Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc listopad 2010

Hlavní úkoly:
• provedení čtvrtletních prací
• příprava a provedení 2. pedagogické rady, třídních schůzek a konzultací
• příprava talentovaných žáků na školní kola olympiád a soutěží
• pokračování školní sportovní ligy, projekty
• bruslení dle rozpisu
• odborový volejbalový turnaj učitelů (pravděpodobně 24.11.)
• ročníkový turnaj ve vybíjené 6. a 7. tříd, Lh,Pa,Th

Časový plán:
3.11. „Informa“ pro žáky 9.B ( po 1. VH, Opava ), Kr

4.11. „Informa“ pro žáky 9.A ( po 1. VH, Opava ), Ks, Th

6.11. Volejbalový turnaj učitelů - "Prajzská liga" (Kobeřice), učitelé

10.11. Okresní finále v plavání (12:00, vybraní žáci), Lh

15.11. Divadelní představení pro 8. a 9. ročník “Dívka s pomeranči“ , 10:00h, Ostrava, TU, La

16.11. Slavnostní vyhodnocení ligy sportu okresu Opava (9:00, DK P. Bezruče, Opava), Lh,Pa

16.11. Rozhlasová relace ke Dni boje za svobodu a demokracii, Sý

18.11. Pedagogická rada ( 14:00 ), všichni PP

23.11. 10. Sněm APZŠ s účastí ministra školství (10:00, MŠMT Praha), Do,Ca

25.11. Třídní schůzky a konzultace, od 16:00h, PP

27.11. Zpívání u Vánočního stromu (MěÚ),(od 17:00, Školní pěvecký sbor Fialenka), Kot,We

29.11. Divadelní představení pro 6. a 7. ročník „Kráska a zvíře“, 10:30h, Ostrava, TU,La

Motto měsíce:
„Tváříme se, že jsme zralí a dospělí.
A možná tomu i věříme.“


Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil