Základní škola Kravaře


TOPlist
Plán práce na měsíc říjen 2016

Hlavní úkoly:

• správci kabinetů předají návrhy na vyřazení pomůcek a připraví inventarizaci – správci, Paverová
• třídní učitelé a správci kabinetů zhotoví opravené místní seznamy tříd a kabinetů (do 31.10.)
• sběr papíru - všichni

 


Časový plán:

5. 10. Účast na soutěži Plave celé město, kab. Tv

5. 10. Světový den učitelů (rozhlasová relace), Do

10. - 14.10. Sběr papíru, adopce spolužáka z Indie (žáci, rodiče, učitelé) - Kre, Pli, Uvi

14. - 16. 10. Pobyt učitelů na studijní cestě ve středních Čechách, zájemci

21.10. Rozhlasová relace k 98. výročí vzniku samostatného Československa - žáci 7. B, Kr

24. a 25. 10. Volno udělené ředitelem školy

26. 10. a 27. 10. Podzimní žákovské prázdniny

do 31.10. Inventarizace - všichni, Pav

 

Zamyšlení měsíce: O dětech

„Naše děti nejsou našimi dětmi. Byť jsou s námi, nepatří nám.

Můžeme jim věnovat svou lásku, nikoliv však své myšlenky,

neboť oni mají myšlenky vlastní.

Můžeme poskytnout příbytek jejich tělům, nikoliv však jejich duším,

neboť jejich duše přebývají v domě zítřku, který nemůžeme navštívit, ani ve snech.

Můžeme se snažit být jako oni, nesnažme se však, aby oni byli jako my.

Neboť život nekráčí pozpátku a nezdržuje se s včerejškem.

Jsme lukem, který vysílá naše děti jako živé šípy.

Lučištník vidí značku na cestě nekonečna. Ohýbá nás svou mocí,

aby Jeho šípy letěly rychle a daleko.

Nechť je naše ohýbání v rukou Lučištníka radostné;

neboť On miluje stejně letící šíp, jako klidně vyrovnaný luk.“

(Chalíl Džibrán)

                                                      Mgr. Tomáš Dorazil

                                                          ředitel školyTento web vyvinul: Jan Dorazil