Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc duben 2010

Hlavní úkoly:
• příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky
• vypracování čtvrtletních písemných prací a hodnocení žáků
• dopravní výchova ( Děti, pozor, červená, soutěž Mladých cyklistů )
• požární ochrana očima dětí
• jarní úklidové práce v okolí školy a na školním hřišti
• Den Země
• plánování školních výletů
• finále košíkové, volejbalu, lehkoatletický čtyřboj


Časový plán:
1. a 2.4. Velikonoční prázdniny - studijní volno PP

7.4. Beseda s hasiči ve 2.A a 2.B třídě ( 1. a 2. VH ) TU

8.4. Pracovní porada MS 1. stupně 13 15 1. st.

10.4. Volejbalový turnaj pracovníků školství ( od 8 h ) sportující zájemci

12.- 23.4. Termín prodloužen! Sběr starého papíru ve spolupráci s MěÚ Kravaře školník, všichni

19.4. „Zachraňte pohádky“ - SD Opava, 1. a 2. r., ( odjezd v 9:15 h ) TU, La

21.4. Školení - interaktivní tabule, 14:00, učebna informatiky, 2. skupina vyuč. 2. stupně

22.4. „Staré pověsti české“ - SD Opava, 4.r., ( odjezd v 9:15 h ) TU

22.4. Pedagogická rada ( 14°° ) všichni PP

26.4. „Liška Bystrouška“- Divadlo loutek Ostrava 7. a 8. r., ( odjezd v 9 h ) TU, La

27.4. Kravařské hudební jaro - soutěžní přehlídka 14:00, učebna Hv, Kot, We

28.4. Dopravní soutěž školních družin, On

Tento web vyvinul: Jan Dorazil