Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc leden 2011

Hlavní úkoly:
• provedení kontrolních prací, včasné uzavření klasifikace včetně výchovných opatření,
volitelných a nepovinných předmětů a absence ( do 19.1. ) všichni PP
• příprava a uskutečnění pedagogické rady (20.1. ve 14:00) všichni PP
• bruslení žáků 1. a 2. stupně, hokej, kab. Tv
• návštěva předškoláků z MŠ v prvních třídách ( 9:30 ,domluva), Bu, Ma
• pracovní porada metodického sdružení 1. stupně k zápisu žáků do 1. tříd vyuč 1.st.
• příprava a zápis žáků do prvních tříd (zápis 7.2. 13 - 17 h) vyuč. 1.st.

Časový plán:
4.1. Florbal 6. - 7.tř. - chlapci (okrsek), (10:30), Kravaře, Th
6.1. Florbal 6. - 7.tř. - dívky (okrsek), (13:00), Opava - Otická, Lh
11.1. OF florbal 6. - 7.tř. - chlapci, (7:45), Opava - Englišova, Th
11.1. Školní turnaj florbal 8. - 9.tř. - dívky, (14:00), hala ZŠ, Lh,Pa
12.1. Bruslení 7. třídy (12 - 13h), Buly Aréna, Pa,Lh
13.1. Bruslení 6. třídy (12 - 13h), Buly Aréna, Pa,Th,Lh
13.1. Školní turnaj - florbal 8. - 9.tř. - chlapci(14:00), hala ZŠ, Pa
14.1. OF Florbal 6. - 7.tř. - dívky, (7:45), Opava - Englišova, Lh
17.1. Florbal 8. - 9.tř. - dívky, bude upřesněno, Lh
18.1. Vybíjená 4. - 5.tř. - chlapci + dívky, (9:30), Kravaře, 1.st.
19.1. Vybíjená 4. - 5.tř. - dívky, (9:30), Kravaře, 1.st.
19.1. Uzavření klasifikace a absence žáků v 1. pololetí, všichni vyuč.
20.1. Florbal 8. - 9.tř. - chlapci, bude upřesněno, Pa
21.1. Bruslení 9.třídy, (10 - 11h), Buly Aréna, Pa,Lh
24.1. OF florbal 8. - 9.tř. - chlapci, (8:00), bude upřesněno, Pa
25.1. OF vybíjená 4. - 5.tř. - dívky, (8:15), Opava - E. Beneše, 1.st.
25.1. OF florbal 8. - 9.tř. - dívky, (8:00), bude upřesněno, Lh
26.1. OF vybíjená 4. - 5.tř. - chlapci + dívky, (8:15), Opava - E.Beneše, 1.st.
27.1. Bruslení 8.třídy, (10 - 11h), Buly Aréna, Pa,Lh
27.1. Pedagogická rada (14:00), všichni PP
31.1. Kontrola třídních knih a katalogových listů 1. a 2. stupně, Šu,Ca, Thá
31.1. Vyhodnocení 1. pololetí a předání výpisu z vysvědčení žákům (1. st. 4.VH , 2. st. 5.VH), TU
4.2. Pololetní žákovské prázdniny, studijní volno, PP

Motto měsíce:

Naděje znamená mít před očima cíl,
naděje není odpovědí na všechna naše proč,
ale dává nám dost světla a síly,
abychom putovali údolím stínů
plni důvěry a odvahy.

Na počátku nového roku bych nás všechny chtěl povzbudit,
abychom se nedali fascinovat zlem a ani tím, co jsme sami vyprodukovali.
Vděčný a pokorný člověk ví, že darem je i to, že na něco stačí,
že dokáže něco vybojovat nebo něco krásného vytvořit.

Hodně zdraví, štěstí, úspěchů,
pohody a lásky v roce 2011
přeje všem zaměstnancům
ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil