Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc leden 2010

Hlavní úkoly:
• provedení kontrolních prací, včasné uzavření klasifikace včetně výchovných opatření, volitelných a nepovinných předmětů a absence ( do 19.1. ) všichni PP
• příprava a uskutečnění pedagogické rady ( 21.1. ve 14:00 ) všichni PP
• bruslení žáků 1. a 2. stupně, hokej ( rozpis ) kab. Tv
• příprava lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu žáků 7. tříd kab. Tv
• návštěva předškoláků z MŠ v prvních třídách ( 9:30 ,domluva) Br, We
• pracovní porada metodického sdružení 1. stupně k zápisu žáků do 1. tříd vyuč 1.st.
• příprava a zápis žáků do prvních tříd ( zápis 2.2. 13 - 17 h) vyuč. 1.st.

Časový plán:
5.1. Slezské divadlo Opava - “Lakomec” ( 8.a 9. ročník ) TU, La
6.1. Florbal - hoši 6.- 7. třídy ( 9:00, Kravaře ) Pa
7.1. Okresní finále ve florbalu - hoši 6. - 7. tř. ( 8:00, Opava ) Pa
13.1. Preventan Cup - okrskové kolo ve vybíjené, dívky 4. - 5. třídy 1.st.
14.1. Preventan Cup - okrskové kolo ve vybíjené, hoši + dívky 4. - 5. třídy 1.st.
15.1. Loutkové divadlo Ostrava - “Ze starých pověstí českých” ( 5. r.,9:15 ) TU, La
19.1. Okrskové kolo ve florbalu - dívky 6. - 7. třídy ( Hlučín ) Lh
19.1. Uzavření klasifikace a absence žáků v 1. pololetí všichni vyuč.
20.1. Preventan Cup - okresní finale, dívky ( 8:30, Opava, E. Beneše ) 1.st.
21.1. Preventan Cup - okresní finale, dívky + hoši( 8:30, Opava, E. Beneše ) 1.st.
21.1. Pedagogická rada ( 14:00 ) všichni PP
23.1. 8. školní ples pořádaný Klubem rodičů a přátel školy ( “U Slaniny”, 20:00 ) zájemci
25.1 Okresní finale ve šplhu hoši+dívky ( 13:00, Opava, Kylešovice ) Th
25.1. Loutkové divadlo Ostrava - ( 7.,8. a 9. ročník, 8:45 ) TU, La
26.1. Okresní finále ve florbalu - dívky 6. - 7. tř. ( 8:00, Opava, Englišova ) Lh
26.1. Kontrola třídních knih a katalogových listů 1. a 2. stupně Šu,Ca
28.1. Vyhodnocení 1. pololetí a předání výpisu z vysvědčení žákům ( 1. st. 4.VH , 2. st. 5.VH ) TU
29.1. Pololetní žákovské prázdniny, studijní volno PP PP


Hodně zdraví, štěstí, úspěchů,
pohody a lásky v roce 2010
přeje všem zaměstnancům
ředitel školy

Tento web vyvinul: Jan Dorazil