Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc říjen 2012

Hlavní úkoly:

 • správci kabinetů předají návrhy na vyřazení pomůcek a připraví inventarizaci – správci, Fr
 • třídní učitelé a správci kabinetů zhotoví opravené místní seznamy tříd a kabinetů (do 31.10.)
 • zpracování návrhu rozpočtu na rok 2013 - Fr, Ca, Do
 • sběr papíru - všichni


Časový plán:

  1. - 12.10. Sběr papíru, adopce spolužáka z Indie (žáci, rodiče, učitelé) - Mel, Kre, Pli
 

 3.10. Plave celé město (cca 50 žáků, Aquapark Kravaře) - kab. Tv

 5.10. Světový den učitelů (rozhlasová relace) - Sý

do 5.10. Účetní uzávěrka za 3. čtvrtletí - Fr

11.10. Třídní schůzky s rodiči žáků 16:00 - všichni PP

15. - 19.10. Projekt “Jablíčkový týden“, ŠD

24.10. Divadelní představení pro žáky 4. tříd, (Tučňáci na arše), Ostrava, TU

24.10. Rozhlasová relace k 94. výročí vzniku samostatného Československa - Kr

25. a 26.10. Podzimní žákovské prázdniny (učitelé - 16 hodin studijního volna)

25. - 27.10. Poznávací zájezd -  Malá Fatra, zájemci

31.10. Informa, prezentační výstava středních škol, SŠT Opava, Kolofíkovo nábřeží, žáci 9. r., Th

do 31.10. Inventarizace - všichni

Motto na říjen:

Mohli bychom dosáhnout velkého pokoje,

kdybychom se nezabývali řečmi a skutky jiných,

do kterých nám nic není.

Je velkou moudrostí neukvapovat se v jednání

a nesetrvávat tvrdošíjně na svém mínění.

K této moudrosti také náleží nevěřit každému lidskému povídání

a nedonášet hned jiným, co jsme slyšeli nebo co nám bylo svěřeno.                    

                                                                                      (Tomáš K.)                                                               

                                                                                                                 Mgr. Tomáš Dorazil

                                                                                                                      ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil