Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc leden 2012

Hlavní úkoly:
• provedení kontrolních prací, včasné uzavření klasifikace včetně výchovných opatření,
volitelných a nepovinných předmětů a absence (do 20. 1.), všichni PP
• příprava a uskutečnění pedagogické rady (26. 1. ve 14:00), všichni PP
• bruslení žáků 1. a 2. stupně, hokej, TU 1.st. a kab. Tv podle rozpisu
• návštěva předškoláků z MŠ v prvních třídách (9:30, domluva), Kol, Ja
• pracovní porada metodického sdružení 1. stupně k zápisu žáků do 1. tříd, vyuč. 1. st.
• příprava a zápis žáků do prvních tříd (zápis 7. 2. 13 - 17 h), vyuč. 1. st.

Časový plán:
10.1. Florbal 6. - 7. tř. - chlapci (okrsek), (10:30), Th
12.1. Florbal 6. - 7. tř. - dívky (okrsek), (13:00), Lh
17.1. OF florbal 6. - 7. tř. - chlapci, (8:00), ZŠ Otická, Opava, Th
16.1. Divadelní představení „Nevěsta pro hastrmana“ pro 5.ročník, Divadlo loutek Ostrava, TU
16.1. Vybíjená 4. - 5. tř. - chlapci + dívky, (9:30), 1. st.
17.1. Okresní finále florbalu chlapců 6 .- 7. třída, (8:00), ZŠ Otická, Opava
18.1 Okrskové kolo ve vybíjené dívek 4. a 5. třída
19.1 Okresní finále florbalu dívek 6 .- 7. třída, (8:00), ZŠ Otická, Opava
20.1. Vybíjená 4. - 5. tř. - chlapci + dívky, (8:00), ZŠ E. Beneše, Opava, 1. st.
20.1. Uzavření klasifikace a absence žáků v 1. pololetí, všichni vyuč.
23.1. Okrskové kolo florbalu dívek 8. a 9. třída
24.1. OF vybíjená 4. - 5. tř. - dívky, (8:00), ZŠ E. Beneše, Opava, 1. st.
26.1. Okrskové kolo florbalu chlapců 8. a 9. třída
26.1. Pedagogická rada (14:00), všichni PP
27.1. Okresní finále florbalu dívek 8 .- 9. třída, (8:00), ZŠ Otická, Opava
31.1. Okresní finále florbalu chlapců 8 .- 9. třída, (8:00), ZŠ Otická, Opava
31.1. Kontrola třídních knih a katalogových listů 1. a 2. stupně, Ca, Thá
31.1. Vyhodnocení 1. pololetí a předání výpisu z vysvědčení žákům (1. st. 4.VH , 2. st. 5.VH), TU
3.2. Pololetní žákovské prázdniny, studijní volno, PP
3.2. Ples Klubu rodičů a přátel školy (Zámek Kravaře)Hodně zdraví, štěstí, úspěchů,
pohody a lásky v roce 2012
přeje všem zaměstnancům
ředitel školy


Tento web vyvinul: Jan Dorazil