Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2013

Hlavní úkoly:

• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
   aktivity učitelů a žáků a naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly (vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Ul)
• zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2013/14 (La)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2013/14 (Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)
• řádně připravit školu na prázdninové opravy, úpravy a úklid (všichni)

 


Časový plán:

  Olympijské hry žáků 2. stupně, vyuč., Pa, PP 2.st.. přeloženo

  Olympijské hry žáků 1. stupně, vyuč., Pa, TU, přeloženo

10.6. Fotografování pedagogického sboru, zaměstnanců a žáků jednotlivých tříd a 9. r., všichni

21.6 Ukončení klasifikace, všichni PP

25.6. Pedagogická rada (14°°), všichni PP

do 25.6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)

25.6. Den pobytu v přírodě, TU

26.6. a 27.6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
                    odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. prací, všichni PP

27.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10°°, rytířský sál), Ing. Muczka, Do, Th, Bi

27.6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd

28.6. Vyhodnocení školního roku 2012/2013 a předání vysvědčení, TU

28.6. Setkání zaměstnanců školy k závěru šk. roku v areálu školy (17°°), zájemci

Motto:

Milovat děti nestačí. Je potřeba naučit je milovat ostatní.(Osvaldo Poli)

Jaká je úroveň vzdělání a vědění společnosti, taková je i její morální úroveň.

Není nic horšího než hloupý, nevzdělaný a nevychovaný člověk.

Záleží na tom, jak dovedeme děti vychovávat.

Bohužel vychovat z dětí zdravé a dobré lidi každý nesvede...

A v době kdy slovo morálka nebo tradice je skoro nadávka je to o to těžší...

 

   Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 27. 8. 2011 (úterý), :)
Zahájíme pedagogickou radou v 9:00. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 9:00 2.9. v pondělí na školním hřišti, v 8:00 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!!!

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil