Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2011

Hlavní úkoly:
• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy na škol. rok 2011/2012
• provedení opravných zkoušek (členové zkušebních komisí)
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, důsledné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do TK)
• zahájení výuky a dozorů podle stálého rozvrhu hodin
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2011/2012
• průběžné sledování termínů a účast na vzdělávacích akcích pořádaných KVIC v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• vypracování a odevzdání tématických a časových plánů učiva

Časový plán:
30.8. 8:00 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, opravné zkoušky, PP
30.8. 9:00 Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, 10:00 správní zaměstnanci
31.8. 8:00 Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni
1.9. 8:00 Slavnostní mše v kostele sv. Bartoloměje
9:00 Zahájení školního roku 2011/2012 ( škol. hřiště ), všichni
2.9. Třídnické práce, TU
5.9. Den otevřených dveří v zařízeních města (zámek, aquapark, knihovna, ČOV), TU
6.9. Zahájení výuky podle rozvrhu hodin, PP
13.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU
15.9. Školení - tvorba digitálních učebních materiálů, 13:00 uč. info., vyuč. 1.st.
15.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro škol. rok 2011/2012 (ÚIV), Do
15.9. Kontrola třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ca
22.9. Školení - tvorba digitálních učebních materiálů, 14:00 uč. info., vyuč. 2.st.
22.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2011/2012, Do
23.9. Termín odevzdání zpracovaných tématických a časových plánů učiva, PP
do 30.9. Návrh rozpočtu na rok 2012, Do, Fr
1.10.Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád, vyučující
Pravděpodobně 3. - 14.10. Sběr papíru, TU, školník
7.10. Třídní schůzky s rodiči žáků (16:00 - 18:00), PP

Motto:
Nemůžeme dělat velké věci,
můžeme dělat jen malé věci
s velkou láskou.
Tereza z Kalkaty

Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2011/2012.

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy

Tento web vyvinul: Jan Dorazil