Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc únor 2015

Hlavní úkoly:

• Příprava žáků na postupová kola soutěží a olympiád, vyuč.
• Bruslení a plavání žáků v rámci tělesné výchovy, U 1. st., kab. Tv , vyuč.
• Turnaj ve florbalu dívek, turnaj ve florbalu chlapců

   Příprava lyžařského výcviku, maškarní ples ŠD, Poznáváme povolání ve ŠD -

   listonoš, delegát, letuška, průvodce, poznávání místa, kde žiju,

   cestování na mapě, posílání psaní, pohledů, výlet, ad.

 


Časový plán:

  3.2. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2015/2016, Kol, Br, We, PP 1. st.

  4.2. OF – florbal H 8.-9. tř., 800,Opava-Otická, Pa

  6.2. Okrsek - vybíjená H 4.-5. tř., 900, Opava, Mařádkova, Lam

  6.2. Ples Klubu rodičů a přátel školy (Zámek Kravaře), 2000, zájemci

  9. 2 - 11. 2. Lyžařský zájezd pro přihlášené žáky, Praděd, instruktoři: Pa, Matuštík

  9. 2. - 13. 2. Jarní žákovské prázdniny (pedagogové - studijní volno, 40 hodin)

17.2. 830, OF-šplh H+D 4.-5. tř., Opava, Šrámkova, 1 TU 1.st.

18.2. Maškarní rej ŠD, vych. ŠD

18.2. Seminář ředitelů škol s pracovníky KÚ (1300, SZŠ, Opava), Do

19.2.Dokončení ukázky golfu (dle rozpisu),hala ZŠ, Th

19.2. 830, OF-šplh H+D 6.-9.tř., Opava, Šrámkova, Lh

19.2. Pracovní porada vedení školy a zástupců odborové organizace, 1430

20.2. Divadelní představení pro žáky 7. a 8. ročníku v SDO „Zdravý nemocný“ TU, La

24.2.800, OF vybíjená H 4.-5.tř. (v příp.postupu), Opava, E.Beneše, 1 TU 1..st.

25.2. Divadelní představení pro žáky 3. a 5. ročníku v DLO „Šíleně smutná princezna“ TU, La

25.2. Jednání zastupitelstva města Kravaře, MěÚ, 1700, Do

26.2. Okrsek - basketbal D 8.-9.tř., Lh

26.2. Jednání komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní, MěÚ, 1600, Do

  1.-6.3. Lyžařský výcvik 7. ročníku, Chata Barborka, Praděd, Pa + kol.

 

Láska očima dětí:

Láska je, když maminka uvidí tatínka zpoceného a smradlavého,

a i tak ho považuje za krásnějšího než Roberta Redforda. (Kryštof, 8 let)

                                                                                                           Mgr. Tomáš Dorazil

                                                                                                                ředitel školy

  5.3.  Pracovní porada vedení školy a zástupců odborové organizace, 1400Tento web vyvinul: Jan Dorazil