Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2014

Hlavní úkoly:

• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly
(vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
• zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2014/15 (La)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2014/15 (Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)

 


Časový plán:

  2.6. Divadelní představení pro žáky 8. a 9. tříd v DLO

  3.6. Sportovní hry za účasti žáků z partnerské školy v Polsku (Gymnázium Lubliniec)

  4.6. Olympijské hry žáků 1. stupně 

 

  5.6. Pracovní porada metodického sdružení 1. stupně, 1330, malá sborovna

 

  6.6. Fotografování tříd, TU

  7.6. Vystoupení sboru Fialenka na Zahradní slavnosti Domova seniorů, Kot, We

  8.6. Vystoupení sboru Fialenka na Pohádkovém odpoledni na zámku v Kravařích, Kot, We

  9.6. Divadelní představení pro žáky 7. tříd v DLO

13.6. Reprezentace školy v celostátním kole soutěže Mladý zahrádkář, (Rakovník), Ks

15.6. Vystoupení sboru Fialenka na výročí Spolku postižených civilizačními chorobami, Kot, We

17.6 Ukončení klasifikace, všichni PP

19.6. Pedagogická rada (14°°), všichni PP

23.6. Den pobytu v přírodě žáků 1. stupně, TU

23.6. Olympijské hry žáků 2. stupně

24.6. a 25.6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. a lab. prací, všichni PP

do 25.6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)

26.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10°°, rytířský sál), TU, VP, Do

26.6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd

27.6. Vyhodnocení školního roku 2013/2014 a předání vysvědčení, TU

27.6. Setkání zaměstnanců školy v areálu školy (13°°), zájemci

Motto:

„Více, než znát jména psů Babičky Boženy Němcové, by děti na konci deváté třídy měly mít i po těch letech “v lavici” pořád stejnou radost ze života, jako když nám byly dva, tři roky a objevovali jsme s nadšením svět kolem sebe. Škola není nuda, naopak! Dozvím se tu úžasné věci od skvělých lidí, děláme pokusy, pomáháme si, všechno zkoušíme v praxi. A každý den je toho tolik co zjišťovat, na co těšit, co vymyslet nebo zažít! … Pokud tuto zvědavost a zápal udržíme v dětech co nejdéle (a najdeme zpět v nás dospělácích), svět bude ještě krásnější místo pro život.“

                                                                                                                                      (Ondřej Carda, moderátor)

„Vzdělání je to, co zůstane, když zapomenete všechna fakta.“

                                                                                        (Václav Cílek, geolog a publicista)

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 25. 8. 2014 (pondělí),
Zahájíme pedagogickou radou v 900. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 900 1.9. v pondělí na školním hřišti, v 800 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!!!

                                                                                                         Mgr. Tomáš Dorazil

                                                                                                              ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil