Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc květen 2017

Hlavní úkoly:

• Příprava školní Akademie 2017, všichni
• Zahájení školních výletů podle plánu, TU
• Den Dětí 2017, 26. OH ZŠ Kravaře, TU

   Projekt v ŠD: voda


Časový plán:

  3. 5. Kravařské hudební jaro, od 1330 , v malé tělocvičně, Kot, We, TU

  3. 5. 800, Okrsek - lehkoatletický čtyřboj D, H ml. kat.,Kravaře, Lh, Pa, Th

  5. 5. Beseda s hasiči – „Hasík“, 2. A a 2. B, 6. A a 6. B 1. Až 4. VH, vyuč.

  5. 5. Vystoupení pěveckého sboru Fialenka na akci CVČ – „Rej čarodějnic“, Kot, We

  6. 5. Otvírání turistické sezony v Hlučíně – vystoupení Fialenek, Kot, We

  9. 5. 800, Okrsek - lehkoatletický čtyřboj D, H st. kat.,Kravaře, Lh, Pa, Th

18. 5. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 4. tříd (podle domluvy s TU), TU

19. 5. Beseda s hasiči 2. část – „Hasík“, 2. A a 2. B, 6. A a 6. B 1. až 4. VH, vyuč.

24. 5. Fotografování tříd, od 800, TU

24. 5. Beseda s pamětnicí holocaustu, 3. a 4. VH, 9. A a 9. B, Kr

25. 5. Anglické divadelní představení, 6. A a 6. B, Opava, Kul, Pap

25. 5. Třídní schůzky pro rodiče žáků 5. až 9. tříd (1600 - 1800), TU

  2. a 3. 6. Akademie 2017

  8. 6. Planetárium Ostrava, 9. A a 9. B, odjezd 900, Do

  8. 6. Olympijské hry 1. stupně ZŠ Kravaře + ZŠ Kravaře – Kouty, Pa, TU

  9. 6. Olympijské hry 2. stupně ZŠ Kravaře, Pa, TU

 

Zamyšlení měsíce: O dobru a zlu

„O dobru v nás můžeme hovořit, ale ne o zlu.

Není snad zlo dobrem mučeným svým vlastním hladem a žízní?

Je-li dobro hladové, hledá potravu třeba i v temných jeskyních,

a když žízní, pije třeba i z mrtvých vod.

Jsme dobří, pokud jsme v souladu se sebou samými.

Ale ani když nejsme v souladu sami se sebou, nejsme zlí.

Neboť chátrající dům nemusí být doupětem zlodějů; je to jen chátrající dům.

A loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými ostrovy,

a přesto se nemusí potopit ke dnu.

Jsme dobří, když se snažíme rozdávat sebe samé.

Přesto nejsme zlí, když hledáme, co bychom pro sebe získali.

Neboť když se snažíme získat, jsme kořenem zapuštěným v zemi a sajícím z jejího prsu.

Plod ovšem nemůže říct kořeni, "Buď jako já, uzraj do plnosti

a stále rozdávej v hojnosti".

Neboť dávání je pro plod potřebou, tak jako přijímání je potřebou pro kořen.

Jsme dobří, pokud jsme ve své mluvě plně probuzeni.

Přesto nejste zlí, když spíme a náš jazyk se bezúčelně zachvívá.

A dokonce i klopýtavá řeč může posílit slabý jazyk.

Jsme dobří, když kráčíme ke svému cíli pevnou a smělou chůzí.

Přesto nejsme zlí, když tam jdeme a náš krok je vratký.

Dokonce i ti, kteří kulhají, se nevracejí zpátky.

Ale vy, co jste silní a rychlí, dávejte pozor,

abyste se neploužili před mrzákem v představě, že mu projevujete laskavost.

Jsme dobří v mnoha směrech a nejsme zlí, když nejsme dobří.

Jsme jenom lenoši mrhající časem.

V naší touze po nesmírně velikém já spočívá naše dobro a tato touha je v nás všech."

Chalíl Džibrán

                                                              Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy

 Tento web vyvinul: Jan Dorazil