Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2011

Hlavní úkoly:
• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly
(vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
• zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2011/2012 (La)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů (Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)
• napsat výroční zprávu (Do)

Časový plán:
1.6. Olympijské hry žáků 1. stupně, vyuč., Pa
2.6. Olympijské hry žáků 2. stupně, vyuč., kab. Tv
4.6. Dětský den s dráčkem Hasíkem, (areál hasičů)
15.6. „Stavíš, stavím, stavíme“, soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur, „strojka“, Do
20.6 Ukončení klasifikace, všichni PP
21.6. Ukládání známek do počítače - 1. stupeň, vyuč. 1. st.
22.6. Ukládání známek do počítače - 2. stupeň, vyuč. 2. st.
23.6. Pedagogická rada (14°°), všichni PP
do 24.6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)
27.6. Den pobytu v přírodě, TU
28.6. a 29.6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. a lab. prací, všichni PP
29.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10°°, rytířský sál), TU, VP, Do
29.6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd
30.6. Vyhodnocení školního roku 2010/2011 a předání vysvědčení, TU
30.6. Setkání zaměstnanců školy v areálu „Myslivecké chaty“ (17°°), zájemci

Motto:

Dobří přátelé jsou jako hvězdy.
Ne vždy je vidíš, ale víš, že existují.
Pohled lásky najde v každém člověku
hlubokou krásu lidské duše.

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 30. 8. 2011 (úterý), můžete přijít už v pondělí :)!
Zahájíme pedagogickou radou v 9:00. Školení BOZP, praktické hašení, ad.
Žáci nastupují v 9:00 1.9. ve čtvrtek na školním hřišti, v 8:00 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny :)!!!

Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil