Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc leden 2014

Hlavní úkoly:

• provedení kontrolních prací, včasné uzavření klasifikace včetně výchovných opatření, volitelných a nepovinných předmětů a  absence (do 20. 1.), všichni PP
• příprava a uskutečnění pedagogické rady (23. 1. ve 1400), všichni PP
• bruslení žáků 1. a 2. stupně, hokej, TU 1. st. a kab. Tv podle rozpisu
• návštěva předškoláků z MŠ v prvních třídách (9. 1., 930), Bu, Ma
• pracovní porada metodického sdružení 1. stupně k zápisu žáků do 1. tříd, vyuč. 1. st.
• příprava a zápis žáků do prvních tříd (zápis 16. 1. 13 - 17 h), vyuč. 1. st.


Časový plán:

  7.1. Divadelní představení „Dalskabáty, hříšná ves“ pro 4. ročník, Slezské divadlo Opava, TU

  7.1. Školení ředitelů škol, od 830, NIDV Ostrava, Do

  9.1. Návštěva žáků posledního ročníku MŠ v 1. třídách, Bu, Ma

11.1. Vystoupení školního pěveckého sboru Fialenka na plese, Farní stodola, Ko, We

13.1. Okrskové kolo florbalu chlapců 6. - 7. tř., Bolatice, Pa

14.1. Vystoupení historické skupiny pro žáky 4., 6., 7., a 8. ročníku v malé tělocvičně, 800 , vyuč., Kr

14.1. Okrskové kolo florbalu dívek 6. - 7. tř., Kravaře, Lh

14.1. Komise prevence kriminality,1400, MěÚ, Do

16.1. Okresní finále ve florbalu chlapců 6. - 7. tř., Opava-Otická, Pa

16.1. Zápis žáků do 1. tříd (1300 - 1700 h), náhradní termín 23. 1., vyuč. 1. st.

        (rozdělení podle dohody na MS 1. stupně)

17.1. Okresní finále ve florbalu dívek 6. - 7. tř., Opava-Otická, Lh

20.1. Uzavření klasifikace a absence žáků v 1. pololetí, všichni vyuč.

23.1. Pedagogická rada (1400), všichni PP

27.1. Okrskové kolo florbalu chlapců 8. - 9. tř., Th

28.1. Okrskové kolo florbalu dívek 8. - 9. tř., Lh

29.1. – 2.2. Soustředění volejbalového oddílu žaček, ZŠ Kravaře, Pa, Le

30.1. Vyhodnocení 1. pololetí a předání výpisu z vysvědčení žákům (1. st. 4.VH , 2. st. 5.VH), TU

30.1. Kontrola třídních knih a katalogových listů 1. a 2. stupně, Ca, Thá

31.1. Pololetní žákovské prázdniny, studijní volno, PP

3.2. - 9.2. Jarní žákovské prázdniny (pedagogové - studijní volno, 40 hodin) 

Motto:

„Více, než znát jména psů Babičky Boženy Němcové, by děti na konci deváté třídy měly používat selský rozum a chovat se morálně. Teprve na tom se dá stavět dál. Je to stará známá věc, ale přes projekty, programy, nařízení, kompetence atd. se ztrácí ta pravá podstata…“

                                                                                                                                      (Andrea Lešková, studentka)

Hodně zdraví, štěstí, úspěchů,
pohody a lásky v roce 2014
přeje všem zaměstnancům
ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil