Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2012

Hlavní úkoly:
 • pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2012/2013
 • provedení opravných zkoušek (členové zkušebních komisí)
 • seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, důsledné vyžadování jeho dodržování
 • poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do TK)
 • zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin
 • zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
 • pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
 • pracovní schůzky předmětových komisí
 • pracovní schůzka sekce třídních učitelů
 • přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2012/2013
 • průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
 • den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
 • zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU
 • vypracování a odevzdání tematických a časových plánů učiva

Časový plán:

29.8. 8:00 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, opravné zkoušky, PP
29.8. 9:00 Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, 10:00 správní zaměstnanci
30. a 31.8. 8:00 Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni
3.9. 8:00 Mše v kostele sv. Bartoloměje, zájemci
9:00 Zahájení školního roku 2012/2013 (školní hřiště), všichni
4.9. Třídnické práce, TU
5.9. Zahájení výuky podle rozvrhu, hodin PP
8.9. Diecézní setkání mládeže (obě tělocvičny, oběd), otec Aleš, Do
14.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2012/2013 (ÚIV), Do
14.9. Kontrola třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ca
21.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2012/2013, Do
24.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP
27.9. Letové ukázky dravých ptáků - Seiferos
do 27.9. Návrh rozpočtu na rok 2013, Do, Ca, Fr
1.10. Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád, vyučující
Pravděpodobně 1. - 12.10. Sběr papíru, TU, školník
11.10. Třídní schůzky s rodiči žáků (16:00 - 18:00), PP

Motto:
Kdo svádí tužší boj než ten, kdo se snaží zvítězit sám nad sebou?
Nejvyšší a nejprospěšnější učeností je pravdivé poznání sebe sama.
Za nic se nepokládat, ale zato o jiných smýšlet vždycky dobře a s úctou,
to je veliká moudrost a dokonalost.
Ani kdybys viděl někoho zjevně dopouštět se těžkých přestupků,
nepovažuj sám sebe za lepšího, vždyť nevíš, jak dlouho sám vytrváš v dobrém.
Všichni jsme křehcí, ale nikoho nepokládej za křehčího, než jsi sám. (Tomáš K.)

Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2012/2013.

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil