Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2015

Hlavní úkoly:
pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2015/2016
• provedení opravné zkoušky (členové zkušební komise)
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, jednotné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do TK)
• zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• přihlášení jednotlivých vyučujících do soutěží a olympiád pro školní rok 2015/2016
• průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

Vypracování a odevzdání tematických a časových plánů učiva

Adaptační kurz žáků 6. ročníku, TU

Jednání komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní, Do

 


Časový plán:

27.8. 900 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, PP

27.8. 900-1300 h Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, NP

28.8. od 800 Opravné zkoušky, PP

27. až 31.8. Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni

1.9. 800 Mše v kostele sv. Bartoloměje
       900 Zahájení školního roku 2015/2016 (na "trávě"před školou, kde se obvykle fotíme), všichni

2.9. Třídnické práce, TU

3.9. Zahájení výuky podle rozvrhu hodin, PP

7.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU,

(1. skupina 10-11h, 2. skupina 11-12h)

10.9. Třídní schůzky s rodiči žáků (1600 – 1800), PP

11.9. Kontrola třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ca

18.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2015/2016, Do

18.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP

do 25.9. Návrh rozpočtu na rok 2016, Do, Ca, Fr

29.9. - 9.10. Sběr papíru, TU, školník

30.9. Termín odevzdání přihlášek do soutěží a olympiád, vyučující

30.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2015/2016 (ÚIV), Thá, Do

Motto měsíce: Jaký je ideální učitel?

Ideální učitel? Průvodce, improvizátor, tvůrce, schopen sebereflexe, otevřený, laskavý, důvěryhodný, originální, se smyslem pro humor, komunikativní, radostný… (Ivana Málková)

Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a osobní pohodu

ve školním roce 2015/2016.

Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil