Základní škola Kravaře

TOPlist
Tři desatera

Desatero


Rodičovské desatero
 1. Nebojím se být přísný a pevný. Dítě to má raději - cítí se tak bezpečnější.
 2. Nehubuji, nenadávám a nedomlouvám potomkovi na veřejnosti. Daleko víc na něho zapůsobí, když s ním promluvím v klidu a soukromí.
 3. Nevnucuji mu, že jeho chyby jsou těžké hříchy. Nabouralo by to jeho smysl pro hodnoty.
 4. Nechráním dítě před všemi následky jeho chování. Potřebuje se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 5. Nedávám ukvapené sliby. Uvědomuji si, že se dítě cítí mizerně, když se sliby nedodržují.
 6. Nepokouším nadměrně potomkovu poctivost. Dostane strach a pak lže.
 7. Neříkám, že dětské obavy a strach jsou hlouposti. Pro dítě jsou hrozivě skutečné a hodně pro něj znamená, že se mu snažím porozumět.
 8. Nesnažím se mu namluvit, že jsem dokonalý a bezchybný. Hrozně ho šokuje,když zjistí, že to tak není.
 9. Nikdy si nemyslím, že je pod moji důstojnost dítěti se omluvit. Po upřímné omluvě se jeho vztah ke mně stává ještě vřelejší.
 10. Nezapomínám, že můj potomek nemůže dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění.


Žákovské desatero
 1. Mám důvěru ve své učitele i spolužáky. Vím, že mě mají rádi a věří mi, stejně jako já jim.
 2. Mluvím a chovám se pravdivě. Nedělám ze sebe to, co nejsem, nelžu, nevychloubám se a nezávidím.
 3. Nevysmívám se nikdy a nikomu. Je to hloupé a ani mně by se to nelíbilo.
 4. Věřím si - i já jsem v něčem dobrý, výjimečný. Využívám každé příležitosti, abych v sobě objevil a rozvíjel své nadáni.
 5. Vím, že učení je vlastně poznávání světa, ve kterém žiji. Snažím se proto využívat svých dosavadních poznatků při učení a ty nové si zpětně ověřovat v životě.
 6. Chci dosahovat svých nejlepších možných výsledků.
 7. Nebojím se chyby a neúspěchu. Jsou důležité, protože mě upozorňují, že mám pracovat jinak nebo více.
 8. Snažím se aktivně naslouchat svému okolí, chodit světem s otevřenýma očima, žít aktivně.
 9. Vím, že nejvíce pro sebe mohu udělat já sám. Učím se proto být samostatným, mít svůj názor a svou cenu.
 10. Vím, že svým chováním, jednáním i vzhledem reprezentuji nejen sám sebe, ale i svou školu, na které mi záleží.


Učitelské desatero
 1. Základem mé práce je pozitivní vztah k dítěti, učení, kolegům, ke světu.
 2. Podporuji tvůrčí přístup žáků k učení a poznávání, rozvoj fantazie a tvořivosti.
 3. Oslabuji strach z nového či neznámého, učím žáky zacházet s chybou, posiluji sebevědomí a sebedůvěru žáka.
 4. Vedu žáky k neustálému sebehodnocení, k sebereflexi.
 5. Zajišťuji žákům přístup k nejnovějším informačním technologiím.
 6. Vedu žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace.
 7. Učím děti měnit myšlenky v činy, dotahovat věci do konce, nebýt povrchní, přesně formulovat, dávat si konkrétní a reálné cíle.
 8. Dopřávám dětem dostatek volnosti a svobody, učím je demokratickému chování.
 9. Pěstuji v dětech toleranci, odpovědnost vůči sobě i ostatním lidem.
 10. Přistupuji k dítěti jako k plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská práva a povinnosti, jako k partneru na cestě za poznáním.


Tento web vyvinul: Jan Dorazil