Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2014

Hlavní úkoly:
• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2014/2015
• provedení opravných zkoušek (členové zkušebních komisí)
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, důsledné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do TK)
• zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2014/2015
• průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

Vypracování a odevzdání tematických a časových plánů učiva


Časový plán:

25.8. 900 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, PP

27.8. 800 - 1300 h  Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ - profesionálními záchranáři, PP

28.8. od 800 Opravné zkoušky, PP

25. až 29.8. Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni

  1.9. 800 Mše v kostele sv. Bartoloměje

       900 Zahájení školního roku 2014/2015 (školní hřiště), všichni

  2.9. Třídnické práce, TU

  3.9. Zahájení výuky podle rozvrhu hodin, PP

  8.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU, (1. skupina 10-11h, 2. skupina 11-12h)

11.9. Třídní schůzky s rodiči žáků (16  – 18), PP

12.9. Divadelní představení pro žáky 8. ročníku, DLO, TU

12.9. Kontrola třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ca

19.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2014/2015, Do

19.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP

24. - 26.9. Adaptační kurz žáků šestého ročníku, TU, Kot

do 26.9. Návrh rozpočtu na rok 2015, Do, Ca, Fr

29.9. - 10.10. Sběr papíru, TU, školník

30.9. Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád, vyučující

30.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2014/2015 (ÚIV), Thá, Do

 

 

V tomto školním roce téma - Láska očima dětí:

Láska je, když moje mamka udělá kávu pro taťku a trochu z ní odpije, než mu ji dá, aby si byla jistá, že chutná dobře.

(Daniel, 7 let)

„Systémy se rozvíjejí poctivostí, spravedlností, upřímností a důvěrou.

Ať se nám to daří i ve školním roce 2014/15…“

Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů,

pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2014/2015.

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil