Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc únor 2011

Hlavní úkoly:
• Příprava žáků na postupová kola soutěží a olympiád, vyuč.
• Příprava žáků 9.tříd na SŠ tak, jako by bylo výstupní testování a přijímací zkoušky, vyuč.
• Pravidelné bruslení a plavání žáků v rámci tělesné výchovy, U 1.st., kab. Tv, vyuč.
• Beseda učitelek 1. stupně s rodiči předškoláků v MŠ Petra z Kravař,(15:00)
• Okrsková a okresní kola v basketbalu dívek a chlapců, kab.Tv

Časový plán:

2.2. Bruslení 7. třídy, 12 - 13h, Lh, Pa
3.2. Zahájení pravidelného plavání 5.- 9. tříd, čtvrtky 12 - 13h, Aquapark, vyuč., 5.B, Sý
3.2. Školní kolo ve šplhu 3.- 9. třídy,Lh
4.2. Jednodenní pololetní prázdniny, žáci, inventarizace - zaměstnanci
4.2. Ples Klubu rodičů a přátel školy (sál restaurace „Slanina“), 20:00, zájemci
7.2. Zápis žáků do 1. tříd (13:00 - 17:00h), náhradní termín 14.2., vyuč. 1.st.
(rozdělení podle dohody na MS 1. stupně)
8.2. Okrskové kolo ve šplhu 3.- 9. třídy, Lh (10:00, ZŠ Opava Kylešovice)
9.2. Divadelní představení pro žáky 3. ročníku „Broučci“ (10:30), TU, La
10.2. Bruslení 6. třídy, 12 - 13h, Lh, Pa , Th
10.2. Plavání 12 - 13h, 7.A, vyuč.
10. - 13.2. Soustředění volejbalového oddílu, ZŠ Kravaře, Pa
14.2. Náhradní termín pro zápis žáků do 1. tříd, (13:00 - 14:00 h), vyuč. 1. st.
16.2. Okrskové kolo v basketbalu děvčat, 6. a 7. tř., Pa
17.2. Okrskové kolo v basketbalu chlapců, 6. a 7. tř., Th
17.2. Bruslení 8. třídy, 10 - 11h, Lh, Pa
17.2. Plavání 12 - 13h, 5.A , La
17.2. Porada ředitelů škol s vedoucí oddělení přímých nákladů MSK (13:00, SPŠ Opava), Do
18.2. Vystoupení afrických bubeníků spojené s besedou o Africe (1.st., 2.st., malá těl.), vyuč.
23.2. Seminář pro příjemce dotace (NIDV Ostrava, 13 - 19h), Do
24.2. Plavání 12 - 13h, 7.B, vyuč.
25.2. Ročníkový turnaj v ledním hokeji, 8:00, Pa, Th
28.2. - 4.3. Jarní žákovské prázdniny (pedagogové - studijní volno, 40 hodin)


Motto:

Charakter se tvoří konáním
malých povinností, sebezapřením,
sebeobětováním a laskavostí.
(S. Smiles)

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil