Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2010

Hlavní úkoly:
• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy na šk. rok 2010/2011
• provedení opravných zkoušek ( členové zkušebních komisí )
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, důsledné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech ( zapsat do TK )
• zahájení výuky a dozorů podle stálého rozvrhu hodin
• zajištění výuky náboženství ( zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující )
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2010/ 2011
• průběžné sledování termínů a účast na vzdělávacích akcích pořádaných KVIC v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě ( podle počasí a domluvy )
• vypracování a odevzdání tématických a časových plánů učiva

Časový plán:
30.8. 800 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, opravné zkoušky, PP
31.8. 8:00 Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy všichni
31.8. 9:00 Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ PP, správní zam
1.9. 8:00 Slavnostní mše v kostele sv. Bartoloměje
9:00 Zahájení školního roku 2010/2011 ( šk. hřiště ), všichni
2.9. Třídnické práce, TU
3.9. Zahájení výuky podle rozvrhu, hodin PP
13.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU
15.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro škol. rok 2010 / 2011 ( ÚIV ), Do
15.9. Kontrola třídních knih , třídních výkazů a katalogových listů, TU,Ca
22.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2010 / 2011, Do
24.9. Termín odevzdání zpracovaných tématických a časových plánů učiva, PP
do 30.9. Návrh rozpočtu na rok 2011, Do, Fr
1.10. Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád, vyučující
Pravděpodobně 4. - 15.10. Sběr papíru, TU, školník
7.10. Třídní schůzky s rodiči žáků ( 16:00 - 18:00 ), PP

Motto: „Škola bez výchovy není škola a společnost bez morálky nemá valnou budoucnost. Bude hynout na vnitřní krize a stane se snadnou kořistí tupé diktatury. Svobodný může být jen ukázněný, tj. vnitřně vychovaný člověk. Neukázněný člověk o svou svobodu rychle přijde.“

Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2010/2011.
Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školy

Tento web vyvinul: Jan Dorazil