Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc listopad 2012

Hlavní úkoly:
 
  • provedení čtvrtletních prací
  • příprava a provedení 2. pedagogické rady, třídních schůzek a konzultací
  • příprava talentovaných žáků na školní kola předmětových olympiád a soutěží
  • pokračování školní sportovní ligy, projekty
  • bruslení a plavání dle rozpisu
  • volejbalový turnaj učitelů
 

Časový plán:

31.10. Prezentační výstava středních škol „Informa“ pro žáky 9. A (po 1. VH, Opava), Th

  1.11. Prezentační výstava středních škol „Informa“ pro žáky 9. B (po 1. VH, Opava), Bi

  6.11. Divadelní představení pro 6. třídy „Láska s červeným nosem“, odjezd 9:30h, Ostrava, TU

  7.11. Divadelní představení pro 2. třídy „Broučci“, odjezd 9:30h, Ostrava, TU

15.11. Pedagogická rada (14:00), všichni PP

15.11. Divadelní představení pro 3. třídy „Kocourek Modroočko“, odjezd 9:30h, Ostrava, TU

16.11. Rozhlasová relace ke Dni boje za svobodu a demokracii, Sý

22.11. Třídní schůzky a konzultace, od 16:00h, PP

 Motto měsíce:

 

Je pro nás dobré, že občas míváme nějaké těžkosti a protivenství.

Dobré je, že někdy narážíme na odpor a že se o nás smýšlí špatně a nesprávně,

i když jednáme dobře a s dobrým úmyslem.

Prospívá to pokoře a chrání nás před klamnou slávou.

Tehdy, když si nás veřejně lidé neváží a nedůvěřují nám,

lépe hledáme vnitřního svědka – Boha. (Tomáš K.)

 

 

                                                                                                            Tento web vyvinul: Jan Dorazil