Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2017

Hlavní úkoly:

• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
   všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly
   (vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
• zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2017/18 (No, La)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2017/18(Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)


Časový plán:

  1. 6. Mezinárodní den dětí – příprava Akademie 2017

  2. a 3. 6. Akademie 2017

  8. 6. Planetárium Ostrava, 9. A a 9. B, odjezd 900, Do

  8. 6. Olympijské hry 1. stupně ZŠ Kravaře + ZŠ Kravaře – Kouty, Pa, TU

  9. 6. Olympijské hry 2. stupně ZŠ Kravaře, Pa, TU

10. 6. Zpíváme seniorům na Zahradní slavnosti 2017 v Domově seniorů sv. Hedviky Kravaře, 1400, Fialenka, Kot, We, Do

13. 6. Účast na „Festivalu nauki“ v Pietrowicach Wielkich v Polsku, Do, Ca

14. 6. „Stavíš, stavím, stavíme“, soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur, Do + družstvo 6. r.(náhradníci)

21. 6. Ukončení klasifikace, všichni PP

22. 6. Pedagogická rada (1400), všichni PP

27. 6. Den pobytu v přírodě, TU

28. 6. a 29. 6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
                      odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. prací, všichni PP

do 28. 6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)

29. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (1000, rytířský sál), TU, VP, Do

29. 6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd

30. 6. Vyhodnocení školního roku 2016/2017 a předání vysvědčení, TU

30. 6. Setkání zaměstnanců školy v areálu školy (1300), zájemci


Zamyšlení měsíce: O čase

„Chtěli bychom měřit čas, neměřitelný a nezměrný.

Chtěli bychom přizpůsobit své chování a směr cesty své duše hodinám a ročním obdobím.

Z času bychom chtěli učinit proud, na jehož břehu budeme sedět a sledovat, jak protéká kolem.

Naše nitro je však bez času a je si vědomo bezčasovosti.

A ví, že včerejšek je pouhou vzpomínkou dneška, a že zítřek je dnešním snem.

Kdo z nás necítí, že jeho síla milovat je bez hranic?

A není čas právě takový jako láska, nerozdělitelný a nekonečný?

Ale jestliže musíme v myšlenkách měřit čas na období,

nechť tedy každé období obklopuje všechna další období.

A nechť dnešek objímá minulost vzpomínkou a budoucnost touhou." Chalíl Džibrán

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 30. 8. 2017 (středa).
Zahájíme pedagogickou radou v 900. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 900 4. 9. v pondělí na školním hřišti, v 800 mše v chrámu sv. Bartoloměje.

Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!!!

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil