Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2015

Hlavní úkoly:

• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly
(vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
• zajistit nákup učebnic a pracovních sešitů na školní rok 2015/16 (La)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2015/16 (Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)


Časový plán:

1.6. Mezinárodní den dětí – sport, příroda, kultura dle plánu TU

3.6. Jednání komise bezpečnostní a dopravní, PČR Kravaře, Do

8. a 9.6. Den otevřených dveří v prvních třídách (1.A, 1.B), Kol, Ja

10.6. „Stavíš, stavím, stavíme“, soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur, Do + družstvo 6. r.

15.6. Exkurze do soukromého zařízení školního stravování Scolarest, Brze, Mucz, Do, Cal

16.6 Ukončení klasifikace, všichni PP

18.6. Pedagogická rada (14°°), všichni PP

19.6. Školení pro vedoucí pracovníky „Profesní vztahy“, Ostrava, Do

23.6. Den pobytu v přírodě, TU

24.6. a 25.6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. prací, všichni PP

do 24.6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)

25.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10°°, rytířský sál), TU, VP, Do

25.6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd

26.6. Vyhodnocení školního roku 2014/2015 a předání vysvědčení, TU

26.6. Setkání zaměstnanců školy v areálu školy (13°°), zájemci

Láska očima dětí:

Láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš mu většinu svých hranolek bez toho,

abys chtěla jeho. (Kristýna, 6 let)

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 27. 8. 2015 (čtvrtek)
Zahájíme pedagogickou radou v 9:00. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 9:00 1.9. v úterý na školním hřišti, v 8:00 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!!!

                                                                                          Mgr. Tomáš Dorazil

                                                                                               ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil