Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2013

Hlavní úkoly:

• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2013/2014
• provedení opravných zkoušek (členové zkušebních komisí)

• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, důsledné  vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do TK)
• zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2013/2014
• průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

Vypracování a odevzdání tematických a časových plánů učiva

 


Časový plán:

27.8. 900 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, opravné zkoušky, PP
28.8. 800 Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, 1000 správní zaměstnanci

29. a 30.8. 800 Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni
  2.9. 800 Mše v kostele sv. Bartoloměje, zájemci
         900 Zahájení školního roku 2013/2014 (školní hřiště), všichni
  3.9. Třídnické práce, TU
  4.9. Zahájení výuky podle rozvrhu hodin, PP
  9.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU, (1. skupina 10-11h, 2. skupina 11-12h)

13.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2013/2014 (ÚIV), Thá, Ul, Do
13.9. Kontrola třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ca
20.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2013/2014, Do
20.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP
do 27.9. Návrh rozpočtu na rok 2014, Do, Ca, Fr
30.9. Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád, vyučující
Pravděpodobně 30.9. - 11.10. Sběr papíru, TU, školník
10.10. Třídní schůzky s rodiči žáků (1600 - 1800), PP

Motto:

„Více, než znát jména psů babičky Boženy Němcové, by děti na konci deváté třídy měly mít chuť se ptát.

Měly by mít za sebou spoustu malých i větších “výzkumů”, kterými se snažily najít odpovědi na své vlastní otázky.

Měly by mít zkušenost s tím, mít za své vzdělávání svou vlastní zodpovědnost.“

(Radka, Sdružení Tereza)

„Takový je příští věk, jak jsou vychovávání příští jeho občané.“ J.Á.Komenský

Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů,

pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2013/2014.

                                                                                  Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil