Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc červen 2016

Hlavní úkoly:

• probrat a zopakovat základní učivo podle učebních plánů, provést čtvrtletní práce (PP)
• připravit včas a odpovědně podklady pro pedagogickou radu (PP)
• zpracovat výroční zprávy o činnosti tak, aby výroční zpráva o činnosti školy obsahovala
   všechny aktivity učitelů a žáků a všechny naše dosažené úspěchy i nesplněné úkoly
   (vedoucí PK a MS)
• zpracovat přehled o vycházejících žácích (Th)
• zajistit nákup učebnic a sešitů na školní rok 2016/17 (No, La)
• rozdělit žáky 7., 8. a 9. ročníku do volitelných předmětů, příprava organizace šk. roku 2016/17(Ca)
• uskutečnit výlety podle plánu (TU)
• rozdělit si služby na školním pozemku v průběhu prázdnin (Ks)


Časový plán:

  1. 6. Mezinárodní den dětí – sport, příroda, kultura dle plánu TU

  2. 6. Olympijské hry 1. stupně ZŠ Kravaře + ZŠ Kravaře – Kouty, Th, TU

  3. 6. Olympijské hry 2. stupně ZŠ Kravaře, Th, TU

  8. 6. Školení VP k inkluzi ve školním roce 2016/17, Opava, Th

  9. 6. Školení pro vedoucí pracovníky „MAS“, odjezd 730, Karlova Studánka, Do

15. 6. „Stavíš, stavím, stavíme“, soutěž ve stavění modelu ze stavebnice Merkur, Do + družstvo 6. r.

16. 6. Porada ředitelů škol obvodu Kravaře, 830 MěÚ Kravaře, Do

21. 6. Ukončení klasifikace, všichni PP

23. 6. Pedagogická rada (14°°), všichni PP

27. 6. Den pobytu v přírodě, TU

28. 6. a 29. 6. Třídnické hodiny, předávání a odevzdávání učebnic, odevzdání DT, úklidové práce,
                      odevzdání řádně vyplněných TK a TV, vol. předm., čtvrt. prací, všichni PP

do 28. 6. Odevzdání závěrečných hodnotících zpráv řediteli, (ved. PK, MS, VP, ved. ŠD, ZŘŠ)

29. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku (10°°, rytířský sál), TU, VP, Do

29. 6. Závěrečný večírek s programem a diskotékou žáků 9. tříd (malá tělocvična), TU 9. tříd

30. 6. Vyhodnocení školního roku 2015/2016 a předání vysvědčení, TU

30. 6. Setkání zaměstnanců školy v areálu školy (13°°), zájemci

Motto měsíce: Jaký je ideální učitel?

Ideální učitel? Člověk nadmíru motivovaný, spravedlivý, obdařený nadpřirozenou silou a energií. Umějící překvapit něčím neobjeveným, zároveň záhadný a nevyzpytatelný, vždy o krok napřed před nepředvídatelným. Brilantní ve svém oboru a sebejistý si svým projevem. Jestli někdo takový existuje, tak předem smekám.

Nástup pedagogických pracovníků po dovolené je 29. 8. 2016 (pondělí)
Zahájíme pedagogickou radou v 900. Školení BOZP, ad.
Žáci nastupují v 900 1. 9. ve čtvrtek na školním hřišti, v 800 mše v chrámu sv. Bartoloměje.
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití dovolené, žákům krásné prázdniny!

                                                              Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil