Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc prosinec 2010

Hlavní úkoly:
• vánoční výzdoba tříd a školy
• příprava a provedení Vánočního jarmarku ve škole
• kontrola čerpání rozpočtu (Fr, Do, MěÚ Kravaře)
• kontrola třídních knih
• bruslení podle rozpisu

Časový plán:
1. a 3.12. Soutěž v pečení vánočních perníčků v CVČ Kravaře - vych.

1.12. Bruslení 7.třídy, 12:00 - 13:00, kab. Tv

2.12. Bruslení 6.třídy, 12:00 - 13:00, kab. Tv

2.12. Porada ředitelů škol - 9:00 - 11:00 (Zámek Kravaře),Do

3.12. Mikulášská nadílka 3. a 4. VH, (9.A,B),TU

8.12. Divadlo “Pinochio” pro 4. a 5.ročník, (Ostrava) - TU, La

8.12. Mikulášská besídka s nadílkou v ŠD ( 14:00, ŠD) - vych.

9.12. Vystoupení školního pěveckého sboru Fialenka v Domově seniorů sv.Hedviky - Kot, We

10.12. Bruslení 9.třídy, 10:00 - 11:00, kab. Tv

10.12. Divadlo “Půjdem spolu do Betléma” pro 1.a 2. r. (Ostrava) - TU, La

10.12. Zábavné odpoledne s CVČ - vych.

12.12. Vánoce na zámku - 9:00 až 12:00, vystoupení školního pěveckého sboru Fialenka - Kot, We

15.12. Vánoční laťka, 6.a 7. třídy, Opava, kab. Tv

16.12. Vánoční laťka, 8.a 9. třídy, Opava, kab. Tv

16.12. Bruslení 8.třídy, 10:00 - 11:00, kab. Tv

17.12. Plavání 9. třídy, 10:00 - 11:00, kab. Tv

21.12. Vánoční jarmark v prostorách školy, zpívání na schodech, dopoledne, pro žáky ZŠ

21.12. Vánoční odpoledne v ŠD - lidové tradice - vych.

22.12. Třídní vánoční besídky (třídnické hodiny) (1.st. po 2. VH, 2.st. po 4. VH) - TU

23.12.2010 - 31.12.2010 Vánoční prázdniny, studijní volno - všichni

Motto měsíce:
Když jsme prozkoumali nedostatky
druhého člověka, dejme se do hledání
pokladů ukrytých v něm, pokladů,
které nám byly dříve zahaleny naším
nedostatkem lásky a porozumění.


Vážení kolegové, děkuji Vám za spolupráci v roce 2010.
Do příštího roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a osobní pohody.


Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil