby naše duše hýbala našimi ústy a směrovala náš jazyk.

Nechť hlas uvnitř našeho hlasu mluví k uchu jeho uší;

neboť jeho duše uchová pravdu našeho srdce tak, jako si pamatujeme příchuť vína,

když zapomeneme na barvu a džbán už tu není."

                                                 Chalíl Džibrán

                                                                     Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil