Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2012

Hlavní úkoly:
  • probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
  • připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
  • zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly (vedoucí PK a MS)
  • zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
  • zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2012/13 (La)
  • rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2012/13 (Ca)
  • uskutečnit výlety podle plánu (TU)
  • rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)
  • napsat výroční zprávu (Do)
  • Řádně uzavřít práci na projektu EU (přípravy, hodiny, výkazy)!

Časový plán:

31.5. Olympijské hry žáků 1. stupně, vyuč., Pa
3.6. Dětský den s dráčkem Hasíkem, (areál hasičů)
4.6. Fotografování tříd, TU
5.6. Olympijské hry žáků 2. stupně, vyuč., kab. Tv
13.6. „Stavíš, stavím, stavíme“, soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur, Do+2 družstva(8.r.)
21.6 Ukončení klasifikace, všichni PP
25.6. Pedagogická rada (14:00), všichni PP
do 25.6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)
26.6. Den pobytu v přírodě, TU
27.6. a 28.6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. a lab. prací, všichni PP
28.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10:00, rytířský sál), TU, VP, Do
28.6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd
29.6. Vyhodnocení školního roku 2011/2012 a předání vysvědčení, TU
29.6. Setkání zaměstnanců školy v areálu „Myslivecké chaty“ (17:00), zájemci

Motto:
Svět je nebezpečným místem!
A to nikoli kvůli těm, kteří konají zlo,
ale kvůli těm, kteří to sledují a nic s tím nedělají...
(Albert Einstein)

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 29. 8. 2011 (středa).
Zahájíme pedagogickou radou v 9:00. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 9:00 3.9. v pondělí na školním hřišti, v 8:00 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!!!

Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil