Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc listopad 2011

Hlavní úkoly:
• provedení čtvrtletních prací
• příprava a provedení 2. pedagogické rady, třídních schůzek a konzultací
• příprava talentovaných žáků na školní kola olympiád a soutěží
• pokračování školní sportovní ligy, projekty
• bruslení a plavání dle rozpisu
• volejbalový turnaj učitelů
• ročníkový turnaj ve vybíjené 6. a 7. tříd, Lh, Pa, Th

Časový plán:
2.11. „Informa“ pro žáky 9. A (po 1. VH, Opava), Lh

3.11. „Informa“ pro žáky 9. B (po 1. VH, Opava), Th

4.11. Divadelní představení pro 6. a 7. ročník „Liška Bystrouška“, odjezd 9:30h, Ostrava, TU

4.11. Sportovně kulturní den „O pohár starosty“, Buly Aréna, Do

7.11. Schůze žákovského parlamentu, členové ŽP

10.11. Pedagogická rada (14:00), všichni PP

15.11. Divadelní představení pro 2. a 3. ročník „Broučci“, odjezd 9:30h, Ostrava, TU

15.11 Vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim, 9.A,B Kr, Lh

16.11. Rozhlasová relace ke Dni boje za svobodu a demokracii, Sý

25.11. Školení - tvorba digitálních učebních materiálů, 13:00, MM uč. č. 1, vyuč. 1. st.

1.12. Autorské čtení pro žáky 1., 2., a 3. ročníku v Městské knihovně Kravaře „Příhody kapříka“, TU

1.12. Třídní schůzky rodičů a pedagogů žáků 1. stupně,od 16:00h, PP

5.12. Schůze žákovského parlamentu, členové ŽP


Motto měsíce:
„ Svět nikdy nezajde na nedostatek divů,
pouze na nedostatek údivu.“
Chesterton


Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil