Základní škola Kravaře


TOPlist
Školská rada při ZŠ Kravaře

V listopadu 2015 byla na další tříleté období zvolena školská rada. Je složena ze zástupců rodičů (Romana Glabasniová, MUDr. David Šupík, zvolen předsedou), zástupců pedagogů (Mgr. Kateřina Lehnertová a Mgr. Lukáš Kramný) a zástupců města jako zřizovatele školy (Monika Ševčíková, Mgr. Josef Melecký).

Školská rada je ustavena a funguje na základě školského zákona. Umožňuje podílet se na správě školy v několika ohledech. Jednak schvaluje a vyjadřuje se k dokumentům školy, které jsou opět dané zákonem (výroční zpráva školy, školní řád, školní vzdělávací program), dále projednává návrh rozpočtu, zprávy České školní inspekce, ale má i možnost podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, apod.

Rádi bychom v tomto ohledu přivítali podněty hlavně ze strany rodičů žáků naší školy – takové, které se týkají školy a je potřeba o nich hovořit. Pokud máte připomínky, zkuste je zformulovat a zaslat. Chtěli bychom zveřejňovat i závěry jednání rady a výsledky její činnosti.


Kontakt:
skolskarada@zskravare.cz

Za školskou radu David Šupík.
Tento web vyvinul: Jan Dorazil