Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2018

Hlavní úkoly:

• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2018/2019
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, jednotné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do e-TK)
• zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin (5. 9. 2018)
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2018/2019
• průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

Vypracování a odevzdání (el.) tematických a časových plánů učiva

Adaptační kurz žáků 6. ročníku, Ul, Kotz, Hei

Zahájení práce v projektu „Společně pro život“- práce s žáky

ohroženými školním neúspěchem

 


Časový plán:

29.8. 900 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, PP

29.8.- 31.8. Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni

30.8. 900-1300 h Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, NP

  3.9. 800 Mše v kostele sv. Bartoloměje

         900 Zahájení školního roku 2018/2019 na škoním hřišti, všichni

  4.9. Třídnické práce, TU

  5.9. Zahájení výuky podle rozvrhu, hodin PP

  6.9. (13.9.) Třídní schůzky s rodiči žáků (1600 – 1800), PP

10.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

         (1. skupina 10-11h, 2. skupina 11-12h)

10.9. Kontrola údajů třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ul, Ca

12.9. Ukázka juda pro žáky 1. stupně v malé tělocvičně 930-950(velká přestávka), TU

14.9. Divadelní představení „Hrnečku vař“ pro 1. třídy, od 9h v DLO, TU

14.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP

16. - 18. 9.  Adaptační kurz žáků 6. ročníku, Ul, Kotz, Hei

19. 9. Ukázka činnosti Klubu sportovního tance - nábor zájemců do přípravky, velká přestávka v malé tělocvičně, 1. st., TU

24.9. Jednání školské rady (VZ 2017/2018), 1615, ZŠ Kravaře

26. 9. Divadelní představení "Dášeňka" pro 3. třídy od 845h v DLO, TU 

do 30.9. Návrh rozpočtu na rok 2019 Do, Ca, Fr

30.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2018/2019 (ÚIV), Ul, Do


Motto měsíce: „Dobrou paměť má ten,

                      kdo není pohodlný vnímat

                      a líný přemýšlet.“

     Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů,

pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2018/2019.             Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy


Celoroční motto: „Průměrný učitel vypráví.

                          Dobrý učitel vysvětluje.

                          Výborný učitel ukazuje.

                          Nejlepší učitel inspiruje.“Tento web vyvinul: Jan Dorazil