Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc duben 2011

Hlavní úkoly:
• příprava vycházejících žáků na studium SŠ
• vypracování čtvrtletních písemných prací a hodnocení žáků
• dopravní výchova (soutěž mladých cyklistů ŠD)
• požární ochrana očima dětí
• jarní úklidové práce v okolí školy a na školním hřišti
• Den Země
• plánování školních výletů
• finále košíkové, volejbalu, lehká atletika

Časový plán:
4.- 15.4. Sběr starého papíru ve spolupráci s MěÚ Kravaře školník, všichni
5.4. Beseda s rodiči předškoláků v MŠ, Kol, Ja, Ma
6.4. Okresní finále v košíkové, dívky 8. a 9. r. (ZŠ Opava, Englišova), Lh
7.4. Okresní finále v košíkové, chlapci 8. a 9. r. (ZŠ Opava, Mařádkova), Pa
7.4. Soustředění pěveckého sboru „Fialenka“ (14 - 18h), Kot, We
7.4. Plavání v Aquaparku, 8.B
7.4. Ukončení cyklu Družina v městské knihovně, ŠD
9.4. Možnost lyžařského zájezdu na Praděd (v případě dostatečného zájmu žáků), Pa
11.4. Návštěva divadelního představení „O pejskovi a kočičce“, (1.A,1.B, Divadlo loutek Ostrava), TU
11. a 12.4. Nahrávání CD školního pěveckého sboru „Fialenka“
12.4. Okrskové kolo ve volejbalu, dívky 8.a 9. r.,Pa
14.4. Okresní kolo biologické olympiády (SVČ Opava), Lh
14.4. Plavání v Aquaparku, 9.A
19.4. Okresní finále ve volejbalu, dívky 8.a 9. r.,Pa
21. a 22.4. Velikonoční prázdniny - studijní volno PP
27.4. Sportovní soutěž Hry bez hranic (ŠD)
28.4. Plavání v Aquaparku, 9.B
28.4. Pedagogická rada ( 14°° ), všichni PP

Motto:
Buďte shovívaví k slabosti druhých,
ale nikoli ke své.
(Paul Brunton)


Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil