Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc září 2016

Hlavní úkoly:

• pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy pro školní rok 2016/2017
• seznámení učitelů, žáků a rodičů se školním řádem, jednotné vyžadování jeho dodržování
• poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v jednotlivých předmětech (zapsat do (e)TK)
• zahájení výuky a dohledu nad žáky podle stálého rozvrhu hodin (5. 9. 2016)
• zajištění výuky náboženství (zjištění zájmu, rozdělení do skupin, vyučující)
• pracovní schůzka metodického sdružení 1. stupně
• pracovní schůzky předmětových komisí
• pracovní schůzka sekce třídních učitelů
• vypracování a odevzdání tématických a časových plánů učiva
• průběžné sledování nabídky a účast na kvalitních vzdělávacích akcích v rámci DVPP
• den pobytu v přírodě (podle počasí a domluvy)
• zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

 


Časový plán:

29.8. 900 Nástup pedagogických pracovníků po dovolené, PP

29. až 31.8. Pedagogická, materiální a estetická příprava tříd a celé školy, všichni

31.8. 900 Úvodní pedagogická rada - Školení BOZ, PP, NP

  1.9. 800 Mše v kostele sv. Bartoloměje
         900 Zahájení školního roku 2016/2017 na školním hřišti, všichni
  2.9. Třídnické práce, TU
  5.9. Zahájení výuky podle rozvrhu, hodin PP
  8.9. Divadelní představení „Zlatovláska“ pro žáky 2. ročníku v DLO, 1130, TU

  8.9. Třídní schůzky s rodiči žáků (1600), PP

12.9. Zahájení plaveckého výcviku v Plavecké škole „Hastrmánek“ Kravaře, TU

       (1. skupina 10-11h, 2. skupina 11-12h)

12.9. Kontrola třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů, TU, Ca

16.9. Termín odeslání organizace školy v roce 2016/2017, Do

16.9. Termín odevzdání zpracovaných tematických a časových plánů učiva, PP

20.9. Divadelní představení „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“

         v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě pro všechny, 1030- 1245, všichni

20.9. Jednání školské rady, 1615, ZŠ Kravaře

23.9. Divadelní představení „Šíleně smutná princezna“ pro žáky 3. ročníku v DLO, TU

27.9. Letové ukázky dravců - Seiferos

do 30.9. Návrh rozpočtu na rok 2017, Do, Ca, Fr

30.9. Termín odevzdání statistického výkazu pro školní rok 2016/2017 (ÚIV), Thá, Do

     Přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům i ostatní veřejnosti hodně pracovních úspěchů,

     pevné zdraví a osobní pohodu ve školním roce 2016/2017. Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil