Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc říjen 2013

Hlavní úkoly:

• správci kabinetů předají návrhy na vyřazení pomůcek a připraví inventarizaci - správci, Paverová

• třídní učitelé a správci kabinetů zhotoví opravené místní seznamy tříd a kabinetů (do 31.10.)

• zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014 - Fr, Ca, Do

• sběr papíru - všichni

• soutěž žáků ŠD ve sběru žaludů

• odpolední drakiáda na hřišti, ŠD

  


Časový plán:

30.9. - 4.10. Jablíčko mám rád, protože..., jablíčkový týden ve školní družině, ŠD

30.9.. - 11.10. Sběr papíru, adopce spolužáka z Indie (žáci, rodiče, učitelé) - Mel, Kre, Pli

  1.10. Návštěva představení „Láska s červeným nosem“ v Divadle loutek O-va, 6.A a B., Kot, Bi La

  2.10. Plave celé město (vybraní žáci), 4.- 6. VH, Th, Lh

  2.10. Jednání komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní, 1600, MěÚ, Do

  3.10. Pracovní porada PP, 1400, sborovna, všichni PP

  do 4.10. Účetní uzávěrka za 3. čtvrtletí - Fr 

  5.10. Světový den učitelů (rozhlasová relace) - Sý

  7.10. Kravaře kdysi a dnes - návštěva muzejní expozice na zámku Kravaře žáky 6. ročníku, Kot, Wa 

  8.10. Vystoupení „Fialenek“ pro seniory ve farním areálu, 1400 , Kot, We

  9. - 11.10. Třídenní adaptační kurz 6. ročníku, Jeseníky, Kot, Bi, Le

  9.10. Atletický závod žáků 7. tříd Memoriál M.Fišera - Háj, kab. Tv

10.10. Fotografování žáků 1.tříd do Regionu , Bu, Ma

10.10. Třídní schůzky s rodiči žáků 1600 - všichni PP

10.10. Schůzka s rodiči 7. a 8. tříd (lyžařský výcvik), Pa

11. - 13. 10. Pobyt v přírodě 8.B a 9.B - Spálovský mlýn, Pa, Kr, Mik

14.10. Cesta kolem světa, divadelní představení pro žáky 5. ročníku, 1000, Mal, Šu  

15.10. Okresní finále ve stolním tenisu žáků 6. a 7. tříd, Opava (oddíl ST)

17.10. Okresní finále ve stolním tenisu žáků 8. a 9. tříd, Opava (oddíl ST)

19.10. Vystoupení „Fialenek“ při vítání občánků na zámku, 1400 , Kot, We

25.10. Rozhlasová relace k 95. výročí vzniku samostatného Československa - Kr

25. a 26.10. Volby do PS PČR, místnost 4. oddělení ŠD, vchod z Komenského ul.!

29. - 30.10. Podzimní žákovské prázdniny

31.10. Vystoupení „Fialenek“ na akci Helloween v areálu hasičů, 1700, Kot, We

do 31.10. Inventarizace - všichni !!!, Pav

 

Motto na říjen:

   „Více, než znát jména psů babičky Boženy Němcové, by děti na konci deváté třídy měly být schopny odolávat všudypřítomné manipulaci, měly by být sžité s mravními a etickými zásadami, neztrácet naději na lepší budoucnost, která může být lepší, pokud budou angažovanými. Měly by být silnými osobnostmi, které zvládají mezilidskou komunikaci a vztahy bez agrese a manipulace a které jsou schopny spolupráce. Měly by mít základní znalosti v široké škále, měly by se zajímat a být zvědavé, hledat si informace, propojovat si nové znalosti s již získanými, dávat si je do souvislostí. Měly by praktikovat aktivní trávení volného času a mít radost ze života.“

                                                                                                         (Anežka Dvořáková, studentka pedagogiky)

„Kdo neví, kam jde, dojde někam jinam.“

                                Bulharské přísloví

                                                                                                                                Mgr. Tomáš Dorazil

                                                                                                                                     ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil