Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2010

Hlavní úkoly:
• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce ( PP )
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu ( PP )
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
skutečně všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly
( vedoucí PK a MS )
• zpracovat přehled o vycházejících žácích ( Th )
• zajistit nákup učebnic a sešitů na škol. rok 2010/2011 ( La, Šl )
• rozdělit žáky 7.,8. a 9. ročníku do volitelných předmětů ( Ca )
• uskutečnit výlety podle plánu ( TU )
• rozdělit si služby na škol. pozemku v průběhu prázdnin ( Ks )
• napsat výroční zprávu ( Do )

Časový plán:
3.6. - 5.6. Návštěva žáků a učitelů z partnerské školy ze Slovenska (ZŠ Lisková)
3.6. Olympijské hry žáků 1. stupně, vyuč., Pa
4.6. Olympijské hry žáků 2. stupně, vyuč., kab. Tv
5.6. Dětský den s dráčkem Hasíkem, (areál hasičů)
16.6. Soutěž tříčlenných družstev ve stavění ze stavebnice Merkur (SPŠS Opava),Do
18.6 Ukončení klasifikace, všichni PP
21.6. Ukládání známek do počítače - 1. stupeň, vyuč 1. st.
22.6. Ukládání známek do počítače - 2. stupeň, vyuč.2. st.
24.6. Pedagogická rada ( 14°° ), všichni PP
24.6. Den pobytu v přírodě, TU
do 25.6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)
25.6. Setkání zaměstnanců školy v areálu „Myslivecké chaty“ ( 17°° ), zájemci
28.6. a 29.6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol.předm., čtvrt. a lab. prací, všichni PP
29.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku ( 10°°, rytířský sál ), TU, Do
29.6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd ( malá tělocvična ), TU 9.tříd
30.6. Vyhodnocení škol. roku 2009/2010 a předání vysvědčení, TU

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 30.8. 2010 (pondělí).
Zahájíme pedagogickou radou v 9:00. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 9:00 1.9. ve středu na školním hřišti ( v 8:00, mše svatá ).
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny !!!


Tento web vyvinul: Jan Dorazil