Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc prosinec 2009

Hlavní úkoly:
• vánoční výzdoba tříd a školy
• příprava a provedení Vánočního jarmarku ve škole
• kontrola čerpání rozpočtu ( Fr, Do, MěÚ Kravaře )
• kontrola třídních knih
• bruslení podle rozpisu
• soutěž “Hledáme talenty” ( Th, 9.A )

Časový plán:
30.11. Školení Activboard - 1. skupina ( 14:00, 2.B ) - ped. 1. st.
2.12. Divadlo “O pejskovi a kočičce” pro 1.ročník, ( Ostrava, odjezd z Kravař 9:15 ) - TU, La
3.12. Porada ředitelů škol ( zámek Kravaře ) - Do
3.12. “Znáš, umíš, dokaž”, KD Hlučín - Kol, soutěžní družstvo + publikum 6.A, 6.B
7.12. Mikulášská besídka s nadílkou v ŠD ( 14:00, ŠD) - vych
9.12. Soutěž v pečení vánočních perníčků v CVČ Kravaře - vych
9.12. Exkurze žáků 9. tříd na střední škole v Bruntále - Th, Pa
10.12. Výroba svíček z vosku v CVČ - vych
10.12. Schůzka s rodiči žáků 9. tříd ( 15:00, učebna Vv ) - Th
10.12. Konzultace s rodiči žáků ( od 16:00 ) - TU
10.12. Vánoční jarmark ( v průběhu celého odpoledne v prostorách školy ) - vyuč., žáci
10.12. Setkání se zastupiteli města Kravaře - prohlídka školy ( 17:00 ) - pedagogové, Fr
12.12. Vánoce na zámku - vystoupení školního pěveckého sboru - Ko, We
14.12. Školení Activboard - 2. skupina ( 14:00, 7.A ) - ped. 2. st.
14.12. Vánoční koncert pro děti ŠD v ZUŠ - vych
15.12. Divadlo “Půjdem spolu do Betléma” pro 3. ročník ( Ostrava, odjezd z Kravař 9:15 ) - TU, La
16.12. Vánoční odpoledne v ŠD - lidové tradice - vych
22.12. Třídní vánoční besídky ( třídnické hodiny ) ( 1.st. po 2. VH, 2.st. po 4. VH ) - TU
23.12.2009 - 1.1.2010 Vánoční prázdniny, studijní volno - všichni

Motto měsíce:
„Boni Mores Constant Voluntate.“
(“Dobré mravy se udržují vůlí”)
Quintilianus

Vážení kolegové, děkuji Vám za spolupráci v roce 2009.
Do příštího roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a osobní pohody.

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil