Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2018

Hlavní úkoly:

• probrat a zopakovat učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
  všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly (vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
• zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2018/19 (No, Pap, Fr)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2018/19(Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)


Časový plán:

  1. 6. Mezinárodní den dětí – instalace výstavy k besedě o životě osob se zdravotním handicapem

  4. 6. Kravařské hudební jaro – zpěv, tanec, hra na hudební nástroj, výtvarné umění, 14h, malá těl.

  6. 6. Setkání školních metodiků prevence sociálně patologických jevů v PPP Opava, Th

  7. 6. Seminář se zástupci MŠMT, Ostrava-Vítkovice, Do

  8. 6. Život osob s handicapem – 9. A, 4., 5. a 6. VH, vyuč.

  8. 6. 35 let MŠ Kravaře, Do

  9. 6. Zahradní slavnost v Domově seniorů sv. Hedviky, Fialenka, Do

11. 6. Život osob s handicapem – 9. B, 4., 5. a 6. VH, vyuč.

12. 6. Den vědy v ZŠ Pietrowice Wielkie (PL), výběr, Bi, Pap, Do 

12. 6. – 14. 6. Zájezd žáků do ZŠ Lisková (Slovensko), výběr, Pa, Kra, Mej

13. 6. Setkání starostů a ředitelů škol Hlučínska, 1300, Bolatice, Do

14. 6. "Právní minimum" pro žáky 8. A, 1. a 2. VH, vyuč.

18. 6. Uzavření klasifikace, všichni PP

18. 6. Řídící výbor MAS, 1345, OÚ Bolatice, Do, Leh

18. 6. Exkurze 5. tříd u chovatele koní, Velké Hoštice, TU

20. 6. „Stavíš, stavím, stavíme“, soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur, Do + družstvo 6. r.

21. 6. "Právní minimum" pro žáky 8. B, 1. a 2. VH, vyuč.

21. 6. Pedagogická rada (14°°), všichni PP

22. 6. Exkurze 5. tříd - Formy a plasty Chuchelná a Muzeum 2. světové války, TU

25. 6. Vitamínový den „MK fruit“ pro 1. až 4. třídy, TU

26. 6. Den pobytu v přírodě, TU

27. 6. Aquapark Kravaře - 5. A a 5. B, TU

27. 6. a 28. 6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,

          kontrola řádně vyplněných TK a TV, projektových hodin, volitelných předmětů, všichni PP

do 28. 6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)

28. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10°°, rytířský sál), TU, VP, Do

28. 6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd

29. 6. Vyhodnocení školního roku 2017/2018 a předání vysvědčení, TU

29. 6. Setkání zaměstnanců školy v areálu školy (13°°), zájemci

  2. 7. - 7. 7. - Cykloexpedice, Jeseníky (20 žáků 2. stupně, zdarma), Th, Pa

 

Motto měsíce:                            „Největším štěstím člověka je,

                                                 když může žít pro to,

                                                 zač by byl ochoten zemřít.“

                                                             (Honoré de Balzac)

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 29. 8. 2018 (středa)
Zahájíme pedagogickou radou v 900. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 900 3. 9. v pondělí na školním hřišti, v 800 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!!!

                                                                                    Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil