Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2017

Hlavní úkoly:

• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2017/2018
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, jednotné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do e-TK)
• zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin (6. 9. 2017)
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2017/2018
• průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

Vypracování a odevzdání (el.) tematických a časových plánů učiva

Jednodenní adaptační kurz žáků 6. ročníku, Pap, Bi

Zahájení práce v projektu „Společně pro život“- práce s žáky

ohroženými školním neúspěchem

Zahájení práce v mezinárodním projektu "Polsko - český návod proti nudě"

se školou v Pietrowicach Wielkich


Časový plán:

30.8. 900 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, PP

30.8.- 1.9. Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni

  1.9. 900-1300 h Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, NP

  4.9. 800 Mše v kostele sv. Bartoloměje

         900 Zahájení školního roku 2017/2018, školní hřiště, všichni

  5.9. Třídnické práce, TU

  6.9. Zahájení výuky podle rozvrhu, hodin PP

12.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

(1. skupina 10-11h, 2. skupina 11-12h)

12.9. Kontrola údajů třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ul, Ca

14.9. Třídní schůzky s rodiči žáků (1600 – 18 00), PP

16.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2017/2018, Do

16.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP

20.9. Beseda s lékařkou - program drogové prevence, 7.A, B a 8. A, B, vyuč.

27.9. Beseda s pracovnicí Open House - Téma: Závislosti, 7.A, 7.B, TU

do 27.9. Návrh rozpočtu na rok 2017, Do, Ca, Ro

30.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2017/2018 (ÚIV), Ul, Do

Motto měsíce: „Jak jednoduchý je recept na šťastný život –

                      to, co děláme, dělat z lásky k věci“. (Karel Čapek)

 

     Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a osobní pohodu

ve školním roce 2017/2018.                                                                                           Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy

 

Celoroční motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje..

                          Výborný učitel ukazuje.. Nejlepší učitel inspiruje.“

 Tento web vyvinul: Jan Dorazil